Zbiórka Na czubkach palców... - zdjęcie główne

Na czubkach palców...

17 001 zł  z 40 000 zł (Cel)
Wpłaciło 79 osób

PL/EN

…by dosięgnąć marzeń – ZOSTAĆ TANCERKĄ BALETOWĄ! Jako Fundacja Dance to Be pragniemy pomóc Zuzi spełnić jej marzenie.

Fundacja Dance to Be pomaga tancerzom baletowym w ich codzienności. Scena, piękny taniec, brawa, uwielbienie publiczności – często widzimy tylko efekt końcowy. Tymczasem, zwłaszcza na początku swojej drogi, tancerze zmagają się z wieloma wyzwaniami w życiu codziennym.

Przed Zuzią i jej rodzicami stoi wyzwanie, by opłacić wysokie czesne za szkołę baletową.

Ale najpierw poznajmy Zuzię…

"Moją przygodę z tańcem zaczęłam gdy miałam pięć lat. Chodziłam wtedy na lekcje baletu do lokalnej szkoły tańca w Maidstone, gdzie mieszkam z moją rodziną. Uczęszczałam tam przez siedem lat. 

W wieku dwunastu lat, zachęcona przez nauczycielkę baletu i dyrektorkę szkoły, rozpoczęłam poważną naukę baletu w innej szkole gdzie zobaczyłam, jak dużo muszę nadrobić, aby dogonić profesjonalny świat tańca. Stopniowo doskonaliłam technikę. A im wyższy poziom osiągałam, tym większa miłość do baletu wypełniała moje serce.

Po dwóch latach w tej szkole wiedziałam już, że to jest to, co chcę robić w życiu. Tańczyć i czerpać z tego radość – zawsze. 

W kolejnej szkole uczyła mnie baletu Nicola, absolwentka The Royal Ballet School. Miałam bardzo dużo godzin tańca, ale to było ważne – chciałam tańczyć jak najwięcej. Moja nauczycielka powiedziała, że nigdy nie widziała, aby ktoś zrobił tak duże postępy w tak krótkim czasie. A ja myślałam tylko o tym, by być tak dobrą w tańcu, jak to tylko możliwe. 

Potem przyszedł lockdown. Z powodu pandemii ćwiczyłam w moim własnym, małym pokoju.

Rok temu, pomimo braku zajęć w studiu, zostałam przyjęta do European School of Ballet w Amsterdamie! Tam zaczął się intensywny kurs, praca sześć dni w tygodniu. Od 12:00 do 19:15 codzienny trening, a w pozostałym czasie i w weekendy nauka, by zaliczyć egzaminy z przedmiotów ogólnych. Bardzo wyczerpujący czas, ale bardzo owocny.

Przeskoczyłam jeden poziom i w przyszłym roku będę ćwiczyć na Trainee Programme - najtrudniejszym i najbardziej zaawansowanym programie w tej szkole.

Moim marzeniem jest zostać profesjonalną tancerką i dostać pracę w dobrym zespole baletowym.

Abym jednak mogła kontynuować naukę baletu w ESB, potrzebuję zebrać 20000 zł na każdy z dwóch semestrów. Jest to dla naszej rodziny bardzo dużym wyzwaniem. Moja mama po udarze mózgu jest niepełnosprawna i niezdolna do pracy, a zarobki taty nie wystarczają na pokrycie kosztów szkoły. 

Będę ogromnie wdzięczna za wszelką pomoc!"

Lubię rozmawiać z młodymi tancerzami. Zdeterminowani, zakochani w swojej sztuce, oddani jej bez reszty. A jednocześnie głęboko cenią relacje, zwłaszcza te rodzinne.

