Zbiórka Zielony Letni Uniwersytet - miniaturka zdjęcia

Zielony Letni Uniwersytet

Drogie, drodzy,

Prosimy was o wsparcie naszego ZIELONEGO LETNIEGO UNIWERSYTETU (ZLU). 

DLA DARCZYŃCÓW PRZYGOTOWALIŚMY ATRAKCYJNE NAGRODY : 

* zaangażowane T-SHIRTY z grafikami wspaniałych ARTYWISTEK, do tego "społecznie odpowiedzialne": z bardzo delikatnej i przyjaznej ciału i środowisku BAWEŁNY ORGANICZNEJ, ale również z certyfikatem FAIR WEAR dotyczącym warunków pracy ludzi

* piękne zaangażowane PRZYPINKI z grafikami Eli Hołoweńko (nominowanej do nagrody Wysokich Obcasów 2017) "Jestem eko-feministką" i "Zostawcie nam rzeki"

* najnowsze ZIELONE WIADOMOŚCI "Dobre rolnictwo, lepszy świat".

Nasze nagrody to nie są zwykłe "ubrania" i "gadżety". To prawdziwe zaangażowane małe dzieła, o wysokiej jakości i wartości estetycznej, etycznej, ekologicznej i symbolicznej. 

ZRÓB DAROWIZNĘ I ZAMÓW NAGRODĘ (szczegóły poniżej).

        T-shirt z serii "Ekofeminizm" Elżbiety Hołoweńko z bawełny organicznej , Fair Wear

DLACZEGO POTRZEBNY JEST ZIELONY LETNI UNIWERSYTET ? 

Przyszły czasy wielkich zagrożeń dla przyrody i środowiska 

          -masowe wycinanie w całym kraju drzew, Puszczy Białowieskiej i innych lasów puszczańskich, 

          -przyzwolenie dla cierpienia zwierząt: masowych hodowli przemysłowych zwierząt na mięso, mleko i futra, systemowe wspieranie bezdomności kotów i psów, nieetyczne formy masowego myślistwa, również wobec gatunków dotychczas ściśle chronionych jak żubry czy łosie,

          -plany kanalizacji rzek i zniszczenia ich wartościowych ekosystemów, a przy okazji dalsza degradacja już zagrożonego Bałtyku, co prowadzi do ubytku populacji ryb, 

          -masowy import odpadów zrzucanych na tworzone przeciw woli mieszkańców wysypiska i palenie wysypisk,

          -wielkie zanieczyszczenia powietrza, wód i gleb, w skutek złej jakości budownictwa, ogrzewania węglem, złej polityki wobec zanieczyszczeń przemysłowych, intensywny rozwój przemysłowego rolnictwa; prowadzi to do masowych i często poważnych chorób, z którymi nie radzi sobie publiczna służba zdrowia. 

Ale stoimy też przed ogromnymi wyzwaniami globalnymi:  gwałtownymi ZMIANAMI KLIMATU, masowym WYMIERANIEM GATUNKÓW, wyczerpywaniem się ZASOBÓW NIEODNAWIALNYCH, w tym ropy. Prowadzi to do KONFLIKTÓW, wojen domowych i masowych MIGRACJI klimatycznych i środowiskowych. 

ZRÓB DAROWIZNĘ I ZAMÓW NAGRODĘ (szczegóły poniżej).

            T-shirt "Żubrzyce, papieżyce" Oli Wasilewskiej, z bawełny organicznej, Fair Wear

W grudniu 2018 roku odbędzie się w Katowicach bardzo, bardzo ważny światowy SZCZYT KLIMATYCZNY COP24. Od polskiej prezydencji tego szczytu, czyli od naszego rządu będzie zależało jak będzie wdrażane Porozumienie Paryskie, podpisane przed wszystkie kraje świata. A to zadecyduje o przyszłości naszej cywilizacji i świata, w którym żyjemy. Musimy wywierać silna presję obywatelską na nasz rząd, aby polska prezydencja nie była hamulcowym koniecznego zwiększenia ambicji w ograniczaniu emisji dwutlenku węgla i innych gazów cieplarnianych.

