Polityka prywatności

Masz pytanie w sprawie prywatności? Napisz do Nas

Wstęp

W celu świadczenia i rozwijania naszych usług, przetwarzamy różne informacje na Twój temat. Rodzaje gromadzonych danych zależą od sposobu, w jaki korzystasz z Serwisu. W niniejszym dokumencie określiliśmy zasady przetwarzania i poufności Twoich danych osobowych. Jeżeli z treści dokumentu nie wynika nic innego, wyrażenia pisane w nim wielką literą mają znaczenie nadane im w Regulaminie Serwisu, dostępnym pod adresem https://pomagam.pl/regulamin

Ta Polityka Prywatności dotyczy użytkowników Pomagam.pl. Informację o przetwarzaniu danych osobowych kontrahentów Crowding sp. z o.o. znajdziesz tutaj


Kto przetwarza Twoje dane ?

Administratorem danych osobowych jest administrator serwisu Pomagam.pl, czyli Crowding Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Flory 9 lok. 8, 00-586 Warszawa, NIP: 5252530119, REGON: 146088600, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000417775.

Możesz kontaktować się z nami wysyłając nam wiadomość na adres e-mail [email protected] lub na adres korespondencyjny: Crowding Sp. z o.o., ul. Flory 9 lok. 8, 00-586 Warszawa. My będziemy się z Tobą kontaktować bezpośrednio w Serwisie, wykorzystując adres-email identyfikujący Cię w Serwisie lub korzystając z innych danych kontaktowych, o ile je nam przekażesz.


Jakie dane przetwarzamy ?

Przetwarzamy informacje i treści, które przekazujesz nam podczas korzystania z Serwisu, w szczególności poprzez wypełnianie formularzy, przy wykorzystaniu innych narzędzi dostępnych w Serwisie, poczty elektronicznej, kontaktu telefonicznego lub korespondencyjnego. Są to na przykład dane podawane przy rejestracji konta w Serwisie, tworzeniu treści (np. zbiórek lub komentarzy) lub ich udostępnianiu oraz przy wymianie wiadomości i innego rodzaju komunikatów z innymi osobami. Wykorzystujemy też pliki cookies i podobne technologie.

Jeśli posiadasz konto w Serwisie, przetwarzamy Twoje imię i nazwisko oraz adres e-mail.

Jeśli dokonujesz wpłaty na zbiórkę, przetwarzamy Twoje imię i nazwisko (pseudonim) oraz adres e-mail.

Jeśli organizujesz zbiórkę, przetwarzamy dane konta bankowego przeznaczonego do wypłat zgromadzonych środków. Jeśli wykonujesz przelew weryfikacyjny, przetwarzamy dane otrzymane z banku przypisane do tego przelewu, tj. numer rachunku, imię i nazwisko oraz adres pocztowy posiadacza rachunku. Jeśli wypłacasz pieniądze na konto innej osoby, podając jej dane oświadczasz, że poinformowałeś ją o postanowieniach niniejszej polityki prywatności i osoba ta wyraziła zgodę na udostępnienie jej danych i przetwarzanie ich przez nas zgodnie z polityką prywatności.

Jeśli wyraziłeś zgodę na otrzymywanie informacji handlowej (np. newsletter), przetwarzamy Twój adres e-mail.

Jeśli kontaktujesz się z nami, możemy przetwarzać podane przez Ciebie dane: imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu.

Przetwarzamy informacje o tym, jak korzystasz z naszych produktów, np. o rodzajach treści, które wyświetlasz lub na które reagujesz, o funkcjach, z których korzystasz, o działaniach, które podejmujesz, o osobach lub kontach, z którymi wchodzisz w interakcje oraz o terminach, częstotliwości i czasie trwania Twoich aktywności.

Przetwarzamy także tzw. dane eksploatacyjne (dane charakteryzujące sposób korzystania z Serwisu), w tym w szczególności oznaczenia identyfikujące nadawane na podstawie Twoich danych, oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystasz, informacje o skorzystaniu z naszych usług, informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania przez Ciebie z Serwisu.

Przetwarzamy dane z plików cookies przechowywane na Twoim urządzeniu.


W jakim celu przetwarzamy Twoje dane ?

