RaElIs działanie 2021-2023

546 zł  z 10 000 zł (Cel)
Wpłaciło 10 osób
Wpłać terazUdostępnij
 
Aneta Górna - awatar

Aneta Górna

Organizator zbiórki

RaElIs - to mój świat


Lah, Pan Bóg Samego Siebie, Poprzez Siebie i Dzięki Sobie (2) !!!


Życie, może być niebywale proste mimo swej złożoności, jeśli potrafimy przejąć odpowiedzialność za własne życie i kontrolować jedyny byt, jakimi musimy kontrolować w drodze do samostanowienia i samoograniczenia własnego jestestwa.


Jeśli jesteś już w tym punkcie swego życia, aby zrozumieć, że jedynym bytem jaki musisz kontrolować, jest byt własnej jaźń (3), to zapraszam do dalszej lektury ...


Wszystko, rodzi się w czaszce - głowie (4), dlatego już w niej, potrzebny jest spokój i wyważenie snów, myśli oraz emocji, aby zachować odpowiedzialność za własne jestestwo i czyny - zgodne z intencją prawa naturalnego (5) oraz zasadą równości (5).


Prawo Naturalne : Traktuj innych tak, jak Ty byś chciał być traktowany. Złote reguły Prawa Naturalnego : Rób innym to, co byś chciał, żeby tobie robili. Nie czyń innym tego, czego nie chcesz, by czynili tobie.


Równowaga – El (balance – le v el), to przede wszystkim odpowiedzialność za dualizm naszego wnętrza, które walczy o supremację czynnika żeńskiego (Is) lub męskiego (Ra), co prowadzi do prób przekroczenia granicy moralnej, sprawczej, społecznej oraz personalnej i udaje się to, za każdym razem, przy braku samoograniczenia własnego łaknienia (6).


RaElIs (7), to siła życia, równowaga (El) pomiędzy światem zewnętrznym a wewnętrznym, a także równowaga świata wewnętrznego, w której czynnik żeński (Is) i męski (Ra), tworzą wewnętrzne życie oparte na świadomości danego wymiaru oraz świadomym śnie, dającym nam wgląd w światy alternatywne i równoległe, w których żyją nasze kopie, zdobywające doświadczenie na bazie czasu, przestrzeni i wymiaru (6).


Równowaga, to także umiejetność zahamowania czyników zewnętrznych, tworzących w człowieku tezę i antytezę, niezdrowej równoległości.


( Zanim na dobre zaczniesz czytać, zaakceptuj zasady panujący w kręgu mojego domu ( 1 – oznacza link pod tekstem), lub opuść moje domostwo, strzeżone przez prawo naturalne. Jeśli korzystasz, korzystaj z całości wraz z linkami, ponieważ cytat, może być zastosowany w złej intencji. )


Mężczyzna i kobieta


Y/21 : Fe / O2 – czerwień, marzec, Mars, żelazo, jest pierwiastkiem niezbędnym do życia dla prawie wszystkich organizmów żywych – drobnoustrojów, roślin i zwierząt, w tym człowieka. Hemoglobina - Mężczyzna - Shiva - An – Patriarchat - arterial system - arterie (6).


X/23 : O 2 / CO 2 - niebieski, ocean, Wenus, wrzesień - powszechnie występująca cząsteczkowa odmiana tlenu. Kobieta - Shakti - El - Matriarchat - venous system - żyły (6).


Oboje tworzą : 44, Purpurę krwi – purpurowe serce – G – ying i yang, tao, on, Murugan, Qrstu, R.A.M, OM, OWL, kreacje – unie, gwiazdę Da-Wi-Da, most – Hieros Gamos, LeveL, … An-g-el - le - g - al (6) …


Szyszynka, jest tworem dualnym, który nie rozróżnia płci, jej budowa przypomina połączenie kobiecego i męskiego układu rozrodczego, który zapładnia intelektualnie i kreatywnie żeńską i męską część mózgu …


Li-Fe – bio-logos (biologia), scale (EL) – Balance (bal), Sin/S-Mem/M=Alef/A


Koniec cywilizacji hierarchicznej, jest końcem wszelakiej, pochodzącej z zewnątrz – kontroli, wyzysku, mowy nienawiści (8), celowego podziału, spekulacji, lichwy, złego oka (25), manipulacji, władzy człowieka nad człowiekiem oraz człowieka nad przyrodą.


Koniec trzeciej siły (9), jest końcem strachu oraz tezy i antytezy podziału osobowego i społecznego …


Koniec tego wszystkiego, jest początkiem płaskiej struktury Lahów, ponieważ każdy z nas, jest panem bogiem samego siebie (2) …


Drodzy państwo, pragniecie gwałtownych zmian, których najnormalniej w świecie się boicie, pozwólcie mi was przebudzić oraz obudzić w was prawo naturalne (5), będące początkiem nieujarzmionych zmian, niszczących fetysz ustroju, cywilizacji wyzysku oraz religii, które świadomie pozbawiły was czasu, ładu, prawa, moralności, niepodległości, dobrobytu i błogostanu (spokoju i ciszy) personalnej (10) …


Wyjście z hierarchicznych i globalnych struktur, będzie odrodzeniem i początkiem naszej magii intencyjnej (11), odepchnięciem i zaniechaniem obłędu i paranoi, wnoszącej w nasze życie chaos trwożnego bytowania.


