XXII Festiwal Czeremcha 2017

13 807 zł  z 40 000 zł (Cel)
Wpłaciło 156 osób
Barbara Kuzub-Samosiuk - awatar

Barbara Kuzub-Samosiuk

Organizator zbiórki

O festiwalu , o nas

Festiwal Wielu Kultur i Narodów „Z wiejskiego podwórza“ należy do czołówki festiwali folkowych w Polsce i dorównuje poziomem artystycznym takim festiwalom jak Ethno Port w Poznaniu, Rozstaje w Krakowie, Nowa Tradycja w Warszawie czy Mikołajki Folkowe w Lublinie.

„Z wiejskiego podwórza“ to jedyny o tak wysokim poziomie i bogatym programie  festiwal folkowy na Podlasiu i jeden z nielicznych w Polsce. Na festiwalu można bowiem zobaczyć zarówno tradycyjną sztukę i kulturę ludową jak i jej transformacje, w wykonaniu najlepszych artystów.

„Z wiejskiego podwórza”, to nie tylko koncerty uznanych zespołów world music, to także warsztaty rękodzielnicze ,muzyczne, taneczne, kulinarne, wystawy fotograficzne, pokazy filmów, spotkania, spektakle teatralne, międzynarodowe konferencje tematycznie związane  z kulturą ludową, Przegląd Muzykujących na Harmonijkach Ustnych, pokazy obrzędów. Od ponad 10 lat odbywa się podczas festiwalu konkurs na najciekawszą potrawę regionalną. Przez wiele lat jury przewodniczył Maciej Kuroń, obecnie w jury zasiada jego syna Jan Kuroń oraz kilku  znanych polskich kucharzy: Joanna Jakubiuk, Gieno Mientkiewicz  i Zbyszek Kmieć.

Co roku w trakcie festiwalu odbywa się Jarmark Rękodzieła. Wystawcą może być jedynie twórca wykonujący własnoręcznie przedmioty sztuki ludowej i artystycznej.
Przez ponad 20 lat festiwal odwiedzili uznani artyści z Polski, Ukrainy, Białorusi, Litwy, Łotwy, Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii, Węgier, Bułgarii, Serbii, Słowacji, Czech, Słowenii, Albanii, Rosji, USA, Estonii, Wenezueli, Zimbabwe, Maroko , Portugalii i Turcji Od  2015 roku podczas festiwalu odbywają się Mistrzostwa w Piłce Błotnej Swamp Football, początkowo jako jednodniowa impreza, obecnie dwudniowa, z uwagi na duże zainteresowania drużyn z Polski i z zagranicy.

Festiwal „Z wiejskiego podwórza“ to jedyny festiwal, który ma bezpłatny specjalny pociąg festiwalowy, który ze stolicy Polski przywozi i odwozi bezpłatnie publiczność festiwalową. Partnerem są Koleje Mazowieckie.

Podczas ponad dwudziestu edycji wystąpili m.in.
Kapela Ze Wsi Warszawa (Polska)Boban & Marko Marković Orchestra (Serbia ), Czeremszyna (Polska), Daab (Polska) , Addictive TV (Uk) , Todar i WZ Orkiestra ( Białoruś), Horyna (Ukraina), Kraków Street Band (Polska), VOO VOO (Polska), TrebunieTutki (Polska), Haydamaky (Ukraina), Kozak System (Ukraina) , Transglobal Underground (UK), Fanfara Tirana (Albania), Blasting Company (USA), Pałac (Białoruś), Kroke(Polska), The Cracow Klezmer Band (Polska), Muzykanci (Polska), Orlek (Słowenia), Hrdza (Słowacja), Tomasz Koćko Orchestra (Czechy), Kriwi (Białoruś), Troitsa (Białoruś), Werchowyna (Polska), Orkiestra Św. Mikołaja ( Polska), Czesław Śpiewa (Polska/Dania), Bohemian Betyars (Węgry), Ottava Yo (Rosja), Ilgi (Łotwa), Sutaras (Litwa), Mokoomba (Zimbabwe), Gypsy Ska Orquesta (Wenezulea), Chicaga Group ( Maroko), Light in Babylon ( Turcja) , Kapela Maliszów ( Polska), Prusinowski Trio ( Polska), Cimbaliband ( Węgry) , Oratnitza (Bułgaria), Dobranotch (Rosja), Svjata Vatra ( Estonia) , Kwartet Jorgi (Polska), Chudoba (Polska), Ćaci Vorba(Polska), Bubliczki (Polska), Di Grine Kuzine ( Niemcy), The Transsylvanians ( Niemcy), Embryo (Niemcy), Pressburger Klezmer Band ( Słowacja), MU(Portugalia), Drewo ( Ukraina), Syrbacy (Polska), Sarakina (Polska), The Ukrainians ( UK) , Jacek Kleyff i Orkiestra Na Zdrowie (Polska)

