Zbiórka Anarchistyczne Archiwum Wrocław - miniaturka zdjęcia

Anarchistyczne Archiwum Wrocław Jak założyć taką zbiórkę?

Zbiórka Anarchistyczne Archiwum Wrocław - zdjęcie główne

Anarchistyczne Archiwum Wrocław

2 400 zł  z 5 000 zł (Cel)
Wpłaciło 18 osób
Ewa Małkiewicz - awatar

Ewa Małkiewicz

Organizator zbiórki

Anarchistyczne archiwum społeczne - Wrocław

Historia i pamięć o działalności anarchistycznej i niezależnych ruchach wolnościowych jest dla nas ważna. Szczególnie we Wrocławiu, w mieście w którym żyjemy i z którym czujemy więź. Wspominając demonstracje, propagandowe akcje, benefity czy najróżniejszą makulaturę, wydaną przez wrocławską anarchistyczną społeczność zawsze miło spędzamy czas. Dostrzegamy potrzebę trwalszego przechowania tych wszystkich materiałów które w przyszłości mogą posłużyć za lekcje, inspirację czy chociażby ciekawostkę. Widzimy, że przydało by się na to wszystko jakieś archiwum. Są to bowiem fragmenty opowiadające o naszym wspólnym pragnieniu lepszego świata i walki o niego.

Wstępnym opracowaniem takiego archiwum część z nas zajęła się już jakiś czas temu. Trzy główne zadania archiwum jako takiego to – przechowywanie, opracowywanie i udostępnianie. Chcemy więc te trzy założenia spełniać. Archiwum będzie miało swoje stałe miejsce, materiały będą zabezpieczone w teczkach bezkwasowych oraz specjalnych pudłach. Przechowywać zamierzamy ulotki, plakaty, ziny, gazety, książki i najróżniejsze różności jakie tylko wpadną nam w ręce. W szczególności chodzi nam o materiały związane z wrocławskimi ruchami i grupami wolnościowymi. Chociaż oczywiście nie tylko – rzeczy związane z innymi miejscami w Polsce i na świecie również chcemy gromadzić Zebrany zasób będziemy opracowywać. Finalny schemat został do doszlifowania, jednak wszystko będzie zachowane w standardowym podziale na zespoły i jednostki. Wszystko by ułatwić wpisywanie przyszłych zbiorów i przeglądanie już dostępnych. Tak przygotowany zasób będzie dostępny dla wszystkich zainteresowanych. Czy będziemy organizowali regularne dyżury, czy raczej zwrócimy się w stronę wcześniejszego umawiania się będzie zależeć od zainteresowania i naszych możliwości. Poza udostępnianiem tradycyjnym planujemy także zasób digitalizować i udostępniać online.

Co jeszcze planujemy?

Tak jak w tytule, docelowo będziemy chcieli aby takie archiwum funkcjonowało jako archiwum społeczne. Wsparcie takich instytucji jak Centrum Archiwistyki Społecznej może nam pomóc w lepszej organizacji archiwum, a w szczególności w udostępnianiu – będziemy chcieli skorzystać chociażby z ichniej strony przeznaczonej dla takich archiwów jak nasze.

Chcemy przeprowadzić zbiórkę archiwaliów. Wszystkie wasze stare plakaty, zdjęcia, ziny, pamiątki – jeśli zdecydujecie się nam je przekazać to zawrzemy je w naszym archiwalnym zasobie. Mamy trochę materiałów stanowiących początek tego archiwum, jednak dobrze wiemy, że wrocławskie środowiska alternatywne wyprodukowały tego o wiele więcej. Może z waszą pomocą zbierzemy i zabezpieczymy je wszystkie?

Będziemy się angażować na miarę naszych możliwości w różne wydarzenia i imprezy mające miejsce we Wrocławiu. Chcemy robić wystawy tematyczne i spotkania dotyczące naszego zasobu, działalności czy archiwistyki jako takiej.

Chcemy zachować jak największą transparentność. Nie robimy tego archiwum dla siebie. Planujemy opisać i doprecyzować co przyjmujemy, a co nie. Jaki będzie zakres i profil tego archiwum. Co nami kierowało wybierając taką a nie inną formę porządkowania zasobu itp.

Naszą działalność w pełni chcemy zacząć w lipcu. Projekt tego archiwum jest dla nas w pełni społeczny, będziemy je prowadzić pro bono. Mamy swoje życia – prace, studia, inną działalność polityczną. Chcemy się przygotować i nabrać sił by w pełni wprowadzić się do Komitywy i zacząć na poważnie prowadzenie archiwum. 

