Zbiórka 2gi Dzień Widoczności Osób Trans - miniaturka zdjęcia

2gi Dzień Widoczności Osób Trans Jak założyć taką zbiórkę?

Zbiórka 2gi Dzień Widoczności Osób Trans - zdjęcie główne

2gi Dzień Widoczności Osób Trans

8 038 zł  z 10 000 zł (Cel)
Wpłaciło 109 osób

🏳️‍⚧️ Drugi Ogólnopolski Dzień Widoczności Osób Transpłciowych, 13-14 kwietnia 2024, Poznań 🏳️‍⚧️ 
[EN follows]

🏳️‍⚧️ 🏳️‍⚧️ Co będzie się działo: 🏳️‍⚧️ 🏳️‍⚧️

1. Spotkanie z matkami założycielkami ruchu praw osób transpłciowych w Polsce: Anną Grodzką, Lalką Podobińską, Ewą Hołuszko i Maciejem Misiornym

2. Rozmowa z Ministrą ds. Równości Katarzyną Kotulą, wiceministrem sprawiedliwości Krzysztofem Śmiszkiem, zastępcą RPO Valerim Vachevem i politykami koalicji rządzącej o tym, czego od rządu i państwa potrzebują osoby trans

3. Piotr Jacoń i osoby bohaterskie jego reportaży - - jak zmieniło się ich życie i rzeczywistość dookoła

4.  Projekcje ośmiu filmów i spotkania z autor_k_ami (Anu Czerwiński, Patricia Ryczko, Dama Karo, Angela Getler, Małgorzata Szumowska, Michał Englert, Marek Kozakiewicz i in.) 

5. Spotkania z 6 osobami autorskimi książek (Anouk Herman, Kristine Turowska, Julia Durzyńska, Paula Szewczyk, Kalina Stanisław Jaglarz, Ariel Rosé) 

6. Panele dyskusyjne na tematy:
- aktywizm na rzecz osób transpłciowych (Monika Tichy, Zenobia Żaczek, Hanna M. Zagulska i in.)
- tranzycje przed 18 rokiem życia, (M Marciniak, Maja Wencierska, Danuta Sowińska i in.)
- tranzycje po 30 i 50 roku życia i rodzicielstwo osób trans (Zofia Radosław, Patrycja Helt, Katarzyna Gauza, Remy Gajda i in.)
- niebinarność płciowa (Lu Olszewski, Hihi Kalisiak, Archie Pałka i in.)
- osoby transpłciowe jako twórcy_czynie i bohaterki_owie literatury, filmu i innych dziedzin sztuki, (J Szpilka, Anu Czerwiński, Dama Karo,  Inez Dapszus, Hihi Kalisiak, Lelita Petit, Mati Kotas, Łukasz Jurewicz i in.)
- zdrowie, w tym zdrowie psychiczne osób transpłciowych (Arek Parker, Pixie Frączak, Agnieszka Nockowska, San Kocoń, Danuta Sowińska)
- prawne aspekty uzgodnienia płci (zastępca RPO Valeri Vachev, Marek Urbaniak i in.)

7. Prelekcje, warsztaty, Q&A:
-Jak poradzić sobie w sądzie bez prawniczki - samoreprezentacja w sprawie o ustalenie płci (Anna Mazurczak)
-Jak budować swoją siłę. Wzmacnianie kompetencji osobistych osób transpłciowych i niebinarnych
-Transpozytywna edukacja seksualna bez spiny i tabu: warsztaty dla młodzieży (Maja Wencierska)
-Codzienność osób trans (Magda Pilecka)
-Operacja "trójka" (Ksawery Kondrat)
-Bezpieczeństwo w szkole (Fundacja GrowSpace)
-Starania o dziecko w parach trans (M Marciniak, Rita Skalskx)
-Afirmacja głosu bez operacji (Hubert Krzyszkowski)
-Badania nad dysforią płci (Tomasz Jakubowski)
-Perspektywa trans w socjologii i historii (Jacek Kochanowski)
-Jak być sojusznikiem, jak zacząć aktywizm (Nadia Zet, Mila Gautier, Remy Gajda, Anna Olasz)
-Warsztaty z haftu (Queerowy Domek Kultury)
-Warsztaty malowania szczęśliwych kotków henną (Cyd Petruczenko)

