Zbiórka Zostań Dziedzicem Klasztor Dusz - miniaturka zdjęcia

Zostań Dziedzicem Klasztor Dusz Jak założyć taką zbiórkę?

Zostań Dziedzicem Klasztor Dusz

70 138 zł  z 100 000 zł (Cel)
Wpłaciło 1 010 osób
Wpłać terazUdostępnij
 

[eng below]

Drugi zryw projektu Zostań Dziedzicem!

Zyskaj tytuły i władzę nad Klasztorem Dusz! Dołącz dziś do szlachetnego grona Dziedziczek i Dziedziców!

Projekt prowadzony przez Fundację Twoje Dziedzictwo.

http://twojedziedzictwo.pl/

Wiosną 2022 roku internauci zrzeszeni w Klubie Dziedzica przejęli pieczę nad Klasztorem Dusz, kończąc tym samym pierwszy zryw projektu Zostań Dziedzicem i rozpoczynając etap zarządzania i odbudowy we własnym zabytku! 

Klasztor Dusz, którego długa historia rozpoczyna się w 1217 roku, gdy z zamku myśliwskiego stał się siedzibą zakonną. Choć jego obsada przeżyła dżumę bez jednej ofiary śmiertelnej, gdy w sąsiadującym mieście przeżyło jedynie sześć osób, choć został podniesiony po ogromnym pożarze w 1652, do ruiny doprowadziła go druga połowa XX wieku.

Niewiele osób na świecie jest w stanie samodzielnie udźwignąć ciężar ratowania zrujnowanego zabytku. Ale wspólnymi siłami, możemy tego dokonać! Już dziś weź w ręce swoje dziedzictwo i zdobądź tytuł na Klasztorze Dusz!

“Zawsze chciałam zrobić coś dla ratowania zabytków, tylko nie było jak…” – to bardzo częste słowa wśród osób wrażliwych na architektoniczne piękno.

Jak jednak działać, gdy konieczne nakłady przekraczają możliwości finansowe większości z nas?

Razem w ramach projektu Zostań Dziedzicem!

Nie dość, że w ten sposób uratujesz piękny kawałek dziedzictwa kulturowego, to jeszcze zdobędziesz tytuł szlachecki i przywileje w Klasztorze Dusz!

Tytuł Szlachetnej Damy bądź Poważanego Kawalera jest przyznawany jako honorowe wyróżnienie dla osób wspierających ideę. Dalsze tytuły honorowe można zyskać poprzez zwiększenie zaangażowania w projekt, lub poprzez zasługi w działaniu na rzecz Klasztoru Dusz.

Wraz z tytułem zyskuje się następujące prawa i przywileje w Klasztorze:

 • Prawo głosu – prawo udziału w głosowaniach organów fundacji „FTD: Klasztor Dusz” sprawującej zarząd nad Klasztorem Dusz.
 • Prawo podatkowe - prawo do czerpania zysku, jeśli w obiekcie będzie prowadzona działalność gospodarcza, adekwatne do udziału ogólnej wartości dziedzicznej, ustanowionej na podstawie wysokości wsparcia Klasztoru Dusz. Dziedzice nieposiadający Prawa Podatkowego nie posiadają określonej wartości dziedzicznej.
 • Prawo troski - w przypadku, gdy konieczne jest podjęcie natychmiastowych prac remontowych lub naprawczych, każda z Dziedziczek i każdy z Dziedziców ma prawo zarządzić dobrowolną zbiórkę na ten cel, lub - jeśli zakres koniecznych prac na to pozwala - ogłosić Pospolite Ruszenie Dziedziców, by własnymi siłami podjąć się działań, kończąc dzień wspólnym ogniskiem, tańcami i różnymi swawolami.
 • Przywilej Czynnej Idei – każda Dziedziczka pospołu z każdym Dziedzicem ma prawo zgłosić projekta dotyczące zdarzeń niezwykłych, jakie w Klasztorze Dusz miejsce mieć mogą, a Zarząd pod głosowanie musi je poddać w posiedzeniu najbliższym chwili przedstawienia.
 • Prawo pierwszej nocy - każdy kto tytuł Dziedziczki czy Dziedzica Klasztoru Dusz nosi, ma prawo do spędzenia jednej nocy w kompanii Morowej Dziewicy, Topielca z Kwisy, Białej Panny, lub Obłąkanego Skazańca - o ile uda mu się takową zjawę wypatrzyć.
  Prawa rzeczone można rozszerzyć o kolejne, wpłacając dodatkowe pieniądze na Klasztor Dusz. Po wsparciu projektu, należy określić o jakie prawa i przywileje chce się rozszerzyć swój udział.