Pozwól sobie na zrzucenie niewidzialnych kajdan ludzkiego kapitału, pozwól sobie na trud spójności myślenia, mówienia i działania, wedle reguł obiecadła (26) oraz spójnej prawdy. Pozwól sobie na odpowiedzialną wolność i działanie w swoim imieniu, odrzuć pośredników ustrojowych i religijnych, zacznij tworzyć swój własny wszechświat …


Nowym symbolem płaskiej struktury, musi być znak początku, życia, jaźni, jestestwa i jedności oraz samostanowienia, samoograniczenia oraz samoobrony, przed chaosem nowego porządku świata, będącego piekłem naszego codziennego życia.


( Sześcian (12) naszego wewnętrznego królestwa, świadomie połączony z siłą archontów (13) - ciał niebieskich ... )


Nowy Początek Świata (14), to początek wolnego i spokojnego życia, dążącego do zaprojektowanych przez nas celów, które nie będą pochodnymi ideologii wychowania, indoktrynacji, czy edukacji lustrzanej … Jeśli chcesz działać w zgodzie z samym sobą, musisz odrzucić wszystko, co już wiesz i zatopić się w sobie, badając to, co utraciliśmy na skutek indoktrynacji systemu – wyzysku człowieka nad człowiekiem, co uczyniło z nas kapitał zniewolonych i podporządkowanych jednostek.


Możesz przestać się bać samego siebie i zacząć walczyć z tymi, którzy prawdę zmienili w użyteczne kłamstwo.


Stańmy obok siebie – ręka w rękę, umysł koło umysłu, dla dobra przyszłości, wytworzmy intencje oraz siłę zdolną do zniszczenia każdej trzeciej siły, rozbijającej nasz świat na tezy i antytezy. Fetyszyzm (15), musi zostać zniszczony, zakopany i zapomniany, ponieważ, jest to źródło wszystkich chorób fizycznych i psychicznych, jakie drążą świat zniewolonych i zdekonstruowanych ludzi …


Jaźń | ja-cube | RaElIs | Jedność | Świadomość !

Możemy walczyć w pojedynkę, skazując się na męki i porażki lub wspólnie wyznaczyć nowy kierunek samostanowiącej i samoograniczającej się moralnej – niepodległości personalnej.


Słowo sekret i tajemnica, jest odrażającym przejawem lekceważenia wolnej i równej innym – jednostki, wchodzącej w skład wolnego społeczeństwa, co przekłada się na logiczny przekaz, iż hierarchia, jest formą (zjednoczonych) tajnych stowarzyszeń, żerców, których jedynym celem jest – żerowanie człowieka na człowieku (2b) !


Jako Lah, jedyny pan bóg - samego siebie, jestem przeciwnikiem tajnych stowarzyszeń, tajnych przysiąg, a także ukrytych biegów wydarzeń …


Na całym świecie, pod pozorami państw narodowych, działa przeciwko nam bezwzględny, monolityczny spisek rządu globalnego i tworzonych przez niego międzynarodowych organizacji, korporacji i banków - banku światowego - FEDu - banków centralnych (16) …


Sitwa, bazująca na ukrytych środkach i stworzonych fetyszach, rozszerza strefę swoje wpływy, poprzez infiltrację, która zastąpiła inwazje, poprzez działalność wywrotową, zamiast wyborów oraz poprzez zastraszenie prawne, zamiast wolnego wyboru (2b) …


Sitwa jest systemem, który zgromadził ogromne ludzkie i materialne zasoby, tworzące zjednoczoną i perfekcyjnie działająca maszynę, która łączy operacje militarne, zamachy fałszywej flagi (18), fake newsy (17) z działaniem dyplomatycznym, wywiadowczym, ekonomicznym, naukowym, medycznym, farmaceutycznym i politycznym.


Ich działania, są ukrywane, a nie ujawniane, ich błędy i pomyłki, są grzebane i rozpraszane, a nie publikowane, a ich przeciwnicy, są uciszani i wyśmiewani, ale nigdy, nie są chwaleni (2b)…


Żaden ich wydatek, nie jest kwestionowany, żaden sekret, nie jest nam ujawniany … i dlatego, ich działania pozbawione racjonalnej polemiki, można nazwać przestępstwem ! Każda forma władzy, przed którą ostrzegam każdą wolną jednostkę, jest wynaturzeniem, przestępstwem, niezgodnym z prawem naturalnym (5).


Wolne społeczeństwo, posiada tylko jedną granice prawną i moralną, jaką jest prawo naturalne i samoograniczenie własnego łaknienia, czyli egoizmu.


Największą zbrodnią przeciw ludzkości, jest zmuszenie wolnej istoty, do posłuszeństwa, względem innej jednostki i jej ideologii, co staje się formą wyznania i fanatyzmu, dążącego do tyrani i niewolnictwa.


Nie potrzeba siły oraz hierarchicznego naporu w celu uzyskania władzy absolutnej (27, ponieważ prawdziwą władzę – uzyskujemy za pomocą odpowiedniego nacisku psychologicznego, który ofiarowuje elitom dobrowolną decyzje otumanionych ludzi, którym wydaje się, że będą lepiej chronieni, gdy zrezygnują z własnej wolności i oddadzą ją w ręce trzeciej siły (9) - manipulującej człowieczeństwem, ustawionym w pozycji bezwiednie i użytecznej tezy (antytezy) lub antytezy (tezy).