8. Konsultacje społeczne ustawy o uzgodnieniu płci,
9. Ludzie-książki: osoby trans, ich bliscy,
10. Wystawa prac plastycznych stworzonych przez osoby transpłciowe i niebinarne,
11. Przymierzalnia, bazarek odzieży (oddawanie-wymiana),
12. Punkt bezpłatnych porad prawnych, punkt wsparcia psychologicznego
13. Stoiska organizacji pozarządowych i placówek oferujących pomoc
14. Pierwszy Trans Pride - Marsz Równości Osób Transpłciowych
15. After party i pokazy dragu w wykonaniu osób trans i niebinarnych
16. Msza w intencji osób trans w Kościele Reformowanym,
17. Kuluary i sieciowanie    

Na co potrzebujemy hajsu:

1. Wynajem pomieszczeń na warsztaty i panele dyskusyjne
2. Transport i nocleg dla panelistów_ek
3. Gaża dla osób artystycznych, występujących na afterze
4. Plakaty, ulotki, wlepki i pocztówki
5. Woda, przekąski dla gości_ń


Dlaczego to robimy: 🏳️‍⚧️🏳️‍⚧️🏳️‍⚧️

Widoczność oznacza przyjmowanie i uznanie podmiotowości, godności i praw osoby w całości jej doświadczenia, w jej różnorodności. W Polsce prawa osób transpłciowych nie są rozpoznane w systemie legislacyjnym i świadomości społecznej, a godność jest codziennie naruszana. By móc uzgodnić płeć metrykalną, osoby transpłciowe wciąż muszą pozywać własnych rodziców, a osoby w związkach małżeńskich rozwieść się przed złożeniem pozwu. Zarówno tranzycja prawna, jak i medyczna dostępna jest dla osób, które stać na koszty sądowe i prywatne wizyty u specjalistów_ek – potrzeby osób trans są praktycznie niewidoczne w publicznym systemie opieki zdrowotnej.

 W ostatnich latach obserwujemy nasilone działania ruchów anty-trans i skrajnie konserwatywnych rządów wprowadzających zakazy prawnego uzgodnienia płci (Węgry, Bułgaria, Rosja), tranzycji medycznej (Rosja) i ustawy w praktyce wymazujące osoby trans z przestrzeni publicznej (stan na 5.04.2024 - w USA rozpatrywanych jest 539 projektów ustaw anty-trans, a już 20 zostało przyjętych w samym 2024). W Polsce Zbigniew Ziobro również podejmował próbę utrudnienia tranzycji prawnej, wnosząc do Sądu Najwyższego o wydanie uchwały zwiększającej liczbę podmiotów, które trzeba by pozywać w sprawie o uzgodnienie płci, a Ordo Iuris przygotowało projekt ustawy zakazujący tranzycji medycznej u osób niepełnoletnich.

Rozpowszechniane są dehumanizujące i nienawistne narracje o osobach transpłciowych, co pogłębia uprzedzenia, zwiększa dyskryminację i przemoc. W Polsce południowej, dotkniętej szczególnie „strefami wolnymi od LGBT”, 85% osób trans doświadczyło dyskryminacji.
59% osób trans w Polsce doświadczyło przemocy werbalnej, a 18,7% fizycznej i obecnie nie mają one żadnej ochrony prawnej przed przemocą. Jednocześnie 35% Polaków i Polek uważa, że dyskryminacja wobec osób  transpłciowych w Polsce występuje rzadko.

