Zbiórka Druid umierał w lesie - zdjęcie główne

Druid umierał w lesie

17 230 zł  z 22 000 zł (Cel)
Wpłaciły 434 osoby
Wpłać terazUdostępnij
 

Aktualizacja - POTRZEBNE ŚRODKI NA TERAPIĘ RATUJĄCĄ ŻYCIE!

Dzięki wsparciu darczyńców udało się zapłacić za życie Druida, transport do azylu Pegasusa w Musułach i rozpocząć intensywną terapię. Jego stan poprawia się z dnia na dzień; zaczął wstawać i jeść. Jednak jeszcze długa droga przed nami.

Update - MONEY NEEDED FOR A LIFE-SAVING THERAPY!

Thanks to the support of donors, we managed to pay for Druid's life, transport to Pegasus asylum in Musuły and to start an intensive therapy. His condition improves day by day; he started to get up and eat. However, there is still a long way to go.

Druid został natychmiast otoczony opieką weterynaryjną, kowalską i fizjoterapeutyczną.

The druid was immediately provided with veterinary, blacksmith and physiotherapeutic care.

Spalona skóra odchodzi od ciała: maści, terapia laserem, higiena ran w trudnych miejscach. Organizm na skutek głodu zaczął trawić organy wewnętrzne, wyniki wątrobowe początkowo były dramatyczne. Kopyta w przerażającym stanie, liczne krwiaki i mnóstwo ropy. Silny koziniec, który utrudnia chodzenie. Kiedy pomyślimy, że jeszcze niedawno ciągnął ciężki wóz, pięści same się zaciskają.

Burned skin goes away from the body: ointments, laser therapy, hygiene of wounds in difficult places. The organism began to digest the internal organs as a result of hunger, and the liver results were initially dramatic. Hooves in a terrifying condition, numerous hematomas and lots of pus. A strong buck-kneed that makes it difficult to walk. When we think that he has been pulling a heavy car just recently, fists clench themselves.

Niestety, Druid nie ma czipa, a dokumenty od lat są nieaktualne. Nie uda się ukarać osoby winnej jego cierpienia, ponieważ nie da się jej odnaleźć. Możemy oddać Druidowi sprawiedliwość zapewniając mu opiekę. Ogrom miłości, którą już czuje od każdego opiekuna i wolontariusza. Jednak jest też część opieki, której nie opłacą jedynie dobre chęci...

Unfortunately, Druid has no chip and the documents are outdated since years. It will not be possible to punish the person guilty of his suffering because it can not be found. We can give the Druid justice by providing him the protection. A lot of love that he feels from every caregiver and volunteer. However, there is also a part of care that can't be payed by good intentions...

Zbawienny wpływ na Druida ma fizykoterapia. Laser goi ogromne rany, ultradźwięki działają na zmiany w nogach. W połączeniu z magnetoterapią likwidujemy ból bez użycia silnych leków (ze względu na regenerację wątroby nie możemy ich używać). Codziennie do dziadka przyjeżdża ze specjalistycznym sprzętem zaprzyjaźniona Kasia, która, niestety, z końcem maja wraca na rodzinny Śląsk. By nie przerywać terapii, musimy zakupić własny sprzęt. 

The physiotherapy has a beneficial influence on Druid. Laser heals wounds, ultrasounds have positive impact on curing lesions. In conjuction with magnetotherapy, we eliminate pain without using strong medications (which can't be used due to liver regeneration). Every day, a friend of Pegasus, Kasia, comes to "the grandpa" with special equipment, unfortunately at the end of May she returns to the family in Silesia. To not stop the therapy, we have to purchase our own equipment.

Jest pomocny przy wielu schorzeniach, prawie każdy koń trafiający pod skrzydła fundacji będzie mógł z niego korzystać. Od wielu miesięcy zbieramy na aparaturę. Skontaktowaliśmy się z producentem sprzętu uzyskując 30% rabatu. Oszczędności wolontariuszy dają już ponad 50% potrzebnej sumy! Jednak nadal brakuje kilku tysięcy złotych.  