ZRÓB DAROWIZNĘ I ZAMÓW NAGRODĘ (szczegóły poniżej).
                            Przypinka "Jestem eko-feministką" z pracą Elżbiety Hołoweńko

Ale poza zagrożeniami dla środowiska i zdrowia  dramatycznie wzrosło też zagrożenie dla DEMOKRACJI.  Sędziowie będą teraz podporządkowani rządzącym politykom. Czy będą nadal mogli być bezstronni i obiektywni? Przecież są tylko ludźmi. Wiemy z historii, że w sytuacji rządzącego autorytaryzmu, gdy losy ludzi, ich kariery, dochody, bezpieczeństwo, spokój ich rodzin, zależą od autorytarnej władzy dysponującej wszelkimi środkami nacisku, większość ludzi się oportunistycznie podporządkowuje i  stara nie narażać władzy. 

SYSTEM WYBORCZY jest coraz bardziej większościowy, aby zagwarantować na zawsze dualizm PO-PIS i odciąć drogę wszystkim mniejszym, dopiero się rozwijającym ugrupowaniom. 

ORGANIZACJE SPOŁECZNE są zagrożone. Pojawiają się inicjatywy przeciw pozyskiwaniu przez organizacje społeczne funduszy z zagranicy. Nasz Zielony Letni Uniwersytet jest projektem Zielonej Fundacji Europejskiej, w znacznym stopniu finansowanym z funduszy Parlamentu Europejskiego, a więc z zagranicy. 

Blokujący harwestery w stuletnich drzewostanach Puszczy Białowieskiej Obrońcy Puszczy są wciąż obciążani ogromnymi roszczeniami finansowymi Lasów Państwowych, z tytułu "uniemożliwienia uzyskania zysku z wycinki drzew w Puszczy Białowieskiej" i skarżeni do sądów. Jednym z nich jest uczestnik Zielonego Letniego Uniwersytetu, katowicki Zielony aktywista, który dostał wezwanie do zapłacenia 10.000 zł. 

EKOLODZY I ZIELONI są więc niemal oficjalnie oskarżani o wrogie dla ludzi działania i intencje, jako „zieloni naziści” i „dzieło Szatana”. Zagrożone są także prawa obywatelskie innych grup: PRAWA KOBIET są poddawane nieakceptowalnym ograniczeniom, toczy się walka z wyimaginowaną „ideologią gender” oraz nagonka na cudzoziemców i muzułmanów, na osoby nieheteroseksualne i trans-płciowe. EDUKACJA też ma być wsteczna i upolityczniona. Szkoła stała się narzędziem konserwatywnego formatowania w duchu nietolerancji i przyzwolenia dla dyskryminacji, autorytaryzmu, nienawiści i przemocy.  Przeżywamy prawdziwy KRYZYS DEMOKRACJI I SWOBÓD OBYWATELSKICH, który wydawał się wszystkim już raz na zawsze zażegnany. Nawet przynależność do UNII EUROPEJSKIEJ staje się zagrożona, ze względu na coraz silniejszy konflikt wartości. Zamiast współdziałać z innymi narodami, aby czynić Unię Europejską bliższą obywatelom oraz bezpieczniejszą, gwarantującą pokój w Europie, chroniącą pracowników, konsumentów, środowisko i przyrodę, dla dobra przyszłych pokoleń, Polska coraz bardziej się marginalizuje i odchodzi od idei solidarności i współpracy w kierunku coraz silniejszej rywalizacji i konfliktów między państwami narodowymi.

