Polityka prywatności

Wstęp

W niniejszym dokumencie określiliśmy zasady przetwarzania i poufności przetwarzanych przez nas danych osobowych. Jeżeli z treści dokumentu nie wynika nic innego, wyrażenia pisane w nim wielką literą mają znaczenie nadane im w Regulaminie Serwisu, dostępnym pod adresem https://pomagam.pl/regulamin

Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych jest Crowding Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Boya- Żeleńskiego 6 lok. 49, 00-621 Warszawa, NIP: 5252530119, REGON: 146088600, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000417775.

Możesz kontaktować się z nami wysyłając nam wiadomość na adres e-mail kontakt@pomagam.pl lub na adres korespondencyjny: Crowding Sp. z o.o., ul Boya-Żeleńskiego 6/49, 00-621 Warszawa. My będziemy się z Tobą kontaktować na adres-email identyfikujący Cię w Serwisie, bezpośrednio w Serwisie lub korzystając z innych danych kontaktowych, o ile je nam przekażesz.

Masz prawo dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania. Prawo to możesz zrealizować kontaktując się z nami. W przypadku niektórych danych możesz samodzielnie dokonać zmian bezpośrednio w Serwisie.

Jak gromadzimy dane?

W ramach świadczonych usług gromadzimy dane osobowe. Dane te przekazywane są bezpośrednio przez Użytkowników w szczególności poprzez wypełnianie formularzy dostępnych online, przy wykorzystaniu narzędzi dostępnych w Serwisie, poczty elektronicznej, kontaktu telefonicznego lub korespondencyjnego. Podanie danych jest dobrowolne, jednak odmowa podania niektórych danych może uniemożliwić korzystanie z Serwisu. Z uwagi na charakter świadczonych usług anonimowe korzystanie z Serwisu (w szczególności organizowanie zbiórek i dokonywanie wpłat) nie jest możliwe. Konieczne jest podanie prawdziwych danych osobowych. Podanie danych nieprawdziwych może uniemożliwić lub poważnie utrudnić korzystanie z Serwisu i wszystkich jego funkcji.

Możemy gromadzić także dane eksploatacyjne (dane charakteryzujące sposób korzystania z Serwisu), w tym w szczególności oznaczenia identyfikujące Użytkownika nadawane na podstawie danych, o których mowa w akapicie powyżej, oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Użytkownik, informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Serwisu, informacje o skorzystaniu przez Użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną. Dane te pobierane są automatycznie przez system informatyczny, w ramach którego funkcjonuje Serwis.

Jakie dane przetwarzamy?

Przetwarzamy dane podawane podczas rejestracji w Serwisie lub dokonywania wpłaty, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail. W przypadku Użytkowników, którzy utworzyli w Serwisie konto organizacji, możemy przetwarzać także numer telefonu.

Jeśli organizujesz zbiórkę, możemy przetwarzać także Twój kod pocztowy, miejscowość zamieszkania, NIP (jeśli go posiadasz) oraz dane właściciela konta bankowego, na które dokonywane będą wypłaty, takie jak imię i nazwisko, numer konta bankowego i adres właściciela konta. Jeśli wypłacasz pieniądze na konto innej osoby, podając jej dane oświadczasz, że poinformowałeś ją o postanowieniach niniejszej polityki prywatności i osoba ta wyraziła zgodę na udostępnienie jej danych i przetwarzanie ich przez nas zgodnie z polityką prywatności.

Jeśli wyraziłeś zgodę na otrzymywanie informacji handlowej (np. newsletter), możemy przetwarzać Twój adres e-mail.

Jeśli kontaktujesz się z nami (nawet jeśli nie jesteś Użytkownikiem), możemy przetwarzać podane przez Ciebie dane takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny, numer telefonu.

W jakim celu przetwarzamy dane?

