Zbiórka Podlaska Ukraińska Konferencja - miniaturka zdjęcia

Podlaska Ukraińska Konferencja

Mirosław Stepaniuk - awatar

Mirosław Stepaniuk

Organizator zbiórki

II Podlaska Ukraińska Konferencja Naukowa„Kultura i język Podlasia w ciągu stuleci”

Bielsk Podlaski, 16-17 listopada 2018 r.

Organizator: Podlaski Instytut Naukowy

Założenia programowe Konferencji

Celem Podlaskiej Ukraińskiej Konferencji Naukowej jest intensyfikacja badań nad dziejami i kulturą oraz współczesnością społeczności ukraińskiej Podlasia, a także stworzenie miejsca dla prezentacji i popularyzacji wyników badań naukowych ukraińskiego środowiska naukowego Podlasia oraz innych badaczy zainteresowanych problematyką badawczą Podlasia. Pierwsza Podlaska Ukraińska Konferencja Naukowa odbyła się w październiku 2017 r. z okazji 25-lecia Związku Ukraińców Podlasia i pokazała potrzebę organizacji podobnych przedsięwzięć naukowych.Badania nad dziejami i kulturą oraz współczesnością społeczności ukraińskiej Podlasia mają kluczowe znaczenie dla poznania i zachowania spuścizny kulturowej regionu oraz kształtowania tożsamości narodowej i regionalnej jego mieszkańców. Niezbędne dla kształtowania i zachowania tożsamości jest również stworzenie forum prezentacji wiarygodnych badań naukowych oraz integrowanie i rozwój ukraińskiego środowiska naukowego Podlasia. Zakres tematyczny II Podlaskiej Ukraińskiej Konferencji Naukowej obejmuje szeroko rozumianą problematykę Podlasia. W szczególności będą to dzieje, język, kultura i współczesność społeczności ukraińskiej Podlasia oraz innych etnosów regionu, a także ich wzajemne kontakty. Tematyka konferencji obejmuje również inne kwestie wpływające na sytuację społeczności ukraińskiej Podlasia (np.uwarunkowania prawne, ekonomiczne, geograficzne, przyrodnicze, socjologiczne), problematykę innych regionów zamieszkałych przez Ukraińców (w szczególności sąsiednich: Ziemi Brzeskiej i Chełmszczyzny) czy doświadczenia innych społeczności mniejszościowych, a także kwestie dotyczące funkcjonowania mniejszości narodowych w Polsce i w innych krajach. W formule konferencji mieszczą się także inne zagadnienia będące w sferze zainteresowań badawczych ukraińskiego środowiska naukowego Podlasia.Podlaska Ukraińska Konferencja Naukowa ma charakter interdyscyplinarny. Na konferencji będą wygłaszane referaty z różnych dziedzin nauki, przede wszystkim historii, językoznawstwa, literaturoznawstwa, socjologii, historii Kościoła, geografii, demografii, folklorystyki, kulturoznawstwa, muzykoznawstwa, nauk prawnych (w szczególności w zakresie ochrony praw mniejszości), ale także z innych dziedzin. Poszczególne sesje konferencji poświęcone będą jednej dziedzinie nauki lub dziedzinom pokrewnym. Planujemy, iż badacze zaprezentują wyniki swoich badań na sesjach: językoznawczej, historycznej, kulturologicznej, literaturoznawczej oraz socjologicznej, ewentualnie innych – w zależności od zgłoszeń referentów. Do udziału w konferencji zapraszamy badaczy zainteresowanych szeroko rozumianą problematyką Podlasia, zarówno należących do ukraińskiego środowiska naukowego Podlasia, jak też badaczy z innych środowisk i ośrodków naukowych. 

Języki obrad: ukraiński i polski. 

Referaty mogą być wygłaszane w języku ukraińskim (w tym w podlaskiej gwarze ukraińskiej) lub w języku polskim. Wybór języka należy do referenta.


Wybierz kwotę

20
50
100
200
1 000
Inna
Mirosław Stepaniuk - awatar

Mirosław Stepaniuk

Organizator zbiórki

Wpłaty - 17

Anonimowy Darczyńca - awatar
50
Anonimowy Darczyńca
Cezary Ziembicki - awatar
50
Cezary Ziembicki
Anonimowy Darczyńca - awatar
100
Anonimowy Darczyńca
Anonimowy Darczyńca - awatar
100
Anonimowy Darczyńca
Anonimowy Darczyńca - awatar
20
Anonimowy Darczyńca
Anonimowy Darczyńca - awatar
200
Anonimowy Darczyńca
Anonimowy Darczyńca - awatar
20
Anonimowy Darczyńca
Jarosława - awatar
20
Jarosława
Anonimowy Darczyńca - awatar
20
Anonimowy Darczyńca
Elżbieta Krzemińska - awatar
100
Elżbieta Krzemińska

Uważasz, że ta zbiórka zawiera niedozwolone treści ? Napisz do nas

Jak to działa?

1

Stwórz zbiórkę

Podaj kwotę, uzupełnij opis, gotowe!

2

Udostępnij

Zapraszaj do wsparcia zbiórki.

3

Zbierz pieniądze

Wykorzystaj najlepsze narzędzie w sieci.

Pomagam.pl wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej

Zamknij