It is helpful for many diseases. Almost every horse arriving in foundaton will be able to take benefit of it. We have been collecting money for the equipment for many months. We contacted the producer and were granted a 30% discount. Savings of volunteers already give over 50% of the sum needed! However, there are still a few thousand zlotys missing.

Wierzymy, że miłośnicy zwierząt czują, że wykup konia to początek jego ocalenia. Równie ważne jest zapewnienie dobrego życia, zdrowia.

We believe that animal lovers feel that a horse buy-out is the beginning of its rescue. It is equally important to ensure good life and health.

Prosimy, pomóżcie zapewnić Druidowi i jego kopytnym przyjaciołom ZDROWIE. 

Please, help us to ensure Druid and his hoofed friends a HEALTH._________________________________________________________________________________________

Drzwi od starej obory otwierają się. 
„Konie, które pracują w lesie, tam też umierają. Więc się nie zdziwcie."
W drzwiach staje Druid. Łzy płyną z jego oczu, nasze - zamykają się.
„Oddychaj. Oddychajmy.” Dłoń na chrapę, delikatny oddech. 

Old barn's doors open. "Horses that work in the forest die there. So do not be surprised." Druid stands in the doors. Tears are in his eyes, ours are closing. "Breathe. Let's breathe." Hand on the nostril, gentle breathe.

Na głowie ma stary kantar łatany na śruby, które ranią pysk. Na całym ciele ślady od pracy ponad siły, od wysiłku niemożliwego do udźwignięcia. Wszędzie rany od szor, chomąta, pasków, które godzinami naciskały i tarły o skórę paląc ją. Przerośnięte kopyta, zniszczone nogi.
Wybite oko. A serce? Niezłomne, ufne, wierne. 

There is an old halter on the head, screw-patched, which hurts the mouth. Body marks on the whole body, caused by the work beyond his powers, by the effort impossible to bear. Wounds everywhere from horse-collar, harness, belts that pressed for hours and rubbed the skin burning it... Overgrown hooves, damaged legs, broken eye. Heart? Steadfast, trusting, faithful.

Druid nie ma jeszcze 20 lat, pracował przy zrywce drewna. Konie niewidzialne, zapomniane. Wykonujące pracę zbyt ciężką nawet dla maszyn. Ukryte przed wzrokiem ogółu.
„Najczęściej umierają tam, gdzie żyją” - to zdanie handlarza nie mówi o śmierci dosłownie. Umierają w rzeźniach, w ostatnią trasę często jadą jako „leżaki” (zwierzę, które już nie stoi)
lub „dopychacz” (zwierzę, które domyka trap, zostaje zapakowane nadładunkowo).  
W lesie zostaje ich dusza. 

Druid is not yet 20 years old, he was working on skidding. Invisible horses, horses forgotten. They do work that is too heavy even for machines. Hidden from the eyes of the public. "Most often, they die where they live" - the trader's opinion does not speak about death literally. They die in slaughterhouses, on the last route they often go as "leżak" (an animal that is no longer able to stand) or "dopychacz" ("pusher", an animal that closes the loading ramp, it is packed over the limit). Their soul stays in the forest.

Chcemy ocalić Druida, by pokazać mu inny świat. By starość spędził w domu, by miał rodzinę. By raz w życiu nie bolało. Chcemy ocalić Druida, by opowiedzieć wszystkim o niewidzialnych koniach z lasu. 

We want to save Druid to show him another world. We want him to spend his old age at home, to have a family. So the life does not hurt at least once. We want to save Druid to tell everyone about invisible horses from the forest.

Potrzebujemy 2 tysięcy złotych, aby spłacić jego ciało, transport do azylu i pierwszą pomoc. Kolejne setki pochłoną opatrunki, leki, fizjoterapia. Dużo? Druid ludziom oddał wszystko. Oddał siebie. Dziś my możemy „przeprosić”, oddać mu sprawiedliwość, oddać mu ŻYCIE.

We need 2,000 PLN (470 EUR) to pay for his body, transport to asylum and first aid. Another hundreds will be absorbed by bandages, medicines, physiotherapy. A lot? Druid gave everything to people. He gave himself. Today, we can "apologize", give him justice, give him LIFE.

