Małgosia Eberchart - awatar

Małgosia Eberchart

Organizator zbiórki

Z całego serca dziękuję za wszystkie wpłaty!!!

Fundacja Grupy Pomagamy ze Słubic utworzyła na fb grupę Uratujmy życie Arka!!!!- LICYTACJE . Można tam nabyć lub samemu wystawić rzeczy lub usługi i w ten sposób pomóc Arkowi rozpocząć i kontynuować terapię. Serdecznie zapraszamy. 

05.04.2018 jadąc na gastroskopię nie spodziewałem się wyroku śmierci. Ja - 46-letni zdrowy człowiek, od lat wegetarianin, stroniący od używek, nie palący usłyszałem diagnozę rak żołądka w zaawansowanym stadium. Chichot losu. Nadal nie mogę czasami uwierzyć, że to przytrafiło się właśnie mnie. Natychmiast skierowanie do szpitala na dalszą diagnostykę, podejrzenie przerzutów do wątroby. Świat się zatrzymał. Wyniki histopatologiczne potwierdzają najgorsze - rak gruczołowy, a dalsza diagnostyka przerzuty do węzłów chłonnych i wątroby. 

Słowa, które słyszę od lekarzy - nieoperacyjny, złośliwy, opieka i chemioterapia paliatywna odbierają nadzieję na życie. Jak powiedzieć o tym bliskim, rodzicom? Jak przekazać taką informację mojej czwórce dzieci

W jednej sekundzie zmieniło się wszystko i rozpoczął się nowy rozdział. Nie chcę, żeby był ostatni - mam tylko jedno największe marzenie, żeby żyć. Bardzo chcę uratować każdy najcenniejszy dzień. Mam dla kogo. Dzięki wsparciu najbliższych nie poddałem się i chcę walczyć. 

Potrzebne mi będzie jednak wsparcie wielu ludzi dobrego serca, żeby moje marzenie mogło się ziścić.  Potrzebuję specjalistycznej terapii.

W dwa miesiące od diagnozy guz urósł pozbawiając mnie możliwości jedzenia i osłabiając mój organizm, z każdym dniem coraz bardziej. Rośnie bardzo szybko i nie zostało mi zbyt wiele czasu na wdrożenie terapii, a strach i oddech śmierci na plecach towarzyszą mi każdego dnia. 

Terapią rokującą, która daje jakiekolwiek szanse na przeżycie i nadzieję jest immunoterapia, która ma być przeprowadzona za granicą. Koszty są bardzo wysokie - obecnie można je jedynie oszacować na ok. 100 tys. euro.  Mając choć część tej kwoty będę mógł rozpocząć leczenie. 

Moi bliscy wspierają mnie jak tylko mogą, ale finansowy ciężar jest zbyt duży do uniesienia.

Dlatego bardzo, bardzo proszę o pomoc. Twoje wsparcie to  jedyna moja szansa na rozpoczęcie terapii i przeżycie. Jestem świadomy, że osób takich, jak ja są tysiące. Mimo wszystko ufam i wierzę, że uda mi się wygrać życie.

Z serca bardzo dziękuję za każde wsparcie. Trudno wyrazić słowami, jaką wartość ma taka pomoc. Arek


The Group Foundation we help from Słubice has created a group Uratujmy życie Arka!!!!- LICYTACJE. You can buy or put things or services yourself and help Arek to start and continue therapy. You are cordially invited. We hope you participate.

05/04/2018 I did not expect a death sentence when I was going for gastroscopy. I - 46-year-old healthy man, for years a vegetarian, avoiding stimulants, non-smoker, have received the diagnosis of stomach cancer in advanced stage. The chuckle of fate. I still cannot at times believe that it happened to me. I was immediately referred to the hospital for further diagnostics and suspicion of metastases to the liver. The world has stopped. Histopathological results confirm the worst - Adenocarcinoma, and further diagnosis of metastasis to lymph nodes and liver. 

The words that I hear from doctors - inoperative, malignant, palliative care and chemotherapy - take away hope for life. How do you tell your relatives, parents? How do I pass this information to my four children? 

In one second, everything changed and a new chapter began. I do not want to be the last one - I have only one big dream to live. I really want to save every precious day.  Thanks to the support of my relatives, I did not give up and want to fight. 

I will need, however, the support of many people with a good heart, so that my dream could come true. I need specialist therapy.

Two months after diagnosis the tumor has grown depriving me of the possibility of eating and weakening my body, with each day more and more. It grows very quickly and I do not have too much time to implement the therapy, and the fear of death on my back accompanies me every day. 

A promising therapy that gives any chance of survival and hope is immunotherapy  to be carried out abroad. The costs are very high - currently, they can only be estimated at around 100,000. Euro. With at least part of this amount I will be able to start treatment. 

My relatives support me as much as they can, but the financial burden is too big to lift.

Therefore, I am asking you for help very much. Your support is my only chance to start therapy and survive. I am aware that there are thousands of people like me. Despite everything, I trust and I believe that I will be able to win my life.

Thank you very much for every support. It is difficult to express in words what value such help is. Arek


Komentarze

 • Agnieszka Sinicka - awatar

  Agnieszka Sinicka

  18.07.18
  18.07.18

  Panie Arku, moj Tata niestety umarł na ten nowotwór ale mial prawie 70 lat. Wierzę, że Pana ta choroba nie pokona i trzymam za Pana kciuki.

 • Anonimowy Darczyńca - awatar

  Anonimowy Darczyńca

  18.07.18
  18.07.18

  3mam kciuki !!!! Damy radę ! Pozdrawiam przemo

 • Anonimowy Darczyńca - awatar

  Anonimowy Darczyńca

  18.07.18
  18.07.18

  Dużo siły życzę!

 • Aleksander - awatar

  Aleksander

  18.07.18
  18.07.18

  Lepiej, wujku

 • Andrzej Ciochoń - awatar

  Andrzej Ciochoń

  17.07.18
  17.07.18

  Zdrowia i zebrania pieniędzy na leczenie.

Małgosia Eberchart - awatar

Małgosia Eberchart

Organizator zbiórki

Wpłaty - 2 864

Krzysiek Martyna - awatar
100
Krzysiek Martyna
Grażyna - awatar
15
Grażyna
Mariusz Neroj - awatar
10
Mariusz Neroj
Anonimowy Darczyńca - awatar
10
Anonimowy Darczyńca
Anonimowy Darczyńca - awatar
10
Anonimowy Darczyńca
Anonimowy Darczyńca - awatar
10
Anonimowy Darczyńca
Anonimowy Darczyńca - awatar
10
Anonimowy Darczyńca
Anonimowy Darczyńca - awatar
20
Anonimowy Darczyńca
Anonimowy Darczyńca - awatar
30
Anonimowy Darczyńca
Joanna Bulbiak - awatar
20
Joanna Bulbiak

Uważasz, że ta zbiórka zawiera niedozwolone treści ? Napisz do nas

Jak to działa?

1

Stwórz zbiórkę

Podaj kwotę, uzupełnij opis, gotowe!

2

Udostępnij

Zapraszaj do wsparcia zbiórki.

3

Zbierz pieniądze

Wykorzystaj najlepsze narzędzie w sieci.

Pomagam.pl wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej

Zamknij

Pomagam.pl korzysta z plików cookie na zasadach opisanych w polityce prywatności, która uległa zmianie. Dowiedz się więcej.