Podział tezy i antytezy, wywołuje wojnę poglądową, podczas gdy prawdziwy przeciwnik ludzkości – jest bezkarny i może karać kogo i jak chce, według własnego widzimisię … Prawo zwierząt (5), nie ma granic bestialstwa i leży u podstaw sitwy, tworzącej totalitaryzm oparty na fetyszach.


Zmieniają się nazywa i fazy, jednak sposób zarządzania niewolnikami, zawsze pozostaje taki sam i opiera się na zmiennej formie represji …


Nieważne, jaki reżim reprezentują owi fetyszyści (15): demokracje, socjalizm, liberalizm, chrześcijaństwo, islam, komunizm, monarchie, czy kapitalizm … , zawsze winę zrzucą na społeczeństwo. Zmieniają oni tylko nazwy rozboju oraz formy prawa i represji, w celu osiągnięcia swojej ideologii – władzy człowieka nad człowiekiem.


Zabierają nam naszą tożsamość i wolność, twierdząc, że sami tego chcieliśmy. Trzecia siła - dzieli i rządzi, manipuluje i przekształca prawdę w płynne i niedostrzegalne kłamstwo.


Całość tej iluzji – budowana jest na konflikcie interesów, w której teza i antyteza, napędzana jest ideologią trzeciej siły.


Konflikt interesów, reprezentowany jest przez wszystkie organizacje, rządy, instytucje … żyjące na bazie wyzysku społecznego.


Donatorzy i filantropi, rozpalają ogień ludzkich stosów, tworząc regionalne holokausty szczepionkowe (19), wsparte utylizacją śmieci w człowieku, za pomocą jedzenia, powietrza, wody i leków ...


Od wieków pracują oni nad ideologią płynnej depopulacj i przekształcenie gatunku ludzkiego za pomocą ideologii transhumanizmu (20), w użyteczne maszyny, będące kontynuacją ludzkiego kapitału.


Dyktat globalnej kontroli, będącej przejawem choroby psychicznej (21), odzwierciedla ich podejście do życia, człowieczeństwa i duchowości.


Wiodąca rola w technologii, rolnictwie i energii, pozwala im odciągnąć uwagę społeczeństwa od przekształceń zmieniających technologie w system kontroli osobistej, rolnictwa w narzędzie depopulacji oraz energetyki, w system uzależnień.


Niektórzy nie chcą logiki, chcą, aby świat po prostu płoną i odzwierciedlał stan ich umysłów, pochłoniętych schizofrenią, czy paranoją wykreowaną na bazie – nigdy nie opanowanego łaknienia i egoizmu (21).


Prawo Naturalne (5), którego przejawy ukryte są jeszcze w niektórych konstytucjach (Art.4.Kons), umiera na naszych oczach, poprzez ignorancję, brak wiedzy i społeczne przyzwolenie.


Nikt już prawie nie wie, że poprzez niebywałe użyteczną Formułę Radbrucha, Prawo Naturalne i Zasadę Słuszności (5), można samemu wpływać na swój los, poprzez siebie i dzięki sobie, jest to sposób na intencyjność, której nie ogranicza prawo stanowione:


Formuła Radbrucha – Głosi ona, że jeśli norma prawna w drastyczny sposób łamie podstawowe normy moralne, to nie obowiązuje (łac. lex iniustissima non est lex). Taka norma nie dostępuje godności bycia prawem, może być odrzucona i tym samym obywatele nie mają obowiązku jej przestrzegania, a administracja państwowa i sądownictwo jej stosowania.


Prawo Naturalne - Traktuj innych tak, jak Ty byś chciał być traktowany. Ujęcie pozytywne: Rób innym to, co byś chciał, żeby tobie robili. Ujęcie negatywne: Nie czyń innym tego, czego nie chcesz, by czynili tobie.


Zasada Słuszności - Trybunał, sąd, może orzekać ex aequo et bono, czyli w oparciu o zasady słuszności (prawo naturalne), a nie normy prawne. Według tego co słuszne i dobre – Ex æquo et bono, to określenie odnoszące się do wyroku opartego na ogólnych zasadach sprawiedliwości (logiki), a nie na przepisach prawnych.


Masz prawa, więc naucz się, jak je egzekwować i użytkować dla swojego dobra, ponieważ otaczający cię bełkot kodeksów, nakazów, regulaminów, ustaw i artykułów, ma na celu zastraszyć ciebie w tak skuteczny sposób, że zapomnisz o swoich pierwotnych prawach.


Po to stworzono fetysz marionetek – grup, sitw zawodowych – zawartych w licencjach i kodeksach, aby kontrolować tych, z których można czerpać zysk bezpośredni i pośredni. Wytworzenia specyficznego slangu medycznego i prawniczego … oraz schematu dyplomatycznego, zagubiło cię w iluzji wiary w wyższe sfery i kasty społeczne, co nie jest prawdą, ponieważ każdemu przysługują takie same prawa, równoważące byt za pomocą pierwotnej sprawiedliwości, wpływającej na bezpieczeństwo jednostki, rodziny i społeczeństwa.


Prawo Naturalne i Zasada Słuszności, to Relikty, dawnych grup społecznych, które w raz z biegiem czasu, były grzebane w mule naleciałości o charakterze lokalnym i globalnym, które są rodzajem prywatnych, spekulatywnym interesów, stawiających nadczłowieka i wytworzony przez niego – fetysz, ponad innych ludzi (5).


