Zbiórka OKNA dla Ukrainy - zdjęcie główne

OKNA dla Ukrainy

60 237 zł  z 80 000 zł (Cel)
Wpłaciło 488 osób
Wpłać terazUdostępnij
 

Hej! Tu Zosia Jaworowska i Petro Vladimirov. Ja (Zosia) pracuję od lat w organizacjach społecznych. Kiedy wybuchła wojna wystartowałam z Grupą Zasoby, która pomogła znaleźć schronienie ponad 5500 osób uchodźczych z Ukrainy, a teraz założyłam własną Fundację zajmującą się mieszkalnictwem. Petro to architekt z Kijowa, którego wojna zastała w Warszawie i który chce wesprzeć swoich rodaków i rodaczki. Razem wpadliśmy na taki pomysł...

W ramach PROJEKTU OKNO gromadzimy, mierzymy, katalogujemy, pakujemy i wysyłamy jak największą ilość okien do Ukrainy we współpracy z ukraińskimi organizacjami społecznymi.

Konsekwencją ataków rakietowych na ukraińskie budynki są przede wszystkim wybite szyby i zniszczone okna. To oznacza brak izolacji termicznej – jesień już jest z nami, czujemy, że temperatura spadła. To oznacza moknące od deszczu pomieszczenia i ich zawartość oraz brak bezpieczeństwa. Folia spożywcza i płyta OSB to żadne rozwiązanie. Dlatego efektywnie i mądrze pomagamy tym, którzy potrzebują wsparcia w postaci materiałów budowlanych, by móc znów mieszkać godnie i bezpiecznie.

Więcej o skali tego problemu i jego konsekwencjach (i o naszym wkładzie w pomoc!) możecie przeczytać w The New York Times: https://nyti.ms/3QQl3CE.

Razem z ukraińską fundacją Metalab, fundacją District #1, Building Ukraine Together i kilkoma innymi inicjatywami ukraińskimi wystartowaliśmy w Kijowie, skąd okna jadą dalej do potrzebujących w obwodzie kijowskim, czernihowskim i do Iwano-Frankiwska. Ekipa District #1 pomaga ludziom naprawiać szkody w domach, odnawiają też właśnie przedszkole i liceum w Kijowie. Co-Haty (projekt Metalabu) przekształcają pustostany i akademiki w przestrzenie mieszkalne oraz budują prefabrykowane domy w regionie. Repair Together remontuje domy prywatne w regionie czernihowskim, Brave to Rebuild robi to w Buczy i w Irpieniu. Wszyscy nasi partnerzy stwierdzili bez wahania: okna to to, czego nadal najbardziej potrzebują.

Dlatego organizujemy zbiórkę okien, po prostu. Pozyskujemy okna od osób prywatnych oraz producentów z końcówek serii, testów i ekspozycji. Okno, które ma minimalny defekt już nie nadaje się do sprzedaży – nadal jednak perfekcyjnie nadaje się do użytku. Materiały do tej pory zbieraliśmy w przestrzeni Instytutu Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie i zgarnialiśmy bezpośrednio od producentów. Do zbiórki dołączyła blisko setka prywatnych darczyńców i przedsiębiorców. To wszystko robimy w duchu zrównoważonej architektury i odzyskiwania dobrych jakościowo materiałów budowlanych. Okna z odzysku to cenny materiał, który pozwoli zamieszkać w bezpiecznych domach i mieszkaniach tym, którzy stracili najwięcej – osobom uchodźczym, które potrzebują podstawowego schronienia i mieszkańcom i mieszkankom Ukrainy, którzy zostali lub wrócili do swoich domów. 


20.09, ROZDZIAŁ 1: W RAMACH PIERWSZEJ DWUMIESIĘCZNEJ ODSŁONY PROJEKTU OKNO WYSŁALIŚMY DO KIJOWA 617 OKIEN, KTÓRE JUŻ SĄ PRZEKAZYWANE POTRZEBUJĄCYM!!! <3 <3 <3 <3 <3


Ale nie zatrzymujemy się! Widząc zapotrzebowanie chcemy, aby projekt trwał dalej i rozwijał się jeśli chodzi o skalę i inne materiały budowlane. Chcemy także zoptymalizować logistykę i sprawić, by projekt był coraz bardziej samowystarczalny ekonomicznie. Do tego czasu jednak, nadal potrzebujemy Waszej pomocy!