Tak powszechna transfobia wpływa znacząco na zdrowie psychiczne i bezpieczeństwo osób trans – w latach 2019-20 objawy poważnej depresji miało aż 61% osób trans i to one najczęściej doświadczały myśli samobójczych. Zbyt rzadko przestrzenią wsparcia jest dom - w pełni akceptującego ojca posiada 40% osób trans, a 48% akceptującą matkę.
14% osób trans zostało wyrzucone z domu, a brak transprzyjaznych instytucji pomocowych tylko pogłębia kryzys bezdomności, wykluczenie i naraża na dalszą przemoc.

Potrzebujemy upowszechniania rzetelnej wiedzy o różnorodności tożsamości płciowych, doświadczeniach osób trans i ich potrzebach, działań na rzecz promowania i budowania rzeczywistości społecznej, w której osoby trans są bezpieczne, ich prawa są respektowane, a tranzycja jest bezpieczna, darmowa i afirmująca godność.

Dlatego organizujemy Dzień Widoczności – jest to przestrzeń spotkania i zrozumienia, kwestionowania swoich dotychczasowych przekonań o binarnym płciowo porządku świata, poszerzania wiedzy i budowania sojusznictwa.

Widoczności transpłciowego doświadczenia w jego złożoności i różnorodności
Widoczności codzienności osób trans 50+ i 18-
Widoczności twórczości osób trans: literatury, sztuki, filmu, działalności naukowej
Widoczności wsparcia – aktywistycznego, psychologicznego i prawnego.
Widoczności postulatów politycznych -swoich potrzeb i oczekiwań w konsultacjach o ustawie o uzgodnieniu płci i wspólnym przemarszu w pierwszym Trans Pride
Widoczności osób sojuszniczych, które gotowe są wspierać i współtworzyć różnorodny świat
Widoczności i afirmacji spektrum tożsamości i ekspresji transpłciowych, niebinarnych, płynnych, neutrois, genderqueer, agender, bigender, demigender, określonych i nieokreślonych – Was, tak jak siebie odczuwacie i (nie)definiujecie.

Źródła:
https://translegislation.com/
Kampania Przeciw Homofobii i Stowarzyszenie Lambda Warszawa, Sytuacja społeczna osób LGBTA w Polsce. Raport za lata 2019-2020
IPSOS LGBT+ Pride 2023
European Commission, Special Eurobarometer 535 – Discrimination in the European Union 2023
Fundacja Równość.org.pl, Polska A? Polska B Polska LGBT! Wizja lokalna w południowo– wschodniej Polsce 2023

______
🏳️‍⚧️ Second Polish Nationwide Transgender Day of Visibility, 13-14 April 2024, Poznań 🏳️‍⚧️
🏳️‍⚧️ 🏳️‍⚧️ What will be happening: 🏳️‍⚧️ 🏳️‍⚧️

1. A meeting with the founding mothers of the transgender rights movement in Poland: Anna Grodzka, Dolla Podobinska, Ewa Hołuszko and Maciej Misiorny

2. A discussion with the Minister of Equality Katarzyna Kotula, the Deputy Minister of Justice Krzysztof Śmiszek, the Deputy Commissioner for Human Rights Valeri Vachev and politicians from the ruling coalition on what trans people need from the government and the state

3. Piotr Jacoń and the people featured in his reportages - how their lives and the reality around them have changed

4. Screenings of eight films and meetings with film creators

5. Meetings with 6 book authors 

6. Discussion panels on topics:
- Trans activism
- Transitions before the age of 18
- Transitions after the age of 30 and 50 and parenthood of trans people
- Lives of non-binary people
- Trans persons as creators and protagonists in literature, film and other arts
- Health, including mental health, of trans people
- Legal gender recognition