Sprawiedliwość, jest pojęciem pierwotnym i jako wartość egzystuje w świadomości każdej ludzkiej istoty. Ludzie, gotowi są do największych dla niej poświęceń – chyba, że stracili część swego człowieczeństwa i żyją tylko po to aby służyć innym.


Każdy człowiek z natury reaguje na przejawy niesprawiedliwości, a przeżywanie tego stanu, choć jest domeną psychiki, potrafi negatywnie oddziaływać także na stan fizyczny człowieka.

Czy, sprawiedliwa jest bierność jednostki, rodziny, społeczeństwa, kiedy dotyka je niesprawiedliwość prawa stanowionego, poparta atakiem, ze strony avatarów, reprezentujących ową niesprawiedliwość (5) ?!


Otóż prawo naturalne, ma w swoim logicznym arsenale – idee obrony koniecznej, ponieważ każdy z nas, ma prawo odeprzeć – według zasad prawa naturalnego (5) – napaść, zamach oraz atak, skierowany na nasze życie i zdrowie oraz życie i zdrowie dowolnej istoty, której to prawo dotyczy.


W tej sytuacji – człowiek podlegający prawu naturalnemu, odpycha bestie, idącą drogą prawa zwierząt, które narzuca stadu – wiarę w sprawiedliwość kreowanych działań, będących poza zakresem moralności prawa naturalnego.

Jednym słowem – działania ideologii państwa, w tym sejmu, senatu i rządu, policji, wojska, lekarzy, przez eksperymenty medyczne, są tak samo według prawa naturalnego klasyfikowane, jak próba zamachu, morderstwa lub próba morderstwa pozostawiającego ciężkie urazy fizyczne i psychiczne.


Grupa takich zamachów i morderstw, jest formą czynnego lub biernego ludobójstwa, a działanie piramidy władzy, ma charakter podżegania, popartego łapówkami i schematem nietykalności osobistej – zapisanej prawnie, co również, jest niezgodne z prawem naturalnym i formułą Radbrucha.


Pamiętać trzeba również, że celowo wywołany u nas strach lub wzburzenie, ma w większości przypadków ukryć fakt – prawdziwego celu działania przestępców, co zwalnia nas od kary, w wyniku przekroczenie obrony koniecznej.

Prawo stanowione, w tym artykuły, ustawy, regulaminy, zarządzenia, czy rozporządzenia … nie są zgodne z prawem naturalnym oraz formułą Radbrucha, co naraża nas, na przemoc psychiczną i fizyczną, przez co można domagać się zastosowania Zasada Słuszności, według tego, co słuszne i dobre – Ex æquo et bono.


Czego można oczekiwać po działaniach RaElIs:


1. Wolności finansowej (22):


Jeśli bank, proponuje i gwarantuje wam, najniższą ratę pożyczki, oznaczałoby to, że owa rata, jest sumą danej pożyczki, podzieloną przez ilość miesięcy.


Jeśli w państwie, ogólna suma pieniędzy, wynosi 1000 złotych, to jak państwo, może spłacić kredyt wynoszący 1000 złotych i oprocentowanie wynoszące choć ułamek procentu ?!


Nie może, a więc obciąża za pomocą podatków niewolników, zwanych zasobami ludzkimi, które stanowią prawdziwą wartość, państwa handlowego.    


Oznacza to, że wszystkie państwa i wszyscy ludzie, za pomocą fetyszu pieniądza fiducjarnego, zostali już dawno przejęci, przez należący do rządu światowego system bankowy, tworząc z narodów – państwa handlowe, a z ludzi – niewolników.


Rozwiązanie


Wartość pieniądza, w żadnym wypadku nie opiera się na złocie, czy innym fetyszu, lecz na produktach i bogactwach naturalnych, które za pieniądze można kupić.


Pieniądz, może być zwykłą księgowością, kredytem przechodzącym z jednego konta na drugie, w zależności od zakupów i sprzedaży.


Ogólna suma pieniędzy zależy od ogólnej ilości towarów i bogactw naturalnych.


Brak oprocentowania


Wzrostowi produkcji, zawsze musi towarzyszyć odpowiedni wzrost ilości pieniędzy. Za nowy pieniądz nigdy nie należy płacić procentu.


Postęp - nie jest reprezentowany przez dług publiczny, lecz przez dywidendę równą dla wszystkich.


Ceny dostosowane są do siły nabywczej, przez współczynnik cen.


Bez bankiera, bez złota, bez kredytów, bez rządu i podatków  


Co można by zrobić bez bankiera, bez złota, bez zaciągania długów (22) ?


Otwieram konto na nazwisko każdego z nas. W kolumnie po prawej stronie zapisuję się stan konta. W kolumnie po lewej stronie zapisujemy wpływy ze sprzedaży własnej pracy lub produktów, które powiększają konto (kredyt); oraz zapisujemy wydatki, które zmniejszają konto (debet).


Wpisujemy 1000 Lachów, jako wpływy dla każdego. I w tym momencie, każdy ma natychmiast 1000 Lahów.


Człowiek, kupuje od drugiego człowieka  - produkt za 10 Lahów, z jego konta odejmuje się 10 Lahów (zostaje 190 Lahów), które zasilają konto drugiej osoby (210 Lahów) i tak dalej, z jednego konta na drugie, całkiem tak samo, jak papierowe Lahy, przechodzą z jednej kieszeni do drugiej.