Na moje pytanie – „Co najbardziej cenisz w życiu?” – Zuzia odpowiada, że dla niej najwyższą wartość mają relacje z rodziną i przyjaciółmi, bo w relacjach można wiele się nauczyć od innych ludzi. Ale ważne jest również dla niej poczucie, że robi coś w swoim życiu, ważne są dobre nawyki i ciężka praca. To daje jej siłę w trudnych chwilach – "Gdy pojawiają się przeszkody, patrzę wstecz -  jak daleką drogę przeszłam, jak wiele pracy w to włożyłam, jak wielkie postępy zrobiłam. Myślę o magicznych wrażeniach tańczenia baletu na scenie, o tworzeniu sztuki tańca i mojej miłości do niego. Bez względu na to jak czasem jest ciężko, moja pasja i determinacja zawsze pomagają mi iść dalej."

Przed Zuzią kolejny rok ciężkiej pracy, ale jest gotowa, by ją podjąć, by iść do przodu, by w tańcu stanąć na czubkach palców i uchwycić swoje marzenie. Potrzebuje tylko wsparcia na tym początkowym etapie. Potrzebuje przyjaciół, którzy pomogą jej rozwinąć skrzydła.

Zachęcamy serdecznie do włączenia się w dzieło kształtowania wyjątkowej artystki. Poprzez wpłatę dowolnej kwoty możesz mieć udział w rozwijaniu niezwykłego talentu Zuzi! Możesz mieć wpływ na tworzenie nowego pokolenia pięknych ludzi!

(Z Zuzią rozmawiała Monika Węgrzyn - prezes Fundacji Dance to Be)


Więcej o działalności Fundacji Dance to Be: 

https://dancetobe.org/

https://www.facebook.com/fundacjadancetobe


..............................................................................................................................................


On the Tips of Her Toes…

…to reach her dream – TO BE A BALLET DANCER! As the Dance to Be Foundation we want to help Zuzia fulfil her dream.

The Dance to Be Foundation helps ballet dancers in their everyday lives. The stage, the beautiful dance, the applause, the adoration of the audience – we often only see the end result. Meanwhile, especially at the beginning of their journey, dancers struggle with many challenges in everyday life.

Zuzia and her parents face a challenge to pay the high ballet school fees.

But let’s get to know Zuzia first…

"My adventure with dance started when I was five years old. I attended ballet classes at a local dance school in Maidstone, where I have lived with my family since I was a child. 

Prompted by my dance teacher and the school director, I started serious classical ballet training at the age of 12 and had to work hard to catch up with the higher standards of the pre-professional ballet world. Gradually, I started to improve my technique. And the higher the level I reached, the more my love for ballet filled my heart.

After two years in this school, I knew that this is what I wanted to do in life.
To dance and enjoy it – always.

In the next school my main teacher was Nicola (who was trained at the Royal Ballet school). I had a lot of hours of dance, but that was important – I wanted to dance as much as possible. My teacher said that she had never seen anyone make so much progress in such a short time. And all I could think about was to be as good at dancing as possible.

Than, due to the pandemic came the lockdown and daily practice in my own little room.

Despite lack of training at a studio, I was accepted to the European School of Ballet in Amsterdam! There began an intensive course of work six days a week from 12:00 to 19:15, and studying for A-levels in the rest of the time and at the weekend. A very exhausting time, but very fruitful.

I jumped one level and next year will be moving up to the Trainee Programme, the most difficult and advanced programme in the school.

My dream is to become a professional dancer and get a job in a good ballet company.

However, it is incredibly difficult for my family to afford the next year.  My mum suffered a severe stroke several years ago which left her disabled and unable to work, and my father’s earnings are not enough to cover the cost of the tuition fees and necessary living costs in Amsterdam. I need to raise €4625 for each of 2 semesters.

I would be extremely grateful for any help!"

I like talking to young dancers. Determined, in love with their art, devoted to it completely. And at the same time, they deeply value relationships, especially family relationships.