No i właśnie, z tym związana jest nasza prośba o dorzucenie się na działalność archiwum. Część z was pewnie Komitywę zna – przez ostatnie parę lat służyła jako miejsce spotkań i różnych wydarzeń. Ostatnio zostało tam zamontowane centralne ogrzewanie, znaczy to pozbycie się wilgoci, a docelowo nawet naszego ulubionego komitywowego zapaszku! Poza regałem, wspomnianymi teczkami i pudłami, musimy wesprzeć finansowo Komitywę. Bez tego nie będzie stosownego miejsca na naszą działalność.

Wybierz kwotę


20 
50 
100 
200 
1 000 
Inna
Wpłać teraz
 Bezpieczne płatności online

Aktualizacje


  • Ewa Małkiewicz - awatar

    Ewa Małkiewicz

    26.03.2024
    26.03.2024

    Anarchist community archive History and memory about anarchist activity and independent libertarian movements is important for us. Especially in a city in witch we live and with witch we feel bond. While reminiscing demonstrations, propaganda activities, benefit events or various papers created by wrocław’s anarchist community we always spend a good time. While doing it we are seeing the need to preserve all of those materials wich could serve as lessons, inspirations or curiosity. We are seeing that an archive would be a good use to that. Afterall those are pieces of history wich tells about our common desire of a better world and a struggle for it. Preliminary development of such a archive part of us already did. Three main tasks of the archive as such are – storage, processing and sharing. Therefore, we want to meet these three assumptions. Archive will have its permanent place, the materials will be secured in acid-free folders and special archivist boxes. We are going to store leaflets, posters, zines, newspapers, books and all sorts of things that we can get our hands on. In particular, we are interested in materials related to Wrocław's freedom movements and groups. Although, of course, not only that - we also want to collect things related to anarchism from other places in Poland and around the world. Then we will study the collected resources. The final scheme needs polishing, but everything will be kept in the standard (at least in poland) division into teams and units. Everything to make it easier to enter future collections and browse the already available ones. Resource prepared in this way will be available to all interested parties. Whether we will organize regular shifts or prefer to make appointments in advance will depend on interest and our capabilities. In addition to traditional sharing, we also plan to digitize the resource and make it available online. What else are we planning? As in the title, we want this archive to function as a community archive. Support of organisations like Centrum Archiwistyki Społecznej (Center of social archiving, institution in Poland wich help and encourage community archives in their work) will help us in organisation and in sharing – we want to use theirs free website for digital sharing. We want to start the gathering of archives. All your old posters, photos, zines, souvenirs - if you decide to donate them to us, we will include them in our archival resources. We have some materials constituting the beginning of this archive, but we know well that Wrocław's alternative communities produced much more of it. Maybe with your help we will collect and secure them all? We will want to take part in various events taking place in Wrocław. We want to organize thematic exhibitions and meetings about our resources, activities or archiving as such. Our goal is also to be as transparent as possible. We don’t want to run this archive for ourselves. We plan to describe and clarify what we collect and what we do not. What will be the scope and profile of this archive. What guided us in choosing this and not another form of organizing the resource, etc. Archive will fully open and start in July. The project of this archive is fully social for us, we will run it pro bono. At the same time we have our own lives – jobs, studies, other political activities. We want to prepare and gain strength to fully move into Komitywa and start running the archive seriously. And here is why we are asking for your financial support. Some of you may know Komitywa – this place held a lot group meetings and events through a couple of years. Lately the central heating was installed wich means that the moisture, and maybe even the characteristic komitywa’s aroma will be gone! Apart from the shelf, mentioned folders and boxes, we need to financially support Komitywa. Without that there will be no place for our activity.

2 400 zł  z 5 000 zł (Cel)
Wpłaciło 18 osób
Ewa Małkiewicz - awatar

Ewa Małkiewicz

Organizator zbiórki

Zadaj pytanie

Wpłaty: 18

Powodzenia - awatar
Powodzenia
100
Anonimowy Darczyńca - awatar
Anonimowy Darczyńca
50
Michał B. - awatar
Michał B.
200
161 CREW - awatar
161 CREW
100
Anonimowy Darczyńca - awatar
Anonimowy Darczyńca
100
Anonimowy Darczyńca - awatar
Anonimowy Darczyńca
500
Basia - awatar
Basia
50
Olaf Glebicki - awatar
Olaf Glebicki
20
Tomasz Wołoszczuk - awatar
Tomasz Wołoszczuk
50
paweł - awatar
paweł
20

Uważasz, że ta zbiórka zawiera niedozwolone treści ? Napisz do nas

Załóż swoją pierwszą zbiórkę

Zbieraj pieniądze na to, czego
najbardziej potrzebujesz już dziś!

