Zbiórka Upamiętnienie Żydów w Białowieży - miniaturka zdjęcia

Upamiętnienie Żydów w Białowieży

(Commemoration of Jews in Bialowieza - English version further)

Minęło 77 lat odkąd Żydzi zniknęli z Białowieży. Na ponad 70 lat zaległa po nich cisza. Od kilku lat Katarzyna Winiarska z Fundacją Edukacyjną Jacka Kuronia stara się przywracać pamięć o nich wspólnie z najstarszymi mieszkańcami, którzy przechowali swoich żydowskich kolegów i sąsiadów w pamięci, wspólnie z młodzieżą i dziećmi, którzy opowiadają o nich w spektaklu „Sąsiedzi, których nie ma”, za pomocą strony Wirtualnego Muzeum Historii Żydów w Białowieży (www.jewish-bialowieza.pl), na której można przeczytać o ich losach, a także dzięki odnalezieniu potomków rodzin żydowskich, które przeżyły.

Nadszedł czas, żeby upamiętnić życie i śmierć białowieskich Żydów fizycznym znakiem w przestrzeni Białowieży – pomnikiem i tablicą. 11 sierpnia 2019 o godz. 12.00 odbędzie się uroczystość odsłonięcia pomnika poświęconego pamięci białowieskich Żydów w dawnej żwirowni koło Podolan.

Żwirownia koło Podolan w Białowieży to największe miejsce straceń z okresu okupacji niemieckiej (1941-1944) w okolicy Białowieży. Niemcy dokonali tutaj w latach 1941-1943 mordu na 486 osobach różnych narodowości i religii z Białowieży i okolicy. Upamiętnia ich monument w postaci orła oraz krzyże prawosławny i katolicki. 11 sierpnia uzupełnimy istniejące założenie pomnikowe o pomnik poświęcony pamięci Żydów z Białowieży.

W tym samym miejscu bowiem w dniu 10 sierpnia 1941 roku niemiecki batalion 322 rozstrzelał 77 mężczyzn i chłopców żydowskich w wieku od 16 do 45 lat, wyselekcjonowanych spośród aresztowanej dzień wcześniej żydowskiej społeczności Białowieży. Kobiety, dzieci i starszych mężczyzn wywieziono do gett w Kobryniu i Prużanie. Osoby pozostałe w Kobryniu zginęły w przeprowadzonych przez Niemców egzekucjach masowych w okolicach Kobrynia, zwłaszcza w Bronej Górze 27 lipca 1942; osoby przetransportowane do Prużany deportowano na przełomie stycznia i lutego 1943 roku do Auschwitz, gdzie zostały zamordowane w komorach gazowych.

Przeżyło kilka osób, w tym odnaleziony w USA przez Katarzynę Winiarską David Waldshan, którego żona, dzieci i wnuki przyjadą na uroczystość odsłonięcia pomnika (David ze względu na stan zdrowia nie może przyjechać). Na uroczystość przyjedzie w sumie 30 osób potomków białowieskich rodzin, które wyemigrowały przed wojną do Palestyny i USA: Lerenkindów, Feldbaumów, Krugmanów, Galpernów i Reinesów.

Na głównej ulicy Białowieży, Stoczku, gdzie przed wojną mieszkała większość białowieskich Żydów stanie też tablica informacyjna przybliżająca życie tej społeczności.

Dzień przed uroczystością odbędzie się spotkanie potomków żydowskich rodzin Białowieży z dzisiejszymi mieszkańcami Białowieży, również z tymi najstarszymi. To dzięki imionom i nazwiskom przechowanym w ich  pamięci możliwe było rozpoczęcie odzyskiwania informacji o Żydach w Białowieży.

Wieczorem w Teatrze w Teremiskach odbędzie się też pokaz spektaklu granego przez młodzież z Białowieży i okolicy „Sąsiedzi, których nie ma”, w którym młodzi ludzie opowiadają historie o żydowskich sąsiadach, które przekazali Katarzynie Winiarskiej najstarsi mieszkańcy.