Jeżeli ktoś z nas - potrzebuje pieniędzy na powiększenie swojej produkcji, otwiera się mu potrzebny kredyt, bez oprocentowania, który on odda po dokonaniu sprzedaży. To samo odnosi się do robót publicznych ...


W przypadku postępu społecznego, gdy zwiększa się produkcja i konieczne jest zwiększenie ilości pieniędzy do naszej dyspozycji, powiększa się konto każdego o dodatkową sumę, nic nikomu nie zabierając.


Po prostu - na koncie każdego z nas dopisuje się taką samą sumę pieniędzy.


I to jest dywidenda narodowa. W ten sposób pieniądz staje się narzędziem pomocniczym, służącym ludziom.


Szanowny Rządzie


Kolejne rządy zadłużały, opodatkowywały i wykorzystały nas ponad miarę. Nie potrzebujemy już rządu, banków i instytucji rządowych.


Odtąd, będziemy mieć wszystkie potrzebne nam pieniądze bez złota, bez podatków, bez długów i bez złodzieja, który całym tym spektaklem zarządzał. Od dziś - ustanawiamy w dawniejszej Polsce, obecnej Lechi - kreacje - Kredytu Socjalnego. Dywidenda narodowa zastąpi dług narodowy (dług publiczny).


Jeżeli rząd, domaga się zwrotu kapitału, możemy państwu oddać wszystkie pieniądze, jakie państwo dla nas sfabrykowali, ale nic ponad to. Nie możecie się państwo domagać zwrotu tego, czego państwo nie wytworzyli, a bogactwa naturalne należą do narodu.


Prawda i pieniądze w obiegu :


1. Wszystkie pieniądze są wekslami gwarancyjnymi (https://en.m.wikipedia.org/wiki/Promissory_note), które tylko obiecują nam ,że dany banknot ma jakąkolwiek wartość.


Pamiętaj też, że biorąc pożyczkę twój podpis tworzy nieistniejące pieniądze, a Twój procent to prawdziwy zysk banku. Więc bank z niczego tworzy swój zysk ...


2. Podatek dochodowy, reguluje dług państwa wobec międzynarodowych banków i został on zabezpieczony niewolniczym systemem pracy.


Coś, o czym boicie się dziś mówić, nie przestanie istnieć tylko będzie trwać i rozwijać się, prowadząc nas od upadku do upadku, od kryzysu do kryzysu i od wojny do wojny ...


Te powyższe rozwiązania - proponowaliśmy wam 5,10,20 lat temu, ale strach blokuje was przed realnymi i prawdziwymi zmianami, niedługo staniecie się zakładnikami banków centralnych i kukiełkowych rządów, które was uzależnią od gwarantowanego wynagrodzenia i wiary w nieomylny system kontroli społecznej, której przyczółek został już w was zaszczepiony, za pomocą maseczek, dystansu społecznego i dyskursów podziałowych - prowadzących narody do zniewolenia ...


Odbijmy państwo od złodzieji i spekulantów, w obecnej sytuacji, nie ma się już czego bać, trzeba ryzykować, dla lepszego jutra oraz wolności ...


2. Dążymy do stworzenia trwałych więzi, pomiędzy wolnymi bezpaństwowcami mieszkającymi w międzykontynentalnym państwie, którzy będą wstanie - połączyć się, poprzez swoją własność i jądro planety w swoistą gwiazdę, której promienie dotrą na skraj wszechświata, jako przesłanie wolności, równości i sprawiedliwości.


3. Wprowadzenia na powrót prawa naturalnego (5) oraz wycofanie hierarchii, jako wstępu do ideologii kontroli, znakowania (28) i wiary w ludzki kapitał.


Wedle zasad prawa naturalnego – dobra i bogactwa naturalne, należą do każdego z nas, a niszczenie ich w imię (zabójczego) rozwoju – łamie zasady powyższego prawa.


Podstawą prawa naturalnego, jest samostanowienie i samoograniczenie, które są oparte na logice czasu, ładu, prawa, moralności, niepodległości i błogostanu personalnego.


Prawo zwierzęcej natury, a prawo naturalne, czyli czego nie wolno mylić w drodze do oświecenia


Dopóki prawo naturalne, będzie mylone z prawem zwierzęcej natury, nie będzie prawdziwego człowieczeństwa, ponieważ ludzie, będę jak zwierzęta zagrodowe – tresowani, hodowani i tuczeni, przez inteligentne drapieżniki, czerpiące wieczny zysk z ludzkich stad państwowych, ideologicznych, czy wyznaniowych …


Wiesz, czym jest stolica, stolica, to stolec, tron monarchy lub biskupa. Tak, nie mylisz się tron – stolec, pochodzi od odchodów, którymi zwierze lub wataha, oznacza rewir swoich wpływów i polowań.


To jakże prawdziwe oblicze stolicy, dostrzeżemy również w języku angielskim : capital, oznacza w staroangielskim : głowa do góry lub stojący na czele stada, z starofrancuskiego – caputa, czyli mała głowa (poprzednika, przodka, którego szamani (24) nosili na piersi lub symbolicznym tronie).


Capital, to także kapitał ludzki (23), przełożony na fetysz mamona, którego szczerze loża masońska, nazywana państwowem lub korporacją (29) …


Jeśli jesteś ciekaw - szczegółów i innych projektów oraz rozwiązań - zapraszam na nasze strony, blogi i profile ...