                                Marsz w Obronie Polskiej Przyrody 21 stycznia 2017

Ale LEPSZY ŚWIAT jest możliwy! To zależy tylko od nas i od tego jak wielu ludzi w to uwierzy i zechce się ZAANGAŻOWAĆ. Potrzeba WSPÓŁPRACY, WIEDZY i UMIEJĘTNOŚCI

Potrzebna jest tylko szybka aktywizacja obywateli i obywatelek, tych którzy i które identyfikują się z wartościami europejskimi, troszczą się o państwo prawa, uważają za ważne prawa człowieka i wolności indywidualne. Także tych, do których przemawia proekologiczna encyklika „Laudato Si. Nasz wspólny dom” Papieża Franciszka lub też mają po prostu przekonanie, że ekologia to nauka równie ważna jak fizyka czy biochemia. Również tych, którzy i które rozumieją, że demokracja bez praw kobiet, to demokracja dla połowy obywateli i obywatelek, wreszcie tych, którzy i które pragną progresywnych, otwartych miast współzarządzanych przez obywateli oraz rozumieją, że woda i czyste powietrze, klimat i dziedzictwo przyrodnicze, w tym drzewa i puszcze, są dobrami wspólnymi, o które musimy razem dbać. 

ZRÓB DAROWIZNĘ I ZAMÓW NAGRODĘ (szczegóły poniżej).

       T-shirt z serii "Ekofeminizm" Elzbiety Hołoweńko, z bawełny organicznej, Fair Wear

Tak więc w przyspieszonym tempie musimy się dokształcać, organizować i jednoczyć, uczyć prowadzić kampanie i działania, aby skutecznie szerzyć progresywne idee, tworzyć sieci współpracy i razem wpływać na świadomość ludzi. 

Potrzebna jest jak nigdy „szkoła” dla progresywnych aktywnych obywateli i obywatelek.

Temu służą Zielone Letnie Uniwersytety, które organizujemy od 2015 roku.

                                   Pierwszy Zielony Letni Uniwersytet 2015 w Białowieży

ZLU 2018 NA RZECZ PROGRESYWNYCH MIAST, KLIMATU I RZEK

Zdobywanie wiedzy, dzielenie się doświadczeniami, doskonalenie metod komunikacji, uczenie się aktywizmu i organizowania się, sieciowanie się w ramach tematycznych koalicji i platform współpracy, wykorzystując doświadczenia z innych krajów i możliwości wsparcia w instytucjach europejskich – temu służą Zielone Letnie Uniwersytety (ZLU). 

Ważne też aby progresywnie myślący obywatele, lokalni aktywiści i liderzy chcieli, wzorem niektórych ruchów miejskich, ubiegać się o wpływ na życie i kierunki rozwoju ich miast i regionów, najlepiej tworząc komitety i ubiegając się o miejsca w samorządach. Temu służą m.in.: warsztat o zielonej wizji sejmikach wojewódzkich, sesja plenarna o zielonych doświadczeniach w transformacji miast w kierunku Dóbr Wspólnych czyli tworzenia miast współzarządzanych przez mieszkańców i inicjatyw współpracy dla dobra wspólnego. 

Tegoroczny ZLU w Janowie Podlaskim  to ponad 130 uczetsników i uczestniczek, panelistów i panelistek, moderatorów i moderatorek, szkoleniowców, naukowców, aktywistów i aktywistek, artywistów i artywistek, a także zielonych polityków i polityczek. I tysiące innych, którzy przeczytają relacje ze spotkań dzięki waszemu wsparciu. 

PRZYSZŁY CZASY NA ZAANGAŻOWANYCH ARTYSTÓW 

Zaprosiliśmy zaangażowanych artystów: Cecylię Malik, Elżbietę Hołoweńko, Joannę Kessler, Michała Kasprzaka.  Potrzebujemy ich aby docierać do serc i umysłów ludzi. Zaprosimy mieszkańców na happenning "Siostry Rzeki", aby budzić świadomość jak ważne są "wolne" rzeki i powstrzymać szalone plany kanalizacji Bugu i Wisły. 

DLACZEGO I NA CO POTRZEBUJEMY WSPARCIA? 

