Zbiórka Misja Dubie (Dubie mission) - miniaturka zdjęcia

Misja Dubie (Dubie mission)

Tomasz Stempkowicz - awatar

Tomasz Stempkowicz

Organizator zbiórki

Nazywam się Tomek Stempkowicz. Jestem wrażliwy na potrzeby drugiego człowieka.
(My name is Tomasz Stempkowicz. I am sensitive to other people needs, especially poor people.)

Założyłem tę zbiórkę, żeby pomóc w dokończeniu budowy nowej sali położniczej w szpitalu misji Dubie w Kongo, którą widać na zdjęciu poniżej.
(I set up this fundraiser to help the construction of the new maternity room at the Dubie hospital in Congo, which you can see in the picture below.)

Ta sala jest tam bardzo potrzebna. Po pierwsze dla kobiet i dzieci które przychodzą na świat. Po drugie, dla miejscowej ludności która znajduje zatrudnienie. Jest to ważny element pomocy i  chcę mu chwilę poświęcić.
(This maternity room is  needed very much there. First of all for women giving birth to children. Secondly, for the local population who could find employment. This is an
important element of the help and I tell you more about it.)

Gdy budowano ogrodzenie potrzebne były cegły. Kierownictwo misji mogło zadecydować o kupnie cegieł w odległym mieście. To byłoby dość naturalne. Jednak zapadła inna decyzja. Postanowiono, że cegły zostaną wypalone na miejscu w wiosce.  Trzeba było wygospodarować trochę czasu i zorganizować pracę. Przedsięwzięcie zakończyło się sukcesem. Koszty całej operacji okazały się niższe niż koszt zakupu cegieł w mieście, a jednocześnie miejscowi mieli możliwość pracować i otrzymać wynagrodzenie.
(When the fence was being built, bricks were needed. The mission management  could decide to buy bricks in a distant city. That would be quite natural. However, a different
decision was made. It was decided that the bricks would be burnt in the village. The management had to find some time and organize the work. The venture was successful. The
cost of the entire operation turned out to be lower than the cost of buying bricks in the city, while the locals had the opportunity to work and receive their remuneration.)

Misja Dubie to miejsce, gdzie w mądry sposób pomaga się potrzebującym. Tutaj nikt nie otrzyma wszystkiego za darmo. Za darmo można otrzymać przysłowiową wędkę, ale już nie rybę. Ludzi zachęca się do nauki i pracy.  
(The Dubie mission is a place where people are helped in a wise way. Nobody  receives everything for free here. You can get the proverbial rod for free, but not a fish anymore. People are encouraged to learn and work.)

Aby dokończyć salę położniczą trzeba do jeszcze doprowadzić wodę, wykonać malowanie, zrobić system odprowadzania wody w porze deszczowej...  Zaproponowana kwota zbiórki - 20000zł. - to tylko część kosztów wykończenia. Jeśli uzbieramy tą kwotę, to będzie  bardzo duży sukces - w znaczący sposób pomożemy w zakończeniu budowy.  Jeśli uzbieramy kwotę mniejszą, to także bardzo pomożemy.
(To complete the maternity room, they still need to do the waterwork, paint the room, make a drainage system... The proposed amount - PLN 20000. -  is only  a part of the total cost. If we collect this amount, it would be a very big success - we would help in completing the construction in a significant way. If we collect a smaller amount, we would also help a lot.)

Na koniec chcę jeszcze wspomieć o cierpliwości. Misja żyje swoim tempem, a budowa napotyka na ograniczenia, które nam w  Polsce trudno sobie wyobrazić. Niebawem rozpocznie się  pora deszczowa i prace budowlane zostaną wstrzymane. Ruszą na nowo około kwietnia 2019.
(Finally, I want to mention obstacles and difficulties that we could hardly imagine. These are why the mission and its construction live their own specific pace.  For example -
soon the rainy season  starts and construction work  stops for months. It start again in April 2019.)

Na Facebooku można znaleźć stronę misji: https://www.facebook.com/misjadubie/ 
(On Facebook you can find the mission page: https://www.facebook.com/misjadubie/)


 


Wybierz kwotę

20
50
100
200
1 000
Inna

Komentarze

 • Anonimowy Darczyńca - awatar

  Anonimowy Darczyńca

  20.10.18
  20.10.18

  Powodzenia👊

  • Tomasz Stempkowicz - awatar

   Tomasz Stempkowicz - Organizator zbiórki

   22.10.18
   22.10.18

   Dziękuję :-)

Tomasz Stempkowicz - awatar

Tomasz Stempkowicz

Organizator zbiórki

Wpłaty - 19

Anonimowy Darczyńca - awatar
20
Anonimowy Darczyńca
Anonimowy Darczyńca - awatar
1 000
Anonimowy Darczyńca
Radosnych Swiat! - awatar
100
Radosnych Swiat!
Niedziela misyjna - awatar
50
Niedziela misyjna
Anonimowy Darczyńca - awatar
200
Anonimowy Darczyńca
Anonimowy Darczyńca - awatar
20
Anonimowy Darczyńca
Anonimowy Darczyńca - awatar
20
Anonimowy Darczyńca
Anonimowy Darczyńca - awatar
50
Anonimowy Darczyńca
Ewa, od Luski - awatar
100
Ewa, od Luski
Anonimowy Darczyńca - awatar
1
Anonimowy Darczyńca

Uważasz, że ta zbiórka zawiera niedozwolone treści ? Napisz do nas

Jak to działa?

1

Stwórz zbiórkę

Podaj kwotę, uzupełnij opis, gotowe!

2

Udostępnij

Zapraszaj do wsparcia zbiórki.

3

Zbierz pieniądze

Wykorzystaj najlepsze narzędzie w sieci.

Pomagam.pl wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej

Zamknij