Jeśli uważasz, że nie warto ratować Druida, po prostu nie pomagaj.
Jeśli nie możesz wpłacić pieniędzy, trzymaj kciuki i ślij dobre myśli.
A jeśli chcesz zapytać o interwencję - niestety, nie można odebrać konia ze skupu.
Jeśli właściciela uda się postawić przed wymiarem sprawiedliwości, to dopiero po wykupie konia - mając Druida możemy zrobić obdukcję i odnaleźć człowieka, który go skrzywdził.

If you think it's not worth saving Druid, just do not help.
If you can not donate the money, keep your fingers crossed and send good thoughts.
And if you want to ask for an intervention - unfortunately, we can not take him away from the trader. Trader is not responsible for it. The guilty one is the owner. Only after purchasing the horse we can do a health examination and find the man who hurt him. We can manage to bring his owner to justice.

Wybierz kwotę


20 
50 
100 
200 
1 000 
Inna
Wpłać teraz
 Bezpieczne płatności online

Aktualizacje


 • Schronisko Pegasus - awatar

  Schronisko Pegasus

  19.04.2023
  19.04.2023

  Jaffa potrzebuje wsparcia w opłaceniu leczenia w szpitalu! Babcia całe życie ciężko pracowała dla ludzi, pod siodłem, w bryczce i rodząc za duże jak na wielkość matki źrebięta przeznaczone na rzeź.

  Ocalona cudem przed rzeźnią, dziś potrzebuje pomocy by dalej żyć! Brakuje 2 00 złotych by opłacić jej zdrowie!

  https://pomagam.pl/mkyp9c

  Zdjęcie aktualizacji 118 438

Komentarze


 • B.O. - awatar

  B.O.

  03.10.2022
  03.10.2022

  Dobrze, że są ludzie tacy jak Wy...ratownicy tych nieszczęść..dziękuję.

 • Aldona Fowler - awatar

  Aldona Fowler

  23.05.2019
  23.05.2019

  zdrowiej kochany!

 • Paulina - awatar

  Paulina

  21.05.2019
  21.05.2019

  Powodzenia!

 • ada sperkowska - awatar

  ada sperkowska

  19.05.2019
  19.05.2019

  Szybkiego powrotu do zdrowia 🐎❤❤❤

 • Anonimowy Darczyńca - awatar

  Anonimowy Darczyńca

  18.05.2019
  18.05.2019

  Dziękuję Wam za to że jesteście ❣❣❣

17 230 zł  z 22 000 zł (Cel)
Wpłaciły 434 osoby
Wpłać terazUdostępnij
 

Wpłaty: 434

Anonimowy Darczyńca - awatar
Anonimowy Darczyńca
50
Michał Rosa - awatar
Michał Rosa
200
Marta - awatar
Marta
50
Jędrzej - awatar
Jędrzej
100
Ela Malinowska - awatar
Ela Malinowska
50
Marcin Kluzek - awatar
Marcin Kluzek
20
Anonimowy Darczyńca - awatar
Anonimowy Darczyńca
50
Anonimowy Darczyńca - awatar
Anonimowy Darczyńca
20
Anonimowy Darczyńca - awatar
Anonimowy Darczyńca
5
Ewelina - awatar
Ewelina
20

Uważasz, że ta zbiórka zawiera niedozwolone treści ? Napisz do nas

Animals
Logo Fundacji Pomagam.pl

Wspieraj inicjatywy bliskie Twojemu sercu. Wystarczy, że wpiszesz nasz numer KRS przy rozliczaniu podatku dochodowego PIT, by nieść pomoc tam, gdzie jest ona najbardziej potrzebna razem z nami.

Dzięki Tobie możemy zmieniać świat na lepsze. Dziękujemy ❤️

KRS 0000353888

Sprawdź, jak przekazać 1,5% podatku

Jak założyć zbiórkę na Pomagam.pl

Pomagam.pl to największy i najpopularniejszy w Polsce serwis do tworzenia internetowych zbiórek pieniędzy. To narzędzie, które umożliwia każdemu i całkowicie za darmo założenie zbiórki w kilka chwil.