NA CO ZBIERAMY KASĘ?
1. Wynajem nowego magazynu: to koszt 10 000 złotych miesięcznie, choć będziemy walczyć o magazyn nieodpłatny. W magazynie bezpiecznie składujemy okna i szykujemy je do wrześniowego transportu. W drugiej odsłonie projektu szukamy magazynu, do którego nie prowadzą schodki. Nawet kilka stopni powoduje, że wszystkie okna muszą być znoszone i wynoszone pojedynczo. Niezły fitness, ale też orka dla kręgosłupa i czas, który wiemy jak skuteczniej spożytkować.
2. Opakowania: aby przewieźć okna bezpiecznie do Ukrainy, musimy je mądrze pakować. Wykorzystujemy jak najwięcej używanych palet i stretch z odzysku. Potrzebujemy także materiałów do oznakowania i wymiarowania okien. Łącznie to koszt około 6 000 złotych na 600 okien.
3. Transport: staramy się pozyskać partnera, który pomoże nam przewieźć okna na preferencyjnych warunkach. Transport ponad 600 okien to dwie 13,5 metrowe naczepy załadowane po dach, a każda z ciężarówek przemierza kilka tysięcy kilometrów z Warszawy do Kijowa. Koszt jednego przejazdu to około 13 000 złotych. Kosztuje także transport okien z całej Polski do magazynu, ostatnie dwa miesiące to koszt około 7 000 złotych za przejazdy, wynajem przyczep, siłę roboczą (okna swoje ważą, nie myślcie sobie, nadgarstki w zespole siadają!).
4. Inne: materiały graficzne, ubezpieczenie transportu i zespołu wolontariackiego i wsparcie finansowe dla zespołu z Ukrainy, który pomaga nam w procesie. Przewidujemy na dodatkowe działania około 10 000 złotych.

Na podstawie doświadczeń z oknami chcemy dalej jak najefektywniej i najbezpieczniej wysyłać także inne materiały budowlane i narzędzia z odzysku do pozostałych regionów Ukrainy. Już wiemy, że potrzebne są także niszczone w atakach rakietowych drzwi. Dopiero się rozkręcamy. Żeby działania miały ręce i nogi, w drugiej połowie października we współpracy z Narodowym Instytutem Architektury i Urbanistyki szykujemy warsztat, na którym wypracujemy software do gromadzenia i dystrybucji materiałów budowlanych reuse. NIE MOŻEMY SIĘ DOCZEKAĆ!!!

Wszelkie pytania, jakie przyjdą Wam do głowy kierujcie na [email protected]. Jesteśmy do Waszej dyspozycji.
Śledźcie nas na Instagramie (https://www.instagram.com/fundacjabrda/),
i na stronie naszej Fundacji, www.fundacjabrda.org.

Więcej o partnerach w Ukrainie:
District #1: https://www.districtone.foundation/english/
Co-Haty: https://www.cohaty.org
Repair Together: https://www.instagram.com/repair.together/
BUR: https://www.instagram.com/burburbuuur/
Brave to Rebuild: https://linktr.ee/bravetorebuild

Piszą o nas:
The New York Times: https://nyti.ms/3QQl3CE
Noizz: https://bit.ly/3uopPig
Gazeta Wyborcza: https://bit.ly/3J6GkFJ
TOK FM: https://bit.ly/3J7VLNT

Dołączcie do nas <3 Ciepły, bezpieczny dom, to najpiękniejsza rzecz, jaką możemy dać naszym przyjaciołom i przyjaciółkom w Ukrainie. Slava Ukraini!_________________________________________________________

ENGLISH VERSION

Hi, everyone, Zofia Jaworowska and Petro Vladimirov here! I (Zosia) have been working in non-profit organizations for many years now. When the war began, I launched Grupa Zasoby, an initiative that helped find housing for over 5,5 thousand refugees from Ukraine. Petro is an architect from Kyiv, who found himself in Warsaw when the war began. Together we came up with an idea…

The scope of PROJECT WINDOW is to gather, measure, catalogue, pack and send as many windows as possible to Ukraine, in collaboration with Ukranian social organizations.

