Zbiórka Day Care Kraków-until June 2023 - miniaturka zdjęcia

Day Care Kraków-until June 2023 Jak założyć taką zbiórkę?

Zbiórka Day Care Kraków-until June 2023 - zdjęcie główne

Day Care Kraków-until June 2023

13 665 zł  z 100 000 zł (Cel)
Wpłaciło 47 osób
Wpłać terazUdostępnij
 

UA нижче/ENG below

Pomóżcie nam utrzymać przedszkole do końca roku szkolnego 2022/2023!

Miał być miesiąc, potem trzy, potem rok. Nasz aktualny cel to utrzymać Day Care Kraków - tymczasowe przedszkole dla 120 ukraińskich dzieci do końca roku szkolnego tj. do czerwca 2023. 

Każda, nawet najmniejsza wpłata przybliża nas do realizacji tego celu.

Day Care Kraków. Jak działamy? Od 14.03.2022 prowadzimy przedszkole w systemie ukraińskim “Day Care Kraków”, czyli interwencyjną placówkę całodziennej opieki dla 120 ukraińskich dzieci. Obecnie mieścimy się w Kamienicy Hetmańskiej ul. Rynek Główny 17 (początkowo funkcjonowaliśmy pod nazwą „Day Care. Tymczasowe Przedszkole pod Baranami”) Celem Day Care Kraków jest zapewnienie ukraińskim rodzinom bezpłatnej, dziennej opieki i edukacji dla dzieci w wieku od 2 do 6 lat. Przez 10 godzin dziennie (7:30 – 17:30), od poniedziałku do piątku, stwarzamy dzieciom bezpieczną przestrzeń Zatrudniamy dyplomowane ukraińskie przedszkolanki, opiekunki, oraz psycholożkę dziecięcą. Day Care realizuje program edukacji oparty o wymogi przedszkolnej podstawy programowej zarówno polskiego jak i ukraińskiego systemu edukacji, uwzględniając cele wychowania przedszkolnego, zadania profilaktyczno- wychowawcze przedszkola oraz specjalne potrzeby dzieci z doświadczeniem uchodźczym. 

Wyróżnia nas dbałość o kondycję psychiczną dzieci i ich opiekunów oraz wszechstronny rozwój poprzez edukację artystyczną. Celem programu jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka, dlatego zapewniamy dzieciom atrakcyjny program warsztatów kulturoznawczych, edukacyjnych, muzycznych i sportowych. Staramy się wspierać całe rodziny i budować społeczność, której fundamentem są życzliwość i zaufanie. Projekt ma charakter tymczasowy. Od 14 marca 2022 z naszej oferty skorzystało ponad 900 przedszkolaków.

Na co wydamy pieniądze?

Do zrealizowania naszego celu potrzebujemy 100 tys zł (czyli ok. 21 000,00 euro/ 23 000 usd). 

Na tę kwotę składają się koszty zatrudnienia 15 osób personelu przedszkola (nauczycielek, dyrektorki przedszkola, koordynatorki, psycholożki, pomocy sprzątającej) oraz 2 pracowników biurowych, pomoce dydaktyczne, artykuły edukacyjne i plastyczne, materiały biurowe, bieżące koszty utrzymania, jak media, internet, artykuły higieniczne, sprzątanie, obsługa księgowa, tłumaczenia, ubezpieczenia.

Czym jeszcze zajmuje się fundacja?

