Czekolada z misją

5 068 zł  z 25 000 zł (Cel)
Wpłaciło 90 osób
Wpłać terazUdostępnij
 

ENGLISH version of "Chocolate with a mission" project below - 

Kobiety kobietom

W Wenezueli 70% kobiet samotnie wychowuje jedno lub więcej dzieci. Żyją na granicy ubóstwa, nie dlatego, że nie chcą pracować, ale dlatego, że mając małe dzieci nie mogą sobie pozwolić na dojazdy do miast, a tam tylko mogłoby znaleźć pracę. Czy może być gorszego niż brak alternatywy? Stwórzmy ją! Dla nich, dla nas, dla przyrody.

Women for women

In Venezuela, 70 percent of women are single moms with one or more children. They live on the edge of poverty, not because of their unwillingness to work, but because having small children makes it impossible to travel to the cities, where they could  more easily find a job. Is there anything worse than not having an alternative? Let's help create it! For them, for us, for nature.

Chcemy dać wędkę, nie rybę. FORMujemy przyszłość

Szukamy wsparcia dla kampanii dla kobiet, które dzięki produkcji czekolady i rękodzieła są w stanie zdobyć środki na życie i przywrócić wiarę w swoje możliwości! Oferujemy FORMy poliwęglanowe i inne niezbędne artykuły, aby samodzielnie z masy kakaowej mogły wytwarzać i sprzedawać unikatowe pralinki w formie różnych gatunków zwierząt np. tapira amerykańskiego, pumy, ocelota czy małpę kapucynkę.

People prefer to be given a fishing rod over a fish. Together, we can shape the future

We are looking for support of a project for women who, thanks to the production of chocolate and handicrafts, are able to earn a living and restore faith in their abilities. We offer polycarbonate molds and other necessities so that they may produce and sell unique pralines in the shapes of various species of animals such as the American tapir, puma, ocelot and capuchin monkey.

Tradycyjną formą zarabiania dla kobiet jest tworzenie z unikatowych form użytkowych z trzciny wetiwer. O ile dla nas tapir jest cennym, chronionym zwierzęciem, lokalnie trzeba zbudować jego renomę - tak, jak my to zrobiliśmy z żubrem. Dlatego chcemy stworzyć kampanię, która podniesie prestiż tapira: niech na straganach pojawią się trzcinowe arcydzieła: pamiątkowe tapiry. Wraz z turystami, którzy kupią je spędzając swój aktywny wypoczynek w rezerwacie przyrody la Guaquira, trafią do wielu krajów, dając zarobek wenezuelskim kobietom!

O ile łatwiej chronić zwierzę, które przynosi dodatkowy dochód!

Women’s traditional modes of earning income include creating unique and functional items out of vetiver reeds. From a global natural heritage perspective, the tapir is valuable and, in Venezuela, it is a protected animal, but its reputation deserves to be built locally - just like European bison in Poland. That is why we are creating a campaign that will help raise the profile of tapir: let reed masterpieces in the shapes of tapirs appear in the stalls, where visitors to the La Guaquira nature reserve can purchase them and share them with the world. In turn, Venezuelan women will gain additional income.  .

How much easier it is to protect an animal that brings extra income!

A co ma wspólnego czekolada i tapir? Pozornie nie mają ze sobą wiele wspólnego, jednak mogą sobie bardzo pomóc. W rezerwacie Guaquira zaledwie 2 % stanowi plantacja kakaowca, zdecydowana większość to wieczniezielone oraz mgliste lasy powyżej 1000 m n.p.m. Nieopodal plantacji kakaowca, po tym właśnie lesie, majestatycznie spaceruje największy ssak obu Ameryk - tapir amerykański (Tapirus terrestris) zwany w Wenezueli dantą. To osobliwe zwierzę uważane jest za „architekta ekosystemu”, jednak nigdy nie widzimy tapira, a jedynie jego arcydzieło – las. Utrata siedlisk i polowania są największymi zagrożeniami dla tego gatunku.

What do chocolate and tapir have in common? They seemingly don't have much in common, but they can help each other a lot. In the Guaquira reserve, only 2 percent of land is cocoa plantation, the vast majority is evergreen and misty forest reaching 1000 meters above sea level. Near the cocoa plantation, in this very forest, majestically strolls one of the largest mammals in the Americas - the tapir (Tapirus terrestris), known in Venezuela as “danta”. This peculiar animal is considered to be the "architect of the ecosystem", but we rarely to never see a tapir, only its masterpiece: the forest. 

Zdjecie: Góra: Tapir, dół: ślad tapira (lewa), fotopułapka z użyciem której robi się badnia i rejestruje zwierzęta (prawa).

