Zbiórka Andzia - historia jednej podróży - zdjęcie główne

Andzia - historia jednej podróży

4 010 zł  z 5 000 zł (Cel)
Wpłaciło 45 osób
Wpłać terazUdostępnij
 

Dzieci to największy skarb. Tym poczuciem kierowali się mieszkańcy Japonii, w której sto lat temu kilkaset polskich sierot z Syberii otrzymało pomoc i nowe życie, wypełnione zabawami, wycieczkami i troskliwą opieką.

/for English scroll down/

Jak to się stało?

Nasza opowieść zaczyna się we Władywostoku. Tamtejszy Polski Komitet Ratunkowy niósł pomoc wszędzie, gdzie tylko mógł dotrzeć – od Morza Japońskiego po Bajkał. W ciągu trzech lat ewakuował do Japonii przeszło 900 dzieci z rosyjskich, chińskich oraz polskich przytułków. Brał pod swoje skrzydła również rodziny zrujnowane wojną i biedą, które nie mając możliwości ratowania siebie, szukały ratunku choćby dla swoich dzieci. 

Andzia, gdy trafiła do Japonii, miała niespełna dwa lata. Dzieci zostały ciepło przyjęte przez mieszkańców Nipponu, udzielono im wszelkiej pomocy, w którą zaangażowała się sama Cesarzowa. W tym czasie w Polsce szukano dalszych krewnych sierot, a także nowych domów. W 1921 roku podjęto wysiłek przewiezienia dzieci do Polski. Pierwsza grupa wypłynęła do USA i przemierzyła koleją z Wybrzeża Zachodniego na Wschodnie cały kraj. Po pobycie w sierocińcach i szpitalach dzieci wysłano statkiem do Polski. Pozostałe grupy dzieci wracały przez Ocean Indyjski, Kanał Sueski lub - po zakończeniu wojny polsko-rosyjskiej, przez Syberię i Moskwę.

Mała Andzia przybyła do Polski w 1922 roku i została adoptowana przez bezdzietne małżeństwo. Skąd to wiemy? Zachował się jej pamiętnik, w którym skrzętnie opisała swoje losy.

Pomóż nam zachować tę historię!

Uważamy, że tak niezwykła opowieść nie może zostać zapomniana. Dlatego chcemy stworzyć film dokumentalny o losach Andzi! Chcemy zabrać Cię w podróż przez Syberię, Japonię i Amerykę aż do finału w Polsce. Zależy nam, by ta historia trwała i by poznały ją młode pokolenia. Historia Andzi i innych dzieci pokazuje, jak społeczne zaangażowanie może zmieniać świat - 100 lat temu, teraz i za kolejne 100 lat. Dlatego też prosimy o Twoje wsparcie:) 

Co zrobimy?

Premiera filmu odbędzie się w czerwcu 2021 roku. Każda kwotę zebraną ponad tę wskazaną w zbiórce przeznaczymy na przygotowanie kolejnych materiałów edukacyjnych poświęconych tematyce polskich sierot z Syberii oraz działania na rzecz zachowania pamięci o tych wydarzeniach.

Jak możesz nas wesprzeć?

Wpłać wybraną przez siebie kwotę, udostępnij zbiórkę swoim znajomym, podziel się z kimś tą historią:) I spójrz na to, co możemy zrobić dzięki Tobie: 

Jeśli zbierzemy 3000 zł, pozwoli nam to na:

 • produkcję (realizacja zdjęć, dźwięku)

 • postprodukcję (montaż filmu)

 • kwerendę w archiwach polskich i zagranicznych (na przykład godzina poszukiwań w archiwum Muzeum Polskiego w USA to 20 dolarów)

 • wywiady z osobami zajmującymi się badaniem historii polskich sierot w Polsce i w Japonii

Każdy wpłacający otrzyma dostęp do filmu jeszcze przed jego oficjalną premierą!

Jeśli zbierzemy 5000 zł, pozwoli nam to dodatkowo na:

 • przygotowanie materiałów edukacyjnych - bo wierzymy, że losy Andzi mogą być dla dzieci wartościową lekcją historii  (koszt przygotowania materiałów przez doświadczonych edukatorów oraz szaty graficznej)


Twoja pomoc jest dla nas ogromnie ważna! Wspólnie możemy zachować od zapomnienia tę niezwykłą historię.

Kim jesteśmy?

