Kamil Czarnecki - awatar

Kamil Czarnecki

Organizator zbiórki

⬇⬇English ⬇⬇

Marzymy, cały czas marzymy… Przydałaby się nowa para butów, czy najnowsza wersja iPhona – stary miał swoje pięć minut, co powiedzą koledzy na „taki telefon”. Trzeba wymienić na nowy. Wyjechałbym w kolejną podróż do ciepłych krajów, a może nowy samochód? Co tu wybrać. Nasze egocentryczne marzenia, wszędzie „ja i mój piękny świat”.

Dookoła nas pojawiają się NIEWIDZIALNI. Często zapomniani bohaterowie. Walczą o każdy dzień. Z uporem, ale również uśmiechem stawiają kolejne kroki na drodze życia. Mówimy tu o niepełnosprawnych oraz ich opiekunach, najczęściej rodzicach. Marzą, lecz ich skala jest znacznie inna: o rehabilitacji, czy turnusie dla dziecka, o niezbędnych lekach i potrzebach zdrowotnych, o samodzielnym spożywaniu posiłków, o chodzeniu, czy odrobieniu lekcji. Wszędzie tam jest cierpliwość i wytrwałość. Dlatego PomagaMY!

XXI wiek zalewa fala konsumpcjonizmu i materializmu. Nagły rozwój techniki i zmiany współczesności powodują, że wszystko musi być „naj”: najlepsze, największe, naj… naj.. naj…. Postaramy się to wykorzystać! Oto akcja naj – „PomagaMY, czyli Islandia 2017”.

We współpracy z Kołem Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Brześciu Kujawskim Kamil Czarnecki pragnie połączyć realizację własnych marzeń wraz z pomocą w spełnieniu marzeń dla podopiecznych stowarzyszenia.
W maju bieżącego roku ląduje na Islandii. Kamil objedzie „Krainę lodu i ognia” na rowerze. Walcząc z własnymi słabościami będzie starał się zebrać jak najwięcej środków pieniężnych na turnus rehabilitacyjny nad morzem dla podopiecznych koła.


MY MUSIMY IM POMÓC!
Koło Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej zostało założone w 1994 roku i podlega pod okręgowe Towarzystwo Przyjaciół Dzieci we Włocławku. Członkowie Koła mają różne choroby i upośledzenia umysłowo – ruchowe. Między innymi dominują choroby z dziecięcym porażeniem mózgowym, zespołem Downa, Aperta, choroby narządów ruchu, słuchu, mowy a także choroby wewnętrzne.

Koło Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Brześciu Kujawskim zrzesza 30 osób, które są w różnym stopniu niepełnosprawności. Nie wstydźmy się ludzi niepełnosprawnych – oni tak samo jak wszyscy chcą cieszyć się życiem, chcą czuć się potrzebni i kochani. Podajmy im dłoń i uśmiechajmy się do nich. Otwórzmy dobre serca! 

Donation
We all dream and we dream all the time… We need a new pair of shoes or the newest version of iPhone - the old one had it’s own five minutes, what our colleagues will say about “such an old phone”? We need to change it for the new one. I would like to go for another tropical trip, or maybe get a new car? So much to choose. Our egocentric dreams, all around “me and my beautiful world”.

Around us, there are those who we call INVISIBLE. Often forgotten heroes. They fight for every day. With stubbornness, but also with the smile they make steps on the road of life. We talk here about disabled and their guardians, mostly parents. They dream, but their scale is much different. They dream about rehabilitation, a holiday for the child, essential medication and health needs, about eating each meal, walking or doing homework independently. They have a lot of patience and perseverance. That’s why We're Helping!

XXI century is full of consumption and materialism. Very fast development of technology and change of our perspectives push us to have everything “the best”: the best, the biggest, the greatest. We’re trying to use it! And that is out the best action - “We’re helping, Iceland 2017”

With the cooperation of The Disabled Children and Teenagers Organisation in Brzesc Kujawski, Kamil Czarnecki wants to fulfil the dreams of it’s members and his own.
This year in May he is travelling to Iceland. He will go all over the “The Land of Ice and Fire” by his bike. He will fight his own weakness and he will try to collect as much money as he can for the rehabilitating holiday for the disabled members.

We need to help them!

The Disabled Children and Teenagers Organisation started in 1994 and it cooperates with the Society of Children's Friends in Wloclawek. The members of the organisation have different diseases and brain-body movement disabilities. Many of them have diseases with the Cerebral Palsy, the Down syndrome, the Apert syndrome, the disabilities of movement, hearing, speaking and also the internal organ diseases.

The Disabled Children and Teenagers Organisation in Brzesc Kujawski have 30 members with the different range of disability.

We shouldn’t we ashamed of disabled - they also want to have a happy life, to feel needed and be loved.

We can give them our hands and smile towards them. Let’s open our good hearts!

Aktualności

 • Kamil Czarnecki - awatar

  Kamil Czarnecki

  31.07.17
  31.07.17

  Zebraliśmy 10 000 zł! Cel minimum osiągnięty! Ale to nic - zbieraMY dalej! PomagaMY!

Komentarze

 • Anonimowy Darczyńca - awatar

  Anonimowy Darczyńca

  18.05.18
  18.05.18

  Mam nadzieję, że bedzie można zobaczyć relację z wyprawy :). Wszystkiego najlepszego i jak najszybcszego zebrania potrzebnej kwoty :*

 • Anonimowy Darczyńca - awatar

  Anonimowy Darczyńca

  21.06.17
  21.06.17

  100% :) Brawo Kamil

 • Nikola - awatar

  Nikola

  12.06.17
  12.06.17

  Powodzenia!! :)

 • Cieniu - awatar

  Cieniu

  08.06.17
  08.06.17

  Jesteś wielki! Powodzenia w zbiórce i trasie, Tarcza!

 • Jacek - awatar

  Jacek

  04.06.17
  04.06.17

  Mam nadzieję, że wyjadą na wakacje i będą się świetnie bawić. Tobie Kamil dziękuję, że otwierasz ludzkie serca.

Kamil Czarnecki - awatar

Kamil Czarnecki

Organizator zbiórki

Wpłaty - 80

Joanna Filińska - awatar
352
Joanna Filińska
Anonimowy Darczyńca - awatar
15
Anonimowy Darczyńca
Anonimowy Darczyńca - awatar
200
Anonimowy Darczyńca
Grzegorz - awatar
300
Grzegorz
J. Dobrowolska - awatar
40
J. Dobrowolska
Renata - awatar
50
Renata
Anonimowy Darczyńca - awatar
20
Anonimowy Darczyńca
Anonimowy Darczyńca - awatar
30
Anonimowy Darczyńca
Emil Botkiewicz - awatar
100
Emil Botkiewicz
Ilona i Sylwia :) - awatar
120
Ilona i Sylwia :)

Uważasz, że ta zbiórka zawiera niedozwolone treści ? Napisz do nas

Jak to działa?

1

Stwórz zbiórkę

Podaj kwotę, uzupełnij opis, gotowe!

2

Udostępnij

Zapraszaj do wsparcia zbiórki.

3

Zbierz pieniądze

Wykorzystaj najlepsze narzędzie w sieci.

Pomagam.pl wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej

Zamknij