Zbiórka Wyjazd na Mondiali Antirazzisti - miniaturka zdjęcia

Wyjazd na Mondiali Antirazzisti

Suzi Andreis - awatar

Suzi Andreis

Organizator zbiórki

Zdjęcie opisu zbiórki Wyjazd na Mondiali Antirazzisti

CEL PROJEKTU / OUR GOAL

Naszym celem jest zebranie środków na wspólny wyjazd drużyn Chrząszczyki i Etnoliga na Mondiali Antirazzisti - największy na świecie antydyskryminacyjny turniej piłki nożnej.

Turniej organizowany jest od prawie 20 lat. W tym roku odbędzie się w Bosco Albergati koło Modeny we Włoszech pomiędzy 6 a 10 lipca.

Mondiali Antirazzisti to nie tylko turniej, ale cały antyrasistkowski, antyseksistowski i antyhomofobiczny festiwal piłkarski: poza meczami odbywają się koncerty, spotkania i inne wydarzenia. W turnieju biorą udział drużyny męskie, kobiece i mieszane z całego świata. Chcemy tam pojechać, żeby pograć i wygrać, ale przede wszystkim żeby poznać inne grupy, które tak jak my chcą tworzyć nową kulturę piłkarską, opartą na otwartości i akceptacji.

---------------------------------

Our goal is to collect funds for the trip of Chrząszczyki and Etnoliga teams (2 teams, 16 players, 4 cars) to Mondiali Antirazzisti, the greatest anti-discrimination football tournament in the world.

Mondiali Antirazzisti have been organized since 1997: this year's edition will take place in Bosco Albergati near Modena in Italy between 6 and 10 July.

Mondiali Antirazzisti is not only a football tournament but a huge anti-racism, anti-sexism and anti-homophobia festival. Beside the games there are concerts, meetings, debates and other events. Male, female and coeducational teams from all over the world play against each other in the same category. We want to be there to play and win, of course, but also to meet other groups and people who, as we do, work to build a new, open football culture based on acceptance of diversity.

Zdjęcie opisu zbiórki Wyjazd na Mondiali Antirazzisti

KIM JESTEŚMY / ABOUT US

Chrząszczyki i Etnoliga to dwa projekty, które łączy idea walki o równe prawa na boisku dla wszystkich niezależnie od koloru skóry, pochodzenia, płci czy orientacji seksualnej. Sprzeciwiamy się dyskryminacji i promujemy fair play. Od lat gramy razem i wspólnie promujemy w Polsce pozytywny futbol.

Klub Sportowy Chrząszczyki to grupa kobiet, które lubią grać w piłkę nożną. Między sobą różnimy się pod wieloma względami: pochodzeniem, narodowością, wiekiem, wykształceniem, poglądami, religią, sprawnością, statusem społecznym i zawodowym, ulubionym klubem oraz - last but not least - orientacją seksualną, a naszym wspólnym mianownikiem jest pasja do futbolu.

Naszym celem jest stworzenie przestrzeni dla kobiet w polskiej piłce nożnej, a nasza idealna przestrzeń jest wolna od dyskryminacji i uprzedzeń, nie tylko ze względu na płeć, ale także na homofobię, pochodzenie, sprawność i inne przesłanki.

Od 2007 organizujemy turnieje piłkarskie oraz inne wydarzenia poświęcone przeciwdziałaniu dyskryminacjom w piłce nożnej: turnieje pod hasłem Futbol Przeciw Homofobii, imprezy z okazji FARE Football People Action Weeks, pokazy filmowe oraz Kobiecą Akademię Piłkarską - pierwszą otwartą i darmową szkołę piłki nożnej dla dorosłych kobiet w Warszawie i być może w Polsce. Poza swoimi projektami bierzemy także udział w innych akcjach przeciwko seksizmowi i dyskryminacjom, m.in. w Etnolidze - od pierwsze edycji.

Etnoliga to międzykulturowy projekt piłkarski Fundacji dla Wolności: amatorska liga, turnieje i treningi, w których uczestniczy kilkaset osób o różnym pochodzeniu etnicznym, statusie społecznym, wieku i płci. W bezpłatnych rozgrywkach grają Polacy i migranci z kilkudziesięciu krajów z czterech kontynentów, od Chile po Malezję. Wszystkie drużyny są wielokulturowe, w każdej grają wspólnie kobiety i mężczyźni. Meczom towarzyszą konkursy, poczęstunki i prezentacje przygotowane przez drużyny. 

Etnoliga to jedyny tego rodzaju projekt społeczny w Polsce i jeden z niewielu o takiej skali w Europie. Nasz sukces zawdzięczamy wspaniałej atmosferze i autorskiej metodologii opartej na doświadczeniu 10 lat pracy na skrzyżowaniu sportu i kultur (praca z uchodźcami, warsztaty, festiwale, wolontariat międzynarodowy).