Dane Użytkowników przetwarzamy na potrzeby wykonania umowy o świadczenia usług zawieranej z Użytkownikami, w tym w szczególności na potrzeby umożliwienia nam komunikacji w sprawach związanych z działalnością Serwisu (np. informacje o zmianie Regulaminu, wymiany korespondencji związanej z reklamacjami), w sprawach związanych z ich działalnością w Serwisie (w szczególności informacji dotyczących organizowanych lub wspieranych przez nich zbiórek, obsługi komunikacji z innymi Użytkownikami), umożliwienia dokonywania i przyjmowania wpłat (a więc zawierania i wykonywania umów pomiędzy Użytkownikami), prowadzenia działań promocyjnych zgodnie z Regulaminem. Charakter świadczonych usług wymaga przekazania danych Wpłacających podanych podczas wpłaty organizatorowi Zbiórki.

Dane właściciela konta bankowego przetwarzamy w celu dokonywania wypłat.

Dane osobowe podawane podczas kontaktu z nami (takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, adres do korespondencji, numer telefonu) będą przetwarzane w celu ustosunkowania się do skierowanego do nas zapytania lub zgłoszenia.

Jeśli wyraziłeś na to zgodę, twój adres e-mail może być wykorzystywany w celu wysyłania informacji handlowej (np. newsletter).

Dane eksploatacyjne wykorzystujemy w celu monitorowania ruchu w Serwisie i sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkowników, indywidualnego dostosowywania sposobu działania Serwisu i świadczonych usług, usprawnienia kontaktu z Użytkownikami, wykrywania błędów i nadużyć oraz w celach prowadzenia działań promocyjnych.

Dane mogą być przetwarzane także na potrzeby prowadzenia działań marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług w zakresie, w jakim przepisy prawa nie wymagają w tym celu żadnej dodatkowej zgody.

Możemy przetwarzać dane także na potrzeby dokonywania rozliczeń oraz wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z Serwisu, a także w innych celach, co do których Użytkownik wyraził zgodę. Przetwarzanie danych, o którym mowa w zdaniu poprzednim, może się odbywać także po zakończeniu korzystania z Serwisu (rozwiązaniu umowy o świadczenie usług)

Jak wykorzystujemy pliki cookies?

Pliki cookies (tzw. ciasteczka) są to niewielkie fragmenty tekstu, które podczas korzystania z Serwisu wysyłane są na urządzenie, z którego korzystasz do połączenia się z Serwisem (np. przeglądarka internetowa). Podczas Twoich kolejnych wizyt w Serwisie, pliki te są wysyłane z powrotem do Serwisu.

Pliki cookies wykorzystujemy w celu umożliwienia Użytkownikom logowania się do Serwisu, zachowania parametrów nawigacyjnych, monitorowania ruchu w Serwisie i sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkowników, indywidualnego dostosowywania sposobu działania Serwisu i świadczonych usług, usprawnienia kontaktu z Użytkownikami, wykrywania błędów i nadużyć oraz w celach prowadzenia działań promocyjnych.

W ramach Serwisu stosowane są dwa rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są na urządzeniu, z którego korzystasz, do czasu wylogowania się lub opuszczenia Serwisu. „Stałe” pliki cookies przechowywane przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies na urządzeniu, z którego korzystasz do połączenia się z Serwisem. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia dotyczące plików cookies. Możesz np. blokować automatyczną obsługę plików cookies lub wymusić informowanie o ich każdorazowym zamieszczeniu na Twoim urządzaniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania, z którego korzystasz (np. przeglądarki internetowej). Informujemy, że całkowite wyłączenie obsługi coockies może mieć negatywny wpływ na korzystanie z Serwisu.

Jak dbamy o bezpieczeństwo danych?

Dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych. Stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych oraz aktami wykonawczymi do tejże ustawy.

Transmisja danych pomiędzy Twoim urządzeniem, a naszym serwerem jest szyfrowana protokołem SSL. Do danych osobowych przetwarzanych w Serwisie mają dostęp wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych. Zbiory danych osobowych zarejestrowaliśmy w rejestrze Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Strony podmiotów trzecich

Serwis może zawierać odnośniki i przekierowania do stron internetowych i usług podmiotów trzecich. Nie jesteśmy administratorem danych osobowych gromadzonych przez takie podmioty (o ile dane takie są gromadzone) i nie mamy wpływu na zasady przetwarzania i zachowania poufności danych osobowych przetwarzanych przez te podmioty.

Pomagam.pl wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej

Zamknij