To my question – „What do you value most in life?” – Zuzia answers that for her the highest value are relationships with family and friends, because in relationships you can learn a lot from other people. But it is also important for her to feel that she is doing something in her life, that learns good habits and hard work. This gives her strength in difficult moments – "When obstacles arise, I look back at how far I’ve come, how much work I’ve put into it and how much progress I’ve made. I think about the magical sensations of performing ballet on stage, of creating art with my dancing, and I am reminded of my love for ballet. No matter how tough things get, my passion and determination always carry me through."

Zuzia has another year of hard work ahead of her, but she is ready to take it on, to move forward, to stand on tips of her toes and grasp her dream. She just needs support at this vital stage. She needs friends to help her spread her wings.

We warmly encourage you to join this beautiful work of shaping an exceptional artist. By donating any amount, you can contribute to the development of Zuzia’s extraordinary talent! You can have an impact on creating a new generation of beautiful people!

(Zuzia was interviewed by Monika Węgrzyn - president of the Dance to Be Foundation)


More about Dance to Be Foundation:

https://dancetobe.org/

https://www.facebook.com/fundacjadancetobe

Aktualizacje


 • FUNDACJA DANCE TO BE - awatar

  FUNDACJA DANCE TO BE

  04.08.2022
  04.08.2022

  SERDECZNIE DZIĘKUJEMY wszystkim DARCZYŃCOM!!! Uzbieraliśmy razem 17 001 zł, co pozwoli nam pomóc Zuzi opłacić pierwszy semestr nauki w European School of Ballet w Amsterdamie. Bardzo się cieszymy, że włączyliście się w dzieło kształtowania wyjątkowego talentu!
  Życzymy Wam spełnienia wszystkich WASZYCH MARZEŃ!

  Zdjęcie aktualizacji 99 470

Komentarze


 • Maria Działowska - awatar

  Maria Działowska

  04.07.2022
  04.07.2022

  Cieszę się

  • FUNDACJA DANCE TO BE - awatar

   FUNDACJA DANCE TO BE - Organizator zbiórki

   05.07.2022
   05.07.2022

   Ja również ogromnie się cieszę i jeszcze raz dziękuję!

17 001 zł  z 40 000 zł (Cel)
Wpłaciło 79 osób

Wpłaty: 79

Anonimowy Darczyńca - awatar
Anonimowy Darczyńca
300
Anonimowy Darczyńca - awatar
Anonimowy Darczyńca
1 000
Anonimowy Darczyńca - awatar
Anonimowy Darczyńca
100
Anonimowy Darczyńca - awatar
Anonimowy Darczyńca
500
Anonimowy Darczyńca - awatar
Anonimowy Darczyńca
200
Anonimowy Darczyńca - awatar
Anonimowy Darczyńca
200
Anonimowy Darczyńca - awatar
Anonimowy Darczyńca
200
Anonimowy Darczyńca - awatar
Anonimowy Darczyńca
50
Anna Kuśmierek - awatar
Anna Kuśmierek
1
Barbara Kościelniak - awatar
Barbara Kościelniak
200

Uważasz, że ta zbiórka zawiera niedozwolone treści ? Napisz do nas

People
Logo Fundacji Pomagam.pl

Wspieraj inicjatywy bliskie Twojemu sercu. Wystarczy, że wpiszesz nasz numer KRS przy rozliczaniu podatku dochodowego PIT, by nieść pomoc tam, gdzie jest ona najbardziej potrzebna razem z nami.

Dzięki Tobie możemy zmieniać świat na lepsze. Dziękujemy ❤️

KRS 0000353888

Sprawdź, jak przekazać 1,5% podatku

Jak założyć zbiórkę na Pomagam.pl

Pomagam.pl to największy i najpopularniejszy w Polsce serwis do tworzenia internetowych zbiórek pieniędzy. To narzędzie, które umożliwia każdemu i całkowicie za darmo założenie zbiórki w kilka chwil.

