Sara Szyszko - awatar

Sara Szyszko

Organizator zbiórki

Dlaczego chciałabym wspomóc leczenie pani Joanny Magdzińskiej, a niestety odmówiłam matce dziewczynki na rehabilitację córki.Wspomożenie  leczenia Asi według mnie jest sprawą pioretytową. To kwestia ratowania życia. Przez stopę cukrzycową i kolejne amputacje odszedł mój kuzyn i dwóch sąsiadów.Chciałabym uświadomić wszystkim, że sam zabieg chirurgiczny, amputacja to początek walki...Problemem jest niegojąca się rana i niewyobrażalny ból. I w tym momencie pomoc i leczenie z NFZ zupełnie nie zdaje egzaminu.... Pozostaje leczenie poza funduszem. Jest to walka z czasem... Nie chcę nawet myśleć, co  może być efektem, jeśli rama po amputacji nie zacznie się zabliźnić...Razem możemy pomóc Asi.Kobiecie, której życie było zawsze  i jest, pomimo problemu zdrowotnego i bólu, ukierunkowane na pomaganie potrzebującym zwierzętom i ludziom.Kiedy ktoś zgłasza Asi problem, ona od razu zastanawia nad tym, jak szybko pomóc....Jeszcze raz podkreślam: pomoc Asi to walka z czasem, to walka o życie.Dziękuję za zrozumienie i serce.


Why would I support the treatment of Ms. Joanna Magdzińska, and unfortunately I refused to give my mother a girl for the rehabilitation of her daughter.
Support for Asia's treatment in my opinion is a pioretty issue.
It's a matter of saving lives. I left my cousin and two neighbors through my diabetic foot and subsequent amputations.
I would like to make everyone aware that the surgery itself, the amputation is the beginning of the fight ... The problem is a wound that hurts and unimaginable pain.
And at this point, help and treatment from the NFZ is completely inadequate .... There is treatment beyond the fund. It is a fight against time ...
I do not even want to think what can be the result if the frame after amputation does not begin to heal ...
Together, we can help Asia.
A woman whose life has always been and is, despite the health problem and pain, directed at helping needy animals and people.
When someone asks Asia a problem, she immediately wonders how to help quickly ....
I would like to emphasize once more: Asia's help is fighting against time, it's fighting for life.
Thank you for understanding and heart.

Sara Szyszko - awatar

Sara Szyszko

Organizator zbiórki

Wpłaty - 6

Anonimowy Darczyńca - awatar
1
Anonimowy Darczyńca
Krzysztof Woźniak - awatar
20
Krzysztof Woźniak
Anonimowy Darczyńca - awatar
20
Anonimowy Darczyńca
Anonimowy Darczyńca - awatar
20
Anonimowy Darczyńca
Anonimowy Darczyńca - awatar
100
Anonimowy Darczyńca
Anonimowy Darczyńca - awatar
200
Anonimowy Darczyńca

Uważasz, że ta zbiórka zawiera niedozwolone treści ? Napisz do nas

Jak to działa?

1

Stwórz zbiórkę

Podaj kwotę, uzupełnij opis, gotowe!

2

Udostępnij

Zapraszaj do wsparcia zbiórki.

3

Zbierz pieniądze

Wykorzystaj najlepsze narzędzie w sieci.

Pomagam.pl wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej

Zamknij