Zbiórka wspomóż urządzić kościół wBoliwi - miniaturka zdjęcia

wspomóż urządzić kościół wBoliwi

Oruro Misión - awatar

Oruro Misión

Organizator zbiórki

Naszą kampanią jest misyjna zbiórka na wyposażenie i urządzenie kościoła pw. św. Cecylii w mieście i diecezji Oruro (Villa Challacolo) w Boliwi.

Our campaign is a missionary gathering for the equipment and equipment of the church. St. Cecilia in the city and diocese of Oruro (Villa Challacolo) in Bolivia.

Nuestra campaña es una reunión misionera para el equipo y el equipo de la iglesia. St. Cecilia en la ciudad y diócesis de Oruro (Villa Challacolo) en Bolivia.Jest to nowa powstała misyjna parafia Rzymsko -Katolicka.

Es la recién fundada parroquia misionera de la Iglesia Católica Romana.

It is the newly founded missionary parish of Roman Catholic.

W 2017 roku dzięki pomocy / wsparciu ludzi dobrej woli w Polsce zakupiliśmy figurę św. Cecylii fundatorem był ks. Marek z Polski z diecezji Krakowskiej.

Thanks to the help / support of goodwill people in Poland, we bought the statue of St. Founder was Fr. Marek from Poland from the Cracow diocese.

Gracias a la ayuda / apoyo de la gente de buena voluntad en Polonia, compramos la estatua de San El fundador fue el P. Marek de Polonia de la diócesis de Cracovia.Wolontariusz i artysta z Polski zaprojektował i własnoręcznie wybudował ołtarze.

Un voluntario y artista de Polonia diseñó y construyó altares.

A volunteer and artist from Poland designed and built altars.ołtarz gł. oraz ołtarz boczny św. Cecylii ,

alt altar and the altar of St. Cecilia,

alt altar y el altar de San Cecilia,Ołtarz św. Piotra.

Altar of St. Peter.

Altar de San Peter. Ołtarz św. Jana Pawła II (fresk malowany na ścianie)

Altar de San Juan Pablo II (fresco pintado en la pared)

Altar of St. John Paul II (fresco painted on the wall)

Ołtarz Matki Bożej Różańcowej, , dzięki temu praktykujemy wszystkie nabożeństwa już w nowo wybudowanych ołtarzach.

Kościół został konsekrowany 22 listopada 2017 roku przez księdza biskupa ordynariusza diecezji Oruro Krzysztofa Błasika.

Potrzebujemy jeszcze zakupić cegły i cement na pozostałe ołtarze, oraz na budowę wieżyczki na dzwon.

 Każdy, darczyńca który pomorze finansowo lub w innej formie np.  prześle paczką do Boliwi wymienionymi akcesoriami liturgicznymi  (mogą być używane) umieścimy jego nazwisko w kościele jako dobrodzieja tej świątyni i otoczymy ich modlitwą. W tej sprawie prosimy o kontakt villa.challacolo@gmail.com lub FB priv . 

Nasze potrzeby to zakup poniżej wymienionych asortymentów liturgicznych:

1. świece olejowe z lichtarzami  trzy (może być więcej umieścimy na Bocznych ołtarzach) 

2. Paschał z lichtarzem jeden

3. dzwonki dla ministrantów

4. gong dla misnistrantów

5. sygnaturka (dzwonek wiszący)

6. monostracja.

7. komże dla ministrantów, dowolna ilość,

8. alby lektorskie, dowolna ilość,

9. nagłośnienie kościoła

10. kropielnica z kropidłem,

11. kadzielnica z łódką na kadzidło,

12. cegła na ołtarze i cement oraz farby.

The altar of Our Lady of the Rosary, thanks to that we practice all the services already in the newly built altars.

The church was consecrated on November 22, 2017 by the Bishop of the Ordinary of the Diocese of Oruro Krzysztof Błasik.

We also need to buy bricks and cement for the remaining altars, and to build a tower for the bell.

 Any donor who has donated financially or in some other form will, for example, send a parcel to Bolivia with the mentioned liturgical accessories (may be used), will put his name in the church as a blessing to this temple and surround them with prayer. Please contact villa.challacolo@gmail.com or FB priv.

Our needs are the purchase of the following liturgical offerings:

1. Three oil candles with candlesticks (may be placed on the side altars)

2. One candle with candlestick

3. bells for altar boys

4. Gong for the mischief

5. signature (hanging ring)

6. monostreatment.

7 for the altar boys, any number,

8. Lectures, any number,

9. church sound system

10. sprinkler with sprinkler,

11. censer with boat for incense,

12. brick on the altar and cement and paint.

El altar de Nuestra Señora del Rosario, gracias a eso practicamos todos los servicios ya en los altares recién construidos.

La iglesia fue consagrada el 22 de noviembre de 2017 por el Obispo del Ordinario de la Diócesis de Oruro Krzysztof Błasik.

También necesitamos comprar ladrillos y cemento para los altares restantes y construir una torre para la campana.

 Cada donante que Pomorze financieramente o de otra manera, por ejemplo. Enviar un paquete a Bolivia mencionó accesorios litúrgicos (se puede utilizar) puso su nombre en la iglesia como un benefactor de esta iglesia y rodearlos con la oración. Por favor, póngase en contacto con villa.challacolo@gmail.com o FB priv.

Nuestras necesidades son la compra de las siguientes ofertas litúrgicas:

1. Tres velas de aceite con candeleros (pueden colocarse en los altares laterales)

2. Una vela con candelero

3. campanas para monaguillos

4. Gong para la travesura

5. firma (anillo colgante)

6. monostreatment.

7 para los monaguillos, cualquier número,

8. Conferencias, cualquier número,

9. sistema de sonido de la iglesia

10. rociador con rociador,

11. incensario con bote para incienso,

12. ladrillo en el altar y cemento y pintura.

Aktualności

  • Oruro Misión - awatar

    Oruro Misión

    04.12.17
    04.12.17

    Misja Oruro

Oruro Misión - awatar

Oruro Misión

Organizator zbiórki

Wpłaty - 0

Uważasz, że ta zbiórka zawiera niedozwolone treści ? Napisz do nas

Jak to działa?

1

Stwórz zbiórkę

Podaj kwotę, uzupełnij opis, gotowe!

2

Udostępnij

Zapraszaj do wsparcia zbiórki.

3

Zbierz pieniądze

Wykorzystaj najlepsze narzędzie w sieci.

Pomagam.pl wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej

Zamknij