Jak założyć zbiórkę na Pomagam.pl

Pomagam.pl to największy i najpopularniejszy w Polsce serwis do tworzenia internetowych zbiórek pieniędzy. To narzędzie, które umożliwia każdemu i całkowicie za darmo założenie zbiórki w kilka chwil.

Dzięki Pomagam.pl w łatwy i bezpieczny sposób zbierzesz fundusze na to, co dla Ciebie ważne m.in. pokrycie kosztów leczenia, wsparcie bliskich w trudnych chwilach i na inicjatywy bliskie Twojemu sercu.

Krok 1:Chcesz założyć zbiórkę, ale nie wiesz od czego zacząć? Nie martw się! Obejrzyj krótki film poniżej, który tłumaczy, jak działa Pomagam.pl.

Krok 2:Zbiórkę na Pomagam.pl przygotowujesz i publikujesz samodzielnie. Nie przejmuj się - założenie zbiórki trwa dosłownie kilka chwil i jest prostsze, niż myślisz. Sprawdź poniższy poradnik.

W momencie tworzenia zbiorki możesz wybrać, czy chcesz ją prowadzić samodzielnie czy ze wsparciem Pomagam.pl. Pierwsza opcja jest całkowicie darmowa. Jeśli natomiast zdecydujesz się na promowanie zbiórki z naszym wsparciem, będziemy przypominać o Twojej zbiórce i zachęcać do wpłat osoby, które ostatnio odwiedziły stronę Twojej zbiórki (tzw. retargeting).

W tym celu będziemy wyświetlać Twoją zbiórkę zarówno na stronie głównej Pomagam.pl jak i w reklamach internetowych. Zwiększa to szanse na to, że więcej odwiedzających Twoją zbiórkę osób zdecyduje się ostatecznie na wpłatę lub udostępnienie zbiórki. W zamian za to dodatkowe, nieobowiązkowe wsparcie w promocji od każdej wpłaty potrącimy automatycznie 12%.

Krok 3:Twoja zbiórka jest gotowa, czas zacząć działać! Nikt nie wypromuje Twojej zbiórki tak jak Ty, dlatego pamiętaj, żeby udostępniać ją we wszystkich mediach społecznościowych: Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn czy YouTube i TikTok. Zacznij od rodziny i przyjaciół - poproś ich o udostępnienie i zachęć do wpłat. Wyślij znajomym linka do zbiórki z krótkim opisem na Messengerze, SMSem lub mailowo. Następnie skontaktuj się z lokalnymi mediami z prośbą o publikację Twojej zbiórki oraz zaangażuj w promocję okoliczne organizacje społeczne, władze samorządowe, instytucje oraz osoby znane w Twojej okolicy.

Pamiętaj, im więcej osób dowie się o Twojej zbiórce, tym większa szansa na osiągniecie celu! Więcej porad znajdziesz w ebooku, jak założyć i prowadzić skuteczną zbiórkę. Znajdziesz go w swoim panelu zarządzania zbiórką po jej stworzeniu. Sprawdź również naszego bloga, w którym dzielimy się praktycznymi poradami i wskazówkami.

Krok 4:Wszystkie osoby odwiedzające Twoją zbiórkę mogą szybko i bezpiecznie wpłacać na nią pieniądze, np. przy użyciu przelewów internetowych, kart kredytowych, tradycyjnych przelewów bankowych, a nawet na poczcie! Wpłaty księgują się natychmiast. Wszyscy widzą, jaką kwotę udało się już zebrać i mogą zapraszać do zbiórki kolejne osoby.

Krok 5:Pieniądze ze zbiórki możesz wypłacać na konto bankowe w każdej chwili i tak często, jak chcesz. Wypłata pieniędzy trwa na ogół 3 dni robocze. Wypłata nie spowoduje zmiany stanu licznika wpłat na stronie Twojej zbiórki. Możesz dalej zbierać pieniądze, a zbiórka będzie trwać aż do momentu, gdy zdecydujesz się ją zamknąć.

Prawda, że proste? To właśnie dlatego dziesiątki tysięcy osób prowadzi już swoje zbiórki na Pomagam.pl. Nie czekaj. Dołącz do nich teraz! Aby założyć zbiórkę, kliknij tutaj lub w przycisk poniżej:

Pomagam.pl wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej

Zamknij