Zbiórka Paczki rzeczowe dla chorych - zdjęcie główne

Paczki rzeczowe dla chorych

350 zł  z 200 000 zł (Cel)
Wpłaciło 6 osób
Wpłać terazUdostępnij
 

PILNY APEL !! Zbiórka na paczki rzeczowe dla podopiecznych Fundacji i ich bieżącą wysyłkę do potrzebujących w 2024. Chcemy pomóc ponad 450 rodzinom.

 Wysyłka paczek rzeczowych jest realizowana przez naszą organizację dla osób potrzebujących z rodzin z chorym przewlekle, chorym na chorobę rzadką lub z osobą z niepełnosprawnościami. Obdarowanymi są podopieczni Fundacji, rodziny z chorymi dorosłymi i dziećmi, chorymi na mukowiscydozę, chorymi onkologicznie, chorymi na choroby rzadkie np. EDS, Zespół Kartagenera, chorymi z mózgowym porażeniem dziecięcym, dzieci/młodzież/chorzy dorośli zmagający się z innymi schorzeniami, niepełnosprawnościami np. spektrum autyzmu i epilepsją, w tym chorzy na choroby rzadkie w trakcie diagnozy. Znajdą się w tej grupie również seniorzy z niepełnosprawnością i chorzy przewlekle. Wspierane rodziny zamieszkują wszystkie regiony Polski i są socjalnie zweryfikowani przez Fundację. Wśród obdarowanych będzie też kilka instytucji proszących Fundację o wsparcie np. Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowosiółkach i Dom Pomocy Społecznej w Baligrodzie.  O wielkości grupy obdarowanej zdecydują dostępne fundusze. 

Co roku Fundacja wysyła minimum kilkadziesiąt takich paczek, poza tym świąteczne, wyprawki szkolno-przedszkolne i inne okazjonalne oraz w ramach specjalnych akcji. Ich zawartość to zwykle żywność, bony na zakup żywności, odzież, środki higieny osobistej, chemia domowa, zabawki etc.

W tym roku w związku m.innymi ze wzrostem cen potrzebujących jest bardzo wielu, zwłaszcza dla naszej niewielkiej organizacji. Duży wzrost cen żywności, nośników energii, postępująca inflacja i inne problemy socjalne dotykają szczególnie rodzin z osobą ( dzieckiem, dorosłym, seniorem) chorą przewlekle lub z niepełnosprawnością. Rodziny tych chorych, ze względu na potrzebę opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym, w wielu przypadkach utrzymują się wyłącznie z zasiłków i świadczeń z opieki społecznej lub pracujący w rodzinie ze względu na wspomnianą codzienną opiekę jest tylko jeden z rodziców. Będąc w tak trudnym położeniu, osoby te zmagają się z codziennością i wzrostem cen, ale także muszą bardzo często ponosić ogromne dodatkowe koszty nierefundowanych leków, rehabilitacji, turnusów rehabilitacyjnych, zabiegów medycznych, terapii, odżywek i sprzętu rehabilitacyjnego. Pomoc organizacji pozarządowych jest dla nich cennym wsparciem i pomocą.  W przypadku dostępnych funduszy na zbiórce wsparcie otrzymują także potrzebujący z rodzin z chorymi przewlekle i osobami z niepełnosprawnościami zgłaszający się do Fundacji. W 2022 -2024 z Fundacją nawiązało kontakt już 400 takich osób potrzebujących. Fundacja niestety nie dysponuje funduszami na wsparcie finansowe i rzeczowe. My także zmagamy się z inflacją i problemami finansowymi :( :( :(. Stąd prośba i pilny apel do Państwa darczyńców o pomoc w tym działaniu. W przypadku uzbierania kwoty celu wsparcie otrzyma ponad 450 rodzin. Dziękujemy serdecznie za każdy gest pomocy i każdą darowiznę. :)

 Od 2016 roku, momentu powstania Fundacji, do stycznia 2024 wysłaliśmy np. ponad 566 paczek świąteczno-noworocznych dla dzieci i ponad 530 paczek z wyprawkami szkolno-przedszkolnymi. W związku m.innymi z wysoką inflacją i sytuacją socjalną podopiecznych Fundacji zrealizowaliśmy w ostatnich latach kilka akcji wysyłkowych wsparcia dla rodzin z chorymi przewlekle, niepełnosprawnymi i chorymi przewlekle z całej Polski oraz zrealizowaliśmy inne lokalne wydarzenia, lokalne akcje pomocowe i lokalne akcje wspierające wolontariat. 