Dzięki Pomagam.pl w łatwy i bezpieczny sposób zbierzesz fundusze na to, co dla Ciebie ważne m.in. pokrycie kosztów leczenia, wsparcie bliskich w trudnych chwilach i na inicjatywy bliskie Twojemu sercu.

Krok 1:Chcesz założyć zbiórkę, ale nie wiesz od czego zacząć? Nie martw się! Obejrzyj krótki film poniżej, który tłumaczy, jak działa Pomagam.pl.

Krok 2:Zbiórkę na Pomagam.pl przygotowujesz i publikujesz samodzielnie. Nie przejmuj się - założenie zbiórki trwa dosłownie kilka chwil i jest prostsze, niż myślisz. Sprawdź poniższy poradnik.

W momencie tworzenia zbiorki możesz wybrać, czy chcesz ją prowadzić samodzielnie czy ze wsparciem Pomagam.pl. Pierwsza opcja jest całkowicie darmowa. Jeśli natomiast zdecydujesz się na promowanie zbiórki z naszym wsparciem, będziemy przypominać o Twojej zbiórce i zachęcać do wpłat osoby, które ostatnio odwiedziły stronę Twojej zbiórki (tzw. retargeting).

W tym celu będziemy wyświetlać Twoją zbiórkę zarówno na stronie głównej Pomagam.pl jak i w reklamach internetowych. Zwiększa to szanse na to, że więcej odwiedzających Twoją zbiórkę osób zdecyduje się ostatecznie na wpłatę lub udostępnienie zbiórki. W zamian za to dodatkowe, nieobowiązkowe wsparcie w promocji od każdej wpłaty potrącimy automatycznie 12%.

Krok 3:Twoja zbiórka jest gotowa, czas zacząć działać! Nikt nie wypromuje Twojej zbiórki tak jak Ty, dlatego pamiętaj, żeby udostępniać ją we wszystkich mediach społecznościowych: Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn czy YouTube i TikTok. Zacznij od rodziny i przyjaciół - poproś ich o udostępnienie i zachęć do wpłat. Wyślij znajomym linka do zbiórki z krótkim opisem na Messengerze, SMSem lub mailowo. Następnie skontaktuj się z lokalnymi mediami z prośbą o publikację Twojej zbiórki oraz zaangażuj w promocję okoliczne organizacje społeczne, władze samorządowe, instytucje oraz osoby znane w Twojej okolicy.

Pamiętaj, im więcej osób dowie się o Twojej zbiórce, tym większa szansa na osiągniecie celu! Więcej porad znajdziesz w ebooku, jak założyć i prowadzić skuteczną zbiórkę. Znajdziesz go w swoim panelu zarządzania zbiórką po jej stworzeniu. Sprawdź również naszego bloga, w którym dzielimy się praktycznymi poradami i wskazówkami.

Krok 4:Wszystkie osoby odwiedzające Twoją zbiórkę mogą szybko i bezpiecznie wpłacać na nią pieniądze, np. przy użyciu przelewów internetowych, kart kredytowych, tradycyjnych przelewów bankowych, a nawet na poczcie! Wpłaty księgują się natychmiast. Wszyscy widzą, jaką kwotę udało się już zebrać i mogą zapraszać do zbiórki kolejne osoby.

Krok 5:Pieniądze ze zbiórki możesz wypłacać na konto bankowe w każdej chwili i tak często, jak chcesz. Wypłata pieniędzy trwa na ogół 1 dzień roboczy. Wypłata nie spowoduje zmiany stanu licznika wpłat na stronie Twojej zbiórki. Możesz dalej zbierać pieniądze, a zbiórka będzie trwać aż do momentu, gdy zdecydujesz się ją zamknąć.

Prawda, że proste? To właśnie dlatego dziesiątki tysięcy osób prowadzi już swoje zbiórki na Pomagam.pl. Nie czekaj. Dołącz do nich teraz! Aby założyć zbiórkę, kliknij tutaj lub w przycisk poniżej:

Pomagam.pl wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej

Zamknij