Festiwal organizuje Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej i Gminny Ośrodek Kultury w Czeremsze, a gospodarzem imprezy jest zespół Czeremszyna.
Kiedy podjęliśmy trud organizacji tego przedsięwzięcia w niewielkiej miejscowości , nie przypuszczaliśmy , że tyle ludzie nam zaufa. Co roku na festiwal przyjeżdża kilka tysięcy osób chwaląc jego poziom i niespotykaną atmosferę. Ważne też, że wszystkie działania festiwalowe są bezpłatne

Nasz cel
Festiwal wspiera Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ( 90 000 zł ) oraz Województwo Podlaskie ( 20 000 zł) . Niestety otrzymane środki nie są wystarczające aby podtrzymać wysoki poziom artystyczny i organizacyjny festiwalu, całościowy koszt bowiem to ok. 200 000 zł. Oczywiście cały czas poszukujemy sponsorów , ale niestety o nich coraz trudniej.

Dlatego zwracamy się z prośbą o pomoc w zebraniu części brakującej kwoty 40 000 zł
(20% całego budżetu festiwalowego) , którą przeznaczymy na honoraria dla występujących artystów z Polski i z zagranicy.

 
Wierzymy, że razem na pewno uda nam się zorganizować kolejną edycję Festiwalu na równie wysokim poziomie co dotychczas.

Nie możemy przecież zawieść Was  Widzów i Artystów.

Zwracamy się dziś właśnie do Ciebie: wesprzyj nas finansowo i stwórz Festiwal „Z wiejskiego podwórza” razem z nami !

W podziękowaniu za Wasze wsparcie przygotowaliśmy upominki:

do 30 zł

bez nagrody rzeczowej, podziękowanie na fanpage festiwalowym

31 zł do 49.90 zł

cegiełka (zdjęcie z autografami gospodarzy Festiwalu - Czeremszyny)

50 zł do 99,90 zł

Limitowana płyta festiwalowa 2017 (specjalna edycja przeznaczona tylko dla darczyńców) +

cegiełka (zdjęcie z autografami gospodarzy Festiwalu - Czeremszyny)

100 zł do 199,90 zł

Limitowana koszulka festiwalowa 2017 (specjalna edycja przeznaczona tylko dla darczyńców) + cegiełka (zdjęcie z autografami gospodarzy Festiwalu - Czeremszyny)

200 zł do 299,90 zł

Limitowany zestaw festiwalowy: koszulka + płyta  (specjalna edycja przeznaczona tylko dla darczyńców) +  cegiełka (zdjęcie z autografami gospodarzy Festiwalu - Czeremszyny)

300 zł do 399,90 zł

Limitowany zestaw festiwalowy: koszulka + płyta + torba festiwalowa + smycz   (specjalna edycja przeznaczona tylko dla darczyńców) + cegiełka (zdjęcie z autografami gospodarzy Festiwalu - Czeremszyny)

400 zł do 699,90 zł

Limitowany zestaw festiwalowy: koszulka + płyta + torba festiwalowa + smycz     (specjalna edycja przeznaczona tylko dla darczyńców) + 5 archiwalnych płyt festiwalowych + DVD festiwalowe z 2010 r. + cegiełka (zdjęcie z autografami gospodarzy Festiwalu - Czeremszyny)

700 zł do 999,90 zł

Limitowany zestaw festiwalowy: koszulka + płyta + torba festiwalowa + smycz   (specjalna edycja przeznaczona tylko dla darczyńców) + 8 archiwalnych płyt festiwalowych +
2 archiwalne koszulki festiwalowe + DVD festiwalowe z 2010 r. + cegiełka (zdjęcie z autografami gospodarzy Festiwalu - Czeremszyny)

1000 zł i więcej

Limitowany zestaw festiwalowy: koszulka + płyta + torba festiwalowa + smycz   (specjalna edycja przeznaczona tylko dla darczyńców) + 10 archiwalnych płyt festiwalowych + 2 archiwalne koszulki festiwalowe + DVD festiwalowe z 2010 r. + 2 archiwalne torby festiwalowe + 2 unikatowe publikacje: Wyplatanie ze słomy i Ginące rzemiosła z DVD + cegiełka (zdjęcie z autografami gospodarzy Festiwalu - Czeremszyny)

Upominki będą do odbioru podczas festiwalu w biurze festiwalowym lub po zakończeniu festiwalu w Gminnym Ośrodku Kultury w Czeremsze.