Zapraszamy na nasz Facebook https://www.facebook.com/fundacjanmozliwosci

Na grafice kilka statystyk dotyczących wsparcia rzeczowego udzielonego przez Fundację Nieskończone Możliwości od sierpnia 2021 roku do maja 2024 m.innymi w walce z inflacją. Grafika nie uwzględnia działań pomocowych wcześniejszych i po maju 2024 oraz wsparcia instytucji, wsparcia indywidualnego (spoza tych kategorii), wsparcia informacyjnego, eksperckiego etc.

Grudzień, Święta Bożego Narodzenia, Święta wielkanocne czy Dzień Dziecka ...  to okresy szczególne dla nas wszystkich, w szczególności dzieci. W tym okresie Fundacja Nieskończone Możliwości, przy aktywnej pomocy darczyńców, wolontariuszy i wolontariatu szkolnego, przedszkoli i lokalnych wolontariuszy np. z powiatu wadowickiego i Krakowa tworzy i wysyła paczki oraz upominki do dzieci i dorosłych podopiecznych fundacji w całej Polsce.  Przez cały rok otrzymujemy również wiele próśb o wsparcie rzeczowe od potrzebujących z całej Polski. Im także w miarę posiadanych funduszy staramy się pomóc rzeczowo w postaci paczki rzeczowej.  Z Fundacją nawiązało kontakt ponad 400 osób potrzebujących. Niestety nie dysponujemy funduszami na pomoc im. :(  BŁAGAMY O POMOC ....

Podczas naszych akcji pomagamy osobom chorym na choroby rzadkie i przewlekłe, dzieciom, dorosłym i seniorom np. chorym na mukowiscydozę, młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów, mózgowe porażenie dziecięce; Pomagamy dzieciom i dorosłym niepełnosprawnym i chorym np. na autyzm i choroby onkologiczne, jak i wielodzietnym rodzinom z osobą niepełnosprawnymi i chorymi w rodzinie oraz w trudnej sytuacji życiowej. 

W wielu wypadkach długa, przewlekła choroba dziecka rozbija rodziny. Znoszenie bólu i cierpienia dziecka, pokrywanie wysokich kosztów leczenia lub rehabilitacji jest często ponad siły rodziców. Każdy gest pomocy, każdy gest wsparcia jak i po prostu dobre słowo jest tu szczególnie ważne. 

Nasza akcje mają na celu uzyskanie uśmiechu na twarzach dzieci i chorych zmagających się z leczeniem lub rehabilitacją oraz ich rodzin, w tym rodzeństwa i członków rodzin osób chorych. Koszty akcji staramy się pokryć z darowizn oraz darowizn rzeczowych, jednak ze względów na rozmiar akcji nasze fundusze są niewystarczające. Dlatego kierujemy do Państwa prośbę o wszelką pomoc w sfinansowaniu paczek rzeczowych Fundacji. Naszym celem jest wywołanie uśmiechów na dziesiątkach twarzach dzieci i rodzin w trudnej sytuacji życiowej.  Zebrane fundusze zostaną przeznaczone na zakup żywności, bonów na zakup żywności, odzieży, środków higieny osobistej, gier edukacyjnych i familijnych, zestawów klocków, lalek, książek dla młodzieży, zestawów puzzle, drobnej ilości słodyczy dla dzieci, innych zabawek jeśli fundusze będą wystarczające. W ramach zbiórki zostaną również pokryte koszty opłat pocztowych związanych z wysyłką paczek.

Często schorzenia i niepełnosprawności nie są powszechnie znane, dzieci spotykają się ze społecznym odrzuceniem. Dlatego szczególnie dziękujemy za okazaną przychylność, pomoc i serce dla tych wszystkich potrzebujących osób. Bezinteresowna pomoc osobom potrzebującym, bez oczekiwania wdzięczności jest szczególnie cenna właśnie tam, gdzie bieda kryje się za barierą wstydu, łez lub ograniczeń. Bardzo serdecznie wszystkim Państwu dziękujemy! Zdjęcia pochodzą z akcji Fundacji z lat ubiegłych  :) na naszych innych zbiórkach i Facebooku więcej zdjęć.

