Zbiórka Zostań Dziedzicem na zamku! - miniaturka zdjęcia

Zostań Dziedzicem na zamku!

[Deutscher Text bald]
[English text soon]

Zostań Dziedzicem Gryfa!

Dziedzice, którzy dotychczas zebrali się w ramach projektu, wybrali cel! Stał się nim urokliwy Zamek Gryf, położony niedaleko Gryfowa Śląskiego. Dołącz do nich i stań się Dziedzicem lub Dziedziczką Gryfa!

Jak to działa?

Ty wpłacasz pieniądze na projekt tutaj i tym samym zyskujesz tytuł Dziedzica z Nadania dla pierwszego wykupionego w ramach projektu gotyckiego założenia. Tytuł Dziedzica z Nadania da Ci szereg przywilejów - najważniejszym jest prawo głosu równe głosowi członków zarządu podczas wszelkich obrad dotyczących przyszłości założenia. Zyskasz też wiele innych przywilejów w tym np. Prawo podatkowe, umożliwiające czerpanie zysku w przypadku nadania obiektowi komercyjnej funkcji, czy Prawo stacji - możliwość zatrzymania się w obrębie zabytku, jeśli tylko stan techniczny na to pozwala. Wpłacając pieniądze na cel odkupienia zaniedbanej, gotyckiej twierdzy w chwili jej wykupienia zyskasz dożywotnie prawa decydowania o jej losie! Fundacja zadba o zarządzanie obiektem i jego odbudowę, Ty zaś zyskasz ważny głos w sprawie jego funkcji i kierunków rozwoju równy każdemu z członków zarządu, lub jeśli zechcesz i znajdziesz czas - zasiądziesz w organach Fundacji celowej powołanej dla zamku. Twoje prawa zostaną potwierdzone na piśmie w chwili zakupu gotyckiej twierdzy.

Dlaczego warto?

Dziesiątki twierdz, kaszteli, wież i warowni wciąż popada w ruinę. W niedoświadczonych, lub nieodpowiedzialnych rękach na naszych oczach chylą się ku upadkowi. Zamiast na to biernie patrzeć, we współpracy z grupą Tajne Stowarzyszenie Jawnych Przeciwników Barokizowania Budowli Gotyckich postanowiliśmy oddać w Twoje ręce narzędzie do zmiany takiego stanu rzeczy. Nikt z nas samodzielnie nie udźwignie ciężaru kupna, zabezpieczenia i odbudowy gotyckiej twierdzy, ale z łatwością możemy zrobić to wspólnymi siłami!

FAQ:

->Co zyskam jako "dziedzic"?

Każdy Dziedzic zyska poniższe prawa i przywileje:
*Prawo głosu – prawo do udziału w głosowaniach organów fundacji celowej
*Prawo urzędu - prawo do kandydowania do organów fundacji celowej (głosowanie powszechne Dziedziców)
 *Prawo stacji  - prawo do nieodpłatnego zatrzymania w obiekcie
 *Prawo podatkowe - prawo do czerpania zysku, jeśli w obiekcie będzie prowadzona komercyjna działalność gospodarcza (adekwatne do procentowego udziału w wykupieniu obiektu)
 *Prawo Dziedziczenia - Dziedzic ma prawo wskazać jedną osobę, która odziedziczy po nim tytuł Dziedzica na zamku. Nie musi być to osoba spokrewniona, ale musi być wskazana notarialnie (np. w formie testamentu). Tytuł Dziedzica przechodzi na wskazaną osobę w chwili, w której Dziedzic umiera. W przypadku braku wskazania Dziedzica w testamencie, najbliższa rodzina Dziedzica (rodzice, rodzeństwo, małżonkowie, dzieci) ma prawo wytypować spośród siebie jedną osobę, która otrzyma tytuł. W przypadku braku zgody, kto ma to być, pozostali Dziedzice wybierają nowego Dziedzica spośród zgłoszonych przez rodzinę kandydatów w głosowaniu tajnym. W przypadku niemożności wskazania następcy zmarłego Dziedzica przez okres 6 miesięcy od daty zgonu, Prawo Dziedziczenia wygasa.
 *Prawo veta - w sprawach kluczowych, jak np. zbycie obiektu, decyzja Dziedziców musi być jednomyślna
 *Prawo zabawy - w przypadku organizowania imprez biletowanych o charakterze masowym, Dziedzic ma pierwszeństwo obecności o ile wszystkie bilety nie zostały wyprzedane
 *Prawo troski - w przypadku, gdy konieczne jest podjęcie natychmiastowych prac remontowych lub naprawczych, każdy z Dziedziców ma prawo zarządzić dobrowolną zbiórkę na ten cel, lub - jeśli zakres koniecznych prac na to pozwala - ogłosić Pospolite Ruszenie Dziedziców, którzy własnymi siłami podejmą się prac, kończąc dzień wspólnym ogniskiem, tańcami i różnymi swawolami
 *Prawo pierwszej nocy - każdy Dziedzic ma prawo do spędzenia jednej nocy w towarzystwie Białej Damy lub Rycerza bez głowy - o ile uda mu się takową zjawę wypatrzyć ;)