Twoje dane przetwarzamy w następujących celach:

- Świadczenie Usług: Wykorzystujemy Twoje dane w celu prawidłowego świadczenia naszych usług, w szczególności umożliwienia Ci założenia i zarządzania Twoim kontem, umożliwienia i ułatwienia Ci organizowania i promowania zbiórek, dokonywania na nie wpłat, publikowania komentarzy, komunikowania się z innymi Użytkownikami, wysyłania powiadomień dotyczących organizowanych i wspieranych przez Ciebie zbiórek, w Serwisie i poza nim, w tym o poprzez treści sponsorowane;

- Personalizowanie Usług : Wykorzystujemy Twoje dane w celu personalizacji funkcji i treści, tak aby nasze usługi i powiadomienia miały charakter dopasowany i spójny;

- Monitorowanie i Rozwijanie Usług : Wykorzystujemy posiadane dane w celu monitorowania, testowania i ulepszania naszych usług oraz rozwiązywania dotyczących ich problemów;

- Kontaktowanie się z Użytkownikami : Wykorzystujemy Twoje dane, żeby móc się z Tobą skontaktować, w szczególności reagować na Twoje zgłoszenia i prośby o kontakt, reklamacje, kontaktować się z Tobą w sprawach związanych ze świadczeniem naszych usług, informować Cię o zmianach w Regulaminie;

- Zapewnienie Bezpieczeństwa Użytkownikom: Wykorzystujemy posiadane dane do weryfikowania kont, badania podejrzanej aktywności, wykrywania i zapobieganiu oszustwom oraz innym naruszeniom prawa lub Regulaminu;

- Promowanie Zbiórek i Marketing: Wykorzystujemy posiadane dane, aby lepiej dopasować wyświetlane Ci powiadomienia i sugestie, a także reklamy i inne treści sponsorowane, które kierujemy do Ciebie w Serwisie i poza nim; w przypadku, gdy zapisujesz się nasz newsletter, a także w przypadku, gdy organizujesz zbiórkę w Serwisie lub wpłacasz pieniądze na zbiórkę w Serwisie, możemy wysyłać na podany przez Ciebie adres e-mail powiadomienia dotyczące działalności Pomagam.pl, takie jak informacje o zbiórkach w naszym Serwisie, które mogą Cię zainteresować, a także o interesujących akcjach, działaniach lub treściach dotyczących wspierania dobroczynności związanych z Pomagam.pl, w tym informacje dotyczące organizacji pozarządowych, z którymi współpracujemy; możesz zrezygnować z tego typu powiadomień e-mailowych klikając w stosowny link w otrzymanej wiadomości lub zgłaszając nam e-mailowo, że nie chcesz otrzymywać takich powiadomień;

- Obowiązki Prawne: Wykorzystujemy Twoje dane w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności dla celów podatkowych i rachunkowych, w tym do zapewnienia rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa). Współpracujemy z organami ścigania i innymi instytucjami upoważnionymi do żądania dostępu do Twoich danych w oparciu o stosowną podstawę prawną;

- Ustalenie, Dochodzenie i Obrona Roszczeń: Wykorzystujemy posiadane dane w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń;

- Cele Archiwalne i Statystyczne: Wykorzystujemy posiadane dane w celach archiwalnych i statystycznych.


Jak wykorzystujemy pliki cookies ?

Pliki cookies (tzw. ciasteczka) są to niewielkie fragmenty tekstu, które podczas korzystania z Serwisu wysyłane są na urządzenie, z którego korzystasz do połączenia się z Serwisem (np. przeglądarka internetowa). Podczas Twoich kolejnych wizyt w Serwisie, pliki te są wysyłane z powrotem do Serwisu.

Pliki cookies wykorzystujemy w celach opisanych w powyżej, a w szczególności w celu umożliwienia Użytkownikom logowania się do Serwisu, zachowania parametrów nawigacyjnych, monitorowania ruchu w Serwisie i sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkowników, indywidualnego dostosowywania sposobu działania Serwisu i świadczonych usług, usprawnienia kontaktu z Użytkownikami, wykrywania błędów i nadużyć oraz w celach prowadzenia działań promocyjnych (w tym promowania zbiórek i marketingu bezpośredniego).

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies na urządzeniu, z którego korzystasz do połączenia się z Serwisem. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia dotyczące plików cookies. Możesz np. blokować automatyczną obsługę plików cookies lub wymusić informowanie o ich każdorazowym zamieszczeniu na Twoim urządzaniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania, z którego korzystasz (np. przeglądarki internetowej).


Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane ?