Na zdjęciu wolontariusze ze Szkoły Podstawowej w Zakrzowie w powiecie wadowickim pomagający w pakowaniu prezentów z okazji Dnia Dziecka i Świąt Bożego Narodzenia w latach ubiegłych. Zdjęcie frontowe zbiórki to zdjęcie z właśnie takiej akcji w której wspomagał nas wolontariat szkolny. Podsumowania naszych akcji np. świątecznych etc. na Facebooku Fundacji i w zbiórce organizowanej  na rzecz tej akcji:)

Zapraszamy na nasz Facebook https://www.facebook.com/fundacjanmozliwosci/


Wybierz kwotę


20 
50 
100 
200 
1 000 
Inna
Wpłać teraz
 Bezpieczne płatności online

Aktualizacje


 • Fundacja Nieskończone Możliwości - awatar

  Fundacja Nieskończone Możliwości

  19.01.2023
  19.01.2023

  Fundacja Nieskończone Możliwości zrealizowała wysyłkę paczek świąteczno-noworocznych Fundacji do rodzin z dzieckiem przewlekle chorym, chorym onkologicznie, niepełnosprawnym, chorym na chorobę rzadką np. mukowiscydozę. Na dzień 14 stycznia 2023 wsparcie wysłano/przekazano do łącznie 80 rodzin z całej Polski. Pierwotnie wysyłka paczek świąteczno-noworocznych Fundacji w grudniu/styczniu była planowana do ok. 50 podopiecznych, do połowy stycznia na liście znajdowało się finalnie 100 rodzin potrzebujących, w tym również które nawiązały kontakt z Fundacją. Ze względu na ograniczone fundusze nie udało się pomóc wszystkim. Fundacja czyni starania, aby pomóc w najbliższej przyszłości części z rodzin przeważnie niepodopiecznym w bardzo złej sytuacji socjalnej, którzy nie otrzymali wsparcia w tej akcji świąteczno-noworocznej. Wśród upominków dla dzieci znalazły się artystyczne kredki i pisaki oraz farby, podświetlany globus księżyca, opiekacz 🙂 kosmetyki, książki, komiksy, gry planszowe, gry logiczne, gry komputerowe, płyty CD, audiobajka, puzzle, klocki LEGO i inne zabawki np. piętrowy parking i coś dla fana Psiego Patrolu :). Dominowały jednak karty podarunkowe do sieci SMYK, EMPIK i BIEDRONKA. Dzięki wsparciu darczyńców większość z obdarowanych podopiecznych Fundacji otrzymała także dodatkowe do upominków dla dzieci Bony na zakup żywności BIEDRONKA. Kilku z obdarowanych podopiecznych Fundacji w szczególnej sytuacji otrzymała także oprócz tego dodatkową pomoc np. umożliwiającą zakup odzieży. Wśród obdarowanych w tym roku są rodziny z dzieckiem chorym przewlekle, chorym onkologicznie, niepełnosprawnym np. z mózgowym porażeniem dziecięcym, epilepsją, zmagającym się ze spektrum autyzmu, chorobami serca, chorym na choroby rzadkie np. mukowiscydozę, pierwotną dyskinezę rzęsek, zespół Ehlersa-Danlosa. Wśród obdarowanych jest również grupa chorych/niepełnosprawnych dorosłych oraz niepełnosprawne dzieci z rodzin uchodźców z Ukrainy. Obdarowane rodziny zamieszkują całą Polskę m.innymi Kraków, Małopolskę, Mazowsze, Śląsk, Dolny Śląsk, województwo podlaskie, lubelskie, podkarpackie, pomorskie, świętokrzyskie, opolskie, kujawsko-pomorskie, łódzkie, zachodniopomorskie, lubuskie, warmińsko-mazurskie i wielkopolskie. Dziękujmy za pomoc i darowizny, które pomogły zrealizować to wsparcie dla tych rodzin 🙂 Dziękujemy wszystkim darczyńcom Fundacji, darczyńcom zbiórki POMAGAM, w tym małej darowiźnie tej zbiórki w 2022 która wspomogła naszą akcję świątczno-noworoczną, Fundacji LPP, Bankowi BNP Paribas Bank Polska i wolontariuszom za pomoc w wysyłce. Od 2016 roku Fundacja Nieskończone Możliwości wysłała ponad 510 paczek świąteczno-noworocznych oraz wiele innych paczek rzeczowych. W przypadku dotarcia w styczniu darowizn na rzecz paczek rzeczowych Fundacji na tą zbiórkę grupa wysyłkowa ulegnie lekkiemu zwiększeniu, powyżej 80 rodzin.

  Zdjęcie aktualizacji 110 705

Słowa wsparcia

Twoje słowa mają moc pomagania! Wpłać darowiznę i przekaż kilka słów wsparcia 🤲


 • Anonimowy Darczyńca - awatar

  Anonimowy Darczyńca

  17.12.2018
  17.12.2018

  powodzenia !!!

350 zł  z 200 000 zł (Cel)
Wpłaciło 6 osób
Wpłać terazUdostępnij
 

Wpłaty: 6

Anonimowy Darczyńca - awatar
Anonimowy Darczyńca
200
Anonimowy Darczyńca - awatar
Anonimowy Darczyńca
10
Anonimowy Darczyńca - awatar
Anonimowy Darczyńca
20
Anonimowy Darczyńca - awatar
Anonimowy Darczyńca
50
Anonimowy Darczyńca - awatar
Anonimowy Darczyńca
20
Anna Bąk - awatar
Anna Bąk
50

Uważasz, że ta zbiórka zawiera niedozwolone treści ? Napisz do nas

Załóż swoją pierwszą zbiórkę

Zbieraj pieniądze na to, czego
najbardziej potrzebujesz już dziś!