->Ile realnie potrzeba zebrać (zakup i podstawowy remont)?

W zależności od wybranego celu kwota zakupu i pierwszych prac remontowych może być różna. Dla zamku Gryf jest to około miliona złotych, który pozwoliłby na wykupienie i wstępne zabezpieczenie obiektu. Gdy obiekt będzie należał do fundacji celowej, Fundacja Twoje Dziedzictwo będzie udzielać wsparcia, by pozyskać niemal 100% środków potrzebnych na remont ze źródeł zewnętrznych - Polskich i Unijnych.

->Po zebraniu kasy i zakupie naprawdę każdy z wpłacających będzie miał głos w sprawie dalszych losów zamku (chodzi mi o podejmowanie decyzji - za każdym razem będą to wszyscy "dziedzice")?

Tak. Niemniej tak jak zarząd ma obowiązek brać udział w obradach Zarządu, tak obecność i głos Dziedzica będą dobrowolne. Wyłączając najważniejsze kwestie, w których głosowanie będzie wymagało kworum Dziedziców. Ale takie głosowania będą prowadzone online, po odpowiedniej weryfikacji głosujących.

->Jakie plany na sam zamek po ewentualnym zakupie i remoncie?

Nasza propozycja jako Fundacji Twoje Dziedzictwo, to jak najszerszy wachlarz funkcji otwartych, nie ingerujących trwale w substancję zabytku - festiwale, plenery, gry terenowe, konwenty, koncerty, wydarzenia kulturalne. Ale o docelowej funkcji zdecydują ludzie, którzy się na obiekt zrzucają. Fundacja Twoje Dziedzictwo jest w tym projekcie narzędziem i organem doradczym.

->Czy nie lepiej byłoby wzorem francuskim powołać firmę, w której udziały mieliby wszyscy wpłacający (adekwatne do wysokości wpłaty) zamiast fundacji i niejasnego statusu dziedzica?

Fundacja celowa będzie działała na podstawie statutu, a statut, zarejestrowany w KRS, będzie gwarantował dożywotnie prawa wszystkim Dziedzicom. Wśród tych praw będzie między innymi prawo głosu równe członkom Zarządu. Prawo to będzie dobrowolne i nie będzie wymagało stawiennictwa na każdym zebraniu Zarządu (fizycznie lub online), ale będzie dawało taką możliwość w dowolnym czasie. Fundacja jest też formalnie pewniejszym podmiotem dla zagwarantowania dobrej przyszłości gotyckiemu założeniu, które zostanie kupione. Niemniej, jeśli taka będzie wola większości Dziedziców - w grę wchodzi powołanie do życia spółki celowej, w której udziały zostaną podzielone między wszystkich Dziedziców.

->Czy Dziedzic będzie mógł odwiedzać zamek? Na jakich zasadach?

Oczywiście każdy z Dziedziców miałby prawo do odwiedzin. W gestii wybranego Zarządu byłoby jedynie dopilnowanie, by nieplanowo nie przyjechało jednocześnie 10.000 osób. Choć oczywiście spotkanie wszystkich Dziedziców też jest planowane po zakończeniu projektu. Trzeba jednak wziąć pod uwagę stan techniczny poszczególnych elementów założenia i tam, gdzie występowałoby zagrożenie życia lub zdrowia dostęp będzie wyłączony nawet dla Dziedziców do czasu podjęcia odpowiednich prac remontowych, zabezpieczających lub konserwatorskich.

->Co jeśli nie uda się zebrać pełnej kwoty a wybrany zamek zostanie sprzedany?