Fine.ngo - Funadacja Inicjatyw dla Nowej Edukacji, to organizacja, która działa na rzecz edukacji i rozwoju umiejętności przyszłości poprzez wzmacnianie kompetencji społecznych, emocjonalnych i komunikacyjnych. Zapewniamy dostęp do szkoleń, warsztatów, materiałów edukacyjnych, centrum integracji międzykulturowej, centrum wsparcia psychospołecznego, oraz Day Care - dzienną opiekę w systemie ukraińskim dla ukraińskich dzieci przybyłych do Polski z powodu wojny. Od czerwca 2022 uzyskaliśmy status oficjalnego partnera UNICEF. Realizujemy w trybie ciągłym następujące projekty:

*Meeting Point, centrum integracji międzykulturowej w Małopolskim Ogrodzie Sztuki. W lipcu i sierpniu zorganizowaliśmy półkolonie. Jako centrum integracji międzykulturowej działamy od września, 7 dni w tygodniu -rano przestrzeń coworkingowa, miejsce do opieki nad dziećmi, popołudniami regularny program zajęć jak w domu kultury - artystycznych, edukacyjnych i sportowych, w weekendy zajęcia integracyjne dla rodzin. Wszystkie zajęcia są tłumaczone, do współpracy zapraszamy krakowskich artystów, muzyków, psychologów i edukatorów, krakowskie fundacje, instytucje kultury, Urząd Miasta Krakowa oraz prywatne firmy. Aktualna frekwencja to ponad 1000 osób miesięcznie. Od początku projektu do końca stycznia z oferty skorzystało 6000 osób.

*Centrum Edukacyjne Fine, program szkoleń psychologicznych „Strefa dobrych emocji” na żywo oraz onlinowo w formie webinarów dla nauczycieli, edukatorów i asystentów międzykulturowych. Zakończyliśmy właśnie pierwszą edycję programu, 800 przeszkolonych na żywo nauczycieli przedszkolnych i szkolnych na terenie polski południowej oraz program szkoleń i wykładów online - z 35 tysiącami odbiorców w tej chwili, a liczba rośnie.

*Audiobook z legendami i baśniami przetłumaczonymi na język polski, przybliżający kulturę ukraińską polskim dzieciom. „Słuchowisko Daleko i Blisko” czyta Maciej Stuhr, muzykę skomponował Paweł Baranek z Motion Trio, oraz Michał Gorczyca i Jacek Harędziński. Dostępny bezpłatnie na Spotify, Youtube, Soundcloud, Audioteka (aplikacja) i Publio. „Tygodnik Powszechny” dodał słuchowisko w formie płyty CD dla swoich prenumeratorów w wydaniu poświęconym pierwszej rocznicy wybuchu wojny. W ciągu zaledwie 2 miesięcy zarejestrowaliśmy ponad 8,5 tysiąca odsłuchań.

*Elementarz - Podręcznik będący wprowadzeniem do rozumienia, mówienia oraz czytania w języku polskim. Powstał z myślą o wyrównaniu szans edukacyjnych dzieci z ukrainy, które dołączyły do polskiego sytemu nauczania oraz zapewnieniu edukatorom odpowiednich narzędzi do pracy z ukraińskimi dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, tym samym łagodząc napięcia zarówno samych nauczycieli jak i rodziców polskich dzieci. Opracowany wraz z ekspertami z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz Uniwersytetu w Kijowie, jest dostępny bezpłatnie w formie kart pracy do pobrania ze strony fine.ngo. 

*Broszury, poradniki, materiały do pracy i scenariusze lekcji dotyczące kwestii integracyjnych i wsparcia psychologicznego 

Pracując w trybie interwencji kryzysowej od początku marca, posiadamy w swoich zasobach niezbędny sprzęt, lokale oraz profesjonalną wyspecjalizowana kadrę do realizacji zamierzonych celów. Ostatni rok pracy wzbogacił nas o kolejne doświadczenia związane z dynamicznie zmieniającą się sytuacją, opracowaliśmy program wsparcia na najbliższy rok, odpowiadający bieżącym potrzebom jakimi jest integracja międzykulturowa, równe szanse w dostępie do edukacji oraz wsparcie psychologiczne.  

Ten projekt realizujemy wspólnie z Wami zmieniając świat najmłodszych na lepszy. Razem działamy na rzecz szczęśliwego dzieciństwa najbardziej poszkodowanych w tej wojnie.

Dalej potrzebujemy Waszego wsparcia!

Dziękujemy z całego serca!

