Zbiórka Zielony Letni Uniwersytet - miniaturka zdjęcia

Zielony Letni Uniwersytet

Drogie, drodzy,

Prosimy was o wsparcie naszego Zielonego Letniego Uniwersytetu (ZLU).

DLACZEGO POTRZEBNY JEST ZIELONY LETNI UNIWERSYTET ? 

Przyszły czasy wielkich zagrożeń dla przyrody i środowiska 

       -masowe wycinanie w całym kraju drzew, Puszczy Białowieskiej i innych lasów puszczańskich, 

          -przyzwolenie dla nieetycznych form masowego myślistwa, również wobec gatunków dotychczas ściśle chronionych jak żubry czy łosie,

             -plany kanalizacji rzek i zniszczenia ich wartościowych ekosystemów, a przy okazji dalsza degradacja już zagrożonego Bałtyku.

W międzyczasie dramatycznie wzrosło zagrożenie dla DEMOKRACJI.  Sędziowie będą teraz podporządkowani rządzącym politykom. Czy będą nadal mogli być bezstronni i obiektywni? Przecież są tylko ludźmi. Wiemy z historii, że w sytuacji rządzącego autorytaryzmu, gdy losy ludzi, ich kariery, dochody, bezpieczeństwo, spokój ich rodzin, zależą od autorytarnej władzy dysponującej wszelkimi środkami nacisku, większość ludzi się oportunistycznie podporządkowuje i  stara nie narażać władzy. A ekolodzy, jako jednostki oraz organizacje, są dziś postrzegani przez władzę - czyli przez wszechmogącego ministra Szyszkę - jako "zieloni naziści bardzo groźni dla Polski i reszty świata" (cytat z wykładu ks. prof. Tadeusza Guza na konferencji w Toruniu 13.05.2017 r. "Jeszcze Polska nie zginęła - wieś" zorganizowanej na cześć min. Szyszki). 

ONR przygotowuje inicjatywę ustawodawczą przeciw pozyskiwaniu przez organizacje społeczne funduszy z zagranicy. Nasz Zielony Letni Uniwersytet jest projektem Zielonej Fundacji Europejskiej, w znacznym stopniu finansowanym z funduszy Parlamentu Europejskiego, a więc z zagranicy. 

Blokujący harvestery w stuletnich drzewostanach Puszczy Białowieskiej Obrońcy Puszczy są obciążani ogromnymi roszczeniami finansowymi Lasów Państwowych, z tytułu "uniemożliwienia uzyskania zysku z wycinki drzew w Puszczy Białowieskiej". Jednym z nich jest uczestnik Zielonego Letniego Uniwersytetu, katowicki Zielony aktywista, który dostał wezwanie do zapłacenia 10.000 zł. Roszczenia te będzie rozstrzygał sąd. Czy będzie NIEZAWISŁY i BEZSTRONNY? 

Ekolodzy i Zieloni są więc niemal oficjalnie oskarżani o wrogie dla ludzi działania i intencje, jako „zieloni naziści” i „dzieło Szatana”. Zagrożone są także prawa obywatelskie innych grup: prawa kobiet są poddawane nieakceptowalnym ograniczeniom, toczy się walka z wyimaginowaną „ideologią gender” oraz nagonka na cudzoziemców i muzułmanów, na osoby nieheteroseksualne i trans-płciowe. Szkoła stała się narzędziem konserwatywnego formatowania w duchu nietolerancji i przyzwolenia dla dyskryminacji, autorytaryzmu, nienawiści i przemocy. Wreszcie przeżywamy prawdziwy kryzys demokracji, która wydawała się wszystkim już raz na zawsze wywalczona. Nawet przynależność do Unii Europejskiej staje się zagrożona, ze względu na coraz silniejszy konflikt wartości. Zamiast współdziałać z innymi narodami, aby czynić Unię Europejską bliższą obywatelom oraz bezpieczniejszą, gwarantującą pokój w Europie, chroniącą pracowników, konsumentów, środowisko i przyrodę, dla dobra przyszłych pokoleń, Polska coraz bardziej się marginalizuje i odchodzi od idei solidarności i współpracy w kierunku coraz silniejszej rywalizacji i konfliktów między państwami narodowymi.