Dydymus

Akademia Filozoficzna Dydymusa

https://pomagam.pl/RaElIs

Liga Świata | RaElIs

Samostanowienie i Samoograniczenie

https://trueshopl.wordpress.com


1. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/05/13/jesli-wchodzisz-do-mego-domu-i-kregu-badz-swiadom-regul-i-praw-w-nich-panujacych


2. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/04/30/jedna-sila-676-i-lah-czyli-pan-samego-siebie/


https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/05/31/ogien-oporu-messlah-do-fetyszystow/


https://akademiafilozoficznadydymusa.wordpress.com/2020/04/30/obudzcie-sie-mesjasze-dam-wam-tarcze-i-bron-niepokonana-prawde-i-magie-intencyjna/


3. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/12/25/2020-rok-personalnej-jazni/


https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/11/27/jazn-personalna-i-dekonstrukcja/


https://trueshopl.wordpress.com/2020/01/31/ja-cube-liga-swiata/


https://wojciechdydymskicytaty.wordpress.com/2019/08/26/uzbrojenie-jazni/


4. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/08/14/czaszka/


5. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/11/18/czlowiek-i-bestia-czyli-zagadnienie-prawa-naturalnego-w-zetknieciu-z-prawem-natury/


https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/07/01/nieprzekraczalne-granice-wladzy-i-prawa/


https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/03/16/przywrocmy-prawo-naturalne/


https://

wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/03/18/sprawiedliwosc-prawa-personalnego/


https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/03/27/personalny-trybunal-prawa-naturalnego/


6. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/05/23/toksyczni-ludzie-czyli-krew-i-zwiazki-oraz-istoty-ktore-nie-moga-miec-dzieci/


https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2017/08/21/moja-i-twoja-tozsamosc/


https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2017/06/27/kim-ja-jestem/


7. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/11/04/raelis-odpowiedzialnosc-za-stan-wewnetrznej-rownowagi/


8. https://mowanienawiscinieistnieje.wordpress.com/


9. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/01/15/klin-czyli-budowanie-i-niszczenie-lukow-mostow-za-pomoca-wiecznej-ideologii-podzialu/


10. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/04/24/alegorie-czasu-chronos-aion-uroboros-i-caerus/


https://wojciechdydymskicytaty.wordpress.com/2019/04/14/moj-personalny-lad/


https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/03/18/sprawiedliwosc-prawa-personalnego/


https://wojciechdydymus.wordpress.com/2019/10/23/przebudzenie-szalenstwa-i-moralnosc-personalna/


https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/11/11/personalny-dzien-niepodleglosci/


11. https://akademiafilozoficznadydymusa.wordpress.com/2019/05/09/samo-poszanowania-magia-intencyjna/


https://trueshopl.wordpress.com/2019/04/18/magia-intencyjna/


https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/04/15/spokoj-magii-intencyjnej-czyli-odkrycie-i-zespolenie-wlasnego-ja/


12. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/02/08/kreacja-szescianu-czyli-jak-okrasc-i-zniewolic-czlowieczenstwo/


https://wojciechdydymus.wordpress.com/2019/12/17/przejecie-wewnetrznego-glosu/


13. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/08/30/archonci-i-wizualizacja-wplywu-na-byt-ludzki-za-pomoca-trzeciej-sily/


14. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/10/18/nowy-porzadek-czy-nowy-poczatek-w-ujeciu-swiata-personalnego/


https://trueshopl.wordpress.com/2019/07/25/nowy-poczatek-swiata/


15. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/06/04/wyznawcy-fetyszyzmu/


https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/09/17/fetyszyzm-i-faszyzm/


16. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/11/25/agenda-2030-czyli-ujawnienie-rzadu-swiatowego-przy-pomocy-ideologii-koronawirusa/


https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/11/12/reset-czyli-zabojstwo-wolnosci-i-wlasnosci-lub-uzdrowienie-kreacji-ekonomicznej/


17. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/12/12/demagog-czyli-poprawnosc-polityczna-na-bazie-oficjalnej-listy-klamstw/


https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/06/03/lifelog-to-facebook/


https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/07/27/twitter-polityczny-kreator-cenzury-poprawnosci-politycznej-i-klamstwa/


https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/06/20/struktura-dezinformacji-lead-stories-czyli-cenzura-za-pomoca-fake-newsow-narzucajacych-poprawnosc-polityczna/


18. https://wojciechdydymski-cytaty.blogspot.com/2016/05/wtc-1109-i-francesco-cossiga.html


https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/04/17/notre-dame-false-flag/


https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/06/16/eksperymenty-spoleczne-oparte-na-ideologi-falszywej-flagi/


https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/02/28/strach-i-poprawnosc-polityczna/


19. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/11/04/szczepionka-genetyczna-czyli-czlowiek-jako-organizm-modyfikowany-genetycznie/


20. https://dydymuswojciech.wordpress.com/2020/06/08/symulacja-nowy-wymiar-transhumanizmu/


https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/06/13/memetyzm-transhumanizm-i-utylitaryzm-depopulacji-czyli-slow-kilka-do-ministra-zdrowia/


https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/11/18/carbon-credits-transhumanizm-technokracja-i-krypto-waluty/


https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/09/09/transhumanizm-czyli-alchemiczny-reset-czlowieczenstwa/


https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/11/16/transhumanizm-czy-transshamanizm/


21. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/12/03/ludzie-bio-negatywni-czyli-degenerat-i-syjonistyczny-antysemita/


22. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/11/12/reset-czyli-zabojstwo-wolnosci-i-wlasnosci-lub-uzdrowienie-kreacji-ekonomicznej/


23. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/10/23/kim-jest-krol-i-czym-jest-panstwo/


24. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/03/31/poczatek-kontroli-spolecznej-czyli-szamanizm-filozoficzny-egoistow-zwanych-tyranami/


https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/06/21/szamanska-wladza-nad-ludem-czyli-przekroczenie-idei-personalnosci/


https://dydymuswojciech.wordpress.com/2019/01/29/szamanskie-plagiaty-i-konstrukty-ideologiczne-kontrolujace-ciemne-spoleczenstwo/


25. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/01/27/mowa-nienawisci-oraz-zle-oko/


https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/11/01/mysl-o-mnie-dobrze-lub-wcale/


26. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/12/05/kultura-obiecadla/


https://dydymuswojciech.wordpress.com/2019/07/24/obiecadlo-i-logika/


https://akademiafilozoficznadydymusa.wordpress.com/2019/08/28/obiecadlo-i-runy/


27. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/02/12/tajemnica-zniewolenia-czasu-personalnego/


https://czuwajacy. blogspot. com/2016/02/dowody-zniewolenia-kastowego.html


https://czuwajacy. blogspot. com/2016/04/dowody-zniewolenia-kastowego-cz2.html


28. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/03/02/pietnowanie-symbolem/


https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2017/02/01/etykiety-spoleczne-czyli-sposob-znakowania-i-pietnowania-publicznego/


29. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/04/24/arkademia-piramidy/

Wybierz kwotę


20 
50 
100 
200 
1 000 
Inna
Wpłać teraz
 Bezpieczne płatności online

Aktualizacje


 • Aneta Górna - awatar

  Aneta Górna

  24.01.2022
  24.01.2022

  Człowiek, który nie walczy o swoje i nasze życie oraz zdrowie, jest moim i naszym wrogiem Przemoc, jest głównym składnikiem naszych codziennych posiłków, jeśli odżywiamy się na codzień ładnie opakowanymi zwłokami, które najczęściej, przez całe swoje życie, aż do śmierci, były torturowane, kontrolowane, segregowane i oddzielane od swego potomstwa. Musimy o tym pamiętać, że każdy mięsny posiłek, to produkt ludzkiego egoizmu (2), przejawiający się w zalegalizowaniu i społecznie akceptowanej - rzeźni. W ten sam sposób, zalegalizowano ideologie wojny, obozu, kwarantanny, paszportu (21), dowodu, numeru i państwa, aby pozbawiać ludzi, tak jak zwierząt, ich niezależności, wolności i równość, przez kontrole przyrostu pogłowia - rozmnażania, śmierci oraz całego procesu życia ... Jest to szalone, że chcemy pobierać wartości odżywcze - ze zwłok, będących elementem masowego morderstwa i krwawego zarzynania - kolejnych ras, których pogłowie, jest rozmnażane, hodowane i wyrzynane, jak ludzkie stada, w czasie wojen i pandemii (4), kiedy nie są już potrzebne władzy do pracy, rewolucji (22) i wojny. Oto życie, niegodne życia, rynek mięsa - kryzysu, pracy - bezrobocia, wojny i pokoju, to dualny rynek zwierzęcego, a więc i ludzkiego kapitału (23), bez którego - nie istniałby te ideologie, fetysze (3) i systemy. Zarzynanie, stało się legalne, za pomocą ideologii wojny i strachu przed głodem, który powstaje tylko dlatego, że namówiono dużą część z was do przenosin ze wsi do miast, które tworzą technologie (5) uzależnienia człowieka od tzw: władzy i pozornego dobrobytu, w które większość społeczeństwa wierzy (6), nie mając tym samym wyboru i rozeznania, co do prawdy o trudzie rzeczywistego życia i funkcjonowania. Niewolnik zrodzony z ideologii miasta, pracuje dla swego pana, aby utrzymać jego miasto, województwo, kraj, czy międzynarodową sitwę (24), na czele której stoją szamani (7) oraz ludzie uzależnieni od fetyszy (3), i ci, których uzależnia zwykła skupiona na sukcesie - ciekawość. Tych pierwszych fetyszystów (3) - nazywamy władzą, a tych drugich - ciekawość - pcha do ideologii bohaterstwa, przez co siły specjalne, wojsko i policja, mogą chronią fetysz władzy i ukrytych za ich plecami - szamanów, nazywanych rządem światowym (8). Czy nasi przodkowie, niebyli jednomyślni w stwierdzeniu, że człowiekowi do życia i zdrowia - potrzebne są warzywa, owoce, zioła i zboża oraz czysta woda z domieszką tych ziół, zbóż oraz warzyw i owoców. Do wartościowego życia, potrzebna jest człowiekowi - umiejetność wytworzenia pożywienia, schronienia i odzienia oraz sztuka logicznego myślenia, zgodnego z prawem naturalnym (9) ?! Żyjemy obok zwierząt, owadów, ryby i roślin … , a mimo to, nie staramy się z nimi nawiązać logicznego i wolnego od uprzedzeń - kontaktu i trwałej międzygatunkowej i rasowej relacji, choć jesteśmy częścią tego samego - zrównoważonego - atomowego świata, który bez nich lub bez nas, się po prostu rozpadnie, pod wpływem ludzkich - nieodpowiedzialnych dążeń, będących tworem - egoizmu, tworzącego chaos ludzkich zapędów, opartych na myślach, emocjach (25) i fantazjach, niezgodnych z prawem naturalnym, które czyni ze zwierzęcych ludzi, prawdziwe człowieczeństwo. https://wojciechdydymus.wordpress.com/2022/01/23/czlowiek-ktory-nie-walczy-o-swoje-i-nasze-zycie-oraz-zdrowie-jest-moim-i-naszym-wrogiem/ Migrujemy z Fb na t.me/ligaswiata