 • Prawo stacji  - prawo do dorocznego nieodpłatnego zatrzymania w obiekcie, w ustalonych z Zarządem terminach. 500 PLN
 • Prawo dziedziczenia – osoba tytułowana ma prawo wskazać któż odziedziczy tytuł Dziedziczki lub Dziedzica Klasztoru Dusz. 500 PLN
 • Prawo veta - w sprawach kluczowych, jak na przykład zbycie obiektu, decyzja osób tytułowanych musi być jednomyślna. 100 PLN
 • Prawo urzędu – możliwość startowania w wyborach do zarządu i organów pomocniczych fundacji „FTD: Klasztor Dusz” sprawującej pieczę nad obiektem. 200 PLN
 • Prawo zabawy - w przypadku organizowania zdarzeń biletowanych o charakterze masowym, Dziedziczki i Dziedzice mają pierwszeństwo obecności, o ile wszystkie bilety nie zostały wyprzedane a z wyprzedzeniem obecność była zapowiedziana. 50 PLN

Obowiązki Dziedziczki i Dziedzica - czy są jakieś?

Dokąd osoba tytułowana nie wystartuje w wyborach do organów fundacji FTD: Klasztor Dusz i nie obejmie urzędu, tytuł jest czysto honorowy i nie zobowiązuje w żaden sposób do udziału w głosowaniach, zjazdach Dziedziczek i Dziedziców, czy jakiejkolwiek innej aktywności, pozostawiając jedynie przywileje.

Szlachectwo za dobrą kawę? Tak!

Od 20 PLN wsparcia projektu zostaniesz osobą tytułowaną na Klasztorze Dusz. To cena za kawę i ciastko na mieście. :)

Od 100 PLN wsparcia projektu możesz dostać wydrukowany w formacie A5, podpisany ręcznie i opieczętowany certyfikat udziału w projekcie z unikatowym kodem. Poniżej tego progu otrzymasz wersję pdf z unikatowym numerem świadczącym o udziale.

Od 200 PLN wsparcia projektu możesz dostać wydrukowany w formacie A4, podpisany ręcznie i opieczętowany certyfikat udziału w projekcie z unikatowym kodem.

Za dodatkowe 2 000 PLN wsparcia (nie zaliczane do Wartości Dziedzicznej), możesz otrzymać certyfikat pisany ręcznie, na prawdziwym pergaminie, atramentem autentycznym, z użyciem średniowiecznych technik, ze złoceniami wykonanymi 24-karatowym złotem. To będzie piękna pamiątka na całe życie, albo niebagatelny prezent!

Wkrótce pojawią się dodatkowe możliwości!

Szlachetny prezent!

Nic nie stoi na przeszkodzie, by kupić certyfikat dla kogoś i komuś sprawić radość, poprzez zdobycie dla tej osoby tytułów i przywilejów w Klasztorze Dusz!

Jakie ma znaczenie wysokość wpłaty?

Poza łapaniem się na wyżej wymienione progi, wysokość wpłaty przekłada się jedynie na „Prawo Podatkowe”, o ile jest ono wybrane przez Dziedzica, czyli na czerpanie udział w przypadku wprowadzenia funkcji komercyjnej generującej zysk. Funkcja taka nie jest jednak gwarantowana. Prawo głosu zależy od osobistego zaangażowania. Nawet 25 PLN pozwala na korzystanie z Prawa Głosu podczas obrad Zarządu. Jeśli ktoś ma głowę pełną pomysłów, czy jest bardzo dobry w danej, ważkiej dla rozwoju obiektu dziedzinie, jej lub jego możliwości finansowe przekładające się na wkład własny nie powinny ograniczać praw. Z drugiej strony osoba, która wpłaci np. 100 000,00 PLN nie może zdominować Projektu z krzywdą dla pozostałych Dziedziczek i Dziedziców. Dlatego wysokość wkładu przekłada się tylko na późniejszy ewentualny zysk, czy limitowane pamiątki ze zbiórki, a Prawa Głosu i Urzędu zweryfikuje realne zaangażowanie.