Jak założyć zbiórkę na Pomagam.pl

Pomagam.pl to największy i najpopularniejszy w Polsce serwis do tworzenia internetowych zbiórek pieniędzy. To narzędzie, które umożliwia każdemu i całkowicie za darmo założenie zbiórki w kilka chwil.

Dzięki Pomagam.pl w łatwy i bezpieczny sposób zbierzesz fundusze na to, co dla Ciebie ważne m.in. pokrycie kosztów leczenia, wsparcie bliskich w trudnych chwilach i na inicjatywy bliskie Twojemu sercu.

Krok 1:Chcesz założyć zbiórkę, ale nie wiesz od czego zacząć? Nie martw się! Obejrzyj krótki film poniżej, który tłumaczy, jak działa Pomagam.pl.

Krok 2:Zbiórkę na Pomagam.pl przygotowujesz i publikujesz samodzielnie. Nie przejmuj się - założenie zbiórki trwa dosłownie kilka chwil i jest prostsze, niż myślisz. Sprawdź poniższy poradnik.

W momencie tworzenia zbiorki możesz wybrać, czy chcesz ją prowadzić samodzielnie czy ze wsparciem Pomagam.pl. Pierwsza opcja jest całkowicie darmowa. Jeśli natomiast zdecydujesz się na promowanie zbiórki z naszym wsparciem, będziemy przypominać o Twojej zbiórce i zachęcać do wpłat osoby, które ostatnio odwiedziły stronę Twojej zbiórki (tzw. retargeting).

W tym celu będziemy wyświetlać Twoją zbiórkę zarówno na stronie głównej Pomagam.pl jak i w reklamach internetowych. Zwiększa to szanse na to, że więcej odwiedzających Twoją zbiórkę osób zdecyduje się ostatecznie na wpłatę lub udostępnienie zbiórki. W zamian za to dodatkowe, nieobowiązkowe wsparcie w promocji od każdej wpłaty potrącimy automatycznie 12%.

Krok 3:Twoja zbiórka jest gotowa, czas zacząć działać! Nikt nie wypromuje Twojej zbiórki tak jak Ty, dlatego pamiętaj, żeby udostępniać ją we wszystkich mediach społecznościowych: Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn czy YouTube i TikTok. Zacznij od rodziny i przyjaciół - poproś ich o udostępnienie i zachęć do wpłat. Wyślij znajomym linka do zbiórki z krótkim opisem na Messengerze, SMSem lub mailowo. Następnie skontaktuj się z lokalnymi mediami z prośbą o publikację Twojej zbiórki oraz zaangażuj w promocję okoliczne organizacje społeczne, władze samorządowe, instytucje oraz osoby znane w Twojej okolicy.

Pamiętaj, im więcej osób dowie się o Twojej zbiórce, tym większa szansa na osiągniecie celu! Więcej porad znajdziesz w ebooku, jak założyć i prowadzić skuteczną zbiórkę. Znajdziesz go w swoim panelu zarządzania zbiórką po jej stworzeniu. Sprawdź również naszego bloga, w którym dzielimy się praktycznymi poradami i wskazówkami.

Krok 4:Wszystkie osoby odwiedzające Twoją zbiórkę mogą szybko i bezpiecznie wpłacać na nią pieniądze, np. przy użyciu przelewów internetowych, kart kredytowych, tradycyjnych przelewów bankowych, a nawet na poczcie! Wpłaty księgują się natychmiast. Wszyscy widzą, jaką kwotę udało się już zebrać i mogą zapraszać do zbiórki kolejne osoby.

Krok 5:Pieniądze ze zbiórki możesz wypłacać na konto bankowe w każdej chwili i tak często, jak chcesz. Wypłata pieniędzy trwa na ogół 3 dni robocze. Wypłata nie spowoduje zmiany stanu licznika wpłat na stronie Twojej zbiórki. Możesz dalej zbierać pieniądze, a zbiórka będzie trwać aż do momentu, gdy zdecydujesz się ją zamknąć.

Prawda, że proste? To właśnie dlatego dziesiątki tysięcy osób prowadzi już swoje zbiórki na Pomagam.pl. Nie czekaj. Dołącz do nich teraz! Aby założyć zbiórkę, kliknij tutaj lub w przycisk poniżej:

Pomagam.pl wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej

Zamknij