7. Lectures, workshops, Q&A:
-How to cope in court without a lawyer - self-representation in a gender recognition case
-How to build your power. Personal empowerment of trans and non-binary people
-Transpositive sex education without fuss and taboos: workshop for young people
-Daily life of trans people
-Gender-affirming surgery
-Safety at school
-Experiences with achieving pregnancy as a couple
-Vocal affirmation without surgery
-Research on gender dysphoria
-Trans perspectives in sociology and history
-How to be an ally, how to begin activism
-Embroidery workshops
-Happy kitty henna painting workshop

8. Public consultation on the Gender Recognition Act,
9. People-books: trans people, their relatives
10. Exhibition of artwork created by trans and non-binary people,
11. Fitting room, clothes’ donation and swapping
12. Free legal advice point, psychological support point
13. Stands of non-governmental organisations and institutions offering help
14. First Trans Pride - Transgender Equality March
15. After-party and drag shows of trans and non-binary people
16. Mass for trans people at the Reformed Church,
17. Backstage meeting and networking  

What we need the funds for:

1. venue rental for workshops and panel discussions
2. transport and accommodation for panellists
3. the fees for the artists performing at the after party
4. posters, flyers, stickers and postcards
5. Refreshments for the guests

Why are we doing this:
Visibility means accepting and recognizing a person's subjectivity, dignity, and rights in the totality of their experience and diversity. In Poland, the rights of transgender people are not recognized in the legislative system and public consciousness, and their dignity is violated every day. As a part of the legal gender recognition process, transgender people still have to sue their parents, and married people have to divorce before filing a lawsuit. Both legal and medical transitions are available to those who can afford court costs and private visits to specialists - the needs of trans people are virtually unpronounced in the public health care system.

In recent years, we have seen increased activity of anti-trans movements and extreme conservative governments introducing bans on legal gender recognition (Hungary, Bulgaria, Russia), medical transition (Russia), and laws that effectively erase trans people from the public space (as of 5.04.2024 - there are 539 anti-trans bills under consideration in the US, and already 20 have been passed in 2024 alone). In Poland, Zbigniew Ziobro (a former Minister of Justice and Attorney General) also attempted to make legal transitions more difficult, petitioning the Supreme Court to issue a resolution increasing the number of entities that would have to be sued in a gender recognition case. Ordo Iuris (a far-right extremist organization) drafted a bill banning medical transitions for minors.

Dehumanizing and hateful narratives about trans people are being widely disseminated, exacerbating prejudice, and increasing discrimination and violence. In southern Poland, particularly affected by "LGBT-free zones", 85% of trans people have experienced discrimination. 59% of trans people in Poland have experienced verbal violence and 18.7% have experienced physical violence, and they currently have no legal protection from it. At the same time, 35% of Poles believe that discrimination against trans people in Poland is rare.

Such widespread transphobia significantly affects the mental health and safety of trans people - in 2019-20, as many as 61% of trans people had symptoms of severe depression, and they were the most likely to experience suicidal thoughts. Too rarely is the home space of support - 40% of trans people have a fully accepting father and 48% an accepting mother.
14% of trans people have been kicked out of their homes, and the lack of trans-friendly support institutions only exacerbates the housing crisis and exclusion, and exposes them to further violence.

We need the dissemination of reliable knowledge about the diversity of gender identities, the experiences of trans people, and their needs. We need efforts to promote and build a social reality where trans people are safe, their rights are respected, and transition is safe, free, and dignity-affirming.

That's why we're organizing a Visibility Day - it's a space for people to meet and understand each other, challenge their existing beliefs about the gender binary world order, expand their knowledge, and build allyships.
Visibility of the transgender experience in its complexity and diversity
Visibility of the everyday lives of trans 50+ and 18-.
Visibility of the creative work of trans people: literature, art, film, scientific activity
Visibility of support - activist, psychological and legal.
Visibility of political demands - one's needs and expectations in the consultations on the Gender Recognition Act and the joint march in the first Trans Pride
Visibility of allies who are ready to support and co-create a diverse world

Visibility and affirmation of the spectrum of transgender, non-binary, fluid, neutrois, genderqueer, agender, bigender, demigender, defined and undefined identities and expressions - you, as you feel and (not)define yourself.