******************************************************************************

Допоможіть нам утримати Day Care до кінця навчального року 2022/2023!

Спочатку це мав бути місяць, потім три, потім рік. Наша поточна мета - утримати дитячий садок для 120 українських дітей до кінця навчального року, тобто до червня 2023 року. 

Кожна ваша дотація, навіть найменша, наближає нас до досягнення цієї мети.

Day Care Kraków. Як ми працюємо? З 14.03.2022 р. ми керуємо дитячим садочком в українській системі "Day Care Krakow", тобто центром денного догляду для 120 українських дітей. В даний час ми знаходимося в Кам'яниці Гетьманській на вулиці Rynek Główny, 17 (спочатку ми працювали під назвою "Day Care. Тимчасовий дитячий садок під Баранами") Метою Day Care Krakow є надання українським сім'ям безкоштовного денного догляду та освіти для дітей віком від 2 до 6 років. Протягом 10 годин на день (7:30 - 17:30), з понеділка по п'ятницю, ми створюємо безпечний простір для дітей. У нас працюють сертифіковані українські вихователі, опікуни та дитячий психолог. Day Care реалізує освітню програму, що базується на вимогах програми дитячого садка як польської, так і української системи освіти, враховуючи цілі дошкільної освіти, профілактичні та виховні завдання дитячого садка, а також особливі потреби дітей з досвідом біженців. 

Нас відрізняє турбота про психічний стан дітей та їхніх опікунів, а також всебічний розвиток через творчу освіту. Метою програми є підтримка цілісного розвитку дитини, тому ми пропонуємо дітям захоплюючу програму культурних, освітніх, музичних та спортивних майстер-класів. Ми прагнемо підтримувати цілі сім'ї та будувати спільноту, засновану на доброті та довірі. Проєкт є тимчасовим. Від 14 березня 2022 року понад 900 дошкільнят скористалися нашою ініціативою.

На що ми витрачаємо кошти?

Для досягнення нашої мети нам потрібно 100 000 злотих (приблизно 21 000 євро/23 000 доларів США). 

Ця сума складається з витрат на утримання 15 працівників дитячого садка (вихователів, директора, координатора, психолога, прибиральниці) та 2 офісних працівників, навчальні посібники, навчальне та художнє приладдя, офісні матеріали, поточні витрати на утримання, такі як комунальні послуги, інтернет, засоби гігієни, прибирання, ведення бухгалтерії, переклад, страхування.

Чим ще займається фонд?

Fine.ngo - Фонд Ініціатив для Нової Освіти - це організація, яка працює над освітою та розвитком навичок майбутнього шляхом зміцнення соціальних, емоційних та комунікативних компетенцій. Ми надаємо доступ до тренінгів, семінарів, навчальних матеріалів, центру міжкультурної інтеграції, центру психосоціальної підтримки та Day Care - денного догляду в українській системі для українських дітей, які приїхали до Польщі через війну. Станом на червень 2022 року ми отримали статус офіційного партнера ЮНІСЕФ. На постійній основі ми реалізуємо наступні проекти:

*Центр міжкультурної інтеграції " Meeting Point" у Малопольському саду мистецтв. У липні та серпні ми організували напівшкільні заняття. Як центр міжкультурної інтеграції ми працюємо з вересня, 7 днів на тиждень: вранці - коворкінг, місце для догляду за дітьми, вдень - регулярна програма заходів, як у будинку культури - мистецькі, освітні та спортивні, а на вихідних - інтеграційні заходи для сімей. Усі заходи перекладаються, і ми запрошуємо краківських художників, музикантів, психологів та педагогів, краківські фонди, культурні установи, муніципалітет Кракова та приватні компанії приєднатися до нас. Поточна відвідуваність становить понад 1 000 осіб на місяць. Від початку проекту до кінця січня цією ініціативою скористалося 6 000 осіб.

