Zbiórka Pomóżmy mojej rodzinie z Gazy - miniaturka zdjęcia

Pomóżmy mojej rodzinie z Gazy Jak założyć taką zbiórkę?

Zbiórka Pomóżmy mojej rodzinie z Gazy - zdjęcie główne

Pomóżmy mojej rodzinie z Gazy

91 201 zł  z 188 000 zł (Cel)
Wpłaciło 1 745 osób
Wpłać teraz Udostępnij
 
Yahya S. A. AbuHassan - awatar

Yahya S. A. AbuHassan

Organizator zbiórki

English below.

Pomóżmy mojej rodzinie z Gazy

Jestem Yahya, studentem studiów magisterskich w Warszawie, Polska, gdzie przeprowadziłem się w 2022 roku po otrzymaniu stypendium NAWA. Przez 23 lata Gaza była moim ukochanym domem, pełnym niezastąpionych wspomnień z rodziną, przyjaciółmi i sąsiadami. Jednak okrucieństwo i zniszczenia wojny pozbawiły nas wszystkiego, co mieliśmy drogie. Z wielkim smutkiem zwracam się do Ciebie w imieniu mojej rodziny, która obecnie zmaga się z niezwykłymi cierpieniami w trakcie trwającego konfliktu w Gazie.

Okrucieństwo i zniszczenia wojny rozerwały nasze życie. Ukochany dom z dzieciństwa, pełen cennych wspomnień, teraz leży w ruinach, zniszczony przez nieustające ataki konfliktu. Zmuszeni do opuszczenia naszego schronienia, szukaliśmy schronienia w południowych częściach Gazy, tylko po to, by być wyrzucanymi raz za razem, każde przesiedlenie bardziej przerażające niż poprzednie. Obecnie moja rodzina mieszka w namiocie na miasta Al Mawasi, trzymając się życia wśród chaosu i niepewności, która nas otacza. Ciężko jest przecenić powagę naszej sytuacji. Ostatnie wstrząsy, spowodowane nieustannymi operacjami wojskowymi i przypadkowym ostrzałem, zmusiły nas do ucieczki wielokrotnie, nasze życie wisi na włosku. Z obecnością wojsk lądowych w pobliżu, widmo dalszej eskalacji rzuca cień strachu na naszą już i tak niepewną sytuację.

                                               Nasz dom przed zniszczeniem.

                                                   Nasz dom po zniszczeniu.

Moich starszych rodziców, bezbronnych i potrzebujących opieki, brakuje wsparcia. Na szczęście mój starszy brat, starszy inżynier oprogramowania zatrudniony przez niemiecką firmę w Monachium, podjął odważną decyzję o powrocie do Gazy krótko przed wybuchem wojny. Pomimo ryzyka utraty pracy i poświęcenia stabilności, którą pracowicie osiągnął, wybrał pozostanie przy naszej rodzinie w tych burzliwych czasach. Jego niespodziewane poświęcenie podkreśla pilność naszej potrzeby zapewnienia bezpiecznego przejazdu do Egiptu, ponieważ eskalujące przemoc i powszechne niepewności zwiększają zagrożenia, którym jesteśmy narażeni.

Konflikt w Gazie zrujnował naszą społeczność, jej kiedyś prosperujące domy teraz sprowadzone do gruzów, a liczne życia stracone w chaosie. Każdy dzień niesie ze sobą nowe przerażające zdarzenia i niepewności, zwiększając nasze obawy o nasze bezpieczeństwo i dobrobyt. Nasza jedyna linia ratunkowa prowadzi do ucieczki do Egiptu, gdzie szukamy schronienia przed nieustanną przemocą i staramy się odbudować nasze roztrzaskane życie.

Powszechne strach przed staniem się ofiarami ognia krzyżowego lub celem bombardowań miało ogromny wpływ na nasze emocjonalne samopoczucie, pozostawiając nas wyczerpanych i zrozpaczonych. Pozbawieni domu i posiadłości, znajdujemy się skupieni w prowizorycznych schroniskach w pobliżu granicy egipskiej, zmierzając z ostrym rzeczywistością przesiedlenia. Uderzenie konfliktu na nasze dzieci jest szczególnie przygnębiające, gdy muszą znosić przerwane wykształcenie, ekspozycję na przemoc i blizny psychologiczne, które mogą ich prześladować przez lata.