Tworzymy Stowarzyszenie Krotochwile. Działamy od 2012 roku. Skupiamy się na animacji kulturowej, dziedzictwie lokalnym i zwiększaniu dostępności kultury na obszarach wykluczonych. Robieniem filmów zajmujemy się już kilka lat- prezentowaliśmy zapomnianych twórców ludowych, rzemieślników czy ciekawe postacie z wielkopolskich wsi. W styczniu 2021 roku stworzyliśmy film dokumentalny o Nathanie Mośkiewiczu, ostatnim żydowskim mieszkańców Koźmina Wielkopolskiego.


ENGLISH VERSION

Children are the greatest treasure. This feeling was guided by the inhabitants of Japan, where a hundred years ago several hundred Polish orphans from Siberia received help and a new life, filled with play, trips and loving care.

How did this happen?

Our story begins in Vladivostok. The local Polish Rescue Committee brought help wherever he could go - from the Sea of Japan to Lake Baikal. In three years, he evacuated over 900 children from Russian, Chinese and Polish orphanages to Japan. He also took under his wing families devastated by war and poverty, who, having no way to save themselves, sought help for their children.

Andzia was only two years old when she came to Japan. The children were warmly welcomed by the inhabitants of Nippon, they were given all the help in which the Empress herself engaged. At that time, further orphans' relatives and new homes were searched in Poland. In 1921, an effort was made to transport the children to Poland. The first group sailed for the US and traveled by rail from the west coast to the eastern coast across country. The children were taken care of, among others, by the Polish Home in Seattle. Money collections were organized. Even the outstanding pianist Ignacy Jan Paderewski joined the rescue effort. After staying in orphanages and hospitals, the children were sent to Poland by ship. The remaining groups of children returned through the Indian Ocean, the Suez Canal or - after the end of the Polish-Russian war, through Siberia and Moscow.

Little Andzia came to Poland in 1922 and was adopted by a childless couple. How do we know this? Her diary has been preserved, in which she carefully described her fate.

Help us keep this story

We believe that such an amazing story cannot be forgotten. That is why we want to create a documentary about Andzia's fate! We want to take you on a journey through Siberia, Japan and America until the final in Poland. We want this story to last and to let the young generations know it. The story of Andzia and other children shows how social commitment can change the world - 100 years ago, now and in the next 100 years. Therefore, we ask for your support :)

What will we do?

The premiere of the film will take place in June 2021. Any amount collected in excess of that indicated in the collection will be allocated to the preparation of further educational materials on the subject of Polish orphans from Siberia and activities to preserve the memory of these events.

How can you support us?

Donate the amount of your choice, share the fundraiser with your friends, share this story with someone :) And look at what we can do thanks to you:

If we collect PLN 3,000, it will allow us to:

 • production (implementation of the film set, sound)
 • post-production (film editing)
 • search in Polish and foreign archives
 • interviews with people researching the history of Polish orphans in Poland and Japan
   

Each contributor will get access to the movie before its official premiere!

If we collect PLN 5,000, it will also allow us to:

 • preparation of educational materials - because we believe that the fate of Andzia can be a valuable history lesson for children (the cost of preparing materials by experienced educators and graphic design)

Who we are?

We create the Krotochwile Association. We have been operating since 2012. We focus on cultural animation, local heritage and increasing the accessibility of culture in excluded areas. We have been making films for several years - we presented forgotten folk artists, craftsmen or interesting characters from the villages of Greater Poland. In January 2021, we created a documentary about Nathan Mośkiewicz, the last Jewish inhabitant of Koźmin Wielkopolski.


Wybierz kwotę


20 
50 
100 
200 
1 000 
Inna
Wpłać teraz
 Bezpieczne płatności online

Aktualizacje


 • Stowarzyszenie Krotochwile - awatar

  Stowarzyszenie Krotochwile

  16.06.2021
  16.06.2021

  Witajcie! Mamy wspaniałą wiadomość! Dziś, 16 czerwca o godz. 20:00, odbędzie się premiera filmu dokumentalnego "Andzia - historia jednej podróży". Film dostępny będzie na Facebook'u Stowarzyszenia Krotochwile (https://www.facebook.com/Krotochwile) oraz na kanale YouTube. Zapraszamy! _______________________ Hello! We have great news! Today, June 16 at 20:00, the premiere of the documentary "Andzia - the story of one journey" will take place. The film will be available on Facebook of the Krotochwile Association (https://www.facebook.com/Krotochwile) and on the YouTube channel. We invite you!

Komentarze


 • Nagato - awatar

  Nagato

  24.04.2021
  24.04.2021

  プロジェクトが成功しますように。

  • Stowarzyszenie Krotochwile - awatar

   Stowarzyszenie Krotochwile - Organizator zbiórki

   24.04.2021
   24.04.2021

   Thank you very much!

