Zbiórka JahLove fundraiser Free Belarus - zdjęcie główne

JahLove fundraiser Free Belarus

896 zł  z 5 000 zł (Cel)
Wpłaciło 12 osób
Karol Tymoniuk - awatar

Karol Tymoniuk

Organizator zbiórki

✷✸▒ [Teskt w języku polskim znajdziesz poniżej] ▒✸✷

✷✸▒ [La version française est ci-dessous] ▒✸✷

 Greetings!
 We are Jah Love Soundsystem from Warsaw! Our 11th b-day bash is fast approaching - on September 12 our red and black speaker boxes will pay a visit to Pogłos club (fb.com/events/301027444210671). Seeing what is happening to our eastern neighbours, we decided to donate all profits from this session to help the brave Belarusians who undertook an unequal fight for a better tomorrow and a decent life.

As COVID restrictions prevent us from organizing a real benefit sound system session (we will only be able to let 120 people in), we think that we won’t be able to raise funds that would meet our expectations. Knowing that you are also not indifferent to the situation in Belarus and that you are following closely everything that is happening in Warsaw, Poland, Europe, and the world, and that you find reggae and dub music to be a medium for conscious ideas, we would like to ask you to support our birthday fundraiser and to celebrate our 11 years on stage with us.

We will transfer all the collected funds to Belarus so that they will be fairly distributed among the needy there.

The situation in Belarus
On August 9, presidential elections were held in Belarus. The repressions and kidnapping of opponents of the current government started from the very beginning of the election campaign. The majority of votes were won by the candidate of the united opposition - Swiatlana Cichanouska – however, the election results were completely rigged. On the same day, daily, mass, and most importantly, peaceful protests across the country began and were brutally dispersed with rubber bullets and flashbangs. Ambulances were banned from responding to reports of injured protesters. Thousands of detainees, hundreds of injured and at least three people murdered – and these are only the numbers from the official data confirmed by deceptive authorities. The Internet has been cut off all over the country, and the police and the military, armed with firearms, arrest random people on city streets. The price for the desire for fair elections turned out to be the violence and torture suffered by Belarusian citizens in jails and prisons.
True fascism across the eastern border.

Distribution of collected funds
After long debates about how we - a Polish soundsystem - can react to this situation, we decided that in addition to the benefit party, we would set up this online fundraiser. Knowing that these funds could be the most beneficial locally, in Belarus, we decided to ask our friends from Dub Rovah Soundsystem from Minsk for their support. The Dub Rovah team has been fighting an unequal fight with the Belarusian regime for years, organizing sound system dub sessions, as well as taking part in various protests and demonstrations - for which they were repeatedly subjected to repressions. The Dub Rovah team will receive all funds donated by you, and they will pass them on to people who, in their opinion, need them the most. We assume that it will be for the best and that it will allow us to make this contribution the most effective we can.

 ***

Thank you very much for your support! We hope that the situation in Belarus will improve significantly soon, and the struggle and perseverance of the Belarusian society will bring the expected result, and the rule of the dictator Lukashenka will come to an end


 Жыве Беларусь!
On behalf of Jah Love Soundsystem
Karol TYMON Tymoniuk
#warsawdubstyle

█ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █

Czołem załoga!
Z tej strony Jah Love Soundsystem z Warszawy! Nasze 11. urodziny zbliżają się wielkimi krokami i już 12 września wystawimy naszą czarno-czerwoną ścianę głośników w klubie Pogłos (fb.com/events/301027444210671). Widząc co dzieje się u naszych wschodnich sąsiadów postanowiliśmy cały zysk z tej balangi przeznaczyć właśnie na pomoc dzielnym Białorusinkom i Białorusinom, którzy podjęli nierówną walkę o lepsze jutro i godne życie.

Jako że COVIDowe ograniczenia uniemożliwiają nam zorganizowanie benefitowej sesji soundsystemowej z prawdziwego zdarzenia (będziemy mogli wpuść na nią jedynie 120 osób), sądzimy, że niestety nie uda nam się zebrać środków pieniężnych, które spełniłyby nasze oczekiwania. Wiedząc, że Wam wszystkim również nie jest obojętna sytuacja na Białorusi i że bacznie śledzicie wszystko co się dzieje w Warszawie, Polsce, Europie i na świecie, a także odnajdujecie w muzyce reggae i dub nośnik świadomych idei, chcielibyśmy prosić Was o wsparcie naszej urodzinowej zbiórki i świętowanie razem z nami naszych 11 lat na scenie.

