Zbiórka Amanda 6 Lat ! Walka o Życie ! - miniaturka zdjęcia

Amanda 6 Lat ! Walka o Życie !

Michał Daszkiewicz - awatar

Michał Daszkiewicz

Organizator zbiórki

WALKA O ŻYCIE ! BŁAGAMY O POMOC !

6 LETNIA AMANDA POTRZEBUJE WASZEJ POMOCY


PO 2 LATACH CIĘŻKIEJ WALKI Z NOWOTWOREM , JEDYNĄ SZANSĄ NA RATUNEK ŻYCIA DZIECKA I ZAKOŃCZENIE LECZENIA TO PROTONOWE NAŚWIETLANIE

Nasza Historia :

Amanda 6 lat - kontra nowotwór złośliwy umiejscowiony na twarzy. 

Walczymy drugi raz ! ! !  Czas się nam kończy . . .

Amanda to nasza Córeczka,u której w wieku 4 lat pojawił się na twarzy
guz wielkości orzecha włoskiego. 

Diagnoza Rhabdomyosarcoma potocznie Mięsak Złośliwy Tkanek Miękkich i Nerwów.

Życiowa Tragedia

Nasze życie od tamtej pory już nigdy nie będzie takie samo. 

Amandy dziecięcy świat tak jak i nasz runął..

Zaczęła się walka o zdrowie i życie naszej kruszynki.


Leczenie Szpitalne , szereg badań , narkoza za narkozą , bolesne zabiegi , operacje i Chemioterapia , powikłania przy leczeniu , wielokrotne przetaczanie krwi...


Z blond aniołka choroba zrobiła wychudzoną , bladziutką , łysą
dziewczynkę , która pomimo wszystko zawsze starała się być
uśmiechnięta . Koszmar trwał 10 miesięcy .

Wygraliśmy ! Nowotwór zniknął !

Niestety po półtorej roku nastąpiła wznowa... guz odrósł. 

Dramat i tragedia...
Bolało jeszcze bardziej bo teraz byliśmy świadomi tego gdzie wracamy i
co nas czeka. Dodatkowo przerażeni jeszcze bardziej , gdyż nowotwór
miał już nigdy nie wrócić. Koszmar zaczął się na nowo. 

Tym razem podawana Chemia jest dużo silniejsza , tak to jest
kiedy rak atakuje drugi raz. 

Amanda skończyła właśnie dziewiąty cykl Chemioterapii.

Znosi ją bardzo dzielnie i walczy jak lwica.


Kolejny etap leczenia to Radioterapia.

Niestety w Polsce dostępna jest jedynie metoda wyniszczająca twarz Amandy i nie pozwalająca na normalne życie ze względu na szereg powikłań.

Nigdy nie urośnie część twarzy poddana naświetlaniu , nigdy nie urosną zęby , nie
pojawi się ślina , dodatkowo wiązka fotonów przejdzie przez całą
główkę powodując problemy ze słuchem i wzrokiem,z pamięcią,z koordynacja ruchową ,
z niedoczynnością tarczycy...

Nie możemy dopuścić do tego , żeby nasze dziecko stało się nie pełnosprawne...


Pojawiła się Alternatywa , Protonoterapia Naświetlanie bez powikłań ! 


Jedyna klinika w Polsce , która wykonuje zabiegi Protonoterapii
znajduje się w Bronowicach , niestety lekarze odmówili nam leczenia , gdyż
wykonują te zabiegi jedynie nielicznym osobom dorosłym .


Wysłaliśmy dokumenty do Niemieckiej Kliniki w Essen i tam po konsultacjach  z lekarzami zdecydowano , że Amanda może zostać naświetlana Protonami , które dadzą jej szansę na normalne życie przy z minimalizowaniu wszelkich powikłań.

Koszt terapii w Niemczech to około 350,000 zł


Na koszty leczenia składają się opłaty związane z opłaceniem Kliniki , 

przejazdu oraz pobytu w Niemczech , wykupieniem nie zbędnych leków oraz zabezpieczeniem kosztów ewentualnej dodatkowej hospitalizacji.


Jeśli nie zbierzemy środków na alternatywną terapię w
Niemczech , życie Amandy przerodzi się w koszmar... 


Czasu mamy bardzo mało , zapłata za leczenie musi nastąpić w trybie natychmiastowym.

Amanda jest po ostatnim cyklu chemioterapii , jeśli nie poddamy jej naświetlaniu protonami komórki nowotworowe powrócą.


Walczymy o Życie naszego dziecka !

Błagamy o pomoc , gdyż po dwóch latach walki z nowotworem nasze środki finansowe się
wyczerpały a zostało już tak mało by ten koszmar się skończył.


Z całego serca prosimy,pomóżcie nam wygrać Zdrowie i Życie dla naszej Amandy


Z poważaniem rodzice Amandy Daszkiewicz

Michał i Katarzyna Daszkiewicz


FIGHT FOR LIFE ! We are begging for help!
6 years-old AMANDA NEEDS YOUR HELP
AFTER 2 YEARS OF HEAVY STRUGGLE WITH A CANCER, THE ONLY CHANCE FOR A CHILD'S LIFE AND THE TERMINATION OF TREATMENT IS A PROTON ILLUMINATING
Our history:
Amanda 6 years old  - versus malignant tumor  located on her face.
We fight a second time! ! ! Time ends. . .
Amanda is our daughter, whom at the age of 4 appeared on the face a tumor of the size of a walnut.
Diagnosis Rhabdomyosarcoma colloquially Malignant Malignant Tissues and Nerves.
Life Tragedy
Our life will never be the same again.
Amanda's children's world like ours collapsed ...
The fight for the health and life of our little girl has started.
Hospitals treatment, a series of tests, narcosis, painful procedures, operations and chemotherapy, complications in treatment, multiple blood transfusion..
Our blond angel has changed in a thin, pale, bald girl who, despite everything, always tried to be
smiling. The nightmare lasted 10 months.
We won! Cancer has disappeared!
Unfortunately, after a year and a half, there was a resumption ... the tumor grew.
Drama and tragedy ...
It hurt even more because now we were aware of where we are going back and what awaits us. In addition, terrified even more because the cancer had never come back. The nightmare began again.
This time chemistry is much stronger. It's normal when cancer attacks the second time.
Amanda has just finished the ninth cycle of Chemotherapy. She tolerates it very bravely and fights like a lioness.
The next stage of treatment is Radiotherapy.
Unfortunately, in Poland only the method is available, which destroys Amanda's face and does not allow for normal life due to a number of complications.