Jeśli wybrany zamek zostanie sprzedany, cała zebrana kwota pozostanie w projekcie i posłuży zakupowi innego gotyckiego założenia, które również wymaga ratunku i zainteresowania. Taki obiekt zostanie wybrany przez Dziedziców na utworzonej dla nich grupie zamkniętej w portalu Facebook. Projekt będzie trwał, aż do czasu przejęcia takiego założenia.

->Czy tytuł dziedzica będzie dziedziczny?

Tak, zgodnie z opisem - Prawo Dziedziczenia - Dziedzic ma prawo wskazać jedną osobę, która odziedziczy po nim tytuł Dziedzica na zamku. Nie musi być to osoba spokrewniona, ale musi być wskazana notarialnie (np. w formie testamentu). Tytuł Dziedzica przechodzi na wskazaną osobę w chwili, w której Dziedzic umiera. W przypadku braku wskazania Dziedzica w testamencie, najbliższa rodzina Dziedzica (rodzice, rodzeństwo, małżonkowie, dzieci) ma prawo wytypować spośród siebie jedną osobę, która otrzyma tytuł. W przypadku braku zgody, kto ma to być, pozostali Dziedzice wybierają nowego Dziedzica spośród zgłoszonych przez rodzinę kandydatów w głosowaniu tajnym. W przypadku niemożności wskazania następcy zmarłego Dziedzica przez okres 6 miesięcy od daty zgonu, Prawo Dziedziczenia wygasa.

-> Jak zamierzacie rozliczać się kwotowo z dziedzicami? To będzie jakaś wyższa matematyka?
Załóżmy wpłacam 1000 jestem jakby współwłaścicielem 1/800 zamku. Takie też będę czerpał profity z imprez organizowanych na zamku. Teraz Fundacja poprzez włożenie każdej złotówki na np. wbicie gwoździa zmniejsza mój wkład w ogólną wartość zamku, a co za tym idzie mój dochód. Jak zamierzacie się z tego rozliczać z ludźmi? Jak dla mnie to jakieś s-f. Najsłabszy punkt programu.

Jeśli Dziedzice zdecydują o wprowadzeniu funkcji komercyjnej i obiekt będzie generował zysk, to przyjmujemy, że połowa zysku posłuży bezpośrednio obiektowi, a połowa może zostać podzielona pośród Dziedziców. Załóżmy, że w ciągu roku zysk z wszystkich imprez wyniesie 40.000. Połowa, czyli 20.000 może zostać podzielona. 1/800 to 25 PLN. Jeśli udział (np. 1 PLN) nie pozwala na wyliczenie kwoty z zysku wygenerowanego przez obiekt, gdyż kwota jest niższa niż 1 PLN, taki udział jest pomijany w rocznym rozliczeniu. Nie umniejsza to innych praw Dziedzica. Każda złotówka wydana na remont musi skądś pochodzić. Jeśli jest wygenerowana przez działalność komercyjną prowadzoną przez fundację celową, to nie wpływa na udziały Dziedziców. Podobnie jeśli pochodzi z dotacji krajowych lub unijnych. Udział procentowy zmienia się tylko wówczas, gdy taka złotówka pochodzi od któregoś z Dziedziców.
Pamiętajmy przy tym, że głównym celem jest nadanie obiektowi nowej funkcji i dobra zabawa, zaś Prawo Podatkowe jest jedynie dopełnieniem. 

-> Jak zagwarantujecie wpływy dziedzicom i jaki będzie ich udział w przypadku strat, czy realizacji dalszych prac remontowych itp.

Zarządcą obiektu stanie się fundacja celowa, powołana dla wykupionego obiektu. Fundacja, jako osoba prawna, będzie ponosiła odpowiedzialność za obiekt, będzie podlegała nakazom konserwatorskim, będzie zlecała projekty i prowadziła prace remontowe. Zarządzać nią będą Dziedzice poprzez rotacyjnie wybierane przez nich spośród nich organy reprezentacji i nadzoru. Nie ma gwarancji wpływów, gdyż Dziedzice nie mają obowiązku wprowadzenia funkcji komercyjnej, która jest konieczna do generowania zysku. Jeśli ją wprowadzą, to w zależności od powodzenia danej funkcji przychód pozwoli na wygenerowanie zysku, lub będzie oznaczał stratę. Dziedzice osobiście nie ponoszą ryzyka związanego ze stratą, aczkolwiek mają prawo zarówno pracą jak i wkładem wesprzeć działanie wspólnego podmiotu. Fundacja Twoje Dziedzictwo pomoże fundacji celowej w pierwszym okresie działania opracować strategię, która pozwoli nie generować strat i ruszyć z remontem obiektu.

