Zbiórka Pomoc dla ofiar powodzi Nigerii - miniaturka zdjęcia

Pomoc dla ofiar powodzi Nigerii Jak założyć taką zbiórkę?

Zbiórka Pomoc dla ofiar powodzi Nigerii - zdjęcie główne

Pomoc dla ofiar powodzi Nigerii

1 238 zł  z 10 000 zł (Cel)
Wpłaciły 24 osoby
Wpłać terazUdostępnij
 

Mam na imię Joanna. Od lat jestem wolontariuszem w Fundacji Ukryte Marzenia i uważam, że pomaganie jest piękne, a najcenniejszą zapłatą za ciężką pracę dla innych jest uśmiech na twarzyczkach dzieci.

Obecnie chciałabym Was wszystkich prosić o pomoc dla dzieci oraz ich rodzin, które w ostatnich dniach zostały poszkodowane w powodzi w Nigerii. Głęboko wierzę w to, iż nasze wielkie polskie serducha, nie pozostaną obojętne na nieszczęście ludzi dotkniętych głodem i powodzią. 

W piątek dotarły do mnie wieści, że ponad 14 osób zginęło w powodzi w okolicach Abudży, że ponad setka osób straciła domy i cały swój dobytek, że ci ludzie od miesięcy cierpią głód, gdyż pracodawcy (bardzo często europejscy przedsiębiorcy) od miesięcy nie wypłacają im wynagrodzeń, że dzieci, które ocalały od dwóch dni śpią pod gołym niebem – głodne i zmarznięte.

Poczułam też wściekłość, kiedy zapytałam, dlaczego nie powiedziano mi wcześniej o tym, co się stało. Krzyczałam, gdy usłyszałam „bo nie chciałem Ciebie martwić. Robimy tu, co możemy, aby pomóc tym ludziom”. Rzucałam pomysłami, poprosiłam o relację na żywo z miejsca wydarzeń i otrzymałam zdjęcia ludzi pracujących i kopiących rów, aby zrobić ujście dla stojącej w domach wody. Potem zdjęcie 75 letniej wychudzonej z głodu kobiety, którą porwała woda i którą cudem uratowano, zdjęcia zniszczonych domów. Poczyłam rozpacz tych ludzi… i byłam wściekła, że mnie tam nie ma i nic nie mogę zrobić, aby im pomóc!

Do trzeciej nad ranem wspierałam przyjaciół duchowo, mentalnie i rzucałam pomysłami. Działałam razem z nimi, choć jestem tak daleko. Przecież dzieci nie mogą spędzić kolejnej nocy pod gołym niebem. Jest pora deszczowa, więc pada i temperatura jest bardzo niska. Są wygłodzone, więc wychłodzenie organizmu zagraża ich życiu. Moi przyjaciele lokowali rodziny w swoich własnych domach, rozwozili ich do innych rodzin, prosząc o pomoc i przyjęcie poszkodowanych. O trzeciej nad ranem odetchnęliśmy z ulgą, gdyż wykonaliśmy kawał dobrej roboty i wspomogliśmy ocalałych.

Następnego dnia dotarły do nas informacje, że kolejna wioska, trochę bardziej oddalona od Abudży, została również zalana i jej mieszkańcy są w równie tragicznej sytuacji - bez dachu nad głową oraz bez żywności, wycieńczeni głodem przez co są jeszcze bardziej narażeni na choroby. 

Moi przyjaciele na miejscu próbują pomóc wszystkim. Jednak sytuacja jest tragiczna, gdyż brakuje nam pieniędzy, aby wyżywić wszystkich. W tej chwili najważniejsze są dzieci i staramy się, aby każde dziecko mogło przynajmniej raz dziennie otrzymać ciepły talerz ryżu i kawałek mięsa. Czuję ból, a jednocześnie wzruszenie, kiedy patrzę na te uśmiechnięte twarze. Ból tym większy, gdyż słyszę, że te dzieci od miesięcy nie jadły nawet tak skromnego posiłku, że wiele z nich od miesięcy nie widziało i nie zjadło nawet jednego jajka.