Twoje dane przetwarzamy na jednej lub kilku podstawach prawnych sformułowanych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”). Są to:

- art. 6 ust. 1 lit a) RODO - osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; Na podstawę tę powołujemy się w przypadku przetwarzania danych w celu Świadczenia, Personalizowania, Monitorowania i Rozwijania Usług, Kontaktowania się z Użytkownikami, Zapewnienia Bezpieczeństwa Użytkownikom, Promowania Zbiórek i Marketingu, w celu wywiązania się z Obowiązków Prawnych, w celu Ustalenia, Dochodzenia i Obrony Roszczeń, w Celach Archiwalnych i Statystycznych. Dotyczy to jednak przetwarzania danych tylko w oparciu o akceptowane przez Ciebie pliki cookies i podobne technologie, opisane w dalszej części Polityki Prywatności, lub w oparciu o inne wyraźnie udzielone przez Ciebie zgody (np. zgodę na wysyłkę newslettera lub powiadomień push);

- art. 6 ust. 1 lit b) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; Na podstawę tę powołujemy się w przypadku przetwarzania danych w celu Świadczenia, Personalizowania, Monitorowania i Rozwijania Usług, Kontaktowania się z Użytkownikami, Zapewnienia Bezpieczeństwa Użytkownikom;

- art. 6 ust. 1 lit c) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze; Na podstawę tę powołujemy się w przypadku przetwarzania danych w celu wywiązania się z Obowiązków Prawnych;

- art. 6 ust. 1 lit f) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią; Na podstawę tę powołujemy się w przypadku przetwarzania danych w celu Personalizowania, Monitorowania i Rozwijania Usług, Kontaktowania się z Użytkownikami, Zapewnienia Bezpieczeństwa Użytkownikom, Promowania Zbiórek i Marketingu, w celu Ustalenia, Dochodzenia i Obrony Roszczeń, w Celach Archiwalnych i Statystycznych.


Komu udostępniamy Twoje dane osobowe ?

Twoja dane przekazujemy następującym kategoriom odbiorców:

- naszym podwykonawcom, których usługi wykorzystujemy w ramach lub w związku ze świadczonymi przez nas usługami: podmiotom świadczącym usługi hostingowe, podmiotom świadczącym usługi związane z obsługą płatności, podmiotom świadczącym usługi wspierające komunikację z Użytkownikami, podmiotom świadczącym usługi reklamowe, podmiotom świadczącym usługi analityczne, podmiotom świadczącym usługi IT, podmiotom świadczącym usługi księgowe;

- podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa, np. organom ścigania i innymi instytucjom.

Ponadto udostępniamy organizatorowi zbiórki dane osób wpłacających na nią pieniądze. Dotyczy to danych podanych przez wpłacającego w formularzu wpłaty oraz przekazanych nam przez operatora płatności (w tym imię, nazwisko oraz email wpłacającego, wpłacana kwota, identyfikator transakcji operatora płatności, numer transakcji). Wynika to z faktu, że dokonując wpłaty na zbiórkę, wpłacający zawiera z organizatorem umowę darowizny, a organizator powinien posiadać te dane jako strona tej umowy w celu realizacji praw i obowiązków z niej wynikających, a także z uwagi na inne obowiązki prawne organizatora (np. podatkowe lub księgowe). Organizator zbiórki, przetwarzając te dane, działa jako administrator danych osobowych odrębny od nas, tj. administratora Serwisu Pomagam.pl.

Niezależnie od tego, w pewnych sytuacjach organizator zbiórki może wykorzystywać dane wpłacającego, aby kontaktować się z nim w celu wysłania mu podziękowania za wsparcie, informacji o postępach działań, których dotyczy zbiórka, zaprezentowania rozliczenia zbiórki, a także w celu poinformowania wpłacającego o innych zbiórkach organizatora w Serwisie Pomagam.pl lub innych działaniach organizatora, które mogą być interesujące dla wpłacającego. Dotyczy to w szczególności organizatorów będących organizacjami pozarządowymi. Organizator, kontaktując się wpłacającym w ten sposób, działa jako administrator danych osobowych odrębny od nas (tj. administratora Serwisu Pomagam.pl) i zobowiązany jest upewnić się, że posiada prawnie uzasadniony interes do podjęcia takiego kontaktu polegający np. na budowaniu relacji z wpłacającymi. Tego typu wiadomości do wpłacających powinny mieć związek ze zbiórkami organizatora w Serwisie Pomagam.pl, a ich liczba oraz częstotliwość nie powinny naruszać interesów i uzasadnionych oczekiwań wpłacającego. Zwyczajowo przyjęte jest wysyłanie jednorazowej wiadomości z podziękowaniem za wpłatę wkrótce po jej dokonaniu, natomiast w przypadku większej liczby wiadomości, konieczne jest zachowanie powściągliwości przez organizatora. W przypadku, gdy wpłacający nie reaguje na otrzymywane wiadomości (np. nie zapisuje się na newsletter organizatora) przez określony czas (np. pół roku), jest to wskazówka, że nie jest zainteresowany dalszym otrzymywaniem wiadomości od organizatora i brak jest podstaw do dalszej wysyłki.

