Zbiórka Leczenie i rehabilitacje Niko - miniaturka zdjęcia

Leczenie i rehabilitacje Niko

Justyna Gąsiewska - awatar

Justyna Gąsiewska

Organizator zbiórki

Nikodem ma 5 lat, choruje na zespół Recklinghausena (Nerwiakowłókniakowatość typu 1). Jak miałem 6 tyg na moim ciele zaczęły się pojawiać plamki barwy kawa z mlekiem (café au lait), charakterystyczne przy tej chorobie. Jak maiłem około 6 miesięcy zaczął zezować mi jedno oczko. Mama zaczęła się martwić i od lekarza do lekarza, aż neurolog miesiąc po moich urodzinach zlecił rezonans mojej głowy. Wyniki glejaki nerwów wzrokowego (nieoperacyjne) interwencja chirurg, spowodowałaby utratę wzroku. Musiał przyjąć roczną chemioterapię, aby zatrzymać wzrost glejaka i uratować wzrok. Poza kończeniu leczenia mam co 6 miesięcy kontrolny rezonans, aby sprawdzać, czy nie ma nowych zmian i czy nie ma wzoru choroby .


 W 2017 po konsultacji w wielu poradniach postawiono diagnozę Autyzm. Ponadto cierpi na zaburzenia odżywiania (wybiórczość pokarmowa, która powoduje niedostateczną podaż składników odżywczych, co skutkuje anemią i złymi wynikami z krwi) oraz zaburzenia snu (kilkanaście razy budzi się w nocy z płaczem). Nie panuje nad emocjami.

Nasza codzienność to liczne terapie i wizyty u specjalistów. Jesteśmy pod stałą opieką onkologa, neurologa, okulisty, ortopedy, psychiatry oraz poradni genetycznej. Nadal uczęszczamy na terapie u psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty SI.


4 grudnia 2018r wykonano rezonans na pilne, z powodu bólów głowy, wymiotów (lekarz myślał wznów, nowa zmiana, wodogłowie). Wyniki dobre nie wyszły, ale złe też nie bo nie ma wodogłowia alni wznowy. Pojawiły się nowe ogniska. Skierowano nas do neurologa i wykonano EEG.

Dokładnie 3 stycznia 2019r na wizycie z wynikami oraz długim wywiadzie diagnoza Padaczka. Zaczynamy podawanie leków.


Ze względu na długie kolejki do lekarzy większość wizyt specjalistycznych również musimy realizować prywatnie.

Wszystko to wiąże się z ogromnymi kosztami, które powoli nas przerastają.


Dzięki Państwa wsparciu będziemy mogli to wszystko zrealizować.

Możesz nam pomóc, przekazując symboliczną wpłatę i podając dalej nasz apel w mediach społecznościowych.


Każda wpłata to dla nas bardzo dużo i dziękujemy z całego serca :)

Nicodemus is 5 years old, suffering from Recklinghausen syndrome (Neurofibromatosis type 1). When I was six weeks old, spots of coffee with milk appeared on my body (café au lait), characteristic of this disease. When I was about six months old, he started to stab one eye. My mother started to worry, and from the doctor to the doctor, until the neurologist commissioned the resonance of my head a month after my birthday. Results of optic nerve gliomas (inoperable) surgeon intervention would result in loss of vision. He had to take one year of chemotherapy to stop glioma growth and save his eyesight. In addition to stopping treatment, I have a resonance every 6 months to check for new changes and if there is no pattern of disease.
In 2017, after consultation, a number of counseling centers diagnosed Autism. In addition, he suffers from eating disorders (food intake, which causes insufficient supply of nutrients, which results in anemia and bad blood results) and sleep disorders (he wakes up several times at night while crying). He does not control his emotions.
Our everyday life includes numerous therapies and visits from specialists. We are under constant care of an oncologist, neurologist, ophthalmologist, orthopedist, psychiatrist and genetic counseling center. We are still in therapy with a psychologist, pedagogue, speech therapist, therapist SI.
On December 4, 2018, resonance was performed urgently, due to headaches, vomiting (the doctor thought to resume, a new change, hydrocephalus). Good results have not come out, but also bad, because there is no recurrence of hydrocephalus. New outbreaks have appeared. We were referred to a neurologist and an EEG was performed.
Exactly 3 January 2019 at the visit with the results and a long interview with Epilepsy. We start giving medicines.
Due to long queues to doctors, the majority of specialist visits also have to be privately realized.
All this involves huge costs that are slowly surpassing us.
Thanks to your support, we will be able to accomplish this.
You can help us by providing a symbolic payment and further making our appeal on social media.
Each payment is very much for us and we thank you with all our heart :)

Wybierz kwotę

20
50
100
200
1 000
Inna

Aktualności

 • Justyna Gąsiewska - awatar

  Justyna Gąsiewska

  18.03.19
  18.03.19

  Wizyta u Pani doktor

  Zdjęcie aktualności 28 176

Komentarze

 • Anonimowy Darczyńca - awatar

  Anonimowy Darczyńca

  21.03.19
  21.03.19

  Życzę, aby leczenie przyniósł skutek.

 • Magdalena - awatar

  Magdalena

  20.03.19
  20.03.19

  Zdrówka Niko!

 • www.idzpodprad.pl - awatar

  www.idzpodprad.pl

  19.03.19
  19.03.19

  „Chociażbym chodził ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną.” Psalm 23,4-5

 • Anonimowy Darczyńca - awatar

  Anonimowy Darczyńca

  13.03.19
  13.03.19

  😚😚

 • Martyna - awatar

  Martyna

  08.03.19
  08.03.19

  Zdrowka!....Justynko.Wytrwalosci dla Was!

  • Justyna Gąsiewska - awatar

   Justyna Gąsiewska - Organizator zbiórki

   11.03.19
   11.03.19

   Dziękujemy

Justyna Gąsiewska - awatar

Justyna Gąsiewska

Organizator zbiórki

Wpłaty - 443

Anonimowy Darczyńca - awatar
50
Anonimowy Darczyńca
Mikołaj Małodobry - awatar
50
Mikołaj Małodobry
Ada pi - awatar
20
Ada pi
Anonimowy Darczyńca - awatar
20
Anonimowy Darczyńca
Monika - awatar
50
Monika
Anonimowy Darczyńca - awatar
20
Anonimowy Darczyńca
Anonimowy Darczyńca - awatar
10
Anonimowy Darczyńca
Anonimowy Darczyńca - awatar
20
Anonimowy Darczyńca
Anonimowy Darczyńca - awatar
1
Anonimowy Darczyńca
Anonimowy Darczyńca - awatar
20
Anonimowy Darczyńca

Uważasz, że ta zbiórka zawiera niedozwolone treści ? Napisz do nas

Jak to działa?

1

Stwórz zbiórkę

Podaj kwotę, uzupełnij opis, gotowe!

2

Udostępnij

Zapraszaj do wsparcia zbiórki.

3

Zbierz pieniądze

Wykorzystaj najlepsze narzędzie w sieci.

Pomagam.pl wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej

Zamknij