The part of her face subjected to irradiation will never grow. She will never grow her teeth, she will not have saliva. In addition, the beam of photons will go through the whole head causing problems with hearing and sight, and with memory, with motor coordination, with hypothyroidism ...
We can not allow our child to become disabled ...
Alternative appeared! Protonoterapia Imaging without complications!
The only one clinic in Poland that performs Protonotherapy treatments located in Bronowice, unfortunately, the doctors refused to treat us because they perform these treatments only to a few adults.
We sent documents to the German Clinic in Essen and there, after consultation with doctors, it was decided that Amanda could be irradiated with Protons, which would give her a chance to live a normal life with minimizing any complications.
The costs of treatment include fees related to paying the Clinic, travel and stay in Germany, buying necessary medicines and securing the costs of possible additional hospitalization.
If we do not collect funds for an alternative therapy in Germany, Amanda's life will turn into a nightmare ...

We have very little time, payment for treatment must take place immediately.


Amanda is after the last cycle of chemotherapy. If we do not subject it to proton irradiation, the cancer cells will come back.
We are fighting for our child's life!
We are begging for help, because after two years of struggle with cancer,  our financial resources have ended. It will not take so much for this nightmare to end.
With all our heart, please help us to win health and life for our Amanda

Yours sincerely, Amanda Daszkiewicz's parents
Michał and Katarzyna Daszkiewicz

Wybierz kwotę

Aktualności

 • Michał Daszkiewicz - awatar

  Michał Daszkiewicz

  19.09.18
  19.09.18

  Kochani Darczyńcy Pragniemy Was poinformować , że zbiórka trwa nadal. Zapłata za leczenie musi nastąpić w Trybie Natychmiastowym ! Jesteśmy Pełni wiary,że uda się nam zebrać brakującą kwotę dzięki waszej pomocy. Bardzo Was prosimy o udostępnianie informacji o naszej zbiórce. Informujemy,że nasza Córka jest podopieczną Fundacji Fundacja Dzieciom ''Zdążyć z Pomocą'' ul. Łomiańska 5 , 01-685 Warszawa KRS:0000037904 Możecie nam pomóc ofiarując wpłaty na konto fundacji. Nr. 42 2490 0005 0000 4600 7549 3994 Tytułem : 34113 Daszkiewicz Amanda - Darowizna na pomoc i ochronę zdrowia

Komentarze

 • www.idzpodprad.pl - awatar

  www.idzpodprad.pl

  22.09.18
  22.09.18

  „Chociażbym chodził ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną.” Psalm 23,4-5

 • Anonimowy Darczyńca - awatar

  Anonimowy Darczyńca

  21.09.18
  21.09.18

  Szukajcie pomocy w medycynie komplementarnej lekarz Hubert Czerniak leczy skutecznie nowotwory zaufajcie mu w Internecie znajdziecie kontakt znam ludzi których wyleczył bez chemii

 • Anonimowy Darczyńca - awatar

  Anonimowy Darczyńca

  21.09.18
  21.09.18

  Powodzenia! Trzymam kciuki i życzę zdrowia❤️

 • www.idzpodprad.pl - awatar

  www.idzpodprad.pl

  21.09.18
  21.09.18

  „Chociażbym chodził ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną.” Psalm 23,4-5

 • Kasia jenny - awatar

  Kasia jenny

  21.09.18
  21.09.18

  Marzenia sie spelniaja dziecinko, usciski dla ciebie I cudownych Rodzicow!

Michał Daszkiewicz - awatar

Michał Daszkiewicz

Organizator zbiórki

Wpłaty - 3 925

JOLANTA GAJEWSKA - awatar
200
JOLANTA GAJEWSKA
Anonimowy Darczyńca - awatar
20
Anonimowy Darczyńca
Anonimowy Darczyńca - awatar
20
Anonimowy Darczyńca
Anonimowy Darczyńca - awatar
10
Anonimowy Darczyńca
Anonimowy Darczyńca - awatar
20
Anonimowy Darczyńca
Elmo - awatar
60
Elmo
Anonimowy Darczyńca - awatar
20
Anonimowy Darczyńca
Anonimowy Darczyńca - awatar
20
Anonimowy Darczyńca
Anna Bylinowicz - awatar
20
Anna Bylinowicz
Mariusz Kaszubowski - awatar
50
Mariusz Kaszubowski

Uważasz, że ta zbiórka zawiera niedozwolone treści ? Napisz do nas

Jak to działa?

1

Stwórz zbiórkę

Podaj kwotę, uzupełnij opis, gotowe!

2

Udostępnij

Zapraszaj do wsparcia zbiórki.

3

Zbierz pieniądze

Wykorzystaj najlepsze narzędzie w sieci.

Pomagam.pl wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej

Zamknij

Pomagam.pl korzysta z plików cookie na zasadach opisanych w polityce prywatności, która uległa zmianie. Dowiedz się więcej.