Dużo Dziedziczek i Dziedziców to pat decyzyjny? Nie! To rozwój!

Im nas więcej, tym więcej pomysłów, kontaktów, możliwości! Głosowania Dziedziczek i Dziedziców nie zasiadających w Zarządzie i Radzie fundacji "FTD: Klasztor Dusz" mają charakter nieobowiązkowy i doradczy.

Dokładny regulamin może ulec zmianie w zależności od potrzeb projektu, w ostatecznej wersji będzie dostępny w Klasztorze Dusz i na stronie www Fundacji Twoje Dziedzictwo i FTD: Klasztor Dusz.

Stań się już dziś Dziedziczką lub Dziedzicem Klasztoru Dusz w godności Kawalera lub Damy!

Pamiętajmy, że głównym celem jest uratowanie Klasztoru Dusz i dobra zabawa, zaś prawa i przywileje oraz nasze wewnętrzne tytuły szlacheckie są jedynie dodatkiem.

Zapraszamy do wspólnej zabawy!

- zespół Twojego Dziedzictwa

Zbiórka ma charakter zbiórki charytatywnej z przeznaczeniem funduszy na ratowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, fundusze zostaną przeznaczone na ten cel przez Fundację Twoje Dziedzictwo, która jest dysponentem środków i nie podlegają zwrotowi, w szczególności w przypadku gdy darczyńcy nie spodoba się obiekt realizacji Projektu, darczyńca nie będzie w stanie porozumieć się z innymi darczyńcami skupionymi wokół projektu itp.

Tytuł Dziedzica oraz tytuły szlacheckie na Klasztorze Dusz są tytułami honorowym i w związku z nim darczyńca nie ponosi żadnych zobowiązań wobec Fundacji Twoje Dziedzictwo, fundacji celowej, czy obiektu objętego projektem. Wszelkie zobowiązania darczyńcy muszą wynikać z pisemnych zobowiązań wobec powyższych podmiotów (np. w wyniku pisemnego – tradycyjnie bądź elektronicznie - zgłoszenia kandydatury do zarządu fundacji celowej i bycia wybranym przez gremium Dziedziców, po czym Dziedzic pisemnie wyraża zgodę na zasiadanie w organie reprezentacji i wraz ze stosownym formularzem przesyła zgodę do KRS).

Obiekt typowany na cel Projektu może się zmienić w trakcie trwania danej odsłony projektu nieograniczoną ilość razy. Fundusze zebrane w ramach zbiórki służą realizacji Projektu niezależnie od zaistnienia wspomnianych zmian.

Zbiórkę można wesprzeć nie podając żadnych danych osobowych, przyjmując tym samym do wiadomości, że nie będzie wówczas możliwe przyjęcie żadnego tytułu honorowego.

W celu otrzymania certyfikatu, należy skontaktować się z Fundacją Twoje Dziedzictwo.
_________________

Take Your Legacy: Monastery of Souls

The second spurt of the Take Your Legacy project!

Gain titles and power over the Monastery of Souls! Join the noble group of Heiresses and Heirs today!

Project run by the Your Heritage Foundation (Fundacja Twoje Dziedzictwo) which is european NGO.

Twoje Dziedzictwo - Monastery of Souls

In the spring of 2022, Internet users associated in the Heir Club took over the Monastery of Souls, thus ending the first spurt of the Take Your Legacy! project and starting the management and reconstruction phase in their own monument!

The Monastery of Souls, the long history of which begins in 1217, when it turned from a hunting castle into a monastic seat. Though its cast survived the plague of Black Death without a single fatality, when there were only six survivors in a neighboring city, although it was raised and restored after a massive fire in 1652, it was brought to ruin in the second half of the 20th century.

Few people in the world are able to bear the burden of saving a ruined monument on their own. But by working together, we can do it! Take your legacy into your hands today and gain the noble title on the Monastery of Souls!

“I always wanted to do something to save architectural monuments, but I had no such option” … – these are very common words among people sensitive to architectural beauty.

But how to act when the necessary outlays exceed the financial capacity of most of us?

– Together! As part of the project Take Your Legacy! and become the heiress or heir of the Monastery of Souls.

This way you will save a beautiful piece of cultural heritage as well as you will gain the noble title and privileges on the Monastery of Souls!