Wszystkie zebrane środki przekażemy na Białoruś, aby tam zostały sprawiedliwe rozdzielone pośród potrzebujących.

Sytuacja w Białorusi
9. sierpnia w Białorusi odbyły się wybory prezydenckie. Od samego początku kampanii wyborczej zaczęły się represje i porwania przeciwników obecnej władzy. Wybory, w których większość głosów wyborców zdobyła kandydatka zjednoczonej opozycji - Swiatłana Cichanouska, zostały następnie całkowicie sfałszowane. Tego samego dnia zaczęły się codzienne, masowe i co najważniejsze pokojowe protesty w całym kraju, które były brutalnie rozpędzane za pomocą gumowych kul i granatów błyskowo-hukowych. Karetki pogotowia dostały zakaz reagowania na zgłoszenia o rannych protestujących. Tysiące zatrzymanych, setki rannych i co najmniej trzy osoby zamordowane - to tylko oficjalnie dane potwierdzone przez zakłamane władze. W całym kraju został odcięty Internet, a milicja i wojsko, uzbrojone w broń palną, zatrzymują przypadkowe osoby na ulicach miast. Ceną za pragnienie sprawiedliwych wyborów okazała się przemoc i tortury, którym poddawani są protestujący w białoruskich aresztach i więzieniach.
Prawdziwy faszyzm za wschodnią granicą.

Dystrybucja zebranych środków
Po długich debatach o tym, jak my - polski soundsystem – możemy zareagować na tę sytuację, stwierdziliśmy, że oprócz benefitowej balangi założymy tę oto internetową zbiórkę. Wiedząc, że te środki najlepiej pomogą na miejscu, w Białorusi, zdecydowaliśmy się poprosić naszych przyjaciół z Dub Rovah Soundsystem z Mińska o pomoc. Ekipa Dub Rovah od lat toczy nierówną walkę z białoruskim reżimem, organizując soundsystemowe sesje, jak również biorąc udział w różnego rodzaju protestach i demonstracjach – za co niejednokrotnie dotknęły ich represje. To właśnie do nich trafią wszystkie wpłacone przez Was środki, a oni przekażą je dalej do osób, które w ich ocenie najbardziej potrzebują takiej pomocy. Wychodzimy z założenia, że tak będzie najlepiej i że to pozwoli nam uczynić tę pomoc najbardziej efektywną.

***

Dziękujemy Wam bardzo za wsparcie! Mamy nadzieję, że już niedługo sytuacja w Białorusi ulegnie diametralnej poprawie, a walka i wytrwałość białoruskiego społeczeństwa przyniesie oczekiwany skutek i rządy dyktatora Łukaszenki ulegną zakończeniu.

Жыве Беларусь!
W imieniu Jah Love Soundsystem
Karol TYMON Tymoniuk
#warsawdubstyle

█ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █

Salut !

Ici le Jah Love Sound System, de Varsovie ! Le 12 septembre, nous fêterons nos 11 ans d’existence en faisant trembler le club Pogłos avec nos boxes rouges et noires (fb.com/events/301027444210671). Au vu de ce qu’il se passe en ce moment un peu plus à l’Est pour nos camarades bélarusses, nous avons décidé de donner 100% des profits de cette session anniversaire en soutien à leur combat courageux mais déséquilibré pour une vie décente et un meilleur futur.

Du fait des restrictions liées au Covid-19, nous ne pourrons pas organiser une session de soutien digne de ce nom (il n’y aura exceptionnellement que 120 places), et donc nous ne lèverons pas autant de fonds que nous le souhaiterions. C’est pourquoi nous mettons en place une levée de fonds en parallèle de notre anniversaire et vous invitons à y contribuer : nous sommes convaincus qu’il y a parmi vous des gens qui ne sont pas indifférents à ce qu’il se passe en Biélorussie (et plus largement en Europe et dans le monde) et qui voient dans le Reggae et le Dub un vecteur d’idées conscientes et engagées.

