LocoTour Help dla Ukrainy

4 400 zł  z 5 000 zł (Cel)
Wpłaciło 30 osób
Wpłać terazUdostępnij
 
LocoTour Help - awatar

LocoTour Help

Organizator zbiórki

🇵🇱🇵🇱🇵🇱

Ukraina. 2 tygodnie na terenach wyzwolonych z rosyjskiej okupacji - dokładnie tyle spędził tam Robert rozwożąc potrzebującym dary, które przekazaliście nam dla potrzebujących ludzi i zwierząt.

Choć było tego naprawdę sporo, to niestety tylko kropla w morzu potrzeb. Ludziom brakuje żywności, wody, żołnierzom brakuje sprzętu, dla zwierząt brakuje pożywienia. Chcemy pomóc kolejny raz - już pod koniec maja planujemy kolejny wyjazd do Ukrainy! Z tego miejsca pragniemy zaprosić Was do dołączenia do pomocy i wsparcia potrzebujących.

Jeśli chcecie pomóc rzeczowo - na naszej stronie na facebooku znajdziecie spis potrzebnych rzeczy dla cywilów, wojska, zwierząt. Jeśli nie macie możliwości pomóc rzeczowo, ale chcecie dołączyć do akcji - po to powstała właśnie ta zbiórka. Każda przekazana na ten cel złotówka zostanie rozdysponowana na zakup potrzebnych rzeczy z listy oraz częściowo na paliwo, aby te wszystkie dary w różne, czasem odległe miejsca dostarczyć.

Co dokładnie kupimy? To, czego będzie brakować. Nie chcemy zakładać, że jakiś konkretny procent zebranej kwoty trafi do cywilów, inny dla wojska, a jeszcze inny dla zwierząt. Chcemy pomóc wszystkim, dlatego zakupy będą uzależnione od zbiórki rzeczowej. Dla przykładu - jeśli będziemy mieć dużo karmy dla zwierząt, a mało żywności dla ludzi, nie będziemy kupować kolejnej karmy, tylko kupimy to, czego akurat brakuje.

Jeśli chcecie dołączyć do akcji - nie ma znaczenia czy przekażecie dary rzeczowe czy środki finansowe. Wszystko jest bardzo potrzebne i na pewno trafi do potrzebujących. Śledźcie nasze social media, będą pojawiały się tam relacje z kwietniowego wyjazdu, a już niedługo, mamy nadzieję, że z Waszą pomocą - również relacje z wyjazdu majowego.

Dziękujemy za Wasze zaufanie,
Oksana, Zuzanna, Jagoda, Robert i Marcin
Ekipa LocoTour Help

🇬🇧🇬🇧🇬🇧

Ukraine. Two weeks in the areas liberated from the Russian occupation - this is exactly how much Robert spent there delivering donations which you gave us, for people and animals in need.

Nevertheless there were a lot of things, unfortunately it was only a drop in the ocean of needs.  People do not have food, water, soldiers are in need of equipment, animals need food.  We want to help again - we are planning another trip to Ukraine at the end of May!  From here, we would like to invite you to join us in helping and supporting those in need.

 If you want to help materially - on our Facebook page you will find a list of necessary things for civilians, army, animals.  If you cannot help materially, but you want to join the action - this is what this fundraiser was for.  Each zloty donated for this purpose will be spent on the purchase of the necessary items from the list and partially on fuel, so that all these gifts can be delivered to different, sometimes distant places.

 What exactly will we buy?  What will be missing.  We do not want to assume that any specific percentage of the collected amount will go to civilians, another to the military, and yet another to animals.  We want to help everyone, therefore purchases will depend on a material collection.  For example - if we have a lot of animal food and little food for humans, we will not buy another pet food, but we will buy what is currently missing.

 If you want to join the action - it does not matter whether you provide material gifts or financial resources.  Everything is very necessary and will surely go to those in need.  Follow our social media, there will be feed back from the April trip, and soon, we hope that with your help - also feed back from the May trip.

 Thank you for your trust,
 Oksana, Zuzanna, Jagoda, Robert and Marcin
 The LocoTour Help team

🇺🇦🇺🇦🇺🇦

Україна. Два тижні у звільнених від російської окупації – саме стільки Роберт витратив там, доставляючи пожертви, які ви нам передали, для потребуючих людей і тварин.

Та все ж було багато чого, на жаль, це була лише крапля в морі потреб. Люди не мають їжі, води, солдати потребують спорядження, тварини потребують їжі. Знову хочемо допомогти – плануємо ще одну поїздку в Україну наприкінці травня! Звідси ми хотіли б запросити вас приєднатися до нас у допомозі та підтримці тих, хто цього потребує.

 Якщо ви хочете допомогти матеріально – на нашій сторінці у Facebook ви знайдете список необхідних речей для цивільних, армії, тварин. Якщо ви не можете допомогти матеріально, але хочете долучитися до акції – для цього і був цей збір коштів. Кожен пожертвований грошовий вклад для буде витрачено на закупівлю необхідних речей зі списку та частково на паливо, щоб усі ці подарунки можна було доставити в різні, часом віддалені місця.

 Що саме ми будемо купувати? Чого буде не вистачати. Ми не хочемо припускати, що якийсь конкретний відсоток зібраної суми піде на цивільне населення, інший на військових, а ще один на тварин. Ми хочемо допомогти всім, тому закупівля буде залежати від збору матеріалу. Наприклад – якщо у нас багато корму для тварин, а їжі для людей мало, ми не будемо купувати інший корм для домашніх тварин, а придбаємо те, чого зараз не вистачає.

