Zbiórka PŁASKA ZIEMIA - bezzałogowy dron - miniaturka zdjęcia

PŁASKA ZIEMIA - bezzałogowy dron

Płaska Ziemia - awatar

Płaska Ziemia

Organizator zbiórki

Hello. We are the group of specialised engineers that believes that all of us are being lied.

We are committed to launching the world's first ultralight, unmanned, supported by solar energy Research Drone.

The machine will measure about 35 meters (under veryfication) span of the main wing and will rise to a height of 16-26 km.

Dron will be equipped with specialized measuring equipment and high quality video recording equipment.

High speed PTZ cameras will have the right lenses (no fisheye) to help determine the actual shape of the Earth.

Drona's main task will be to accurately analyze the motion of the sun and the moon over the flat land,

their impact on the time of day and year. The most important element of the mission is to gather unquestionable

evidence for the Flat Earth Shape, analyze many theories posted in the network and, above all, reliably approach

the subject. Materials available on online channels often cause a lot of doubts, they end up at the wrong moment,

meteorological balloons are shot at inappropriate times, and most of all, they are too short. If you are in favor

of a thorough analysis of the facts, tangible facts - video evidence that anyone can review and evaluate -

SUPPORT OUR PROJECT by simply click on ,,wpłać teraz".


Each amount will bring us closer to knowing and presenting to the world the truth about our world.


Witamy wszystkich zaangażowanych w badanie teorii PŁASKIEJ ZIEMI.


Dążymy do uruchomienia projektu budowy pierwszego na świecie ultralekkiego, bezzałogowego, wspomaganego energią słoneczną Drona Badawczego. Maszyna będzie mierzyć ok 35 metrów (w trakcie weryfikacji) rozpiętości skrzydła głównego i wzniesie się na wysokość 16-26 km. Dron wyposażony zostanie w specjalistyczne urządzenia pomiarowe oraz wysokiej jakości urządzenia rejestrujące obraz video. Kamery szybkoobrotowe PTZ posiadać będą odpowiednie obiektywy (brak efektu rybiego oka), które pomogą ustalić faktyczny kształt Ziemi. Głównym zadaniem Drona będzie dokładna analiza ruchu słońca oraz księżyca nad Płaską Ziemią, ich wpływ na pory dnia i roku. Najważnienszym elementem misji jest zgromadzenie niepodważalnych dowodów na Płaski Kształt Ziemi, analiza wielu teorii krążących w sieci i przede wszystkim rzetelne podejście do tematu. Materiały dostępne na internetowych kanałach często budzą mnóstwo wątpliwości, kończą się w nieodpowiednim momencie, obrazy z balonów meteorologicznych kręcone są w nieodpowiednich porach, a przede wszystkim  trwają zbyt krótko.  Jeżeli jesteś zwolennikiem dokładnej analizy faktów,faktów ,,namacalnych" - dowodów w postaci materiałów video, które każdy może.obejrzec i ocenić- WESPRZYJ NASZ PROJEKT.


Każda kwota przybliży nas do poznania i przedstawienia światu prawdy o Naszym Świecie.


DZIAŁAJMY!


Aktualizacja 14.09.2017: Po przeprowadzeniu konsultacji z przedstawicielem jednej z czołowych firm na polskim rynku produkujących bezzałogowe drony- ustalono następująco:

-obecna technologia nie pozwala na to by maszyna była zasilana jedynie energią słoneczną - konieczne jest zastosowanie silnika hybrydowego;

-należy przygotować dokładną listę urządzeń pomiarowych mających znaleźć się na pokładzie i uwzględnić / podsumować sumaryczny pobór prądu wszystkich urządzeń;

-pierwszą fazą projektu będzie opracowanie szczegółowego kosztorysu realizacji - pierwszy cel dla zebranych funduszy - dokładny koszt zostanie podany po kolejnych konsultacjach;

-ze względu na koszty należy zmodyfikować planowany rozmiar maszyny  - podobne realizacje dla celów wojskowych wahały sie w przedziale 60 milionów złotych za wykonanie oraz testy prototypu;;