Osobom, które nie odbiorą upominków, wyślemy je pocztą, po 10 sierpnia 2017 r.

Kontakt w sprawie logistyki upominków  [email protected]

---------------------------------------------------------------------------------------------
About the Festival, about us
Festival of Many Cultures and Nations “Z wiejskiego podwórza” is one of the leading folk festivals in Poland and it is equal to the artistic level of festivals like: “Ethno Port” in Poznań, “Rozstaje” in Cracow, “Nowa Tradycja” in Warsaw or “Mikołajki Folkowe” in Lublin.

“Z wiejskiego podwórza” is the only one of such a high level and rich program folk festival in Podlasie and one of a few in Poland. At the festival you can see both traditional arts and folk culture and its transformation, performed by the best artists.

„Z wiejskiego podwórza”, is not just concerts of famous world music bands, it is also the handicraft, music, dance and culinary workshops, photo exhibitions, films screenings, meetings, theatre performances, international conferences related to the theme of folk culture, Review of Harmonica Players, ritual shows. During the festival, for more than 10 years, has taken place the competition for the most of interesting regional dish.

Every year during the festival takes place the Handicraft Fair. The exhibitor can only be the creator of the folk and artistic arts.

For more than 20 years the festival has been visited by famous artists from Poland, Ukraine, Belarus, Lithuania, Latvia, Germany, France, Great Britain, Hungary, Bulgarian, Serbia, Slovakia, Czech Republic, Slovenia, Albania, Russia, USA, Estonia, Venezuela, Zimbabwe, Morocco, Portugal, and Turkey. Since 2015, during the festival, the MILF Champions League Swampions Soccer League has taken place.

Festival „Z wiejskiego podwórza” is the only festival, that has a special free of charge festival train, which brings from the capital of Poland and takes back the festival audience. The partners are the Mazovian Railways.

The festival is organized by the Association of Folk Culture Lovers and Municipal Cultural Centre in Czeremcha. The host of the event is “Czeremszyna” band. When we took the effort to organize this undertaking in a small town, we even didn’t expect, that so many people trust us. Every year thousands of people come to the festival praising its level and unique atmosphere. It is also important that all festival activities are free.

Our aim

The festival is supported by the Ministry of National Heritage (PLN 90 000) and the Podlaskie Voivodeship (PLN 20 000). Unfortunately, received funds are not enough to maintain a high artistic and organizational level of the festival because the total cost is PLN 200 000. Of course, we are constantly looking for sponsors, but unfortunately they are getting harder and harder.

Therefore, we ask for help in collecting the missing part of PLN 40 000 (20% of the whole festival budget), that we will spend on the fees of Polish and foreign artists.

We believe, that together we will definitely manage to organize the next edition of the Festival at as high level as before.

We can’t disappoint (let You down) You – the Viewers (Spectators) and the Artist.

We are turning today just to You: support us financially and create the Festival “Z wiejskiego podwórza” with us!

To thank You for your support we have prepared gifts:

Up to PLN 30 without the prize, thanks on the festival fanpage

PLN 31 up to PLN 49,90 (the photo with autographs of the hosts of the Festival – “Czeremszyna”)

PLN 50 up to PLN 99,90 Limited edition of the festival CD 2017 (special edition dedicated only to donors) + the photo with autographs of the hosts of the Festival – “Czeremszyna”

PLN 100 up to PLN 199,90 Limited edition of the T-shirt 2017 (special edition dedicated only to donors) + the photo with autographs of the hosts of the Festival – “Czeremszyna”

PLN 200 up to PLN 299,90 Limited edition of the festival set: T-shirt + CD (special edition dedicated only to donors) + the photo with autographs of the hosts of the Festival – “Czeremszyna”

PLN 300 up to PLN 399,90 Limited edition of the festival set: T-shirt + CD + festival bag + lanyard hole (special edition dedicated only for donors) + the photo with autographs of the hosts of the Festival – “Czeremszyna”

PLN 400 up to PLN 699,90 Limited edition of the festival set: T-shirt + CD + festival bag + lanyard hole (special edition dedicated only for donors) + 5 archival festival CDs + festival DVD from 2010 + the photo with autographs of the hosts of the Festival – “Czeremszyna”