Tous les fonds collectés seront distribués à des personnes en ayant vraiment besoin au Bélarus.

La situation en Biélorussie
Des élections présidentielles se sont tenues en Biélorussie le 9 août dernier. Depuis le début de la campagne présidentielle, une violente vague de répression s’est abattue sur les opposants au régime en place. Contre toute attente, la candidate de l’opposition unifiée Swiatlana Cichanouska a remporté une majorité des votes, mais les résultats de l’élection ont été falsifiés au profit du président Lukashenko, dirigeant le pays d’une main de fer depuis plus de 26 ans. Le jour du scrutin, d’énormes manifestations pacifiques ont commencé à travers le pays, mais ont été systématiquement dispersées par la force, à coups de flashballs et grenades de désencerclement de la police. Les ambulances ont reçu l’interdiction d’intervenir en cas d’appel pour des manifestants blessés. Plusieurs milliers d’arrestations, des centaines de blessés et aux moins 3 manifestants assassinés, et ce ne sont là que les chiffres officiels, confirmés par les autorités, probablement loin de la réalité. Des coupures d’internet ont eu lieu dans tout le pays, l’armée et la police, équipées d’armes à feu, procèdent à des arrestations arbitraires. C’est le prix que paie le peuple bélarusse pour avoir espéré des élections justes et équitables.
Le fascisme est à nos portes, à l’Est.

Distribution des fonds collectés
Après de nombreux débats en interne sur la manière dont nous, un sound system polonais, pouvions répondre à la situation, nous avons décidé de mettre en place cette levée de fonds en parallèle de notre session anniversaire. Pour s’assurer que les fonds soient employés au mieux sur place, nous avons demandé à nos amis du Dub Rovah Soundsystem, de Minsk, de nous aider en ce sens. Le crew Dub Rovah est engagé contre le régime bélarusse depuis plusieurs années, organisant des dub sessions pour transmettre leur message, et prenant part à de nombreuses luttes et manifestations, pour lesquelles ils ont connu une répression sévère. Le crew Dub Rovah recevra tous les fonds que nous collecterons grâce à vous, et soutiendrons les causes et personnes en ayant le plus besoin en ce moment, d’après eux. Nous leur faisons pleinement confiance pour utiliser ces fonds de la manière la plus impactante et utile qui soit.

***

Un grand merci pour votre soutien! Nous espérons que la situation en Bélarus s’améliorera rapidement et significativement, et que la lutte et la persévérance du peuple paieront pour en finir avec le dictateur Lukashenko

Жыве Беларусь!
Pour le Jah Love Sound System,
Karol TYMON Tymoniuk
#warsawdubstyle

Słowa wsparcia

Twoje słowa mają moc pomagania! Wpłać darowiznę i przekaż kilka słów wsparcia 🤲


  • Jatab - awatar

    Jatab

    12.09.2020
    12.09.2020

    "Bądź dla nich nadzieją, gdy się wykrwawią." WŁOCH(a)TY

896 zł  z 5 000 zł (Cel)
Wpłaciło 12 osób
Karol Tymoniuk - awatar

Karol Tymoniuk

Organizator zbiórki

Zadaj pytanie

Wpłaty: 12

Anonimowy Darczyńca - awatar
Anonimowy Darczyńca
1
Kamil Birecki - awatar
Kamil Birecki
10
Jatab - awatar
Jatab
20
Anonimowy Darczyńca - awatar
Anonimowy Darczyńca
500
Anonimowy Darczyńca - awatar
Anonimowy Darczyńca
30
Anonimowy Darczyńca - awatar
Anonimowy Darczyńca
50
Anonimowy Darczyńca - awatar
Anonimowy Darczyńca
50
Anonimowy Darczyńca - awatar
Anonimowy Darczyńca
100
Anonimowy Darczyńca - awatar
Anonimowy Darczyńca
20
zuzia - awatar
zuzia
15

Uważasz, że ta zbiórka zawiera niedozwolone treści ? Napisz do nas

Załóż swoją pierwszą zbiórkę

Zbieraj pieniądze na to, czego
najbardziej potrzebujesz już dziś!