Dlatego jak nigdy potrzebna jest szybka aktywizacja obywateli i obywatelek, tych którzy i które identyfikują się z wartościami europejskimi, troszczą się o państwo prawa, uważają za ważne prawa człowieka i wolności indywidualne. Także tych, do których przemawia proekologiczna encyklika „Laudato Si. Nasz wspólny dom” Papieża Franciszka, oraz tych, którzy i które rozumieją, że demokracja bez praw kobiet, to demokracja dla połowy obywateli i obywatelek, wreszcie tych, którzy i które pragną progresywnych, otwartych miast współzarządzanych przez obywateli oraz rozumieją, że woda i czyste powietrze, klimat i dziedzictwo przyrodnicze, w tym drzewa i puszcze, są dobrami wspólnymi, o które musimy razem dbać. 

Tak więc w przyspieszonym tempie musimy się dokształcać, organizować i jednoczyć, uczyć prowadzić kampanie i działania, aby skutecznie szerzyć progresywne idee, tworzyć sieci współpracy i razem wpływać na świadomość ludzi. 

Potrzebna jest jak nigdy „szkoła” dla progresywnych aktywnych obywateli i obywatelek.

Temu służą Zielone Letnie Uniwersytety, które organizujemy od 2015 roku.

ZLU 2017 NA RZECZ PROGRESYWNYCH MIAST

Zdobywanie wiedzy, dzielenie się doświadczeniami, doskonalenie metod komunikacji, uczenie się aktywizmu i organizowania się, sieciowanie się w ramach tematycznych koalicji i platform współpracy, wykorzystując doświadczenia z innych krajów i możliwości wsparcia w instytucjach europejskich – temu służą Zielone Letnie Uniwersytety (ZLU). 

Ważne też aby progresywnie myślący obywatele, lokalni aktywiści i liderzy chcieli, wzorem niektórych ruchów miejskich, ubiegać się o wpływ na życie i kierunki rozwoju ich miast i regionów, najlepiej tworząc komitety i ubiegając się o miejsca w samorządach. Temu służą m.in.: wykład o sejmikach wojewódzkich, wymiana wiedzy i doświadczeń z rad osiedlowych i progresywnej transformacji miast, w tym debata publiczna w Poznaniu, przygotowywana w partnerstwie z Kongresem Ruchów Miejskich, którego członkiem jest Fundacja Strefa Zieleni.

Tegoroczny ZLU w Puszczykowie k. Poznania  to ok. 120 uczestników, panelistów, moderatorów, szkoleniowców, naukowców, aktywistów i zielonych polityków. I tysiące innych, którzy obejrzą nagrane spotkania dzięki waszemu wsparciu. 

DLACZEGO I NA CO POTRZEBUJEMY WSPARCIA? 

W dzisiejszych układach politycznych nie możemy liczyć na wsparcie finansowe od instytucji krajowych. Konserwatywny rząd postanowił przefiltrować przyznawane dotacje, aby otrzymywały je tylko organizacje o tradycyjno-konserwatywnym profilu.

Dofinansowanie, które zdobyliśmy od dwóch zielonych fundacji zagranicznych pokrywa tylko część wydatków i nie pozwala na zwrot kosztów podróży wszystkim zaproszonym panelistom, moderatorom i wykładowcom. Nie mamy też dosyć środków, aby umożliwić dostęp do prezentowanej cennej wiedzy za pośrednictwem internetu. Ponadto, młodzi aktywiści – a w nich nadzieja na przyszłość - nie mają możliwości opłacić kosztów pobytu, a chcielibyśmy, aby jak najwięcej młodych aktywistów mogło skorzystać z wiedzy, umiejętności i kontaktów jakie oferuje ZLU – bo przecież to od nich zależy nasza przyszłość. Wreszcie, aby umotywować uczestników do aktywizmu na rzecz ochrony przyrody chcemy też skorzystać z bliskości Wielkopolskiego Parku Narodowego i umożliwić uczestnikom ZLU kontakt z żywą przyrodą pod okiem kompetentnych eko-przewodników – ornitologów, ekologów, przyrodników.

Potrzebujemy 6000 zł aby:

Za  1000 zł - zrefundować całość kosztów dojazdu wszystkim panelistom, moderatorom i wykładowcom. 

Za 1000 zł - zagwarantować uczestnictwo czterem młodym aktywistom - licealistom i studentom, pokrywając większość kosztów ich przyjazdu i pobytu.

Za 2000 zł – wynająć eko-przewodników na przyrodnicze wyprawy obserwacyjne zwierząt i ekosystemów wodnych i leśnych, aby zmotywować uczestników do aktywizmu na rzecz ochrony przyrody. 