Sources:
https://translegislation.com/
Campaign Against Homophobia and Lambda Warsaw Association, The Social Situation of LGBTA People in Poland. Report for 2019-2020
IPSOS LGBT+ Pride 2023
European Commission, Special Eurobarometer 535 - Discrimination in the European Union 2023
Equality.org.pl Foundation, Poland A? Poland B Poland LGBT! Local study in southeastern Poland 2023

Wybierz kwotę


20 
50 
100 
200 
1 000 
Inna
Wpłać teraz
 Bezpieczne płatności online

Aktualizacje


 • FUNDACJA LAMBDA POLSKA - awatar

  FUNDACJA LAMBDA POLSKA

  29.02.2024
  29.02.2024

  Przygotowujemy drugą edycję Dnia Widoczności Osób Transpłciowych.

  Na stronie www.dzientrans.pl możesz zobaczyć notki o naszych gościach_iniach, a na wydarzeniu FB najnowsze aktualności: https://www.facebook.com/events/173640415496824

  Prosimy o wpłaty, szerowanie wydarzenia i zapraszanie swoich znajomych do wzięcia udziału w drugiej edycji!

  Zdjęcie aktualizacji 139 445

Słowa wsparcia

Twoje słowa mają moc pomagania! Wpłać darowiznę i przekaż kilka słów wsparcia 🤲


 • Jola - awatar

  Jola

  07.04.2024
  07.04.2024

  Jestem mamą trans syna. Powodzenia! ❤️🏳️‍⚧️

 • Sebastian M ze Szczecina - awatar

  Sebastian M ze Szczecina

  03.04.2024
  03.04.2024

  Zawsze chociaż pare złotych. Nie moge sie doczekać wydarzenia!

 • Iwww - awatar

  Iwww

  17.03.2024
  17.03.2024

  Wysyłam Wam wszelkie dobre myśli.

 • Rosa - awatar

  Rosa

  13.03.2024
  13.03.2024

  Lecimy. Oby drugi, jak i każdy kolejny, był większy niż poprzednie :D

 • Maciej - awatar

  Maciej

  30.03.2023
  30.03.2023

  Jestem ojcem dziecka trans

8 038 zł  z 10 000 zł (Cel)
Wpłaciło 109 osób

Wpłaty: 109

Anonimowy Darczyńca - awatar
Anonimowy Darczyńca
500
Kristine Turowska - awatar
Kristine Turowska
250
Małgorzata Gorgul-Tomczyk - awatar
Małgorzata Gorgul-Tomczyk
50
Ingeborga - awatar
Ingeborga
50
Paweł - awatar
Paweł
100
Anonimowy Darczyńca - awatar
Anonimowy Darczyńca
50
Anonimowy Darczyńca - awatar
Anonimowy Darczyńca
100
Anonimowy Darczyńca - awatar
Anonimowy Darczyńca
500
Anonimowy Darczyńca - awatar
Anonimowy Darczyńca
20
Patrycja - awatar
Patrycja
500

Uważasz, że ta zbiórka zawiera niedozwolone treści ? Napisz do nas

Załóż swoją pierwszą zbiórkę

Zbieraj pieniądze na to, czego
najbardziej potrzebujesz już dziś!

Jak założyć zbiórkę na Pomagam.pl

Pomagam.pl to największy i najpopularniejszy w Polsce serwis do tworzenia internetowych zbiórek pieniędzy. To narzędzie, które umożliwia każdemu i całkowicie za darmo założenie zbiórki w kilka chwil.

Dzięki Pomagam.pl w łatwy i bezpieczny sposób zbierzesz fundusze na to, co dla Ciebie ważne m.in. pokrycie kosztów leczenia, wsparcie bliskich w trudnych chwilach i na inicjatywy bliskie Twojemu sercu.

