owner

Joanna Kędziora

Organizator zbiórki

Zbiórka

Marcel i jego piękny, inny świat

Marcel urodził się przed­w­cze­­śnie w 35 tygo­­dniu ciąży przez odkle­­ja­­jace sie łożysko. Efektem było niedo­­tle­­nienie około­­po­­ro­­dowe, wylewy doko­­mo­­rowe, niewy­­do­l­ność odde­­chowa, reani­­macja. Przez kilka dni walczył o swoje życie.

W wieku 15 miesięcy prze­­stał reagować na własne imię, unikał kontaktu wzro­­ko­­wego, znane mu słowa stra­­ciły całko­­wicie jaki­­ko­l­wiek sens, a każda próba nawią­­zania z nim jakie­­go­­ko­l­wiek kontaktu kończyła sie prze­­ra­­źliwym krzy­­kiem, agresją lub auto­­a­gresją. W czerwcu 2012 zdia­­gno­­zo­­wano u Marcela opózniony rozwój psycho­­ru­­chowy z cechami auty­­sty­cz­nymi, a w maju 2013 autyzm wcze­­sno­­dzie­­cięcy.

Marcel wygląda jak zdrowy chłopak, ale prawda jest zupełnie inna. Od ponad dwóch lat walczymy o jego zdrowie i normalne funk­cjo­­no­­wanie w przy­­szłości. Dzięki cięż­kiej pracy wielu specja­­li­­stów i wspania­­łych ludzi Marcel powoli prze­­ła­­muje swoje zaha­­mo­­wania i walczy o samego siebie. Chciałby kiedyś móc normalnie żyć i chodzić do szkoły jak jego zdrowi rówie­­śnicy. Jest wesołym, pogodnym chłopcem, utrzy­­muje wspa­­niałe relacje ze star­szym rodze­n­stwem.

W chwili obecnej Marcel uczęszcza do przed­sz­kola specja­l­nego, od wrze­­śnia czeka go ''zerówka'', doskwiera mu obni­­żone napięcie mięśniowe, które utrudnia np. utrzy­­manie odpo­­wie­d­niej pozycji podczas ćwiczeń reha­­bi­­li­­ta­­cy­j­nych, powo­­duje nietrzy­­manie równo­­wagi, a nawet problemy ze zwykłym trzy­­ma­­niem kredki. Obecnie zbie­ramy pieniążki na turnus reha­bi­li­ta­cyjny. Nie jestem w stanie samodzielnie pokryć całości wydatków, więc zwracam sie do Państwa o pomoc i wsparcie, bo każdy grosik sie liczy.

Dzię­­kuje za okazaną pomoc :)

Marcel jest podopiecznym Fundacji Avalon - link 

Prowadzę również blog, gdzie można śledzić postępy Marcela

oraz stronę na FB  

PhotoPhoto
owner

Joanna Kędziora

Organizator zbiórki

Wpłaty - 1

  • Avatar Anonimowy Darczyńca
    10
    Anonimowy Darczyńca

Uważasz, że ta zbiórka zawiera niedozwolone treści ? Napisz do nas

Jak to działa?

1

Stwórz zbiórkę

Podaj kwotę, uzupełnij opis, gotowe !

2

Udostępnij

Zapraszaj do wsparcia zbiórki.

3

Zbierz pieniądze

Wykorzystaj najlepsze narzędzie w sieci.

Pomagam.pl wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej

Zamknij

Obróć, aby zobaczyć stronę