After Russian attacks on Ukranian homes and builidings, the first thing to go are windows. Shattered glass and broken windows mean no thermal isolation – the temperatures already dropped and autumn is upon us, we all feel it. It means wet, humid rooms and lack of security. Saran wrap cannot replace glass. That's why we are effectively helping those, who need support in the form of building materials, in order to live in a safe home.

You can read more about the scale and consequences of the window-glass issue (and our small attempt to help!) in The New York Times: https://nyti.ms/3QQl3CE.

Together with the Ukranian Metalab Foundation, District #1 Foundation, Building Ukraine Together and several other Ukranian initiatives, we launched the Ukranian side of the project in Kyiv. From the District #1's storage in the capital, windows will be distributed in the Kyiv and Chernihiv oblasts, as well as in Ivano-Frankivsk. The District #1 team helps people repair their homes, they are also currently working on a kindergarden and high school building. Co-Haty (Metalab's project) are changing empty buildings into housing units and are building prefabs in the region. Repair Together is renovating houses in Chernihiv, Brave to Rebuild is doing that in Bucha and Irpin. All our partners agree without hesitance: windows are the resource they need the most. 

That’s why we’re gathering windows, simple as that. We are collecting them from private owners and producers. A window which has a tiny defect is impossible to sell, but still perfectly fine to use. All this is done in the spirit of circular economy and recuperating quality building materials. Reused windows are a valuable resource, which will enable IDPs and homeowners return to their houses. How great is that?

20.09, STAGE 1: IN TWO MONTHS WE MANAGED TO SEND 617 WINDOWS TO KYIV, WHICH ARE ALREADY DISTRIBUTED AMONG THOSE IN NEED!!! <3 <3 <3 <3 <3 


However, for us it's just the beginning. Looking at the needs in Ukraine, we wish for the project to continue, grow and improve. We want to optimize our logistics and take up an entrepreneurial approach to the project. For now, though, we still need your help!

WHAT WE NEED FUNDING FOR?
1. Renting storage: that’s circa 10 000 PLN monthly, although we will be looking for a cost-free space. In the second stage of our project ,we definitely need a staircase-freestorage. Even just a couple of steps forces us to carry the windows in and out individually. Great fitness experience, but also a nightmare for our backs and a waste of time, we know how to effectively use elswhere:)
2. Packaging: in order to safely transport windows to Ukraine, we need to pack them in a smart, efficient way. We use recycled wooden pallets and stretch wherever we can. ,The cost for packaging is about 6000 PLN for 600 windows.
3. TRANSPORT: we’re trying to find a partner, who will help us deliver windows in a cost-efficient way. The transport of 600 windows means two 13.5 meter-long trucks filled up to the roof. Each truck travels several thousand kilometers from Warsaw to Kyiv and back. The cost of one journey is about 13 000 PLN. Furthermore, travelling and collecting windows around Poland is quite expensive as well – we managed to squeeze a two-month worth of gas, renting loaders and equipment in 7000 PLN.
4. Other: graphic materials, insurance, if possible - wages for our Ukranian volunteers… we foresee that any additional costs will wrap up in 10 000 PLN.

This, however, is just the beginning! Based on our window experiences, we wish to continue to send buidling materials to Ukraine in a safe and effective way. We already know that doors are equally needed. We are just getting started. In order for our project to work, mid-October we are organizing an expert workshop together with the National Institute of Architecture and Urbanism, which will enable us to create a tech-solution to gather and distribute reused building materials (in Ukraine, but also in Poland!). WE CAN'T WAIT!

If you have any questions, let us know via [email protected]. Follow us on Instagram (instagram.com/fundacjabrda) and check out our website, www.fundacjabrda.org

More about our Ukranian partners:
District #1: https://www.districtone.foundation/english/
Co-Haty: https://www.cohaty.org
Repair Together: https://instagram.com/repairtogether
BUR: https://www.instagram.com/burburbuuur/
Brave to Rebuild: https://linktr.ee/bravetorebuild

Join us <3 A warm, safe home is the most beautiful thing we can offer to our friends in Ukraine. Slava Ukraini!