Udało nam się zdobyć część środków do realizacji projektu od Forum Dialogu i Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny, jednak sporo nam jeszcze brakuje.

Zachęcamy do współpracy i do wsparcia naszego projektu – pierwszego znaku upamiętnienia Żydów w Białowieży i pierwszej takiej wizyty potomków w miejscowości ich przodków. Wierzymy, że stworzenie miejsca dla pamięci o przeszłości, tworzy też przestrzeń do lepszej przyszłości.

Z wyrazami szacunku,

zespół Fundacji Edukacyjnej Jacka Kuronia: Danuta Kuroń, Katarzyna Winiarska, Paweł Winiarski

Działanie zainicjowała i organizuje Katarzyna Winiarska,  przez 15 lat mieszkanka Białowieży, animatorka Fundacji Edukacyjnej Jacka Kuronia, w ramach której od kilku lat bada dzieje Żydów w Białowieży (autorka Wirtualnego Muzeum Historii Żydów w Białowieży www.jewish-bialowieza.pl), odnajduje potomków żydowskich rodzin z Białowieży i prowadzi działania edukacyjne w tym zakresie. W 2018 roku za swoje działania na rzecz przywracania pamięci była nominowana do Nagrody Polin.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

COMMEMORATION OF JEWS IN BIALOWIEZA

It has been 77 years since the Jewish inhabitants of Bialowieża disappeared from the town. Silence fell upon them for over 70 years. For the few years, Katarzyna Winiarska with the Jacek Kuroń Educational Foundation has been trying to restore the remembrance of them together with the oldest inhabitants who have kept their Jewish colleagues and neighbors in their mind, together with youth who tell a story about them in the play "Neighbors Who Are No Longer Here", through the website of the Virtual Museum of the History of Jews in Bialowieża (www.jewish-bialowieza.pl), as well as finding the descendants of Jewish families who survived or left before.

The time has come to commemorate the life and death of the Jewish people in Bialowieza with a physical sign in the town – by a monument and a plaque. August 11, 2019 at noon there will be a ceremony of unveiling the monument dedicated to the memory of Jews in Bialowieza in the former gravel pit near Podolany (currently a district of Bialowieża).

The gravel pit is the largest place of execution from the German occupation (1941-1944) near Bialowieża. In 1941-1943, the Germans murdered 486 people of various nationalities and religions from Bialowieża and the surrounding area.

On the place of their extermination stands a memorial statue in the shape of an eagle, and the Orthodox and Catholic crosses. On August 11, we will supplement the existing monumental foundation with a monument dedicated to the memory of the Jews from Bialowieża.

In the same place on the 10th of August, 1941, German soldiers from the Battalion 322 shot 77 Jewish men and boys from 16 to 45 years of age, selected from among the Jewish community of Bialowieża arrested the day before. Women, children and elderly men were taken to the ghettos in Kobryn and Pruzhany. Those in Kobryn were murdered in the mass executions carried out by the Germans near Kobryn, especially in Brona Góra 1942; people moved to Pruzhany were deported at the turn of January and February 1943 to Auschwitz, where they were perished in gas chambers.

A few people survived, including David Waldshan, who was found in the USA by Katarzyna Winiarska. David's wife, children and grandchildren will come to the unveiling ceremony of the monument (David, due to his health, can not come). A total of 30 people from Jewish families of Bialowieza will come to the ceremony. There will be descendants of Lerenkind, Feldbaum, Krugman, Galpern and Reines. who emigrated to Palestine and the USA before the war.

On the main street of Bialowieża, Stoczek, where most of the Bialowieża Jews lived before the war, there will also be placed an information board showing the life of Jewish community in Bialowieza.

The day before the ceremony there will be a meeting of the descendants of the Jewish families of Białowieża with today's inhabitants of Białowieża, also with the oldest ones. It was thanks to the Jewish names and surnames stored in their memory that it was possible to start retrieving information about Jews in Bialowieża.

In the evening,in the Theater in Teremiski a performance played by the youth from Bialowieza "Neighbors who are no longer here” will be presented.