*Освітній центр Fine, програма психологічного навчання "Зона добрих емоцій" у формі вебінарів для вчителів, вихователів та міжкультурних асистентів у прямому ефірі та в режимі онлайн. Ми щойно завершили перший випуск програми - 800 вчителів дошкільних і шкільних закладів на півдні Польщі, які пройшли навчання в режимі реального часу, а також програму онлайн-тренінгів і лекцій - на даний момент її учасниками є 35 000 осіб, і ця цифра продовжує зростати.

*Аудіокнига з перекладеними польською мовою легендами та казками, яка знайомить польських дітей з українською культурою. "Слухання Далеке і Близьке" читає Мацей Штур, музика Павла Баранека з Motion Trio, а також Міхала Горчиці та Яцека Харендзінського. Доступно безкоштовно на Spotify, youtube, soundCloud, audioteka (додаток) та publio. "Tygodnik Powszechny" додав аудіокнигу на компакт-диску для своїх передплатників у випуску, присвяченому першій річниці початку війни. Всього за два місяці ми зареєстрували понад 8 500 прослуховувань.

*Elementarz (буквар) - підручник, який є вступом до розуміння, говоріння та читання польською мовою. Він був створений з метою вирівняти освітні можливості українських дітей, які приєдналися до польської освітньої системи, та забезпечити педагогів відповідними інструментами для роботи з українськими дітьми дошкільного та молодшого шкільного віку, таким чином знімаючи напругу як з боку вчителів, так і з боку батьків польських дітей. Розроблений спільно з експертами з Краківського педагогічного університету та Київського університету, посібник доступний для безкоштовного завантаження з веб-сайту fine.ngo у вигляді робочих таблиць.

*Брошури, посібники, робочі матеріали та плани уроків з питань інтеграції та психологічної підтримки

Працюючи в режимі кризового втручання з початку березня, ми маємо необхідне обладнання, приміщення та професійний спеціалізований персонал для досягнення наших цілей. Останній рік роботи збагатив нас подальшим досвідом роботи в ситуації, що динамічно змінюється, і ми розробили програму підтримки на наступний рік, що відповідає актуальним потребам, таким як міжкультурна інтеграція, рівні можливості в доступі до освіти та психологічна підтримка.

Ми реалізуємо цей проект разом з вами, змінюючи світ наймолодших на краще. Разом ми працюємо заради щасливого дитинства для найбільш знедолених цією війною.

Ми все ще потребуємо вашої підтримки!

Дякуємо вам від щирого серця!

********************************************************************************

Help us keep the kindergarten running until the end of the 2022/2023 school year!

It was supposed to be a month, then three, then a year. Our current goal is to keep the Day Care Kraków - temporary kindergarten for 120 Ukrainian children running until the end of the school year, i.e. until June 2023.

Each, even the smallest, donation brings us closer to achieving this goal.

Day Care Krakow. How are we operating? Since March 14, 2022, we have been running a kindergarten in the Ukrainian system "Day Care Kraków", it is an interventional care center for 120 Ukrainian children. Currently, we are located in the Kamienica Hetmańska, ul. Rynek Główny 17 (initially we operated under the name "Day Care. Tymczasowe Przedszkole pod Baranami"). The main goal of Day Care Kraków is to provide Ukrainian families with free day care and education for children aged 2 to 6. For 10 hours a day (7:30 - 17:30), from Monday to Friday, we create a safe space for children. We employ certified Ukrainian kindergarten teachers, caregivers and a child psychologist. Day Care implements an education program based on the requirements of the pre-school core curriculum of both the Polish and Ukrainian education systems, taking into account the objectives of pre-school education, preventive and educational tasks of the kindergarten and the special needs of children with refugee experience.

We put emphasis on mental condition care of children and their guardians and comprehensive development through artistic education. The aim of the program is to support the holistic development of the child, which is why we provide children with an attractive program of cultural, educational, music and sports workshops. We try to support whole families and build a community based on kindness and trust. The project is temporary. From March 14, 2022, over 900 preschoolers took advantage of our offer.

What will we spend the money on?