Żeby dostać grant od najważniejszego partnera, oficjalnego organizatora wydarzenia jakim jest Green European Foundation, musimy wnieść wkład finansowy 8000 zł, którego nie mamy, gdyż z wyboru nie prowadzimy działalności gospodarczej,  a nie mamy żadnych dotacji ze środków publicznych, jak mają zielone fundacje i think-tanki w innych krajach. 

W dzisiejszych układach politycznych nie możemy bowiem liczyć na wsparcie finansowe od instytucji krajowych kontrolowanych przez państwo. Konserwatywny rząd postanowił przefiltrować przyznawane dotacje, aby otrzymywały je tylko organizacje o tradycyjno-konserwatywnym profilu. Jako fundacja polityczna nie mamy zresztą dostępu do większości grantów, o jakie mogą się ubiegać NGO.

Potrzebujemy 8000 zł aby móc zrealizować i rozliczyć nasz Zielony Letni Uniwersytet. Ewentualną nadwyżkę przeznaczymy na działania pro-klimatyczne w związku ze szczytem klimatycznym COP 24 w Katowicach - Marsz dla Klimatu, konferencję, happening...


N A G R O D Y   

OFERUJEMY NAGRODY BĘDĄCE ELEMENTEM NASZYCH DZIAŁAŃ STATUTOWYCH: 

- wspieramy zaangażowane artystki i artystów propagujących swoją sztuką podobne wartości

- korzystamy z ich kreatywności i talentu, żeby wpływać na świadomość i pobudzać refleksję zwykłych ludzi na ulicy, którzy będą patrzeć na ich dzieła

- wspieramy Zielone Wiadomości - społecznie realizowany zielony think-tank: wszystkie darowizny z prośbą o Zielone Wiadomości przeznaczymy na druk przyszłego dwujęzycznego PL-ANG numeru gazety,  przygotowywanego na szczyt klimatyczny COP 24.

 Z R Ó B  D A R O W I Z N Ę  I  Z A M Ó W  N A G R O D Ę: 

1. Za darowiznę wysokości co najmniej 20 zł, podając adres wysyłki (mailem na adres: fundacja@strefazieleni.org)  i prosząc o przypinkę "Jestem eko-feministką", otrzymasz pocztą piękną przypinkę z pracą Elżbiety Hołoweńko: 

2. Za darowiznę wysokości co najmniej 20 zł, podając adres wysyłki (mailem na adres: fundacja@strefazieleni.org)  i prosząc o ZIELONE WIADOMOŚCI, otrzymasz pocztą nowy numer Zielonych Wiadomości nt. wsi, żywności, rolnictwa:  

3. Za darowiznę wysokości co najmniej 70 zł, podając (mailem na adres: fundacja@strefazieleni.org)  adres wysyłki i prosząc o t-shirt "ekofeminizm koronny" oraz rozmiar S, M, L lub XL, otrzymasz T-shirt biały z bawełny EKOLOGICZNEJ i FAIR WEAR z grafiką Eli Hołoweńko "feminizm koronny"  z serii "Ekofeminizm" : 

4. Za darowiznę wysokości co najmniej 70 zł, podając (mailem na adres: fundacja@strefazieleni.org) adres wysyłki i prosząc o t-shirt "feminizm etniczny" oraz rozmiar S, M, L lub XL, otrzymasz T-shirt czarny z delikatnej bawełny EKOLOGICZNEJ i FAIR WEAR z grafiką Eli Hołoweńko "feminizm koronny" z serii "Ekofeminizm": 

5. Za darowiznę wysokości co najmniej 70 zł, podając (mailem na adres: fundacja@strefazieleni.org) adres wysyłki i prosząc o t-shirt "feminizm magiczny" oraz rozmiar S, M lub L, otrzymasz T-shirt czarny z bawełny EKOLOGICZNEJ i FAIR WEAR z grafiką Eli Hołoweńko "feminizm magiczny" z serii "Ekofeminizm":