The title of Maiden or Chevalier is awarded as an honorary distinction to people supporting the idea. Further honorary titles can be obtained by increasing involvement in the project, or by contributing to the work for the Monastery of Souls.

Along with the title, you gain the following rights and privileges in the Monastery:

 • The right of vote – the right to participate in voting by the bodies of the foundation “FTD: Monastery of Souls” (FTD: Klasztor Dusz) which manages the Monastery of Souls.

 • Tax right – the right to derive profit if the facility will be run a business, adequate to the share of the overall “hereditary value”.

 • The right of care – in the event that it is necessary to undertake immediate renovation or repair works, each of the Heiresses and each of the Heirs has the right to order a voluntary fundraising for this purpose, or – if the scope of the necessary work allows it – to announce the Common Move of the Heirs, letting Heiresses and Heirs to take action personally, ending the day with a campfire, dancing and various frolics.

 • Privilege of an Active Idea – each Heiress and each Heir, has the right to submit an idea of unusual events that may take place in the Monastery of Souls, and the Management Board must submit them to the vote at the next meeting.

 • The Right of the First Night – anyone who bears the title of the Heiress or the Heir of the Monastery of Souls has the right to spend one night in the company of the Plague Maiden, the Drowned-man of Kwisa, the White Maiden, or the Mad Convict – if she or he spots such a spook.
  These rights can be extended by donating extra money to the Monastery of Souls. After supporting the project, you should specify what rights and privileges you want to extend to your participation.

 • Station right – the right of free of charge accommodation in the facility once per year, on date agreed with the Management Board. 120 EUR

 • The right of inheritance – the titled person has the right to indicate who will inherit the title of the Heiress or Heir on the Monastery of Souls. 120 EUR

 • The right of veto – in key matters, such as the sale of the object, the decision of the titled heiresses and heirs must be unanimous. 25 EUR

 • The right of the office – the right to run in elections to the board and subsidiary bodies of the foundation “FTD: Monastery of Souls”. 50 EUR

 • The right of joy – in the case of ticketed events, Heiresses and Heirs have priority of attendance, provided that all tickets have not been sold out and their attendance has been declared in advance. 15 EUR

Duties of the Heiress and the Heir? – To have a great fun!

As long as the titled person does not run in the elections to the bodies of the FTD: Monastery of Souls foundation and does not take office, the title is purely honorary and does not oblige in any way to participate in voting, meetings of Heiresses and Heirs, or to any other activity, leaving only the privileges.

Title of Nobility for a price of a good coffee? Yes!

For 7 EUR you will gain a noble title on the Monastery of Souls. That’s the price for a coffee and a cake in the city. :)

From 25 EUR you can get a printed, hand-signed and stamped certificate of participation in the project in A5 format with a unique code (shipping cost not included). Below this threshold you will receive a pdf version with a unique participation number.

From 50 EUR you can get a printed, hand-signed and stamped certificate of participation in the project in A4 format with a unique code (shipping cost not included).

For an additional 500 EUR of support (not added to the Inherited Value), you can receive a certificate written by hand, on real parchment, with authentic ink, using medieval techniques, with gilding made with 24-carat gold. It will be a beautiful souvenir for a lifetime, or a considerable gift!

New interesting opportunities will appear soon!

A noble gift!

Nothing stands in the way of ordering a certificate for someone and making this person happy by obtaining titles and privileges for that person in the Monastery of Souls! Give your friendly soul a title of nobility now!

Does the amount of the contribution matter? Does a greater “hereditary value” translate into a voice on the Monastery of Souls?

In addition to qualifying for the aforementioned thresholds, the amount of your payment only translates into the “Tax Right”. Voting rights depend on your personal commitment. Even 7 EUR allows you to use “the Right of vote” during Management Board meetings or “the Right of the Office”. If someone has a head full of ideas, whether she or he is very good in a given field, important for the development of the Monastery, her or his financial possibilities translating into the contribution should not limit the rights. On the other hand, a person who contributes for example, 25.000 EUR cannot dominate the Project to the detriment of other Heiresses and Heirs. Therefore, the amount of the contribution only translates into possible profit or limited collection souvenirs. “The Right of Vote” and “the Right of the Office” will verify the actual commitment of an Heiress or Heir.