 Якщо ви хочете долучитися до акції - не має значення, чи надасте ви матеріальні подарунки чи фінансові кошти. Все дуже потрібно і обов'язково піде тим, хто потребує. Слідкуйте за нашими соцмережами, там будуть відгуки з квітневої поїздки, а незабаром, сподіваємося, що з вашою допомогою – також відгуки з травневої подорожі.

 Дякуємо за довіру,
 Оксана, Зузанна, Ягода, Роберт і Марцін
 Команда допомоги LocoTour


Wybierz kwotę


20 
50 
100 
200 
1 000 
Inna
Wpłać teraz
 Bezpieczne płatności online

Komentarze


  • Josip Vrdoljak - awatar

    Josip Vrdoljak

    22.05.2022
    22.05.2022

    Hi, I am croatian driver, I drove in french alps for one company called JAM group, I saw that you are driver from mountain rescue and I very much apreciate what you are doing for people of Ukraine as we Croats were hit by devestatimg war 25 years ago, I donated what I could now and will share your link with my friends drivers, and please dont hesitate to ask if we can support or help you in any other way except donation as we very much feel empatic with the people who are going threw the same suffering as we did in the past. Keep going mate and all the best from Croatia See you next year in the alps

4 400 zł  z 5 000 zł (Cel)
Wpłaciło 30 osób
Wpłać terazUdostępnij
 
LocoTour Help - awatar

LocoTour Help

Organizator zbiórki

Zadaj pytanie

Wpłaty: 30

Anonimowy Darczyńca - awatar
Anonimowy Darczyńca
200
olasty - awatar
olasty
200
Rafał - awatar
Rafał
100
Anonimowy Darczyńca - awatar
Anonimowy Darczyńca
50
Deszczu - awatar
Deszczu
200
Natalia Bojko - awatar
Natalia Bojko
100
Josip Vrdoljak - awatar
Josip Vrdoljak
50
Seweryn - awatar
Seweryn
600
Anonimowy Darczyńca - awatar
Anonimowy Darczyńca
270
Anonimowy Darczyńca - awatar
Anonimowy Darczyńca
300

Uważasz, że ta zbiórka zawiera niedozwolone treści ? Napisz do nas

Przekaż 1,5% Fundacji Pomagam.pl i pomóż nam pomagać!

Wystarczy, że przy wypełnianiu rocznego zeznania podatkowego PIT podasz w odpowiednim polu nasz numer KRS: 0000353888

Chcemy dalej zmieniać świat na lepsze i przywracać wiarę w ludzi. Angażujemy się w pomoc potrzebującym i pomagamy organizacjom działać skuteczniej. Organizujemy i wspieramy zbiórki charytatywne na ważne cele.

Pomożesz nam? To nic nie kosztuje!
Dziękujemy, że jesteś z nami!

Zapraszamy również na stronę Fundacji Pomagam.pl

Jak założyć zbiórkę na Pomagam.pl

Pomagam.pl to największy i najpopularniejszy w Polsce serwis do tworzenia internetowych zbiórek pieniężnych. Dzięki Pomagam.pl w łatwy i bezpieczny sposób zbierzesz pieniądze na dowolny cel, np. pokrycie kosztów leczenia, wsparcie znajomych i rodziny w ciężkich chwilach, realizację projektów społecznych, kulturalnych i biznesowych albo spełnianie marzeń.

Krok 1:Obejrzyj krótki film poniżej, który tłumaczy, jak działa Pomagam.pl.

Krok 2:Zbiórkę na Pomagam.pl przygotowujesz i publikujesz samodzielnie. Nie przejmuj się - założenie zbiórki trwa dosłownie kilka chwil i jest prostsze, niż myślisz (zobacz krótki film poniżej).

Krok 3:Dla swojej zbiórki wybierasz adres internetowy, pod którym będzie ona dostępna dla każdego, np. pomagam.pl/nazwazbiorki. Zbieranie pieniędzy polega na zapraszaniu jak największej liczby osób do odwiedzenia tej strony. Pomagam.pl pozwala automatycznie rozesłać zaproszenia e-mailowe, udostępnić zbiórkę na Facebooku, Twitterze itd. Od razu możesz przyjmować wpłaty. Konto do wypłat wskażesz później.

Krok 4:Wszystkie osoby odwiedzające Twoją zbiórkę mogą szybko i bezpiecznie wpłacać na nią pieniądze, np. przy użyciu przelewów internetowych, kart kredytowych, tradycyjnych przelewów bankowych, a nawet na poczcie! Wpłaty księgują się natychmiast. Wszyscy widzą, jaką kwotę udało się już zebrać, i mogą zapraszać do zbiórki kolejne osoby. Dzięki Pomagam.pl udostępnianie zbiórki na Facebooku, Twitterze lub e-mailowo jest niezwykle proste. Zbiórkę odwiedzają i udostępniają kolejne osoby i tak tworzy się efekt kuli śnieżnej.

Krok 5:Pieniądze ze zbiórki możesz wypłacać na konto bankowe w każdej chwili i tak często, jak chcesz. Wypłata pieniędzy trwa na ogół 1 dzień roboczy. Wypłata nie spowoduje zmiany stanu licznika wpłat na stronie Twojej zbiórki. Możesz dalej zbierać pieniądze, a zbiórka będzie trwać aż do momentu, gdy zdecydujesz się ją zamknąć.

Prawda, że proste? To właśnie dlatego dziesiątki tysięcy osób prowadzi już swoje zbiórki na Pomagam.pl. Nie czekaj. Dołącz do nich teraz! Aby założyć zbiórkę, kliknij tutaj lub w przycisk poniżej:

Pomagam.pl wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej

Zamknij