Bez natychmiastowej pomocy, ryzykujemy utknięcie na czas nieokreślony w tej zniszczonej przez wojnę krainie, stojąc w obliczu ponurych perspektyw obrażeń, przesiedlenia lub gorszego. Twoje wsparcie może być promieniem nadziei, który prowadzi nas z tego koszmaru, umożliwiając nam odbudowę naszego życia w Egipcie, z bezpieczeństwem, stabilnością i obietnicą jaśniejszej przyszłości.

Jednakże, podróż do bezpieczeństwa obarczona jest wyzwaniami, i nie możemy tego zrobić sami. Pilnie potrzebujemy Twojego wsparcia, aby sfinansować nasze przesiedlenie do Egiptu. Oto rozkład kosztów dla mojej rozszerzonej rodziny, która obejmuje moich rodziców, mojego starszego brata z jego żoną i ich dzieckiem, moją siostrę z jej mężem i ich dzieckiem, oraz moich dwóch braci:

• Przekroczenie granicy egipskiej:

    • Dla 7 dorosłych (powyżej 16 lat): $ 5,000 dolarów (około 20,000 PLN) za osobę.

    • Dla 3 dzieci (poniżej 16 lat): $ 2,500 dolarów (około 10,000 PLN) za osobę.

• Wydatki na utrzymanie w Egipcie (przez sześć miesięcy): $ 5,000 - $7,500 dolarów (około 20,000 PLN – 30,000 PLN).

• Razem potrzebne: $ 47,000 dolarów (około 188,000 PLN).

Twoje hojne wsparcie pomoże pokryć te wydatki i zapewnić nasze bezpieczne przesiedlenie do Egiptu. Każda darowizna, bez względu na to, jak mała, zbliża nas krok bliżej bezpieczeństwa i stabilności. Dziękuję Ci za Twoją życzliwość i współczucie w tym trudnym czasie.

-----------------------------------------------

Let's help my family in Gaza

I am Yahya, a Master's degree student in Warsaw, Poland, where I moved in 2022 after being awarded the NAWA scholarship.  For 23 years, Gaza was my cherished home, filled with irreplaceable memories shared with my family, friends, and neighbors. However, the ravages of war have robbed us of everything we held dear. I'm reaching out to you with a heavy heart on behalf of my family, who are currently facing unimaginable misery amidst the ongoing conflict in Gaza.

The brutality and devastation of war have torn our lives asunder. The cherished home of our childhood, brimming with precious memories, now lies in ruins, reduced to rubble by the relentless onslaught of conflict. Forced from our sanctuary, we sought refuge in the southern reaches of Gaza, only to be uprooted time and again, each displacement more harrowing than the last. Presently, my family resides in a tent on the Al-Mawasi region, clinging to survival amidst the chaos and uncertainty that pervades our existence. The gravity of our plight cannot be overstated. Recent upheavals, propelled by ceaseless military operations and indiscriminate shelling, have driven us to flee repeatedly, our very lives hanging in the balance. With ground forces looming ominously nearby, the specter of further escalation casts a pall of dread over our already precarious situation.

                                              Our house before destruction.

                                               Our house after destruction.

My elderly parents, vulnerable and in need of care, find themselves without support. Thankfully, my older brother, a senior software engineer employed by a German company in Munich, made the courageous decision to return to Gaza shortly before the outbreak of war. Despite risking his job and sacrificing the stability he had worked tirelessly to achieve, he chose to stand by our family during these tumultuous times. His unexpected sacrifice underscores the urgency of our need to secure safe passage to Egypt, as the escalating violence and pervasive uncertainties amplify the dangers we face.

The Gaza conflict has left our community devastated, its once-thriving homes now reduced to rubble and countless lives lost in the chaos. Each day dawns with fresh horrors and uncertainties, amplifying our fears for our safety and well-being. Our only lifeline lies in fleeing to Egypt, where we seek refuge from the relentless violence and endeavor to piece together our shattered lives.