Dlatego bardzo proszę Was o pomoc. Każda zebrana złotówka to szansa na lepsze jutro dla naszych nigeryjskich sióstr i braci, to pełny brzuszek głodującego od miesięcy dziecka i szansa na przeżycie.

W tej chwili żywność jest najważniejsza, ale prawdziwa praca dopiero się zacznie. Dlatego też postanowiliśmy powołać do życia polsko - nigeryjską fundację. Już nad tym pracujemy, gdyż trzeba będzie oszacować straty i odbudować zniszczone powodzią domy. Trzeba dać tym ludziom nadzieję. Jednak teraz trzeba te dzieci nakarmić, trzeba zadbać o starców oraz o kobiety karmiące, a nie mamy wystarczających środków, aby zadbać o wszystkich. Nie chcemy... nie możemy wybierać, kto dziś dostanie jeść, a kto nie... 

Dlatego dzisiaj proszę Was wszystkich o pomoc. Połączmy nasze serca i dajmy tym dzieciom, kobietom i starszym osobom szansę na lepsze jutro. Dla wielu z nich nasza pomoc będzie szansą na przeżycie najbliższych dni. Bez naszego wsparcia wiele z nich może nie przeżyć w obliczu głodu. 

Chciałabym również przekazać Wam apel z Nigerii. Apel od moich przyjaciół, którzy są na miejscu i robią wszystko, aby ocalić jak najwięcej istnień ludzkich.


    "We are writing to our brothers and sisters all over around the world on behalf of " A & A Rainbow for Nigeria" an entity set to salvage part of some communities in Nigeria to help the vulnerable most especially children who are in dire need of food / shelter  for survival. 

   Recently,  precisely this month there was a reported case of a heavy downpour which culminated to flood and washed away many houses in some communities,  rendering people homeless,  claims lives , push people to starvation out of which larger percentage of the inhabitants were children and women . Moreover , there's also a current intense trend of hunger in some communities here which causes horrific and continuous trouble to the families who lack resources to buy food and other basic needs to their  children/dependants due to factual reason of being jobless or inconsistent payment of their wages expected to be paid after rendering their services to their employers which in turn seems not consistent. Sometimes 3- 4 months no pay and yet they still put in their best at work anticipating payment ( as most of them are unskilled workers : doing hard labor job with little pay and yet without consistent payment plan) hence causing many of their children to become stunted ( if not worse) due to malnutrition, some uncontrollable sickness because of hunger and many more negative factors. 

  We as advocates for campaign against hunger , poverty reduction and acknowledging human values, we are humbly appealing to our beloved brothers and sisters around the " WORLD which is based on values presented in the Holy scriptures that exhort the care of the widow, the orphan , the poor and the destitute " to please as a matter of urgency attend to the need and cries of the affected communities presented therein, as there is no joy or nobility in a society that turns it back on it most vulnerable persons . It cost more to turn our backs than to address the tragedy of hunger. Together we can put smiles on the faces of these affected families in any little way we could...

Yours sincerly,

Adamu Abbani Gambo"