 • Anonimowy Darczyńca - awatar

  Anonimowy Darczyńca

  09.04.2021
  09.04.2021

  Wspaniały pomysł! Taką piękną historię trzeba koniecznie opowiedzieć! Życzę powodzenia

4 010 zł  z 5 000 zł (Cel)
Wpłaciło 45 osób
Wpłać terazUdostępnij
 

Wpłaty: 45

Grzegorz Z - awatar
Grzegorz Z
10
Anonimowy Darczyńca - awatar
Anonimowy Darczyńca
160
Ania i Wiesław - awatar
Ania i Wiesław
100
Urszula Kowaluk - awatar
Urszula Kowaluk
20
Anonimowy Darczyńca - awatar
Anonimowy Darczyńca
100
Anonimowy Darczyńca - awatar
Anonimowy Darczyńca
50
Anonimowy Darczyńca - awatar
Anonimowy Darczyńca
100
Anonimowy Darczyńca - awatar
Anonimowy Darczyńca
20
Anonimowy Darczyńca - awatar
Anonimowy Darczyńca
100
Danuta Jędrzejczak - awatar
Danuta Jędrzejczak
200

Uważasz, że ta zbiórka zawiera niedozwolone treści ? Napisz do nas

Stwórz swoją
pierwszą zbiórkę

Nie czekaj, weź sprawy w
swoje ręce teraz!

Jak założyć zbiórkę na Pomagam.pl

Pomagam.pl to największy i najpopularniejszy w Polsce serwis do tworzenia internetowych zbiórek pieniężnych. Dzięki Pomagam. pl w łatwy i bezpieczny sposób zbierzesz pieniądze na dowolny cel, np. pokrycie kosztów leczenia, wsparcie znajomych i rodziny w ciężkich chwilach, realizację projektów społecznych, kulturalnych i biznesowych albo spełnianie marzeń.

Krok 1:Obejrzyj krótki film poniżej, który tłumaczy, jak działa Pomagam.pl.

Krok 2:Zbiórkę na Pomagam.pl przygotowujesz i publikujesz samodzielnie. Nie przejmuj się - założenie zbiórki trwa dosłownie kilka chwil i jest prostsze, niż myślisz (zobacz krótki film poniżej).

Krok 3:Dla swojej zbiórki wybierasz adres internetowy, pod którym będzie ona dostępna dla każdego, np. pomagam.pl/nazwazbiorki. Zbieranie pieniędzy polega na zapraszaniu jak największej liczby osób do odwiedzenia tej strony. Pomagam.pl pozwala automatycznie rozesłać zaproszenia e-mailowe, udostępnić zbiórkę na Facebooku, Twitterze itd. Od razu możesz przyjmować wpłaty. Konto do wypłat wskażesz później.

Krok 4:Wszystkie osoby odwiedzające Twoją zbiórkę mogą szybko i bezpiecznie wpłacać na nią pieniądze, np. przy użyciu przelewów internetowych, kart kredytowych, tradycyjnych przelewów bankowych, a nawet na poczcie! Wpłaty księgują się natychmiast. Wszyscy widzą, jaką kwotę udało się już zebrać, i mogą zapraszać do zbiórki kolejne osoby. Dzięki Pomagam.pl udostępnianie zbiórki na Facebooku, Twitterze lub e-mailowo jest niezwykle proste. Zbiórkę odwiedzają i udostępniają kolejne osoby i tak tworzy się efekt kuli śnieżnej.

Krok 5:Pieniądze ze zbiórki możesz wypłacać na konto bankowe w każdej chwili i tak często, jak chcesz. Wypłata pieniędzy trwa na ogół 1 dzień roboczy. Wypłata nie spowoduje zmiany stanu licznika wpłat na stronie Twojej zbiórki. Możesz dalej zbierać pieniądze, a zbiórka będzie trwać aż do momentu, gdy zdecydujesz się ją zamknąć.

Opłaty:Założenie i prowadzenie zbiórki w serwisie jest darmowe, jednak od zebranej przez Ciebie kwoty potrącimy niewielki procent na pokrycie kosztów promocji serwisu i kosztów operatorów płatności (łącznie - 7,5 % od zebranej kwoty). Są to jedyne opłaty, jakie poniesiesz ! Dzięki nim Pomagam.pl jest najskuteczniejszym narzędziem do tworzenia zbiórek pieniężnych w internecie. Nigdy nie pobieramy dodatkowych lub ukrytych opłat.

Prawda, że proste? To właśnie dlatego dziesiątki tysięcy osób prowadzi już swoje zbiórki na Pomagam.pl. Nie czekaj. Dołącz do nich teraz! Aby założyć zbiórkę, kliknij tutaj lub w przycisk poniżej:

Pomagam.pl wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej

Zamknij