The pervasive dread of becoming casualties in the crossfire or targets of bombings has taken an immense toll on our emotional well-being, leaving us drained and traumatized. Stripped of our home and possessions, we find ourselves huddled in makeshift shelters along the Egyptian border, grappling with the harsh realities of displacement. The toll on our children is particularly heart-wrenching, as they endure disrupted education, exposure to violence, and psychological scars that may haunt them for years to come.

Without immediate assistance, we risk being ensnared indefinitely in this war-torn landscape, facing the grim prospect of injury, displacement, or worse. Your support can be the beacon of hope that guides us out of this nightmare, enabling us to rebuild our lives in Egypt with safety, security, and the promise of a brighter tomorrow.

However, the journey to safety is fraught with challenges, and we cannot do it alone. We urgently need your support to fund our relocation to Egypt. Here is a breakdown of the costs for my extended family, which includes my parents, my elder brother with his wife and their child, my sister with her husband and their child, and my two brothers:

• Crossing the Egyptian border:

   • For 7 adults (over 16 years old): $5,000 (approx. PLN 20,000) per person.

   • For 3 children (below 16 years old): $2,500 (approx. PLN 10,000) per person.

• Living expenses in Egypt (for six months): $5,000 – $7,500 dollars (approximately PLN 20,000 – PLN 30,000).

• Total needed: $47,000 dollars (approximately PLN 188,000).

Your generous support will help cover these expenses and ensure our safe relocation to Egypt. Every donation, no matter how small, brings us one step closer to safety and stability. Thank you for your kindness and compassion during this difficult time.


Wybierz kwotę


20 
50 
100 
200 
1 000 
Inna
Wpłać teraz
 Bezpieczne płatności online

Słowa wsparcia

Twoje słowa mają moc pomagania! Wpłać darowiznę i przekaż kilka słów wsparcia 🤲


 • Michał Paterski - awatar

  Michał Paterski

  11.07.2024
  11.07.2024

  🍉🍉🍉

 • Klaudia - awatar

  Klaudia

  10.07.2024
  10.07.2024

  May Allah help you along the way and keep your family safe and ease their pain and struggle. Insha’Allah you’ll see them very soon! I’ll keep you in my dua.

 • Hania - awatar

  Hania

  09.07.2024
  09.07.2024

  Powodzenia!

 • From the river to the sea - awatar

  From the river to the sea

  04.07.2024
  04.07.2024

  I hope that your family will get to safety and that Israeli apartheid state collapses

 • Anonimowy Darczyńca - awatar

  Anonimowy Darczyńca

  03.07.2024
  03.07.2024

  Trzymam kciuki 🥹

91 201 zł  z 188 000 zł (Cel)
Wpłaciło 1 745 osób
Wpłać teraz Udostępnij
 
Yahya S. A. AbuHassan - awatar

Yahya S. A. AbuHassan

Organizator zbiórki

Zadaj pytanie

Wpłaty: 1 745

Jerzy - awatar
Jerzy
100
Anonimowy Darczyńca - awatar
Anonimowy Darczyńca
20
Anonimowy Darczyńca - awatar
Anonimowy Darczyńca
30
Anonimowy Darczyńca - awatar
Anonimowy Darczyńca
5
Anonimowy Darczyńca - awatar
Anonimowy Darczyńca
10
Julia K - awatar
Julia K
75
Anonimowy Darczyńca - awatar
Anonimowy Darczyńca
20
Anonimowy Darczyńca - awatar
Anonimowy Darczyńca
10
Marta Weber - awatar
Marta Weber
5
Joanna - awatar
Joanna
100

Uważasz, że ta zbiórka zawiera niedozwolone treści ? Napisz do nas

Załóż swoją pierwszą zbiórkę

Zbieraj pieniądze na to, czego
najbardziej potrzebujesz już dziś!

Jak założyć zbiórkę na Pomagam.pl

Pomagam.pl to największy i najpopularniejszy w Polsce serwis do tworzenia internetowych zbiórek pieniędzy. To narzędzie, które umożliwia każdemu i całkowicie za darmo założenie zbiórki w kilka chwil.