Za 2000 zł - zagwarantować streamingi, webinary lub nagrania video w internecie z większości wykładów, debat i warsztatów, tak aby więcej osób mogło skorzystać z wiedzy i refleksji jaką dostarczą goście ZLU. Do tego musimy zakupić trzy statywy do smartfonów i mikrofony zbierające dźwięk oraz wynagrodzić montera nagranego materiału. 

Ponieważ pomysł na zbiórkę przyszedł nam do głowy późno, zaciągnęliśmy pożyczkę na zakup potrzebnego wyposażenia i zapłacenie usługodawcom.  Liczymy na waszą pomoc, aby spłacić zaciągnięte zobowiązania. 

GOŚĆ SPECJALNY ZLU 2017

Obecność niektórych zaproszonych osób będzie miała silny aktywizujący i motywujący wpływ na uczestników ZLU oraz na internautów. Taką osobą jest Evgenya Chirikova – rosyjska charyzmatyczna aktywistka broniąca środowiska i przyrody, która stała się powszechnie szanowaną działaczką ekologiczną, po tym jak wywołała wielki ruch w obronie podmoskiewskiego lasu Chimki. Spotkanie z nią, posłuchanie jej historii i merytorycznych opowieści, daje wiarę, energię i motywację do działania na rzecz naszego pięknego świata, ekosystemów, mórz, rzek, lasów i zwierząt. Evgyenia chce się z nami podzielić m.in. niepublikowanymi w mediach rosyjskich informacjami o zagrożeniach ekologicznych jakie stwarza przyszły gazociąg na dnie Bałtyku z Rosji do Niemiec, Nord Stream 2.

NA JAKIE DZIAŁANIA PRZEZNACZYMY EWENTUALNĄ NADWYŻKĘ ZEBRANYCH ŚRODKÓW?

Fundacja Strefa Zieleni, od lat wspiera inicjatywy skierowane na budzenie aktywizmu, tworzenie koalicji i tematycznych PLATFORM WSPÓŁPRACY:

- będziemy pokrywać koszty druku ulotek i gazetek przy okazji obywatelskich protestów i demonstracji w obronie demokracji i niezawisłych sądów

- wspieramy działania na rzecz zachowania i ochrony Puszczy Białowieskiej – nie bez powodu to właśnie w Białowieskim Parku Narodowym odbył się pierwszy Zielony Letni Uniwersytet w 2015r. Będziemy wspierać obronę prawną Zielonych aktywistów zaangażowanych jako Obrońcy Puszczy Białowieskiej

- będziemy wspierać Zielony think-tank Zielone Wiadomości

- jesteśmy członkiem i aktywnie działamy w Koalicji Ratujmy Rzeki zawiązanej dla zachowania naszych pięknych, „dzikich” rzek, świadczących nam wielkie usługi środowiskowe – przeciwpowodziowe, turystyczno-krajoznawcze, przyrodnicze; dziś Odra, Wisła, Bug, Narew są poważnie zagrożone archaicznymi, kosztownymi i niebezpiecznymi dla mieszkańców nadrzecznych miast rządowymi planami rozwoju żeglugi śródlądowej;

- jesteśmy członkiem koalicji i kampanii na rzecz zwierząt dziko żyjących NiechŻyją! Jej skuteczność i rośnięcie w siłę jest konieczne, jako przeciwwaga dla rosnącej w siłę „Rzeczpospolitej Myśliwskiej”;

- należymy do koalicji "Więcej niż energia" lobbującej na rzecz transformacji energetycznej w Polsce, poprawy efektywności energetycznej oraz rozwoju energii odnawialnych (OZE), szczególnie dla prosumentów (producentów-konsumentów) i lokalnych wspólnot i spółdzielni; taka transformacja jest absolutnie konieczna, jeżeli poważnie myślimy o przyszłych pokoleniach, o zmianach klimatu, o walce ze smogiem, o zwalczaniu ubóstwa energetycznego, o bezpieczeństwie energetycznym Polaków;

- należymy do ruchu Nyeleni Polska, w ramach ogólnoświatowej platformy na rzecz suwerenności żywnościowej, agro-ekologii i zdrowego rodzinnego rolnictwa, wolnego od GMO i od zgubnego wpływu światowego agrobiznesu;