Tłumaczenie listu:
    Piszemy do naszych braci i sióstr z całego świata w imieniu „A & A Rainbow for Nigeria”, podmiotu, który ma na celu uratowanie części niektórych społeczności w Nigerii, aby pomóc najbardziej potrzebującym, szczególnie dzieciom, które bardzo potrzebują jedzenia / schronienia dla przetrwania.
   Niedawno, dokładnie w tym miesiącu odnotowano przypadek ulewy, która doprowadziła do powodzi i zmyła wiele domów w kilku społecznościach, czyniąc ludzi bezdomnymi, zagrażając ich życiu i doprowadzając do głodu. W społecznościach tych większy odsetek mieszkańców stanowią dzieci i kobiety . Co więcej, w wielu społecznościach istnieje obecnie intensywny głód, który powoduje przerażające i ciągłe kłopoty dla rodzin, które nie mają środków na zakup żywności i inne podstawowe potrzeby dla swoich dzieci / osób pozostających na utrzymaniu. Główną przyczyną tego stanu rzeczy jest  brak pracy lub nieterminowa zapłata wynagrodzeń, które powinny zostać wypłacone po świadczeniu usług na rzecz pracodawców. Czasami 3–4 miesiące pozostają bez wynagrodzenia, a mimo to starają się jak najlepiej pracować w oczekiwaniu na wypłatę (ponieważ większość z nich to pracownicy niewykwalifikowani: wykonujący ciężką pracę za niewielkie wynagrodzenie, a jednak bez spójnego planu płatności), co powoduje, że wiele ich dzieci nie rozwija się prawidłowo  z powodu niedożywienia, choruje z powodu głodu i wielu innych negatywnych czynników.
  Jako zwolennicy kampanii przeciwko głodowi, ograniczaniu ubóstwa i uznaniu ludzkich wartości, pokornie apelujemy do naszych umiłowanych braci i sióstr z całego  ŚWIATA opartego na wartościach przedstawionych w pismach świętych, które nawołują do opieki nad wdowami, sierotami, i ubogimi bez środków do życia. Prosimy o pomoc  w najpilniejszym zaspokojeniu potrzeb i uciszenie płaczu dotkniętych nieszczęściemi społeczności, ponieważ nie ma radości ani szlachetności w społeczeństwie, które odwraca się od najbardziej narażonych osób. Odwrócenie się plecami kosztuje nas  więcej niż zajęcie się tragedią głodu. wspólnie możemy przywrócić uśmiechy na twarzach dotkniętych tragedią rodzin w każdy możliwy sposób ...

Z wyrazami szacunku,

Adamu Abbani Gambo

Dołączam się do prośby Adama i proszę Was o pomoc. Każda zebrana złotówka trafi na miejsce przeznaczenia. Każda zebrana złotówka to szansa na życie bez uczucia głodu dla jednego dziecka.

Pomagamy, bo pomaganie jest piękne. 

Z góry wszystkim dziękuję w imieniu własnym oraz w imieniu nigeryjskich kobiet i dzieci. 

Joanna Iwińska

Więcej informacji na temat naszych działań znajdziecie Państwo na naszym facebooku: https://www.facebook.com/rainbowfornigeria/  Zapraszamy serdecznie! 

Edit  18.09.2019

Kochani Darczyńcy.

Z uwagi na wczorajsze problemy związane z tym, iż ktoś udostępnił w internecie nasze zdjęcia ze zbiórki oraz z naszej strony na facebooku, z pełną odpowiedzialnością prawną oświadczamy, iż wszystkie fotografie i filmy przez nas udostępniane są własnością Fundacji "A & A Rainbow For Nigeria" oraz są zrobione przez naszych wolontariuszy pracujących na miejscu oraz udzielających pomocy poszkodowanym w powodzi i dostarczającym jedzenie dla cierpiących głód dzieci. W związku powyższym wszystkie nasze materiały zebrane w czasie akcji humanitarnych podpisujemy jako własność Fundacji "A & A Rainbow For Nigeria". Nasze materiały podlegają pod ustawę o prawie autorkim, dlatego też prosimy nie rozpowszechniać ich w celach marketingowych i komercyjnych. 

Informujemy również, iż nasza zbiórka od samego początku jej trwania na naszą własną prośbę jest monitorowana przez Dział Bezpieczeństwa portalu pomagam.pl. Sami oddaliśmy się pod specjalny nadzór. Wszystkie dokumenty związane z procesem rejestracyjnym Fundacji zostały przekazane do portalu pomagam.pl. 

Po wczorajszych problemach związanych z udostępnieniem naszych zdjęć w Internecie, zbiórka została ponownie zweryfikowana przez pomagam.pl i powróciła do życia. 