-> Dla jasności - niezależnie od tego czy ktoś wpłaci 10 złotych czy 1000 będzie mieć równe prawo głosu?

 Wysokość wpłaty przekłada się na Prawo Podatkowe czyli czerpanie zysku w przypadku wprowadzenia na zamku funkcji komercyjnej. Prawo głosu zależy od osobistego zaangażowania. Nawet 10 PLN pozwala na korzystanie z Prawa Głosu podczas obrad Zarządu, czy Prawa Urzędu, czyli kandydowania do organów fundacji celowej. Jeśli ktoś ma głowę pełną pomysłów, czy jest bardzo dobry w danej, ważkiej dla rozwoju zamku dziedzinie, jego lub jej możliwości finansowe przekładające się na wkład własny nie powinny ograniczać praw. Z drugiej strony osoba, która wpłaci np. 100.000 PLN nie może zdominować projektu z krzywdą dla pozostałych Dziedziców. Dlatego wysokość wkładu przekłada się tylko na późniejszy zysk, a Prawa Głosu i Urzędu zweryfikuje realne zaangażowanie.

zdjęcia: Wikipedia (Jerzy Strzelecki)

Wybierz kwotę

20
50
100
200
1 000
Inna

Aktualności

 • Fundacja Twoje Dziedzictwo - awatar

  Fundacja Twoje Dziedzictwo

  14.02.19
  14.02.19

  Drodzy Dziedzice! Wiecie, że projekt Zostań Dziedzicem możecie wspierać również swoim 1% podatku? Wypełniając PIT wystarczy wpisać numer KRS: 0000411151, cel szczegółowy: Zostań Dziedzicem. Pozdrawiamy serdecznie!

Komentarze

 • Anonimowy Darczyńca - awatar

  Anonimowy Darczyńca

  17.04.19
  17.04.19

  Świetna inicjatywa!

 • Anonimowy Darczyńca - awatar

  Anonimowy Darczyńca

  04.01.19
  04.01.19

  Mam nadzieję że damy radę :)!

 • Katarzyna Ryker - awatar

  Katarzyna Ryker

  28.12.18
  28.12.18

  Oby zamek odzyskał swoją świetność.

  • Fundacja Twoje Dziedzictwo - awatar

   Fundacja Twoje Dziedzictwo - Organizator zbiórki

   29.12.18
   29.12.18

   Będziemy robić, co w naszej mocy!

 • Agnieszka Ligmann - awatar

  Agnieszka Ligmann

  24.12.18
  24.12.18

  Powodzenia :)

  • Fundacja Twoje Dziedzictwo - awatar

   Fundacja Twoje Dziedzictwo - Organizator zbiórki

   25.12.18
   25.12.18

   Dziękujemy. :)

 • Mateusz - awatar

  Mateusz

  14.12.18
  14.12.18

  Powodzenia. piękna sprawa

  • Fundacja Twoje Dziedzictwo - awatar

   Fundacja Twoje Dziedzictwo - Organizator zbiórki

   14.12.18
   14.12.18

   Dziękujemy i witamy w gronie Dziedziców!

Wpłaty - 593

Anonimowy Darczyńca - awatar
100
Anonimowy Darczyńca
Jakub Delikowski - awatar
20
Jakub Delikowski
Anonimowy Darczyńca - awatar
117
Anonimowy Darczyńca
Maciej Loba - awatar
20
Maciej Loba
Katarzyna Ryker - awatar
50
Katarzyna Ryker
Anonimowy Darczyńca - awatar
50
Anonimowy Darczyńca
Anonimowy Darczyńca - awatar
20
Anonimowy Darczyńca
Anonimowy Darczyńca - awatar
1 500
Anonimowy Darczyńca
Anonimowy Darczyńca - awatar
20
Anonimowy Darczyńca
Franciszek Jezierski - awatar
10
Franciszek Jezierski

Uważasz, że ta zbiórka zawiera niedozwolone treści ? Napisz do nas

Jak to działa?

1

Stwórz zbiórkę

Podaj kwotę, uzupełnij opis, gotowe!

2

Udostępnij

Zapraszaj do wsparcia zbiórki.

3

Zbierz pieniądze

Wykorzystaj najlepsze narzędzie w sieci.

Pomagam.pl wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej

Zamknij