1 stycznia 2018 roku, z powodu braku funduszy jesteśmy zmuszeni zamknąć nasze działania w przedszkolach i świetlicach dla dzieci, które przez ostatnie 2 lata prowadziliśmy w Ośrodkach dla Cudzoziemców w Lininie koło Góry Kalwarii oraz Dębaku koło Podkowy Leśnej. W ośrodkach tych zamieszkują rodziny starające się o nadanie statusu uchodźcy w Polsce.

Chcielibyśmy kontynuować pracę, ale nie dysponujemy środkami na wynagrodzenia dla przedszkolanek, które pracowały z dziećmi codziennie po 8 godzin (wg. kodeksu pracy i bez przywilejów wynikających z Karty nauczyciela; dojeżdżając do lasów, w których położone są ośrodki autobusem podmiejskim). Pomieszczenia zostały wyposażone przez naszą Fundację i naszych darczyńców.

Dotychczas najważniejszym źródłem, z których przedszkola i świetlice były finansowane były środki Europejskiego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (FAMI) uzyskiwane w wyniku otwartych konkursów. Od drugiej połowy 2015 r. środki te zostały wstrzymanie („do czasu powstania nowej Polityki migracyjnej Polski": czyli prawdopodobnie roku 2020). Żaden z innych donorów nie rozdysponował w otwartych konkursach pieniędzy, które mogłyby finansować działania skierowane bezpośrednio do cudzoziemców i ich dzieci. Ze względu na rodzaj pomieszczeń oraz to, że nie jesteśmy ich zarządcą nie możemy ubiegać się o subwencję na prowadzenie punktów przedszkolnych z gmin, w których położone są ośrodki. Dzieci nie mają realnej szansy na uczęszczanie do przedszkoli publicznych, a rodziców nie stać na opłacenie przedszkoli prywatnych.

Dzieci to ok. 40%-50% wszystkich mieszkańców Ośrodków dla Cudzoziemców. Należy pamiętać, że prawidłowo prowadzona edukacja przedszkolna ma ogromny wpływ na rozwój psychofizyczny dziecka, jego umiejętności społeczne, znajomość języka polskiego i późniejsze funkcjonowanie w polskiej szkole. Aby jedno przedszkole/punkt przedszkolny mógł działać konieczne jest zatrudnienie minimum 1 przedszkolanki (w tej chwili zatrudniamy 4 przedszkolanki). Wynagrodzenie brutto brutto przedszkolanek to 4.300 zł i 4.100 zł czyli netto miesięcznie 2.550 i 2.430 zł. Minimalna kwota na materiały plastyczne i edukacyjne to 100 zł miesięcznie. Obecnie do 2 przedszkoli i 2 świetlic uczęszcza 112 dzieci.

Przykro nam, ale dzieci rosną, niezależnie od tego czy są polskie czy cudzoziemskie i nie mogą poczekać ze swoją edukacją do roku 2020. Potrzebują wsparcia w rozwoju tu i teraz.

Działania są realizowane od 1 stycznia 2016 w ramach projektu "Refugee.pl5" nr umowy PL/2016/AMIF/2.11 dofinansowywanego ze środków FAMI i budżetu państwa. Bezpieczna przystań. W partnerstwie z UDSC. Kończą się 31 grudnia 2017.

Zapraszamy na stronę Fundacji: http://refugee.pl/

Komentarze

  • Anonimowy Darczyńca - awatar

    Anonimowy Darczyńca

    08.12.17
    08.12.17

    :-)

Wpłaty - 11

Paula - awatar
30
Paula
Anonimowy Darczyńca - awatar
100
Anonimowy Darczyńca
Anonimowy Darczyńca - awatar
400
Anonimowy Darczyńca
Anonimowy Darczyńca - awatar
100
Anonimowy Darczyńca
Emilia - awatar
50
Emilia
Anonimowy Darczyńca - awatar
15
Anonimowy Darczyńca
Ania - awatar
50
Ania
Anna - awatar
50
Anna
Anonimowy Darczyńca - awatar
50
Anonimowy Darczyńca
Anonimowy Darczyńca - awatar
100
Anonimowy Darczyńca

Uważasz, że ta zbiórka zawiera niedozwolone treści ? Napisz do nas

Jak to działa?

1

Stwórz zbiórkę

Podaj kwotę, uzupełnij opis, gotowe!

2

Udostępnij

Zapraszaj do wsparcia zbiórki.

3

Zbierz pieniądze

Wykorzystaj najlepsze narzędzie w sieci.

Pomagam.pl wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej

Zamknij

Pomagam.pl korzysta z plików cookie na zasadach opisanych w polityce prywatności, która uległa zmianie. Dowiedz się więcej.