  Zdjęcie aktualizacji 86 462

546 zł  z 10 000 zł (Cel)
Wpłaciło 10 osób
Wpłać terazUdostępnij
 
Aneta Górna - awatar

Aneta Górna

Organizator zbiórki

Zadaj pytanie

Wpłaty: 10

Anonimowy Darczyńca - awatar
Anonimowy Darczyńca
50
Jacek - awatar
Jacek
100
Anonimowy Darczyńca - awatar
Anonimowy Darczyńca
75
Anonimowy Darczyńca - awatar
Anonimowy Darczyńca
20
Anonimowy Darczyńca - awatar
Anonimowy Darczyńca
100
Anonimowy Darczyńca - awatar
Anonimowy Darczyńca
50
Anonimowy Darczyńca - awatar
Anonimowy Darczyńca
50
Radek - awatar
Radek
50
alxgorsky - awatar
alxgorsky
50
Anonimowy Darczyńca - awatar
Anonimowy Darczyńca
1

Uważasz, że ta zbiórka zawiera niedozwolone treści ? Napisz do nas

Stwórz swoją
pierwszą zbiórkę

Nie czekaj, weź sprawy w
swoje ręce teraz!

Jak założyć zbiórkę na Pomagam.pl

Pomagam.pl to największy i najpopularniejszy w Polsce serwis do tworzenia internetowych zbiórek pieniężnych. Dzięki Pomagam. pl w łatwy i bezpieczny sposób zbierzesz pieniądze na dowolny cel, np. pokrycie kosztów leczenia, wsparcie znajomych i rodziny w ciężkich chwilach, realizację projektów społecznych, kulturalnych i biznesowych albo spełnianie marzeń.

Krok 1:Obejrzyj krótki film poniżej, który tłumaczy, jak działa Pomagam.pl.

Krok 2:Zbiórkę na Pomagam.pl przygotowujesz i publikujesz samodzielnie. Nie przejmuj się - założenie zbiórki trwa dosłownie kilka chwil i jest prostsze, niż myślisz (zobacz krótki film poniżej).

Krok 3:Dla swojej zbiórki wybierasz adres internetowy, pod którym będzie ona dostępna dla każdego, np. pomagam.pl/nazwazbiorki. Zbieranie pieniędzy polega na zapraszaniu jak największej liczby osób do odwiedzenia tej strony. Pomagam.pl pozwala automatycznie rozesłać zaproszenia e-mailowe, udostępnić zbiórkę na Facebooku, Twitterze itd. Od razu możesz przyjmować wpłaty. Konto do wypłat wskażesz później.

Krok 4:Wszystkie osoby odwiedzające Twoją zbiórkę mogą szybko i bezpiecznie wpłacać na nią pieniądze, np. przy użyciu przelewów internetowych, kart kredytowych, tradycyjnych przelewów bankowych, a nawet na poczcie! Wpłaty księgują się natychmiast. Wszyscy widzą, jaką kwotę udało się już zebrać, i mogą zapraszać do zbiórki kolejne osoby. Dzięki Pomagam.pl udostępnianie zbiórki na Facebooku, Twitterze lub e-mailowo jest niezwykle proste. Zbiórkę odwiedzają i udostępniają kolejne osoby i tak tworzy się efekt kuli śnieżnej.

Krok 5:Pieniądze ze zbiórki możesz wypłacać na konto bankowe w każdej chwili i tak często, jak chcesz. Wypłata pieniędzy trwa na ogół 1 dzień roboczy. Wypłata nie spowoduje zmiany stanu licznika wpłat na stronie Twojej zbiórki. Możesz dalej zbierać pieniądze, a zbiórka będzie trwać aż do momentu, gdy zdecydujesz się ją zamknąć.

Opłaty:Założenie i prowadzenie zbiórki w serwisie jest darmowe, jednak od zebranej przez Ciebie kwoty potrącimy niewielki procent na pokrycie kosztów promocji serwisu i kosztów operatorów płatności (łącznie - 7,5 % od zebranej kwoty). Są to jedyne opłaty, jakie poniesiesz ! Dzięki nim Pomagam.pl jest najskuteczniejszym narzędziem do tworzenia zbiórek pieniężnych w internecie. Nigdy nie pobieramy dodatkowych lub ukrytych opłat.

Prawda, że proste? To właśnie dlatego dziesiątki tysięcy osób prowadzi już swoje zbiórki na Pomagam.pl. Nie czekaj. Dołącz do nich teraz! Aby założyć zbiórkę, kliknij tutaj lub w przycisk poniżej:

Pomagam.pl wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej

Zamknij