Photo: Top: Tapir, bottom: tapir trail (left), camera trap p with which animals are monitored and registered (right).

Niestety, w samym stanie Yaracuy prowadzone są na niego polowania, choć to nielegalne, a w największym mieście stanu - San Felipe - można go spotkać w … zupie. To nad nim prowadzę badania, jednak odcięcie go od kontekstu badań społecznych, może doprowadzić do jego zniknięcia w krótkim czasie na tym obszarze.

Unfortunately, habitat loss and hunting are the greatest threats to this species. In the state of Yaracuy itself, danta is hunted even though hunting it is illegal. In the biggest city of the state - San Felipe - you can find danta in...soup. My research is focused on this species, and part of what I aspire to do is help foster coexistence between people and danta in this region.  

Wspierając kobiety poprzez produkcję czekoladowych przysmaków niesiemy w lokalną społeczność informację, że tapir jest dużo cenniejszy żywy, niż w zupie. Produkcja czekolady i turystyka są kluczowymi działaniami, które pozwolą lokalnej społeczności zdobyć środki na utrzymanie i współżyć z dziką, tropikalną przyrodą.

By supporting women through the production of chocolate delicacies, we bring the message to the local community that tapir is much more valuable alive than in soup. Chocolate production and tourism are two key activities that will help allow the local community to obtain resources for livelihoods and coexist with wild, tropical nature.

Dziękujemy za Państwa wsparcie!

Thank you for your support!

Jeszcze trochę o autorce zbiórki:

Izabela Stachowicz - doktor nauk biologicznych z Wenezuelskiego Instytutu Badań Naukowych w Wenezueli (Instituto Venezolano de Investigaciones Cientificas - IVIC). Obecnie adiunkt w Katedrze Geobotaniki i Ekologii Roślin Uniwersytetu Łódzkiego oraz postdoktorantka w IVIC. Do Wenezueli przyjechała po raz pierwszy w 2009 roku i .... się zakochałą w przyrodzie, ludziach i kulturze. 

Obecnie pracuje nad wpływem działalności ludzi na rozmieszczenie i bogactwo ssaków. W swoich badaniach posługuje się metodologią fotopułapek (stąd wideo tapirów!). Założyła grupę Network of Conserved Areas (Red de Areas Conservadas en Venezuela) w Wenezueli, aby wspierać prywatne i społeczne inicjatywy w zakresie ochrony środowiska i ochrony gatunków wykorzystując zrównoważony rozwój i aktywnie angażując lokalną społeczność.

A little more about the author of the collection:

Izabela Stachowicz, PhD from the Venezuelan Institute of Scientific Research in Venezuela (Instituto Venezolano de Investigaciones Cientificas - IVIC). Currently an assistant professor at the Department of Geobotany and Plant Ecology at the University of Lodz and postdoctoral student at IVIC. She came to Venezuela for the first time in 2009 and... fell in love with nature, people and culture.

She is currently working on the influence of human activities on the distribution and diversity of mammals. In her research, she employs camera traps (hence the tapir video!). She founded the Network of Conserved Areas (Red de Areas Conservadas en Venezuela) in Venezuela to support private and community initiatives to protect the environment and steward species through sustainable development.

Wybierz kwotę


20 
50 
100 
200 
1 000 
Inna
Wpłać teraz
 Bezpieczne płatności online

Aktualizacje


 • FUNDACJA OPEN SCIENCE CONSERVATION FUND - awatar

  FUNDACJA OPEN SCIENCE CONSERVATION FUND

  21.12.2022
  21.12.2022

  W ubiegłą niedzielę (18.12) wróciliśmy z la Guaquira przedstawiając społeczności i naszym bohaterkom - kobietom, szczegóły projektu "Czekolada z misją". Towarzyszyła nam Milena Łukasiewicz Chargé d'affaires Ambasady Polski w Caracas, poznając piękny rezerwat la Guaquira i misje jaka nam przyświeca = pomoc lokalnej społeczności aby uzyskała alternatywne źródła dochodu przy produkcji czekolady, i przekazywała kluczową wiadomość dotyczącą ochrony zagrożonych gatunków dla turystów i lokalnej społeczności. Poznaliśmy cały proces produkcji czekolady bean to bar", fascynujące! Wesprzyj naszą misję na święta!

  Zdjęcie aktualizacji 108 429

Komentarze


 • Anna - awatar

  Anna

  17.11.2022
  17.11.2022

  Powodzenia w misji, Pozdrawiam wszystkie Panie.