We managed to get some funds for the project from the Forum for Dialogue and the Jewish Historical Institute Association, but it's not enough to cover the all costs.

We encourage you to cooperate and support our project - the first sign to commemorate the Jews in Bialowieża and the first such visit of the descendants in the village of their ancestors. We believe that creating a place for the memory of the past also creates space for a better future.

Yours faithfully,

Jacek Kuroń Educational Foundation team: Danuta Kuron, Katarzyna Winiarska, Pawel Winiarski

 The memorial project was initiated and organized by Katarzyna Winiarska, a resident of Białowieża  for 15 years, an organizer of cultural activities of the Jacek Kuroń Educational Foundation. She has been researching the history of Jews in Białowieża for several years (created of the Virtual Museum of the History of Jews in Białowieża www.jewish-bialowieza.pl), finds Jewish descendants families from Białowieża and conducts educational activities in this subject. In 2018, she was nominated for the Polin Award which is presented by the Museum of the History of Polish Jews to people who actively contribute to the preservation of the memory of Polish Jews and their history.

Wybierz kwotę

20
50
100
200
1 000
Inna

Aktualności

 • Fundacja Edukacyjna Jacka Kuronia - awatar

  Fundacja Edukacyjna Jacka Kuronia

  19.06.19
  19.06.19

  Po dobie z kawałkiem mamy ponad 1500 zł, dziękuję, jesteście super! Do tego wczoraj otrzymałam ogromne wsparcie od grupy mieszkanek i mieszkańców Białowieży, którzy włączyli się w organizację całego wydarzenia. To musi się udać w takiej ekipie! Napieramy więc dalej! Kasia

  Zdjęcie aktualności 33 085

Komentarze

 • Anonimowy Darczyńca - awatar

  Anonimowy Darczyńca

  11.07.19
  11.07.19

  Dziękuję, że Państwo to robią.

 • Marek Kołcon - awatar

  Marek Kołcon

  07.07.19
  07.07.19

  Kasiu, powodzenia. Przy okazji bardzo spoźnione ale szczere życzenia urodzinowe.

  • Fundacja Edukacyjna Jacka Kuronia - awatar

   Fundacja Edukacyjna Jacka Kuronia - Organizator zbiórki

   09.07.19
   09.07.19

   Marku, bardzo Ci dziękuję, I za wsparcie i za życzenia. Kasia

 • Katarzyna Leszczynska - awatar

  Katarzyna Leszczynska

  19.06.19
  19.06.19

  Powodzenia! Trzymamy kciuki!

  • Fundacja Edukacyjna Jacka Kuronia - awatar

   Fundacja Edukacyjna Jacka Kuronia - Organizator zbiórki

   19.06.19
   19.06.19

   Dziękuję Kasiu za wsparcie :) Uściski, Kasia

Wpłaty - 88

Anonimowy Darczyńca - awatar
50
Anonimowy Darczyńca
Anonimowy Darczyńca - awatar
2 000
Anonimowy Darczyńca
Ania Solarska - awatar
100
Ania Solarska
Agnieszka Aleksiejczuk, Tomasz Niechoda - awatar
50
Agnieszka Aleksiejczuk, Tomasz Niechoda
Anonimowy Darczyńca - awatar
20
Anonimowy Darczyńca
Anonimowy Darczyńca - awatar
50
Anonimowy Darczyńca
Lidia Różacka - awatar
100
Lidia Różacka
Anonimowy Darczyńca - awatar
20
Anonimowy Darczyńca
David and Sarah Waldshan - awatar
600
David and Sarah Waldshan
Ewa Korulska - awatar
90
Ewa Korulska

Uważasz, że ta zbiórka zawiera niedozwolone treści ? Napisz do nas

Jak to działa?

1

Stwórz zbiórkę

Podaj kwotę, uzupełnij opis, gotowe!

2

Udostępnij

Zapraszaj do wsparcia zbiórki.

3

Zbierz pieniądze

Wykorzystaj najlepsze narzędzie w sieci.

Pomagam.pl wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej

Zamknij