Are many Heiresses and Heirs is a stalemate for the Monastery? No! It’s a great chance development!

The more the merrier! More ideas, more contacts and more possibilities! Voting is not obligatory for Heiresses and Heirs – it is optional and advisory, so we will never stall because of lack of time nor internet range of any Heiress or Heir.

The exact regulations may change depending on the needs of the project, the final version will be available at the Monastery of Souls and on the website of the Your Geritage Foundation and FTD: Monastery of Souls.

Become an Heiress or Heir of the Monastery of Souls today in dignity of a Chevalier or a Maiden!

Remember this, that the main goal is to save the Monastery of Souls and have a great fun, while the rights and privileges as well as our noble titles are only an addition.

We invite you to have fun together!

– the team of Your Heritage Foundation (Fundacja Twoje Dziedzictwo)

The project is a charity collection for the purpose of saving the cultural heritage, the funds will be allocated for this purpose by the Your Heritage Foundation, which is the administrator of the funds. Funds are not refundable, in particular if the donor does not like the particular monument, the donor will not like other donors around the project, etc.

The title of an heiress and an heir as well as noble titles on the Monastery of Souls are honorary titles only and therefore the donor does not bear any obligations towards the Your Heritage Foundation, FTD: Monastery of Souls foundation or the monument covered by the project. Any obligations of the donors must arise from written obligations towards the above entities (e.g. as a result of a written – traditional or electronic – application of a candidacy to the management board of The FTD:MoS and being elected, after which an heiress or an heir agrees in writing to sit in the representation body and sends the consent to the National Court Register with the obligatory form.

The monument designated for the purpose of the Project may change during a given version of the project an unlimited number of times. Funds collected as part of the collection will be used to implement the Project regardless of the occurrence of the above-mentioned changes. The changes, however, result from the availability of real estate, resources in the project and to increase effectiveness of the project implementation.

You can support the fundraiser without providing any personal data, thus accepting that it will not be possible to grant you any honorary title.

In order to obtain a certificate, please contact the Your Heritage Foundation.

Wybierz kwotę


20 
50 
100 
200 
1 000 
Inna
Wpłać teraz
 Bezpieczne płatności online

Aktualizacje


 • Fundacja Twoje Dziedzictwo - awatar

  Fundacja Twoje Dziedzictwo

  08.07.2022
  08.07.2022

  Nasz Klasztor w TVP3 :) https://wroclaw.tvp.pl/60951841/klasztor-dusz

  Zdjęcie aktualizacji 97 873

Komentarze


 • Mateusz Wójcik - awatar

  Mateusz Wójcik

  18.08.2022
  18.08.2022

  Dzięki za wspaniałą przygodę!

 • Anonimowy Darczyńca - awatar

  Anonimowy Darczyńca

  10.07.2022
  10.07.2022

  Dziękuję za włożone serce i ogromną pracę, którą wykonujecie dając szansę na drugie życie tym niesamowitym miejscom.

 • Peter Ferenc Gedeon - awatar

  Peter Ferenc Gedeon

  20.02.2022
  20.02.2022

  Congrats! This is a great idea! Best regards, Peter

  • Fundacja Twoje Dziedzictwo - awatar

   Fundacja Twoje Dziedzictwo - Organizator zbiórki

   20.02.2022
   20.02.2022

   Thank you, Peter! And welcome to the Heir Club! :)

 • Arleta Sitarska - awatar

  Arleta Sitarska

  19.02.2022
  19.02.2022

  Cieszę się, że mogę pomóc! :)

  • Fundacja Twoje Dziedzictwo - awatar

   Fundacja Twoje Dziedzictwo - Organizator zbiórki

   20.02.2022
   20.02.2022

   Gdy działamy razem - niemożliwe nie istnieje!