Krok 1:Chcesz założyć zbiórkę, ale nie wiesz od czego zacząć? Nie martw się! Obejrzyj krótki film poniżej, który tłumaczy, jak działa Pomagam.pl.

Krok 2:Zbiórkę na Pomagam.pl przygotowujesz i publikujesz samodzielnie. Nie przejmuj się - założenie zbiórki trwa dosłownie kilka chwil i jest prostsze, niż myślisz. Sprawdź poniższy poradnik.

W momencie tworzenia zbiorki możesz wybrać, czy chcesz ją prowadzić samodzielnie czy ze wsparciem Pomagam.pl. Pierwsza opcja jest całkowicie darmowa. Jeśli natomiast zdecydujesz się na promowanie zbiórki z naszym wsparciem, będziemy przypominać o Twojej zbiórce i zachęcać do wpłat osoby, które ostatnio odwiedziły stronę Twojej zbiórki (tzw. retargeting).

W tym celu będziemy wyświetlać Twoją zbiórkę zarówno na stronie głównej Pomagam.pl jak i w reklamach internetowych. Zwiększa to szanse na to, że więcej odwiedzających Twoją zbiórkę osób zdecyduje się ostatecznie na wpłatę lub udostępnienie zbiórki. W zamian za to dodatkowe, nieobowiązkowe wsparcie w promocji od każdej wpłaty potrącimy automatycznie 12%.

Krok 3:Twoja zbiórka jest gotowa, czas zacząć działać! Nikt nie wypromuje Twojej zbiórki tak jak Ty, dlatego pamiętaj, żeby udostępniać ją we wszystkich mediach społecznościowych: Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn czy YouTube i TikTok. Zacznij od rodziny i przyjaciół - poproś ich o udostępnienie i zachęć do wpłat. Wyślij znajomym linka do zbiórki z krótkim opisem na Messengerze, SMSem lub mailowo. Następnie skontaktuj się z lokalnymi mediami z prośbą o publikację Twojej zbiórki oraz zaangażuj w promocję okoliczne organizacje społeczne, władze samorządowe, instytucje oraz osoby znane w Twojej okolicy.

Pamiętaj, im więcej osób dowie się o Twojej zbiórce, tym większa szansa na osiągniecie celu! Więcej porad znajdziesz w ebooku, jak założyć i prowadzić skuteczną zbiórkę. Znajdziesz go w swoim panelu zarządzania zbiórką po jej stworzeniu. Sprawdź również naszego bloga, w którym dzielimy się praktycznymi poradami i wskazówkami.

Krok 4:Wszystkie osoby odwiedzające Twoją zbiórkę mogą szybko i bezpiecznie wpłacać na nią pieniądze, np. przy użyciu przelewów internetowych, kart kredytowych, tradycyjnych przelewów bankowych, a nawet na poczcie! Wpłaty księgują się natychmiast. Wszyscy widzą, jaką kwotę udało się już zebrać i mogą zapraszać do zbiórki kolejne osoby.

Krok 5:Pieniądze ze zbiórki możesz wypłacać na konto bankowe w każdej chwili i tak często, jak chcesz. Wypłata pieniędzy trwa na ogół 3 dni robocze. Wypłata nie spowoduje zmiany stanu licznika wpłat na stronie Twojej zbiórki. Możesz dalej zbierać pieniądze, a zbiórka będzie trwać aż do momentu, gdy zdecydujesz się ją zamknąć.

Prawda, że proste? To właśnie dlatego dziesiątki tysięcy osób prowadzi już swoje zbiórki na Pomagam.pl. Nie czekaj. Dołącz do nich teraz! Aby założyć zbiórkę, kliknij tutaj lub w przycisk poniżej:

Pomagam.pl wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej

Zamknij