Małgosia Eberchart - awatar

Małgosia Eberchart

Organizator zbiórki

Z całego serca dziękuję za wszystkie wpłaty!!!

Fundacja Grupy Pomagamy ze Słubic utworzyła na fb grupę Uratujmy życie Arka!!!!- LICYTACJE . Można tam nabyć lub samemu wystawić rzeczy lub usługi i w ten sposób pomóc Arkowi rozpocząć i kontynuować terapię. Serdecznie zapraszamy. 

05.04.2018 jadąc na gastroskopię nie spodziewałem się wyroku śmierci. Ja - 46-letni zdrowy człowiek, od lat wegetarianin, stroniący od używek, nie palący usłyszałem diagnozę rak żołądka w zaawansowanym stadium. Chichot losu. Nadal nie mogę czasami uwierzyć, że to przytrafiło się właśnie mnie. Natychmiast skierowanie do szpitala na dalszą diagnostykę, podejrzenie przerzutów do wątroby. Świat się zatrzymał. Wyniki histopatologiczne potwierdzają najgorsze - rak gruczołowy, a dalsza diagnostyka przerzuty do węzłów chłonnych i wątroby. 

Słowa, które słyszę od lekarzy - nieoperacyjny, złośliwy, opieka i chemioterapia paliatywna odbierają nadzieję na życie. Jak powiedzieć o tym bliskim, rodzicom? Jak przekazać taką informację mojej czwórce dzieci

W jednej sekundzie zmieniło się wszystko i rozpoczął się nowy rozdział. Nie chcę, żeby był ostatni - mam tylko jedno największe marzenie, żeby żyć. Bardzo chcę uratować każdy najcenniejszy dzień. Mam dla kogo. Dzięki wsparciu najbliższych nie poddałem się i chcę walczyć. 

Potrzebne mi będzie jednak wsparcie wielu ludzi dobrego serca, żeby moje marzenie mogło się ziścić.  Potrzebuję specjalistycznej terapii.

W dwa miesiące od diagnozy guz urósł pozbawiając mnie możliwości jedzenia i osłabiając mój organizm, z każdym dniem coraz bardziej. Rośnie bardzo szybko i nie zostało mi zbyt wiele czasu na wdrożenie terapii, a strach i oddech śmierci na plecach towarzyszą mi każdego dnia. 

Terapią rokującą, która daje jakiekolwiek szanse na przeżycie i nadzieję jest immunoterapia, która ma być przeprowadzona za granicą. Koszty są bardzo wysokie - obecnie można je jedynie oszacować na ok. 100 tys. euro.  Mając choć część tej kwoty będę mógł rozpocząć leczenie. 

Moi bliscy wspierają mnie jak tylko mogą, ale finansowy ciężar jest zbyt duży do uniesienia.

Dlatego bardzo, bardzo proszę o pomoc. Twoje wsparcie to  jedyna moja szansa na rozpoczęcie terapii i przeżycie. Jestem świadomy, że osób takich, jak ja są tysiące. Mimo wszystko ufam i wierzę, że uda mi się wygrać życie.

Z serca bardzo dziękuję za każde wsparcie. Trudno wyrazić słowami, jaką wartość ma taka pomoc. Arek


The Group Foundation we help from Słubice has created a group Uratujmy życie Arka!!!!- LICYTACJE. You can buy or put things or services yourself and help Arek to start and continue therapy. You are cordially invited. We hope you participate.

05/04/2018 I did not expect a death sentence when I was going for gastroscopy. I - 46-year-old healthy man, for years a vegetarian, avoiding stimulants, non-smoker, have received the diagnosis of stomach cancer in advanced stage. The chuckle of fate. I still cannot at times believe that it happened to me. I was immediately referred to the hospital for further diagnostics and suspicion of metastases to the liver. The world has stopped. Histopathological results confirm the worst - Adenocarcinoma, and further diagnosis of metastasis to lymph nodes and liver. 

The words that I hear from doctors - inoperative, malignant, palliative care and chemotherapy - take away hope for life. How do you tell your relatives, parents? How do I pass this information to my four children? 

In one second, everything changed and a new chapter began. I do not want to be the last one - I have only one big dream to live. I really want to save every precious day.  Thanks to the support of my relatives, I did not give up and want to fight. 