Dzięki Pomagam.pl w łatwy i bezpieczny sposób zbierzesz fundusze na to, co dla Ciebie ważne m.in. pokrycie kosztów leczenia, wsparcie bliskich w trudnych chwilach i na inicjatywy bliskie Twojemu sercu.

Krok 1:Chcesz założyć zbiórkę, ale nie wiesz od czego zacząć? Nie martw się! Obejrzyj krótki film poniżej, który tłumaczy, jak działa Pomagam.pl.

Krok 2:Zbiórkę na Pomagam.pl przygotowujesz i publikujesz samodzielnie. Nie przejmuj się - założenie zbiórki trwa dosłownie kilka chwil i jest prostsze, niż myślisz. Sprawdź poniższy poradnik.

W momencie tworzenia zbiorki możesz wybrać, czy chcesz ją prowadzić samodzielnie czy ze wsparciem Pomagam.pl. Pierwsza opcja jest całkowicie darmowa. Jeśli natomiast zdecydujesz się na promowanie zbiórki z naszym wsparciem, będziemy przypominać o Twojej zbiórce i zachęcać do wpłat osoby, które ostatnio odwiedziły stronę Twojej zbiórki (tzw. retargeting).

W tym celu będziemy wyświetlać Twoją zbiórkę zarówno na stronie głównej Pomagam.pl jak i w reklamach internetowych. Zwiększa to szanse na to, że więcej odwiedzających Twoją zbiórkę osób zdecyduje się ostatecznie na wpłatę lub udostępnienie zbiórki. W zamian za to dodatkowe, nieobowiązkowe wsparcie w promocji od każdej wpłaty potrącimy automatycznie 12%.

Krok 3:Twoja zbiórka jest gotowa, czas zacząć działać! Nikt nie wypromuje Twojej zbiórki tak jak Ty, dlatego pamiętaj, żeby udostępniać ją we wszystkich mediach społecznościowych: Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn czy YouTube i TikTok. Zacznij od rodziny i przyjaciół - poproś ich o udostępnienie i zachęć do wpłat. Wyślij znajomym linka do zbiórki z krótkim opisem na Messengerze, SMSem lub mailowo. Następnie skontaktuj się z lokalnymi mediami z prośbą o publikację Twojej zbiórki oraz zaangażuj w promocję okoliczne organizacje społeczne, władze samorządowe, instytucje oraz osoby znane w Twojej okolicy.

Pamiętaj, im więcej osób dowie się o Twojej zbiórce, tym większa szansa na osiągniecie celu! Więcej porad znajdziesz w ebooku, jak założyć i prowadzić skuteczną zbiórkę. Znajdziesz go w swoim panelu zarządzania zbiórką po jej stworzeniu. Sprawdź również naszego bloga, w którym dzielimy się praktycznymi poradami i wskazówkami.

Krok 4:Wszystkie osoby odwiedzające Twoją zbiórkę mogą szybko i bezpiecznie wpłacać na nią pieniądze, np. przy użyciu przelewów internetowych, kart kredytowych, tradycyjnych przelewów bankowych, a nawet na poczcie! Wpłaty księgują się natychmiast. Wszyscy widzą, jaką kwotę udało się już zebrać i mogą zapraszać do zbiórki kolejne osoby.

Krok 5:Pieniądze ze zbiórki możesz wypłacać na konto bankowe w każdej chwili i tak często, jak chcesz. Wypłata pieniędzy trwa na ogół 3 dni robocze. Wypłata nie spowoduje zmiany stanu licznika wpłat na stronie Twojej zbiórki. Możesz dalej zbierać pieniądze, a zbiórka będzie trwać aż do momentu, gdy zdecydujesz się ją zamknąć.

Prawda, że proste? To właśnie dlatego dziesiątki tysięcy osób prowadzi już swoje zbiórki na Pomagam.pl. Nie czekaj. Dołącz do nich teraz! Aby założyć zbiórkę, kliknij tutaj lub w przycisk poniżej:

Pomagam.pl wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej

Zamknij