Jak założyć zbiórkę na Pomagam.pl

Pomagam.pl to największy i najpopularniejszy w Polsce serwis do tworzenia internetowych zbiórek pieniędzy. To narzędzie, które umożliwia każdemu i całkowicie za darmo założenie zbiórki w kilka chwil.

Dzięki Pomagam.pl w łatwy i bezpieczny sposób zbierzesz fundusze na to, co dla Ciebie ważne m.in. pokrycie kosztów leczenia, wsparcie bliskich w trudnych chwilach i na inicjatywy bliskie Twojemu sercu.

Krok 1:Chcesz założyć zbiórkę, ale nie wiesz od czego zacząć? Nie martw się! Obejrzyj krótki film poniżej, który tłumaczy, jak działa Pomagam.pl.

Krok 2:Zbiórkę na Pomagam.pl przygotowujesz i publikujesz samodzielnie. Nie przejmuj się - założenie zbiórki trwa dosłownie kilka chwil i jest prostsze, niż myślisz. Sprawdź poniższy poradnik.

W momencie tworzenia zbiorki możesz wybrać, czy chcesz ją prowadzić samodzielnie czy ze wsparciem Pomagam.pl. Pierwsza opcja jest całkowicie darmowa. Jeśli natomiast zdecydujesz się na promowanie zbiórki z naszym wsparciem, będziemy przypominać o Twojej zbiórce i zachęcać do wpłat osoby, które ostatnio odwiedziły stronę Twojej zbiórki (tzw. retargeting).

W tym celu będziemy wyświetlać Twoją zbiórkę zarówno na stronie głównej Pomagam.pl jak i w reklamach internetowych. Zwiększa to szanse na to, że więcej odwiedzających Twoją zbiórkę osób zdecyduje się ostatecznie na wpłatę lub udostępnienie zbiórki. W zamian za to dodatkowe, nieobowiązkowe wsparcie w promocji od każdej wpłaty potrącimy automatycznie 12%.

Krok 3:Twoja zbiórka jest gotowa, czas zacząć działać! Nikt nie wypromuje Twojej zbiórki tak jak Ty, dlatego pamiętaj, żeby udostępniać ją we wszystkich mediach społecznościowych: Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn czy YouTube i TikTok. Zacznij od rodziny i przyjaciół - poproś ich o udostępnienie i zachęć do wpłat. Wyślij znajomym linka do zbiórki z krótkim opisem na Messengerze, SMSem lub mailowo. Następnie skontaktuj się z lokalnymi mediami z prośbą o publikację Twojej zbiórki oraz zaangażuj w promocję okoliczne organizacje społeczne, władze samorządowe, instytucje oraz osoby znane w Twojej okolicy.

Pamiętaj, im więcej osób dowie się o Twojej zbiórce, tym większa szansa na osiągniecie celu! Więcej porad znajdziesz w ebooku, jak założyć i prowadzić skuteczną zbiórkę. Znajdziesz go w swoim panelu zarządzania zbiórką po jej stworzeniu. Sprawdź również naszego bloga, w którym dzielimy się praktycznymi poradami i wskazówkami.

Krok 4:Wszystkie osoby odwiedzające Twoją zbiórkę mogą szybko i bezpiecznie wpłacać na nią pieniądze, np. przy użyciu przelewów internetowych, kart kredytowych, tradycyjnych przelewów bankowych, a nawet na poczcie! Wpłaty księgują się natychmiast. Wszyscy widzą, jaką kwotę udało się już zebrać i mogą zapraszać do zbiórki kolejne osoby.

Krok 5:Pieniądze ze zbiórki możesz wypłacać na konto bankowe w każdej chwili i tak często, jak chcesz. Wypłata pieniędzy trwa na ogół 3 dni robocze. Wypłata nie spowoduje zmiany stanu licznika wpłat na stronie Twojej zbiórki. Możesz dalej zbierać pieniądze, a zbiórka będzie trwać aż do momentu, gdy zdecydujesz się ją zamknąć.

Prawda, że proste? To właśnie dlatego dziesiątki tysięcy osób prowadzi już swoje zbiórki na Pomagam.pl. Nie czekaj. Dołącz do nich teraz! Aby założyć zbiórkę, kliknij tutaj lub w przycisk poniżej:

Pomagam.pl wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej

Zamknij