 • Przemysław Bąk - awatar

  Przemysław Bąk

  14.02.2022
  14.02.2022

  Szczytny cel i ciekawy pomysł na ratowanie zabytku. Chętnie podpatrzę do swojego stowarzyszenia. :)

  • Fundacja Twoje Dziedzictwo - awatar

   Fundacja Twoje Dziedzictwo - Organizator zbiórki

   14.02.2022
   14.02.2022

   Zapraszamy do wspólnego działania! :)

70 138 zł  z 100 000 zł (Cel)
Wpłaciło 1 010 osób
Wpłać terazUdostępnij
 

Wpłaty: 1 010

Basia - awatar
Basia
20
Dzięki za zdjęcia ;) M. - awatar
Dzięki za zdjęcia ;) M.
50
Dana - awatar
Dana
100
Mateusz Wójcik - awatar
Mateusz Wójcik
100
Wycieczkowicze z Nowogrodźca - awatar
Wycieczkowicze z Nowogrodźca
50
Witold Chudy - awatar
Witold Chudy
50
Mateusz Machowicz - awatar
Mateusz Machowicz
50
Piotr Cz - awatar
Piotr Cz
40
Karol Będkowski - awatar
Karol Będkowski
5
Michal Bidas - awatar
Michal Bidas
200

Uważasz, że ta zbiórka zawiera niedozwolone treści ? Napisz do nas

Stwórz swoją
pierwszą zbiórkę

Nie czekaj, weź sprawy w
swoje ręce teraz!

Jak założyć zbiórkę na Pomagam.pl

Pomagam.pl to największy i najpopularniejszy w Polsce serwis do tworzenia internetowych zbiórek pieniężnych. Dzięki Pomagam.pl w łatwy i bezpieczny sposób zbierzesz pieniądze na dowolny cel, np. pokrycie kosztów leczenia, wsparcie znajomych i rodziny w ciężkich chwilach, realizację projektów społecznych, kulturalnych i biznesowych albo spełnianie marzeń.

Krok 1:Obejrzyj krótki film poniżej, który tłumaczy, jak działa Pomagam.pl.

Krok 2:Zbiórkę na Pomagam.pl przygotowujesz i publikujesz samodzielnie. Nie przejmuj się - założenie zbiórki trwa dosłownie kilka chwil i jest prostsze, niż myślisz (zobacz krótki film poniżej).

Krok 3:Dla swojej zbiórki wybierasz adres internetowy, pod którym będzie ona dostępna dla każdego, np. pomagam.pl/nazwazbiorki. Zbieranie pieniędzy polega na zapraszaniu jak największej liczby osób do odwiedzenia tej strony. Pomagam.pl pozwala automatycznie rozesłać zaproszenia e-mailowe, udostępnić zbiórkę na Facebooku, Twitterze itd. Od razu możesz przyjmować wpłaty. Konto do wypłat wskażesz później.

Krok 4:Wszystkie osoby odwiedzające Twoją zbiórkę mogą szybko i bezpiecznie wpłacać na nią pieniądze, np. przy użyciu przelewów internetowych, kart kredytowych, tradycyjnych przelewów bankowych, a nawet na poczcie! Wpłaty księgują się natychmiast. Wszyscy widzą, jaką kwotę udało się już zebrać, i mogą zapraszać do zbiórki kolejne osoby. Dzięki Pomagam.pl udostępnianie zbiórki na Facebooku, Twitterze lub e-mailowo jest niezwykle proste. Zbiórkę odwiedzają i udostępniają kolejne osoby i tak tworzy się efekt kuli śnieżnej.

Krok 5:Pieniądze ze zbiórki możesz wypłacać na konto bankowe w każdej chwili i tak często, jak chcesz. Wypłata pieniędzy trwa na ogół 1 dzień roboczy. Wypłata nie spowoduje zmiany stanu licznika wpłat na stronie Twojej zbiórki. Możesz dalej zbierać pieniądze, a zbiórka będzie trwać aż do momentu, gdy zdecydujesz się ją zamknąć.

Opłaty:Założenie i prowadzenie zbiórki w serwisie jest darmowe, jednak od zebranej przez Ciebie kwoty potrącimy niewielki procent na pokrycie kosztów promocji serwisu i kosztów operatorów płatności (łącznie - 7,5 % od zebranej kwoty). Są to jedyne opłaty, jakie poniesiesz ! Dzięki nim Pomagam.pl jest najskuteczniejszym narzędziem do tworzenia zbiórek pieniężnych w internecie. Nigdy nie pobieramy dodatkowych lub ukrytych opłat.

Prawda, że proste? To właśnie dlatego dziesiątki tysięcy osób prowadzi już swoje zbiórki na Pomagam.pl. Nie czekaj. Dołącz do nich teraz! Aby założyć zbiórkę, kliknij tutaj lub w przycisk poniżej:

Pomagam.pl wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej

Zamknij