PLN 700 up to PLN 999,90 Limited edition of the festival set: T-shirt + CD + festival bag + lanyard hole (special edition dedicated only for donors) + 8 archival festival CDs + 2 archival festival T-shirts + festival DVD from 2010 + the photo with autographs of the hosts of the Festival – “Czeremszyna”

PLN 1000 and more Limited edition of the festival set: T-shirt + CD + festival bag + lanyard hole (special edition dedicated only for donors) + 10 archival festival CDs + 2 archival festival T-shirts + festival DVD from 2010 + 2 archival festival bags + 2 unique publications: “Weaving from straw” and  “Disappearing handicraft” with DVD + the photo with autographs of the hosts of the Festival – “Czeremszyna”

The gifts can be picked up at the festival office during the festival or at the end of the festival in the Municipal Cultural Center in Czeremcha.

For those who do not collect the gift items, we will send them by post after August 10, 2017, only in Poland free.

Contact on gift logistics [email protected]


Aktualizacje


 • Barbara Kuzub-Samosiuk - awatar

  Barbara Kuzub-Samosiuk

  01.06.2017
  01.06.2017

  Takie koszulki zaprojektowaliśmy dla wspierających nasz festiwal :-) Jeśli wsparłaś/wsparłeś festiwal kwotą powyżej 100 zł i chciałabyś/chciałbyś mieć koszulkę przed festiwalem napisz na [email protected].
  dziękujemy za wspierania festiwalu :-)

  Zdjęcie aktualizacji 5 332

Słowa wsparcia

Twoje słowa mają moc pomagania! Wpłać darowiznę i przekaż kilka słów wsparcia 🤲


 • e.g. - awatar

  e.g.

  21.07.2017
  21.07.2017

  powodzenia!!

  • Barbara Kuzub-Samosiuk - awatar

   Barbara Kuzub-Samosiuk - Organizator zbiórki

   21.07.2017
   21.07.2017

   dziękujemy :-)

 • Anonimowy Darczyńca - awatar

  Anonimowy Darczyńca

  18.07.2017
  18.07.2017

  do zobaczenia <3

  • Barbara Kuzub-Samosiuk - awatar

   Barbara Kuzub-Samosiuk - Organizator zbiórki

   20.07.2017
   20.07.2017

   dziękujemy :-) do zobaczenia na festiwalu :-)

 • Anonimowy Darczyńca - awatar

  Anonimowy Darczyńca

  19.06.2017
  19.06.2017

  Nie poddawajcie się ani na chwilę! Wysyłam dużo pozytywnej energii!

  • Barbara Kuzub-Samosiuk - awatar

   Barbara Kuzub-Samosiuk - Organizator zbiórki

   20.06.2017
   20.06.2017

   Dziękujemy Kochani :-) Przyjeżdżajcie na Festiwal :-)

 • Alena Liavonchanka - awatar

  Alena Liavonchanka

  07.06.2017
  07.06.2017

  Pryvitanne z Kanady, pospehu vam i vashamu festyvalju!

  • Barbara Kuzub-Samosiuk - awatar

   Barbara Kuzub-Samosiuk - Organizator zbiórki

   07.06.2017
   07.06.2017

   Diakujemo :-)

 • Anna - awatar

  Anna

  05.06.2017
  05.06.2017

  Najpiękniejszy festiwal!!

  • Barbara Kuzub-Samosiuk - awatar

   Barbara Kuzub-Samosiuk - Organizator zbiórki

   15.06.2017
   15.06.2017

   Dziękujemy :-) do zobaczenia na festiwalu :-)

13 807 zł  z 40 000 zł (Cel)
Wpłaciło 156 osób
Barbara Kuzub-Samosiuk - awatar

Barbara Kuzub-Samosiuk

Organizator zbiórki

Zadaj pytanie

Wpłaty: 156

Anonimowy Darczyńca - awatar
Anonimowy Darczyńca
120
Anonimowy Darczyńca - awatar
Anonimowy Darczyńca
300
Anonimowy Darczyńca - awatar
Anonimowy Darczyńca
95
e.g. - awatar
e.g.
10
Anonimowy Darczyńca - awatar
Anonimowy Darczyńca
100
Anonimowy Darczyńca - awatar
Anonimowy Darczyńca
100
Anonimowy Darczyńca - awatar
Anonimowy Darczyńca
55
Anonimowy Darczyńca - awatar
Anonimowy Darczyńca
100
Anonimowy Darczyńca - awatar
Anonimowy Darczyńca
99
katarzyna okuniewska - awatar
katarzyna okuniewska
50

Uważasz, że ta zbiórka zawiera niedozwolone treści ? Napisz do nas

Załóż swoją pierwszą zbiórkę

Zbieraj pieniądze na to, czego
najbardziej potrzebujesz już dziś!