- aktywnie uczestniczymy w polskim i europejskim ruchu na rzecz sprawiedliwej alternatywy wobec międzynarodowego „wolnego handlu”, narzucanego obywatelom przez lobby wielkich korporacji, z przyzwoleniem elit rządzących większości krajów UE, ze szkodą dla demokracji, praw pracowników i konsumentów, zdrowia obywateli, środowiska i klimatu, jakości życia przyszłych pokoleń. Kilka milionów ludzi w całej Europie jest zmobilizowanych przeciw niesprawiedliwym umowom takim jak TTIP, CETA, TISA i wielu innym, które negocjuje w naszym imieniu Komisja Europejska;

- jesteśmy członkiem Kongresu Ruchów Miejskich, związku stowarzyszeń skupiającego organizacje i aktywistów miejskich. KRM działa na rzecz transformacji miast w kierunku miast progresywnych i otwartych, miast dla mieszkańców a nie elit biznesu, miast w których się dobrze żyje, a mieszkańcy współdecydują.

- od lat aktywnie wspieramy działania w Polsce, Europie i na świecie, na rzecz przeciwdziałania „frackingowi” jako jednej z najbardziej niebezpiecznych dla wody, zdrowia ludzi i środowiska technologii (stosowanej przy poszukiwaniu i wydobyciu gazu łupkowego); m.in. dwa razy gościliśmy na ZLU przedstawicieli Żurawlowa, gdzie przez 400 dni rolnicy opierali się korporacji Chevron (widać ich na zdjęciu naszej kampanii).

A przede wszystkim zaczniemy odkładać środki na następny Zielony Letni Uniwersytet w 2018 roku. Być może będziecie mieli okazję w nim uczestniczyć. Zapraszamy!

ZLU 2017 - WESPRZYJ I KORZYSTAJ 

Zielone Letnie Uniwersytety służą wspieraniu platform i koalicji, aktywizacji zielonych aktywistów i ich współpracy z działaczami organizacji i progresywnych ruchów, czyli z tymi, którzy dzielą te same wartości. Wszyscy oni potrzebują wiedzy, umiejętności, współpracy i motywacji, aby włączyć się lub aktywniej działać na rzecz lepszej do życia Polski w przyjaźniejszym świecie, Polski bardziej tolerancyjnej i przyjaznej innym ludziom, przyrodzie i zwierzętom. Dla żyjących i przyszłych pokoleń

Wesprzyj ZLU 2017 i zachęć do jego wsparcia osoby z twojego otoczenia.

Zapraszamy na ZLU 2017 w internecie (https://www.facebook.com/FundacjaStrefaZieleni/) wszystkie osoby chcące się włączyć, w realu lub w internecie, w aktywizowanie progresywnie myślących Polek i Polaków oraz kształtowanie otaczającej ich rzeczywistości.  

Wesprzyj ZLU 2017 i skorzystaj z oferowanej wiedzy i wymiany myśli.

10zł, 20zł, 50zł, 100zł czy 300zł, każda kwota będzie cennym wkładem, cegiełką w budowaniu zielonego i progresywnego aktywizmu. 

Komentarze

 • Robert - awatar

  Robert

  12.07.17
  12.07.17

  Zielony Letni Uniwersytet to świetna intelektualna, polityczna i towarzyska strawa. Polecam.

 • Kacper Tosik - awatar

  Kacper Tosik

  09.07.17
  09.07.17

  💚💚💚

Wpłaty - 17

Marcin - awatar
10
Marcin
Anonimowy Darczyńca - awatar
10
Anonimowy Darczyńca
Anonimowy Darczyńca - awatar
100
Anonimowy Darczyńca
Jakub Gołębiewski - awatar
10
Jakub Gołębiewski
Aleksandra.koleczek - awatar
10
Aleksandra.koleczek
Anonimowy Darczyńca - awatar
10
Anonimowy Darczyńca
Robert - awatar
50
Robert
Zielony Apacz - awatar
200
Zielony Apacz
Anonimowy Darczyńca - awatar
20
Anonimowy Darczyńca
mbbm - awatar
10
mbbm

Uważasz, że ta zbiórka zawiera niedozwolone treści ? Napisz do nas

Jak to działa?

1

Stwórz zbiórkę

Podaj kwotę, uzupełnij opis, gotowe!

2

Udostępnij

Zapraszaj do wsparcia zbiórki.

3

Zbierz pieniądze

Wykorzystaj najlepsze narzędzie w sieci.

Pomagam.pl wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej

Zamknij

Pomagam.pl korzysta z plików cookie na zasadach opisanych w polityce prywatności, która uległa zmianie. Dowiedz się więcej.