Organizator, będąc administratorem, powinien zadbać o spełnienie obowiązków z tego wynikających, w tym umożliwić wpłacającym rezygnację z otrzymywania wiadomości (np. przez stosowny link w wiadomości) oraz respektować ich decyzję w tym zakresie, a także spełnić obowiązek informacyjny (w tym celu pomocne może być umieszczenie linku do polityki prywatności organizatora w opisie zbiórki oraz w treści wysyłanych wiadomości). Ostatecznie to organizator, jako administrator danych wpłacających, odpowiada za przetwarzanie tych danych przez organizatora, w tym za ocenę dopuszczalności wysyłki wiadomości do wpłacających.


Czy przekazujemy Twoje dane do państw trzecich ?

Twoje dane przekazujemy naszym partnerom przetwarzającym je na terenie Stanów Zjednoczonych, czyli poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Przekazywanie Twoich danych osobowych do USA następuje w oparciu o standardowe klauzule umowne, w których zarówno my, jak i nasz kontrahent zobowiązujemy się do zapewnienia odpowiedniego stopnia bezpieczeństwa Twoich danych osobowych. Przed podpisaniem standardowych klauzul umownych dokonujemy weryfikacji każdego z naszych kontrahentów, który będzie mieć dostęp do Twoich danych osobowych. Dokonaliśmy również oceny, czy państwo, do którego trafiają Twoje dane osobowe, pozwala na egzekwowanie Twoich praw oraz zapewnia Ci skuteczne środki ochrony prawnej.

W przypadku, gdy Komisja Europejska wyda decyzję w przedmiocie stwierdzenia, że USA zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych, wówczas przekazywanie Twoich danych osobowych do tego państwa może następować również na podstawie tej decyzji.

Jeśli nie będzie możliwym zastosowanie standardowych klauzul umownych i brak będzie decyzji Komisji Europejskiej, wówczas przekazywanie Twoich danych osobowych będzie następować wyłącznie w szczególnych sytuacjach, przez które rozumieć należy konieczność wykonania umowy, którą z nami zawarłeś. Również w tej sytuacji dokonujemy wnikliwej weryfikacji każdego z naszych kontrahentów, który będzie mieć dostęp do Twoich danych osobowych, aby zapewnić ich maksymalne bezpieczeństwo.

W każdym wypadku przekazywania Twoich danych osobowych do państwa trzeciego jesteś uprawniony do uzyskania kopii tych danych.


Jak długo przechowujemy Twoje dane ?

Dane przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO przetwarzamy najpóźniej do momentu skutecznego cofnięcia przez Ciebie zgody na takie przetwarzanie.

Dane przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO przetwarzamy najpóźniej do momentu skutecznego zażądania przez Ciebie usunięcia Twoich danych osobowych.

Dane przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO przetwarzamy najpóźniej do chwili wypełnienia ciążącego na nas obowiązku prawnego.

Dane przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO przetwarzamy najpóźniej do momentu wniesienia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych, chyba że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do dalszego ich przetwarzania, nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. W przypadku danych przetwarzanych na tej podstawie na potrzeby marketingu bezpośredniego, dane te będą przetwarzane najpóźniej do momentu wniesienia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych.

Możemy dalej przetwarzać Twoje dane osobowe, jeśli pomimo zakończenia przetwarzania Twoich danych na jednej podstawie wciąż mamy prawo przetwarzać je na innej podstawie, w szczególności jeśli jest to niezbędne do ustalenia dochodzenia lub obrony roszczeń, lub jest to niezbędne ze względu na obowiązujące przepisy prawa.


Twoje uprawnienia

Masz prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia swoich danych.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO masz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Jeśli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z przepisami prawa, masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pomagam.pl wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej

Zamknij