Wybierz kwotę


20 
50 
100 
200 
1 000 
Inna
Wpłać teraz
 Bezpieczne płatności online

Aktualizacje


 • FUNDACJA BRDA - awatar

  FUNDACJA BRDA

  13.11.2022
  13.11.2022

  Hej, kochani darczyńcy i darczynki! Dajemy Wam znać, że nie śpimy, a nadal intensywnie działamy. Oto szybka wiadomość, co u nas słychać i co dalej:

  1. Okna w Kijowie schodzą jak świeże bułeczki. Wiele z nich jest już zainstalowanych w ukraińskich domach. Na dowód fotografia z naszego Instagrama (@fundacjabrda), gdzie stale wrzucamy filmiki z magazynu i nowych posiadaczy stolarki. Śledźcie nas i bądźcie na bieżąco z postępami! Aby wspierać Fundację District #1, która wzięła na siebie redystrybucję okien i zarządzanie magazynem w Kijowie, pomagamy im opłacić halę do czasu, aż wszystkie okna zostaną odebrane.

  2. Już jutro czeka nas pierwszy warsztat badawczy BUDO, w ramach którego będziemy tworzyć program katalogowania, rezerwacji i redystrybucji materiałów z odzysku w Ukrainie, ale też w Polsce tam, gdzie będą one najbardziej potrzebne. To będzie narzędzie skierowane do organizacji non-profit, instytucji pożytku publicznego i lokalnych samorządów, które mniejszym kosztem i z pożytkiem dla środowiska chcą wspierać potrzebujących. Jednocześnie dalej zamierzamy wysyłać okna do Ukrainy, więc...

  3. Kolejną zbiórkę szykujemy na okolice marca przyszłego roku, kiedy temperatury będą ułatwiać logistykę zbierania, wysyłki i redystrybucji oraz ponownego montażu okien. Jeśli nasi partnerzy w Ukrainie będą gotowi, zaczniemy wcześniej. W każdym razie Okno zbiórka nr 2 już po Świętach <3

  4. Za nami masa ciekawych spotkań, w rezultacie których myślimy nad tym co zrobić z oknami starego typu, drewnianymi z falowanym szkłem, które często nam oferowaliście. Te okna nie zawsze nadają się do ponownego montażu ze względu na słabe właściwości termiczne i stan. Jest ich natomiast tak dużo, że widzimy w nich zasób, z którym można zmajstrować coś ciekawego. Kombinujemy, badamy sprawę... mamy nadzieję, że więcej wkrótce.

  Koniecznie wpadajcie na nasz instagram – to tam na bieżąco relacjonujemy wszystko, co dzieje się w fundacji w projekcie OKNO <3

  Udanego tygodnia!

  Zdjęcie aktualizacji 105 469

Komentarze


 • Rusni peesda - awatar

  Rusni peesda

  19.09.2022
  19.09.2022

  Jestem rusofobem

 • Adam Novak - awatar

  Adam Novak

  15.09.2022
  15.09.2022

  Robicie super robotę:)

 • Anonimowy Darczyńca - awatar

  Anonimowy Darczyńca

  14.09.2022
  14.09.2022

  Robicie wspaniałą robotę, całym serduszkiem z wami! ❤

 • Anonimowy Darczyńca - awatar

  Anonimowy Darczyńca

  24.08.2022
  24.08.2022

  Na Dzień Niepodległości. Slava Ukraini! ❤✊

 • Sławomir Cyran - awatar

  Sławomir Cyran

  23.08.2022
  23.08.2022

  🇵🇱🤝🇺🇦

60 237 zł  z 80 000 zł (Cel)
Wpłaciło 488 osób
Wpłać terazUdostępnij
 

Wpłaty: 488

Anonimowy Darczyńca - awatar
Anonimowy Darczyńca
200
Anonimowy Darczyńca - awatar
Anonimowy Darczyńca
200
Anonimowy Darczyńca - awatar
Anonimowy Darczyńca
50
Agata - awatar
Agata
100
Krzysztof Rosiński - awatar
Krzysztof Rosiński
50
Anonimowy Darczyńca - awatar
Anonimowy Darczyńca
50
Anonimowy Darczyńca - awatar
Anonimowy Darczyńca
100
Tomasz Kawecki - awatar
Tomasz Kawecki
50
Anonimowy Darczyńca - awatar
Anonimowy Darczyńca
30
Anonimowy Darczyńca - awatar
Anonimowy Darczyńca
100