Pod naszą opieką mamy 80tkę dzieci w różnym wieku. Te dzieci potrzebują naszego i Waszego wsparcia. Sami niewiele zdziałamy, dlatego prosimy o dołączenie do nas. Nawet najmniejszy datek z Państwa strony ma ogromne znaczenie dla naszych dzieci.

Wspólnie możemy więcej, kochani!

Joanna


Wybierz kwotę


20 
50 
100 
200 
1 000 
Inna
Wpłać teraz
 Bezpieczne płatności online

Aktualizacje


 • Fundacja A & A Rainbow Hearts Around The World - awatar

  Fundacja A & A Rainbow Hearts Around The World

  13.11.2019
  13.11.2019

  Za każdym razem, kiedy jesteśmy z pomocą w miejscowości Anguwan Dodo, nie tylko pomagamy rozdając żywność, ale również słuchamy. Każda kobieta ma nam opowiedzenia bardzo mroczną historię, o wyborach, jakie musi dokonywać, aby dać dzieciom szansę na przetrwanie... by nie umarły z głodu. Poznajcie panią Aishę Mohamed oraz jej dzieci: https://www.facebook.com/rainbowfornigeria/videos/2573733872913139/?__xts__[0]=68.ARDeqWxrqeBUpS2Mj-AGP8sN3d0ZAjmANrf_z2v0OKBPhEFTSm0vJruX6Vc_DmPydOPTLnDiLf5mC7jNpsBSuct_1IQx49uB9ekjbUT4X8P1Hp0Jq_zkVCcczPOvvHg-xIk0K-QLXleUvWCQJmhepKIC_ysT3B1p0RKpcAXW5yulTcbxw3Z-Q4IafLKQ-hiw9407ucmhM4uNkQ36tKq5sB9RLVXx0T9NXBbyP9BFhZ_1l6iPenhkqg6tUNUtMiG9a78yr0OPYb_bZaOZVU_YqmYMqRWcEN_qmNsf6HU8o-C6FC4B_zTiyI_qdHEaG7mlAD7E6UkczpUQwpyp4nMmGkV5fwI63nij&__tn__=-R

Słowa wsparcia

Twoje słowa mają moc pomagania! Wpłać darowiznę i przekaż kilka słów wsparcia 🤲


 • Anonimowy Darczyńca - awatar

  Anonimowy Darczyńca

  10.08.2020
  10.08.2020

  Podziwiam Cię za zaangażowanie i dobre serce!

  • Fundacja A & A Rainbow Hearts Around The World - awatar

   Fundacja A & A Rainbow Hearts Around The World - Organizator zbiórki

   28.09.2020
   28.09.2020

   Bardzo dziękuję w imieniu naszych podopiecznych. Wielkie serducho dla Ciebie :)

1 238 zł  z 10 000 zł (Cel)
Wpłaciły 24 osoby
Wpłać terazUdostępnij
 

Wpłaty: 24

Anonimowy Darczyńca - awatar
Anonimowy Darczyńca
30
Anonimowy Darczyńca - awatar
Anonimowy Darczyńca
20
Olga - awatar
Olga
20
Anonimowy Darczyńca - awatar
Anonimowy Darczyńca
100
Anonimowy Darczyńca - awatar
Anonimowy Darczyńca
5
Michał Marczuk - awatar
Michał Marczuk
280
Anonimowy Darczyńca - awatar
Anonimowy Darczyńca
100
Anonimowy Darczyńca - awatar
Anonimowy Darczyńca
2
Monika - awatar
Monika
10
Anonimowy Darczyńca - awatar
Anonimowy Darczyńca
5

Uważasz, że ta zbiórka zawiera niedozwolone treści ? Napisz do nas

Załóż swoją pierwszą zbiórkę

Zbieraj pieniądze na to, czego
najbardziej potrzebujesz już dziś!

Jak założyć zbiórkę na Pomagam.pl

Pomagam.pl to największy i najpopularniejszy w Polsce serwis do tworzenia internetowych zbiórek pieniędzy. To narzędzie, które umożliwia każdemu i całkowicie za darmo założenie zbiórki w kilka chwil.