6. Za darowiznę wysokości co najmniej 70 zł, podając (mailem na adres: fundacja@strefazieleni.org)  adres wysyłki i prosząc o t-shirt "żubrzyce" oraz rozmiar S, M, L, lub XL, otrzymasz T-shirt biały z bawełny EKOLOGICZNEJ i FAIR WEAR z grafiką Oli Wasilewskiej "Żubrzyce": 

ZLU 2018 - WESPRZYJ I KORZYSTAJ 

Zielone Letnie Uniwersytety służą wspieraniu platform i koalicji, aktywizacji zielonych aktywistów i ich współpracy z działaczami organizacji i progresywnych ruchów, czyli z tymi, którzy dzielą te same wartości. Wszyscy oni potrzebują wiedzy, umiejętności, współpracy i motywacji, aby włączyć się lub aktywniej działać na rzecz lepszej do życia Polski w przyjaźniejszym świecie, Polski bardziej tolerancyjnej i przyjaznej innym ludziom, przyrodzie i zwierzętom. Dla żyjących i przyszłych pokoleń

WESPRZYJ ZLU I ZACHĘĆ DO JEGO WSPARCIA OSOBY Z TWOJEGO OTOCZENIA

Zapraszamy do kontynuacji dorobku ZLU 2018 w internecie (http://strefazieleni.org/zlu2018/) i w realu wszystkie osoby chcące się włączyć w aktywizowanie progresywnie myślących Polek i Polaków oraz kształtowanie otaczającej ich rzeczywistości.  

Wesprzyj ZLU 2018 i skorzystaj z oferowanej wiedzy i wymiany myśli.

10zł, 20zł, 50zł, 70zł, 100zł czy 300zł, każda kwota będzie cennym wkładem, cegiełką w budowaniu zielonego i progresywnego aktywizmu. 

Wybierz kwotę

20
50
100
200
1 000
Inna

Komentarze

 • Wojciech Kubalewski - awatar

  Wojciech Kubalewski

  27.11.18
  27.11.18

  Tej jakości (bawełny i artystycznej) nikt nie przebije. Cudo.

 • Robert Reisigová-Kielawski - awatar

  Robert Reisigová-Kielawski

  21.11.18
  21.11.18

  Zielone Letnie Uniwersytety to kawał świetnej roboty. Wspieram, bardzo mocno.

 • Daria Jerczynska - awatar

  Daria Jerczynska

  12.07.18
  12.07.18

  Miłej zabawy. ;)

 • Anonimowy Darczyńca - awatar

  Anonimowy Darczyńca

  27.06.18
  27.06.18

  Aby zamówić przypinkę za wpłacone 20 zł wysłałam mailem informację z adresem wysyłki na adres fundacja@strefazieleni,org, przypinka jest piękna

 • Robert - awatar

  Robert

  12.07.17
  12.07.17

  Zielony Letni Uniwersytet to świetna intelektualna, polityczna i towarzyska strawa. Polecam.

Wpłaty - 40

Basia - awatar
80
Basia
Adam Ostolski - awatar
50
Adam Ostolski
Irena Kołodziej - awatar
100
Irena Kołodziej
Jakub Bojanowski opłata za koszulkę - awatar
70
Jakub Bojanowski opłata za koszulkę
Wojciech Kubalewski - awatar
69
Wojciech Kubalewski
Ula Zielinska - awatar
500
Ula Zielinska
Robert Reisigová-Kielawski - awatar
50
Robert Reisigová-Kielawski
Aleksandra Kołeczek - awatar
70
Aleksandra Kołeczek
Wojciech Kubalewski - awatar
70
Wojciech Kubalewski
Anonimowy Darczyńca - awatar
140
Anonimowy Darczyńca

Uważasz, że ta zbiórka zawiera niedozwolone treści ? Napisz do nas

Jak to działa?

1

Stwórz zbiórkę

Podaj kwotę, uzupełnij opis, gotowe!

2

Udostępnij

Zapraszaj do wsparcia zbiórki.

3

Zbierz pieniądze

Wykorzystaj najlepsze narzędzie w sieci.

Pomagam.pl wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej

Zamknij