W akcji można zobaczyć uchodźców i menadżerów korporacji, osoby z podstawowym wykształceniem i wykładowców akademickich, ludzi wszelkich profesji, poglądów i wyznań. Każda osoba ma swoją historię, często niezwykłą. Dzięki wspólnej grze otwieramy się na innych, przełamujemy uprzedzenia, nawiązujemy przyjaźnie.

---------------------------------

Chrząszczyki and Etnoliga are two projects that share the idea of equal rights on the pitch, regardless of skin color, national origin, gender or sexual orientation. We oppose discrimination and promote fair play. We have been playing together and promoting positive football in Poland together for years.

Chrząszczyki Football Club is a group of women who love to play football. Our group consists of women from different backgrounds. We differ in many respects: in age, social and professional status, education and of course sexual orientation (though the majority of the members are non-heterosexual). Our common denominator is our passion for football.

Our goal is to create a place for women in the over-masculinized Polish football and our ideal space is free from sexism, homophobia, racism and other forms of discrimination.

We have been working toward these goals since 2007 by organizing tournaments and other cultural events: Football Against Homophobia tournaments, the FARE Football People Action Weeks, film screenings, parties, and our main project, the Women's Football Academy - the first open and free of charge school of football for adult women in Poland. Beside this, we are also involved in other initiatives against discrimination: we've been participating in Etnoliga since its very beginning.

Etnoliga is an intercultural football project run by Fundacja Dla Wolności: a league for amateur teams, tournaments, trainings for hundreds of people of different origin, social status, age, and gender. Native Poles and migrants from over 50 countries, from Chile to Malaysia, take part every year in Etnoliga. All teams are multicultural and co-educational. Beside games we organize get-together with food and presentations prepared by teams.

Etnoliga is the only social project of this kind in Poland and one of the few on this scale in Europe. We owe our success to the marvelous atmosphere and our original methodology worked out in the course of the decade we spent working on connecting sport and culture (doing work with the refugees, organizing  workshops, festivals, and international volunteering). 

Etnoliga brings together refugees and corporation managers, people with elementary education and academics, people of all possible professions, ideas, religions. Everyone has their own history. Playing together we open up to others, break prejudices, make friends.

Zdjęcie opisu zbiórki Wyjazd na Mondiali Antirazzisti

BUDŻET PROJEKTU / OUR BUDGET

Budżet projektu to 7800 zł.

Nie posiadamy sponsora, wszystkie koszty związane z wyprawą musielibyśmy pokryć sami, a dla wielu z nas kwota kilkuset złotych jest nieprzekraczalną barierą. Dlatego prosimy Was o pomoc: nie chcemy, żeby sytuacja finansowa zawodniczek i zawodników decydowała o uczestnictwie.

Na co zostaną przeznaczone Wasze wpłaty?

1. przejazd w obie strony - ograniczyliśmy koszty do minimum. Upchniemy się w cztery samochody (dwie drużyny, 16 osób). Środki przeznaczymy na zakup paliwa i opłaty na autostradzie we Włoszech (Brennero - Campogalliano).

2. prowizja dla serwisu Pomagam.pl

---------------------------------

Our project budget is 7800 PLN (ca. 1950 EUR).

We both (Chrząszczyki and Etnoliga) do not have any official sponsor. All costs related to this enterprise we would need to cover ourselves: for many of us an amount of a few hundred złotych is an impassable barrier. This is why we ask for your help: we don't want the decision on to go to Mondiali or not to be based on our private financial situation.

How will we use gathered money?

1) We'll finance the travel to Italy and back. We cut the costs as much as we could: we'll fit in 4 cars (2 teams / 16 players). We'll use the money to buy fuel and pay for motorways in Italy (Brennero - Campogalliano - Brennero).

2) We'll pay provisions for Pomagam.pl

Zdjęcie opisu zbiórki Wyjazd na Mondiali Antirazzisti

CO, JEŚLI ZBIERZMY WIĘCEJ ŚRODKÓW / WHAT IF WE GATHER MORE THAN PLANNED

Ucieszymy się ogromnie i spróbujemy zorganizować wyjazd jeszcze jednej naszej drużyny. Jeśli nie starczy na to środków - przekażemy je na nasze bieżące działania, przede wszystkim za wynajem boisk.

---------------------------------

We'll organize a third team to take part in Mondiali Antirazzisti. If we don't have enough money to do that - we would use it for our daily activities, ie. training fields fees.

Zdjęcie opisu zbiórki Wyjazd na Mondiali Antirazzisti

DLACZEGO POMAGAM.PL / WHY POMAGAM.PL

Wierzymy, że warto wspierać idee równościowe w sporcie i wierzymy, że myślicie podobnie.