Dzięki Pomagam.pl w łatwy i bezpieczny sposób zbierzesz fundusze na to, co dla Ciebie ważne m.in. pokrycie kosztów leczenia, wsparcie bliskich w trudnych chwilach i na inicjatywy bliskie Twojemu sercu.

Krok 1:Chcesz założyć zbiórkę, ale nie wiesz od czego zacząć? Nie martw się! Obejrzyj krótki film poniżej, który tłumaczy, jak działa Pomagam.pl.

Krok 2:Zbiórkę na Pomagam.pl przygotowujesz i publikujesz samodzielnie. Nie przejmuj się - założenie zbiórki trwa dosłownie kilka chwil i jest prostsze, niż myślisz. Sprawdź poniższy poradnik.

W momencie tworzenia zbiorki możesz wybrać, czy chcesz ją prowadzić samodzielnie czy ze wsparciem Pomagam.pl. Pierwsza opcja jest całkowicie darmowa. Jeśli natomiast zdecydujesz się na promowanie zbiórki z naszym wsparciem, będziemy przypominać o Twojej zbiórce i zachęcać do wpłat osoby, które ostatnio odwiedziły stronę Twojej zbiórki (tzw. retargeting).

W tym celu będziemy wyświetlać Twoją zbiórkę zarówno na stronie głównej Pomagam.pl jak i w reklamach internetowych. Zwiększa to szanse na to, że więcej odwiedzających Twoją zbiórkę osób zdecyduje się ostatecznie na wpłatę lub udostępnienie zbiórki. W zamian za to dodatkowe, nieobowiązkowe wsparcie w promocji od każdej wpłaty potrącimy automatycznie 12%.

Krok 3:Twoja zbiórka jest gotowa, czas zacząć działać! Nikt nie wypromuje Twojej zbiórki tak jak Ty, dlatego pamiętaj, żeby udostępniać ją we wszystkich mediach społecznościowych: Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn czy YouTube i TikTok. Zacznij od rodziny i przyjaciół - poproś ich o udostępnienie i zachęć do wpłat. Wyślij znajomym linka do zbiórki z krótkim opisem na Messengerze, SMSem lub mailowo. Następnie skontaktuj się z lokalnymi mediami z prośbą o publikację Twojej zbiórki oraz zaangażuj w promocję okoliczne organizacje społeczne, władze samorządowe, instytucje oraz osoby znane w Twojej okolicy.

Pamiętaj, im więcej osób dowie się o Twojej zbiórce, tym większa szansa na osiągniecie celu! Więcej porad znajdziesz w ebooku, jak założyć i prowadzić skuteczną zbiórkę. Znajdziesz go w swoim panelu zarządzania zbiórką po jej stworzeniu. Sprawdź również naszego bloga, w którym dzielimy się praktycznymi poradami i wskazówkami.

Krok 4:Wszystkie osoby odwiedzające Twoją zbiórkę mogą szybko i bezpiecznie wpłacać na nią pieniądze, np. przy użyciu przelewów internetowych, kart kredytowych, tradycyjnych przelewów bankowych, a nawet na poczcie! Wpłaty księgują się natychmiast. Wszyscy widzą, jaką kwotę udało się już zebrać i mogą zapraszać do zbiórki kolejne osoby.

Krok 5:Pieniądze ze zbiórki możesz wypłacać na konto bankowe w każdej chwili i tak często, jak chcesz. Wypłata pieniędzy trwa na ogół 3 dni robocze. Wypłata nie spowoduje zmiany stanu licznika wpłat na stronie Twojej zbiórki. Możesz dalej zbierać pieniądze, a zbiórka będzie trwać aż do momentu, gdy zdecydujesz się ją zamknąć.

Prawda, że proste? To właśnie dlatego dziesiątki tysięcy osób prowadzi już swoje zbiórki na Pomagam.pl. Nie czekaj. Dołącz do nich teraz! Aby założyć zbiórkę, kliknij tutaj lub w przycisk poniżej:

Pomagam.pl wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej

Zamknij