  • FUNDACJA OPEN SCIENCE CONSERVATION FUND - awatar

   FUNDACJA OPEN SCIENCE CONSERVATION FUND - Organizator zbiórki

   23.11.2022
   23.11.2022

   Bardzo dziękujemy za wsparcie w imieniu kobiet z Yaracuy!

 • Katarzyna Nowak - awatar

  Katarzyna Nowak

  24.10.2022
  24.10.2022

  Piękny projekt! Życzymy Wam dużo sukcesów. Kasia i Łukasz

  • FUNDACJA OPEN SCIENCE CONSERVATION FUND - awatar

   FUNDACJA OPEN SCIENCE CONSERVATION FUND - Organizator zbiórki

   23.11.2022
   23.11.2022

   Bardzo dziękujemy w imieniu kobiet ze stanu Yaracuy!

5 068 zł  z 25 000 zł (Cel)
Wpłaciło 90 osób
Wpłać terazUdostępnij
 

Wpłaty: 90

Marcin - awatar
Marcin
100
Anonimowy Darczyńca - awatar
Anonimowy Darczyńca
100
Anonimowy Darczyńca - awatar
Anonimowy Darczyńca
10
Anonimowy Darczyńca - awatar
Anonimowy Darczyńca
200
Anonimowy Darczyńca - awatar
Anonimowy Darczyńca
50
Bozena - awatar
Bozena
50
Aleksandra Lasek - awatar
Aleksandra Lasek
20
Anonimowy Darczyńca - awatar
Anonimowy Darczyńca
50
Danuta Kolaszewska - awatar
Danuta Kolaszewska
50
Anonimowy Darczyńca - awatar
Anonimowy Darczyńca
20

Uważasz, że ta zbiórka zawiera niedozwolone treści ? Napisz do nas

Załóż swoją pierwszą zbiórkę

Zbieraj pieniądze na to, czego
najbardziej potrzebujesz już dziś!

Jak założyć zbiórkę na Pomagam.pl

Pomagam.pl to największy i najpopularniejszy w Polsce serwis do tworzenia internetowych zbiórek pieniężnych. Dzięki Pomagam.pl w łatwy i bezpieczny sposób zbierzesz pieniądze na dowolny cel, np. pokrycie kosztów leczenia, wsparcie znajomych i rodziny w ciężkich chwilach, realizację projektów społecznych, kulturalnych i biznesowych albo spełnianie marzeń.

Krok 1:Obejrzyj krótki film poniżej, który tłumaczy, jak działa Pomagam.pl.

Krok 2:Zbiórkę na Pomagam.pl przygotowujesz i publikujesz samodzielnie. Nie przejmuj się - założenie zbiórki trwa dosłownie kilka chwil i jest prostsze, niż myślisz (zobacz krótki film poniżej).

Krok 3:Dla swojej zbiórki wybierasz adres internetowy, pod którym będzie ona dostępna dla każdego, np. pomagam.pl/nazwazbiorki. Zbieranie pieniędzy polega na zapraszaniu jak największej liczby osób do odwiedzenia tej strony. Pomagam.pl pozwala automatycznie rozesłać zaproszenia e-mailowe, udostępnić zbiórkę na Facebooku, Twitterze itd. Od razu możesz przyjmować wpłaty. Konto do wypłat wskażesz później.

Krok 4:Wszystkie osoby odwiedzające Twoją zbiórkę mogą szybko i bezpiecznie wpłacać na nią pieniądze, np. przy użyciu przelewów internetowych, kart kredytowych, tradycyjnych przelewów bankowych, a nawet na poczcie! Wpłaty księgują się natychmiast. Wszyscy widzą, jaką kwotę udało się już zebrać, i mogą zapraszać do zbiórki kolejne osoby. Dzięki Pomagam.pl udostępnianie zbiórki na Facebooku, Twitterze lub e-mailowo jest niezwykle proste. Zbiórkę odwiedzają i udostępniają kolejne osoby i tak tworzy się efekt kuli śnieżnej.

Krok 5:Pieniądze ze zbiórki możesz wypłacać na konto bankowe w każdej chwili i tak często, jak chcesz. Wypłata pieniędzy trwa na ogół 1 dzień roboczy. Wypłata nie spowoduje zmiany stanu licznika wpłat na stronie Twojej zbiórki. Możesz dalej zbierać pieniądze, a zbiórka będzie trwać aż do momentu, gdy zdecydujesz się ją zamknąć.

Prawda, że proste? To właśnie dlatego dziesiątki tysięcy osób prowadzi już swoje zbiórki na Pomagam.pl. Nie czekaj. Dołącz do nich teraz! Aby założyć zbiórkę, kliknij tutaj lub w przycisk poniżej:

Pomagam.pl wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej

Zamknij