Dzięki Pomagam.pl w łatwy i bezpieczny sposób zbierzesz fundusze na to, co dla Ciebie ważne m.in. pokrycie kosztów leczenia, wsparcie bliskich w trudnych chwilach i na inicjatywy bliskie Twojemu sercu.

Krok 1:Chcesz założyć zbiórkę, ale nie wiesz od czego zacząć? Nie martw się! Obejrzyj krótki film poniżej, który tłumaczy, jak działa Pomagam.pl.

Krok 2:Zbiórkę na Pomagam.pl przygotowujesz i publikujesz samodzielnie. Nie przejmuj się - założenie zbiórki trwa dosłownie kilka chwil i jest prostsze, niż myślisz. Sprawdź poniższy poradnik.

W momencie tworzenia zbiorki możesz wybrać, czy chcesz ją prowadzić samodzielnie czy ze wsparciem Pomagam.pl. Pierwsza opcja jest całkowicie darmowa. Jeśli natomiast zdecydujesz się na promowanie zbiórki z naszym wsparciem, będziemy przypominać o Twojej zbiórce i zachęcać do wpłat osoby, które ostatnio odwiedziły stronę Twojej zbiórki (tzw. retargeting).

W tym celu będziemy wyświetlać Twoją zbiórkę zarówno na stronie głównej Pomagam.pl jak i w reklamach internetowych. Zwiększa to szanse na to, że więcej odwiedzających Twoją zbiórkę osób zdecyduje się ostatecznie na wpłatę lub udostępnienie zbiórki. W zamian za to dodatkowe, nieobowiązkowe wsparcie w promocji od każdej wpłaty potrącimy automatycznie 12%.

Krok 3:Twoja zbiórka jest gotowa, czas zacząć działać! Nikt nie wypromuje Twojej zbiórki tak jak Ty, dlatego pamiętaj, żeby udostępniać ją we wszystkich mediach społecznościowych: Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn czy YouTube i TikTok. Zacznij od rodziny i przyjaciół - poproś ich o udostępnienie i zachęć do wpłat. Wyślij znajomym linka do zbiórki z krótkim opisem na Messengerze, SMSem lub mailowo. Następnie skontaktuj się z lokalnymi mediami z prośbą o publikację Twojej zbiórki oraz zaangażuj w promocję okoliczne organizacje społeczne, władze samorządowe, instytucje oraz osoby znane w Twojej okolicy.

Pamiętaj, im więcej osób dowie się o Twojej zbiórce, tym większa szansa na osiągniecie celu! Więcej porad znajdziesz w ebooku, jak założyć i prowadzić skuteczną zbiórkę. Znajdziesz go w swoim panelu zarządzania zbiórką po jej stworzeniu. Sprawdź również naszego bloga, w którym dzielimy się praktycznymi poradami i wskazówkami.

Krok 4:Wszystkie osoby odwiedzające Twoją zbiórkę mogą szybko i bezpiecznie wpłacać na nią pieniądze, np. przy użyciu przelewów internetowych, kart kredytowych, tradycyjnych przelewów bankowych, a nawet na poczcie! Wpłaty księgują się natychmiast. Wszyscy widzą, jaką kwotę udało się już zebrać i mogą zapraszać do zbiórki kolejne osoby.

Krok 5:Pieniądze ze zbiórki możesz wypłacać na konto bankowe w każdej chwili i tak często, jak chcesz. Wypłata pieniędzy trwa na ogół 1 dzień roboczy. Wypłata nie spowoduje zmiany stanu licznika wpłat na stronie Twojej zbiórki. Możesz dalej zbierać pieniądze, a zbiórka będzie trwać aż do momentu, gdy zdecydujesz się ją zamknąć.

Prawda, że proste? To właśnie dlatego dziesiątki tysięcy osób prowadzi już swoje zbiórki na Pomagam.pl. Nie czekaj. Dołącz do nich teraz! Aby założyć zbiórkę, kliknij tutaj lub w przycisk poniżej:

Pomagam.pl wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej

Zamknij