-dalsze badania pozwolą określić maksymalny pułap na jaki będzie mógł się wznieść dron;

-uzyskanie zgody dla lotu badwczego nad terytorium Polski wymaga złożenia odpowiednich dokumentów - czas rozpatrzenia wniosku to około 3 miesiące;


Update 14.09.2017: After consulting with a representative of one of the leading companies on the Polish market of unmanned drones - it was agreed as follows:

- the current technology does not allow the machine to be powered only by solar energy - it is necessary to use a hybrid engine;

-we have to prepare an accurate list of measuring devices to be on board and include / summarize the total current consumption of all equipment;

- the first phase of the project will be the preparation of a detailed cost estimate - the first goal for the funds collected - the exact cost will be given after further consultations;

- Due to the costs, the planned size of the machine should be modified - similar military installations varied within the range of PLN 60 million for execution and prototype testing;

- Further research will allow us to determine the maximum ceiling our machine could reach;

- obtaining a permit for a research flight over the territory of Poland requires the submission of relevant documents - the processing time of the application is about 3 months;


Aktualizacja 14.09.2017: organizatorzy zbiórki zastrzegają, że w przypadku braku wystarczającej kwoty do realizacji projektu - fundusze zostaną przeznaczone na inne badania mające na celu wsparcie społeczności płaskiej Ziemi. W przypadku woli zwrotu wpłaconych środków - każda kwota zostanie zwrócona po udokumentowaniu potwierdzenia przelewu.


Update 14.09.2017: The collection organizers reserve that, in the absence of sufficient funds for the project, the funds will be spent on other research to support the flat Earth community. In the case of preferring to return the money paid - any amount will be refunded upon documenting the transfer confirmation.


Wybierz kwotę

Komentarze

 • Sylwek N - awatar

  Sylwek N

  31.10.17
  31.10.17

  Oby Wam się udało!

 • Artur Łabik - awatar

  Artur Łabik

  14.10.17
  14.10.17

  SZUKAJCIE PRAWDY

 • Anonimowy Darczyńca - awatar

  Anonimowy Darczyńca

  07.10.17
  07.10.17

  https://www.youtube.com/watch?v=yuOzZ7dnPNU&feature=youtu.be

 • Szymon The Unicorn Kożuch - awatar

  Szymon The Unicorn Kożuch

  21.09.17
  21.09.17

  XD

 • Arkadiusz Bachorz - awatar

  Arkadiusz Bachorz

  19.09.17
  19.09.17

  Jestem ciekaw danych jakie uda się pozyskać. Mam nadzieję, że uda zebrać się niezbędną kwotę na przeprowadzenie takiej akcji. Pozdrawiam.

Płaska Ziemia - awatar

Płaska Ziemia

Organizator zbiórki

Wpłaty - 65

Anonimowy Darczyńca - awatar
7
Anonimowy Darczyńca
Sylwek N - awatar
10
Sylwek N
prawda cię wyzwoli - awatar
5
prawda cię wyzwoli
Artur Łabik - awatar
50
Artur Łabik
PłaskaZiemiaNaOkrągło - awatar
1
PłaskaZiemiaNaOkrągło
Anonimowy Darczyńca - awatar
1
Anonimowy Darczyńca
Radziu Tofil - awatar
20
Radziu Tofil
Artur Depta - awatar
1
Artur Depta
Oliwia Traczyk - awatar
1
Oliwia Traczyk
Anonimowy Darczyńca - awatar
2
Anonimowy Darczyńca

Uważasz, że ta zbiórka zawiera niedozwolone treści ? Napisz do nas

Jak to działa?

1

Stwórz zbiórkę

Podaj kwotę, uzupełnij opis, gotowe!

2

Udostępnij

Zapraszaj do wsparcia zbiórki.

3

Zbierz pieniądze

Wykorzystaj najlepsze narzędzie w sieci.

Pomagam.pl wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej

Zamknij

Pomagam.pl korzysta z plików cookie na zasadach opisanych w polityce prywatności, która uległa zmianie. Dowiedz się więcej.