To reach our goal we need PLN 100,000 (approximately EUR 21,000.00 / USD 23,000).

This amount includes the costs of employing 15 people of kindergarten staff (teachers, kindergarten director, coordinators, psychologists, cleaning assistants) and 2 office workers, teaching aids, educational and art supplies, office supplies, current maintenance costs, such as media, internet, hygiene products, cleaning supplies, accounting services, translations, insurance.

What else does the foundation do?

Fine.ngo - Foundation of Initiatives for New Education, is an organization that works for the education and development of skills of the future by strengthening social, emotional and communication competences. We provide access to training, workshops, educational materials, intercultural integration centers, psychosocial support centers, and day care for Ukrainian children who came to Poland due to the outbreak of war. Since June 2022, we have obtained the status of an official UNICEF partner. We carry out the following projects on a continuous basis:

*Meeting Point, a center of intercultural integration in the Małopolski Ogród Sztuki. In July and August we organized a summer day camp. As a center for intercultural integration, we have been operating since September, 7 days a week - coworking space in the morning, a place for childcare, in the afternoons a regular program of activities like in a community center - artistic, educational and sports, on weekends integration activities for families. All activities are translated, we invite artists, musicians, psychologists and educators, Krakow foundations, cultural institutions, the Krakow Municipality and private companies to cooperate. Current attendance is over 1,000 people a month. From the beginning of the project to the end of January 6,000 people benefitted from the offer.

*Fine Education Center, psychological training program "Zone of good emotions" including live and online trainings and webinars for teachers, educators and intercultural assistants. We have just completed the first edition of the program with the result of 800 in-person trainings for pre-school and school teachers in southern Poland, and an online training and lecture program - with 35,000 audience at the moment, and the number is growing.

*Audiobook with Ukrainian legends and fairy tales translated into Polish, bringing Ukrainian culture closer to Polish children. "Słuchowisko Daleko i Blisko” (“Audioplay Far and Near") read by Maciej Stuhr, music composed by Paweł Baranek from Motion Trio,  Michał Gorczyca and Jacek Harędziński. Available for free on: Spotify, Youtube, Soundcloud, Audioteka (app) and Publio. "Tygodnik Powszechny" added audioplay in the form of a CD for its subscribers in the issue dedicated to the first anniversary of the outbreak of war in Ukraine. In just 2 months audioplay achieved over 8.500 plays.

*Primer - a textbook that is an introduction to understanding, speaking and reading in Polish. It was created with the aim of equalizing educational opportunities for children from Ukraine who joined the Polish education system and providing educators with appropriate tools to work with Ukrainian children of pre-school and early school age, thus easing the tensions of both teachers and parents of Polish children. Developed together with experts from the Pedagogical University of Krakow and the University of Kiev, it is available free of charge in the form of worksheets, ready for download from the fine.ngo website.

*Brochures, guides, work materials and lesson scripts on integration issues and psychological support

Working in the crisis intervention mode since the beginning of March, we have the necessary equipment, premises and professional specialized staff to achieve the intended goals. The last year of work has enriched us with further experiences related to the dynamically changing situation. We have developed a support program for the next year, meeting the current needs of intercultural integration, equal opportunities in access to education and psychological support.

Thanks to your help we can bring this project to life and work for the happy childhood of the most affected in this war.

We still need your support!

Thank you from the bottom of our hearts!

Wybierz kwotę


20 
50 
100 
200 
1 000 
Inna
Wpłać teraz
 Bezpieczne płatności online
13 665 zł  z 100 000 zł (Cel)
Wpłaciło 47 osób
Wpłać terazUdostępnij
 

Wpłaty: 47

Anonimowy Darczyńca - awatar
Anonimowy Darczyńca
100
Viktor Nevoit - awatar
Viktor Nevoit
250
Anton S. - awatar
Anton S.
300
Kinga - awatar
Kinga
500
Anonimowy Darczyńca - awatar
Anonimowy Darczyńca
100
Yurii Rudoman - awatar
Yurii Rudoman
250
Hanna Ponomarenko - awatar
Hanna Ponomarenko
250
Anonimowy Darczyńca - awatar
Anonimowy Darczyńca
1 500
Anonimowy Darczyńca - awatar
Anonimowy Darczyńca
500
Iryna Sukhota - awatar
Iryna Sukhota
1 700

Uważasz, że ta zbiórka zawiera niedozwolone treści ? Napisz do nas

Przekaż 1,5% Fundacji Pomagam.pl i pomóż nam pomagać!