Uważasz, że ta zbiórka zawiera niedozwolone treści ? Napisz do nas

Stwórz swoją
pierwszą zbiórkę

Nie czekaj, weź sprawy w
swoje ręce teraz!

Jak założyć zbiórkę na Pomagam.pl

Pomagam.pl to największy i najpopularniejszy w Polsce serwis do tworzenia internetowych zbiórek pieniężnych. Dzięki Pomagam.pl w łatwy i bezpieczny sposób zbierzesz pieniądze na dowolny cel, np. pokrycie kosztów leczenia, wsparcie znajomych i rodziny w ciężkich chwilach, realizację projektów społecznych, kulturalnych i biznesowych albo spełnianie marzeń.

Krok 1:Obejrzyj krótki film poniżej, który tłumaczy, jak działa Pomagam.pl.

Krok 2:Zbiórkę na Pomagam.pl przygotowujesz i publikujesz samodzielnie. Nie przejmuj się - założenie zbiórki trwa dosłownie kilka chwil i jest prostsze, niż myślisz (zobacz krótki film poniżej).

Krok 3:Dla swojej zbiórki wybierasz adres internetowy, pod którym będzie ona dostępna dla każdego, np. pomagam.pl/nazwazbiorki. Zbieranie pieniędzy polega na zapraszaniu jak największej liczby osób do odwiedzenia tej strony. Pomagam.pl pozwala automatycznie rozesłać zaproszenia e-mailowe, udostępnić zbiórkę na Facebooku, Twitterze itd. Od razu możesz przyjmować wpłaty. Konto do wypłat wskażesz później.

Krok 4:Wszystkie osoby odwiedzające Twoją zbiórkę mogą szybko i bezpiecznie wpłacać na nią pieniądze, np. przy użyciu przelewów internetowych, kart kredytowych, tradycyjnych przelewów bankowych, a nawet na poczcie! Wpłaty księgują się natychmiast. Wszyscy widzą, jaką kwotę udało się już zebrać, i mogą zapraszać do zbiórki kolejne osoby. Dzięki Pomagam.pl udostępnianie zbiórki na Facebooku, Twitterze lub e-mailowo jest niezwykle proste. Zbiórkę odwiedzają i udostępniają kolejne osoby i tak tworzy się efekt kuli śnieżnej.

Krok 5:Pieniądze ze zbiórki możesz wypłacać na konto bankowe w każdej chwili i tak często, jak chcesz. Wypłata pieniędzy trwa na ogół 1 dzień roboczy. Wypłata nie spowoduje zmiany stanu licznika wpłat na stronie Twojej zbiórki. Możesz dalej zbierać pieniądze, a zbiórka będzie trwać aż do momentu, gdy zdecydujesz się ją zamknąć.

Opłaty:Założenie i prowadzenie zbiórki w serwisie jest darmowe, jednak od zebranej przez Ciebie kwoty potrącimy niewielki procent na pokrycie kosztów promocji serwisu i kosztów operatorów płatności (łącznie - 7,5 % od zebranej kwoty). Są to jedyne opłaty, jakie poniesiesz ! Dzięki nim Pomagam.pl jest najskuteczniejszym narzędziem do tworzenia zbiórek pieniężnych w internecie. Nigdy nie pobieramy dodatkowych lub ukrytych opłat.

Prawda, że proste? To właśnie dlatego dziesiątki tysięcy osób prowadzi już swoje zbiórki na Pomagam.pl. Nie czekaj. Dołącz do nich teraz! Aby założyć zbiórkę, kliknij tutaj lub w przycisk poniżej:

Pomagam.pl wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej

Zamknij