Inicjatywy antydyskryminacyjne w sporcie przez swój charakter mieszany - sportowy i społeczny - są wciąż często lekceważone przez polskich grantodawców. Zbierając pieniądze na nasz wyjazd na Mondiali Antirazzisti poprzez system crowdfundingowy, chcemy jednocześnie rozreklamować projekty antyrasistowskie, antyseksistowskie i antyhomofobiczne w piłce nożnej.

Wasze pieniądze będą dla nas nie tylko pomocą w wyjeździe na Mondiali, ale i głosem poparcia dla naszej idei. 

---------------------------------

We believe in the idea of equality in sport and through sport in society and we know you too.

Anti-discrimination sport initiatives are still rare in Poland and they are often ignored by Polish grantgivers because of their cross-cultural approach: it looks like the prevailing view is that a sport initiative can't approach society in a wider meaning and a social initiative can't involve competition on a pitch.

With our crowdfunding action, beside gathering money to go to Mondiali Antirazzisti, we want to draw the public attention to anti-rasism, anti-homophobia and anti-sexism initiatives in football.

Your support will allow us to go to Mondiali Antirazzisti and will help us to spread our ideas in Poland.

Zdjęcie opisu zbiórki Wyjazd na Mondiali Antirazzisti

GDZIE MOŻNA NAS ZNALEŹĆ / WHERE YOU CAN FIND US

Przede wszystkim w Warszawie. Chrząszczyki zapraszają na bezpłatne treningi Kobiecej Akademii Piłkarskiej w środy od godz. 18.30 na orlik przy ul. Kazimierzowskiej 60. Etnoliga - na rozgrywki XI edycji w niedziele od 11 do 18, ul. Przy Bażantarni 3 oraz na sparingi w każdą sobotę od 17 do 19 przy ul. Szanajcy 5.

A poczytać o nas więcej można na stronach:

http://www.chrzaszczyki.com.pl/

http://www.etnoliga.org/

albo na Facebooku

---------------------------------

We are based in Warsaw, Poland. Chrząszczyki organize weekly open trainings for women 16+: the Women's Football Academy Every Wednesday at 6.30 pm at 60, Kazimierzowska St. The current edition of Etnoliga is taking place every Sunday from 11 am to 6 pm at 3, Przy Bażantarni St., and Etnoliga trainings every Saturday from 5 to 7 pm at 5, Szanajcy St.

And in the internet:

http://www.chrzaszczyki.com.pl/

http://www.etnoliga.org/

or facebook

Zdjęcie opisu zbiórki Wyjazd na Mondiali Antirazzisti

Wybierz kwotę

20
50
100
200
1 000
Inna

Komentarze

 • Wojciech - awatar

  Wojciech

  22.06.16
  22.06.16

  Bo Paulinka tak ładnie prosi ;)

  • Suzi Andreis - awatar

   Suzi Andreis - Organizator zbiórki

   23.06.16
   23.06.16

   Dziekujemy!!

 • Wiśnia - awatar

  Wiśnia

  17.05.16
  17.05.16

  Trzymam kciuki

  • Suzi Andreis - awatar

   Suzi Andreis - Organizator zbiórki

   17.05.16
   17.05.16

   Dziękujemy za wsparcie i za kciuki!

 • Magda - awatar

  Magda

  13.05.16
  13.05.16

  Mam nadzieje ze Wam sie uda wyjechać :) Trzymam kciuki za realizacje :)

  • Suzi Andreis - awatar

   Suzi Andreis - Organizator zbiórki

   13.05.16
   13.05.16

   Dziękujemy za wsparcie i za słowa!

 • Sławek - awatar

  Sławek

  12.05.16
  12.05.16

  Popieramy! :)

  • Suzi Andreis - awatar

   Suzi Andreis - Organizator zbiórki

   12.05.16
   12.05.16

   Dziękujemy za wsparcie!

Suzi Andreis - awatar

Suzi Andreis

Organizator zbiórki

Wpłaty - 47

Dariusz Białkowski - awatar
100
Dariusz Białkowski
SUSANNA - awatar
50
SUSANNA
SUSANNA - awatar
32
SUSANNA
joanna - awatar
10
joanna
Wojciech - awatar
50
Wojciech
Agnieszka - awatar
500
Agnieszka
Małgorzata - awatar
20
Małgorzata
est-her - awatar
500
est-her
SUSANNA - awatar
150
SUSANNA
SUSANNA - awatar
150
SUSANNA

Uważasz, że ta zbiórka zawiera niedozwolone treści ? Napisz do nas

Jak to działa?

1

Stwórz zbiórkę

Podaj kwotę, uzupełnij opis, gotowe!

2

Udostępnij

Zapraszaj do wsparcia zbiórki.

3

Zbierz pieniądze

Wykorzystaj najlepsze narzędzie w sieci.

Pomagam.pl wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej

Zamknij