I will need, however, the support of many people with a good heart, so that my dream could come true. I need specialist therapy.

Two months after diagnosis the tumor has grown depriving me of the possibility of eating and weakening my body, with each day more and more. It grows very quickly and I do not have too much time to implement the therapy, and the fear of death on my back accompanies me every day. 

A promising therapy that gives any chance of survival and hope is immunotherapy  to be carried out abroad. The costs are very high - currently, they can only be estimated at around 100,000. Euro. With at least part of this amount I will be able to start treatment. 

My relatives support me as much as they can, but the financial burden is too big to lift.

Therefore, I am asking you for help very much. Your support is my only chance to start therapy and survive. I am aware that there are thousands of people like me. Despite everything, I trust and I believe that I will be able to win my life.

Thank you very much for every support. It is difficult to express in words what value such help is. Arek


Wybierz kwotę

20
50
100
200
1 000
Inna

Aktualności

 • Małgosia Eberchart - awatar

  Małgosia Eberchart

  01.05.19
  01.05.19

  Arek nadal tu jest. Na przekór rokowaniom, na przekór statystykom i diagnozom, chociaż mieliśmy rożne momenty, a czas od listopada jest ciężki. Każdy, z tych dni, który był nam dany tego roku przeżyliśmy najlepiej, najpełniej, najpiękniej, jak było to tylko możliwe. Wycisnęliśmy, jak cytrynę każdy moment lepszego samopoczucia i dobrej formy. Jesteśmy za to wdzięczni całym sercem. To, że jesteśmy w tym miejscu i tyle dobra się wydarzyło zawdzięczamy WAM ❤️- tysiącom cudownych, wspaniałych ludzi. Znanych i anonimowych. Arek nadal potrzebuje intensywnej terapii. Ten rok był długi, intensywny i kosztowny. Daliśmy radę tylko dzięki Waszemu wsparciu. Nie jesteśmy w stanie udźwignąć tego finansowo sami - nawet z pomocą rodziny i najbliższych . Z góry bardzo, bardzo dziękujemy każdej osobie, która nadal będzie chciała nas wesprzeć. Dla nas każda wpłata jest bezcenna. Dziękujemy Wam za każdy dzień ostatniego roku, który przeżyliśmy dzięki waszej wrażliwości i empatii 🙏🏻

Komentarze

 • Anonimowy Darczyńca - awatar

  Anonimowy Darczyńca

  21.05.19
  21.05.19

  ❤️

 • Zdzisław Łasic - awatar

  Zdzisław Łasic

  07.05.19
  07.05.19

  Trzymamy kciuki Arku!

 • Anonimowy Darczyńca - awatar

  Anonimowy Darczyńca

  05.05.19
  05.05.19

  Życzę dużo zdrowia i siły!

 • www.idzpodprad.pl - awatar

  www.idzpodprad.pl

  02.05.19
  02.05.19

  „Chociażbym chodził ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną.” Psalm 23,4-5

 • Adela - awatar

  Adela

  02.05.19
  02.05.19

  Czekałam na dobre wieści i są ! Pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się 😘

Małgosia Eberchart - awatar

Małgosia Eberchart

Organizator zbiórki

Wpłaty - 4 875

Anonimowy Darczyńca - awatar
50
Anonimowy Darczyńca
Karolina - awatar
50
Karolina
Anonimowy Darczyńca - awatar
50
Anonimowy Darczyńca
Zdzisław Łasic - awatar
100
Zdzisław Łasic
Justyna - awatar
10
Justyna
Anonimowy Darczyńca - awatar
100
Anonimowy Darczyńca
Anonimowy Darczyńca - awatar
50
Anonimowy Darczyńca
Anonimowy Darczyńca - awatar
100
Anonimowy Darczyńca
Anonimowy Darczyńca - awatar
31
Anonimowy Darczyńca
Anonimowy Darczyńca - awatar
20
Anonimowy Darczyńca

Uważasz, że ta zbiórka zawiera niedozwolone treści ? Napisz do nas

Jak to działa?

1

Stwórz zbiórkę

Podaj kwotę, uzupełnij opis, gotowe!

2

Udostępnij

Zapraszaj do wsparcia zbiórki.

3

Zbierz pieniądze

Wykorzystaj najlepsze narzędzie w sieci.

Pomagam.pl wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej

Zamknij