Wystarczy, że przy wypełnianiu rocznego zeznania podatkowego PIT podasz w odpowiednim polu nasz numer KRS: 0000353888

Chcemy dalej zmieniać świat na lepsze i przywracać wiarę w ludzi. Angażujemy się w pomoc potrzebującym i pomagamy organizacjom działać skuteczniej. Organizujemy i wspieramy zbiórki charytatywne na ważne cele.

Pomożesz nam? To nic nie kosztuje!
Dziękujemy, że jesteś z nami!

Zapraszamy również na stronę Fundacji Pomagam.pl

Jak założyć zbiórkę na Pomagam.pl

Pomagam.pl to największy i najpopularniejszy w Polsce serwis do tworzenia internetowych zbiórek pieniężnych. Dzięki Pomagam.pl w łatwy i bezpieczny sposób zbierzesz pieniądze na dowolny cel, np. pokrycie kosztów leczenia, wsparcie znajomych i rodziny w ciężkich chwilach, realizację projektów społecznych, kulturalnych i biznesowych albo spełnianie marzeń.

Krok 1:Obejrzyj krótki film poniżej, który tłumaczy, jak działa Pomagam.pl.

Krok 2:Zbiórkę na Pomagam.pl przygotowujesz i publikujesz samodzielnie. Nie przejmuj się - założenie zbiórki trwa dosłownie kilka chwil i jest prostsze, niż myślisz (zobacz krótki film poniżej).

Krok 3:Dla swojej zbiórki wybierasz adres internetowy, pod którym będzie ona dostępna dla każdego, np. pomagam.pl/nazwazbiorki. Zbieranie pieniędzy polega na zapraszaniu jak największej liczby osób do odwiedzenia tej strony. Pomagam.pl pozwala automatycznie rozesłać zaproszenia e-mailowe, udostępnić zbiórkę na Facebooku, Twitterze itd. Od razu możesz przyjmować wpłaty. Konto do wypłat wskażesz później.

Krok 4:Wszystkie osoby odwiedzające Twoją zbiórkę mogą szybko i bezpiecznie wpłacać na nią pieniądze, np. przy użyciu przelewów internetowych, kart kredytowych, tradycyjnych przelewów bankowych, a nawet na poczcie! Wpłaty księgują się natychmiast. Wszyscy widzą, jaką kwotę udało się już zebrać, i mogą zapraszać do zbiórki kolejne osoby. Dzięki Pomagam.pl udostępnianie zbiórki na Facebooku, Twitterze lub e-mailowo jest niezwykle proste. Zbiórkę odwiedzają i udostępniają kolejne osoby i tak tworzy się efekt kuli śnieżnej.

Krok 5:Pieniądze ze zbiórki możesz wypłacać na konto bankowe w każdej chwili i tak często, jak chcesz. Wypłata pieniędzy trwa na ogół 1 dzień roboczy. Wypłata nie spowoduje zmiany stanu licznika wpłat na stronie Twojej zbiórki. Możesz dalej zbierać pieniądze, a zbiórka będzie trwać aż do momentu, gdy zdecydujesz się ją zamknąć.

Prawda, że proste? To właśnie dlatego dziesiątki tysięcy osób prowadzi już swoje zbiórki na Pomagam.pl. Nie czekaj. Dołącz do nich teraz! Aby założyć zbiórkę, kliknij tutaj lub w przycisk poniżej:

Pomagam.pl wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej

Zamknij