Jak założyć zbiórkę na Pomagam.pl

Pomagam.pl to największy i najpopularniejszy w Polsce serwis do tworzenia internetowych zbiórek pieniędzy. To narzędzie, które umożliwia każdemu i całkowicie za darmo założenie zbiórki w kilka chwil.

Dzięki Pomagam.pl w łatwy i bezpieczny sposób zbierzesz fundusze na to, co dla Ciebie ważne m.in. pokrycie kosztów leczenia, wsparcie bliskich w trudnych chwilach i na inicjatywy bliskie Twojemu sercu.

Krok 1:Chcesz założyć zbiórkę, ale nie wiesz od czego zacząć? Nie martw się! Obejrzyj krótki film poniżej, który tłumaczy, jak działa Pomagam.pl.

Krok 2:Zbiórkę na Pomagam.pl przygotowujesz i publikujesz samodzielnie. Nie przejmuj się - założenie zbiórki trwa dosłownie kilka chwil i jest prostsze, niż myślisz. Sprawdź poniższy poradnik.

W momencie tworzenia zbiorki możesz wybrać, czy chcesz ją prowadzić samodzielnie czy ze wsparciem Pomagam.pl. Pierwsza opcja jest całkowicie darmowa. Jeśli natomiast zdecydujesz się na promowanie zbiórki z naszym wsparciem, będziemy przypominać o Twojej zbiórce i zachęcać do wpłat osoby, które ostatnio odwiedziły stronę Twojej zbiórki (tzw. retargeting).

W tym celu będziemy wyświetlać Twoją zbiórkę zarówno na stronie głównej Pomagam.pl jak i w reklamach internetowych. Zwiększa to szanse na to, że więcej odwiedzających Twoją zbiórkę osób zdecyduje się ostatecznie na wpłatę lub udostępnienie zbiórki. W zamian za to dodatkowe, nieobowiązkowe wsparcie w promocji od każdej wpłaty potrącimy automatycznie 12%.

Krok 3:Twoja zbiórka jest gotowa, czas zacząć działać! Nikt nie wypromuje Twojej zbiórki tak jak Ty, dlatego pamiętaj, żeby udostępniać ją we wszystkich mediach społecznościowych: Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn czy YouTube i TikTok. Zacznij od rodziny i przyjaciół - poproś ich o udostępnienie i zachęć do wpłat. Wyślij znajomym linka do zbiórki z krótkim opisem na Messengerze, SMSem lub mailowo. Następnie skontaktuj się z lokalnymi mediami z prośbą o publikację Twojej zbiórki oraz zaangażuj w promocję okoliczne organizacje społeczne, władze samorządowe, instytucje oraz osoby znane w Twojej okolicy.

Pamiętaj, im więcej osób dowie się o Twojej zbiórce, tym większa szansa na osiągniecie celu! Więcej porad znajdziesz w ebooku, jak założyć i prowadzić skuteczną zbiórkę. Znajdziesz go w swoim panelu zarządzania zbiórką po jej stworzeniu. Sprawdź również naszego bloga, w którym dzielimy się praktycznymi poradami i wskazówkami.

Krok 4:Wszystkie osoby odwiedzające Twoją zbiórkę mogą szybko i bezpiecznie wpłacać na nią pieniądze, np. przy użyciu przelewów internetowych, kart kredytowych, tradycyjnych przelewów bankowych, a nawet na poczcie! Wpłaty księgują się natychmiast. Wszyscy widzą, jaką kwotę udało się już zebrać i mogą zapraszać do zbiórki kolejne osoby.

Krok 5:Pieniądze ze zbiórki możesz wypłacać na konto bankowe w każdej chwili i tak często, jak chcesz. Wypłata pieniędzy trwa na ogół 3 dni robocze. Wypłata nie spowoduje zmiany stanu licznika wpłat na stronie Twojej zbiórki. Możesz dalej zbierać pieniądze, a zbiórka będzie trwać aż do momentu, gdy zdecydujesz się ją zamknąć.

Prawda, że proste? To właśnie dlatego dziesiątki tysięcy osób prowadzi już swoje zbiórki na Pomagam.pl. Nie czekaj. Dołącz do nich teraz! Aby założyć zbiórkę, kliknij tutaj lub w przycisk poniżej:

Pomagam.pl wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej

Zamknij