Szanowni Państwo,

Ochotnicza Straż Pożarna w Krakowie - Bieżanowie to najstarsza jednostka strażacka w powiecie krakowskim. Historia jej powstania sięga roku 1879, kiedy do życia została powołana Straż Ogniowa. Od blisko 140 lat nasza OSP działa na lokalnym podwórku wspierając bieżanowską społeczność w chwilach zagrożenia zdrowia i życia. Można nas spotkać przy okazji imprez o charakterze kulturalnym i edukacyjnym. Zorganizowaliśmy akcję krwiodawstwa, podnosimy nasze umiejętności biorąc udział w różnych szkoleniach. Nasza OSP może się pochwalić również nienaganną współpracą z Akademickim Klubem Podwodnym Krab AGH w celu osiągnięcia odpowiednich uprawnień potrzebnych w ratownictwie wodnym. Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom lokalnej społeczności i tak: w ubiegłym semestrze organizowaliśmy spotkania z najmłodszymi w przedszkolach w celu przeszkolenia dzieci z zakresu pierwszej pomocy. Wpisuje się to w ideę przyświecającą OSP – edukację najmłodszych i kształtowanie w nich odpowiednich postaw na wypadek wystąpienia zagrożenia zdrowia i życia ludzkiego. W ostatnim czasie pozyskaliśmy fantomy treningowe, co pozwoli nam od września jeszcze prężniej szkolić młodzież szkolną. Najlepszym dowodem uznania przez mieszkańców Krakowa było zajęcie pierwszego miejsca w powiecie krakowskim w plebiscycie organizowanym przez gazetę krakowską "Strażak Małopolski" w kategorii Jednostka OSP oraz trzeciego miejsca w województwie małopolskim.

Za pośrednictwem portalu pomagam.pl mamy okazję już drugi raz prosić Was o wsparcie. Od ostatniej zbiórki pieniędzy, za którą chcemy jeszcze raz serdecznie podziękować wszystkim darczyńcom i sympatykom naszej OSP, dokonaliśmy wielu wspaniałych postępów. Po kilku latach stagnacji udało się wyremontować wnętrze remizy, tworząc świetlice - bezpieczne miejsce zbiórki naszych Druhów. Wymieniliśmy okna i zainwestowaliśmy w podwieszane sufity. Odznaczając się wysokim poziomem świadomości środowiskowej postanowiliśmy przystąpić do Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa i w ostatnim czasie wymieniliśmy instalację grzewczą z węglowej na gazową. Już za kilka tygodni nasza Jednostka będzie w posiadaniu lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego, co niesamowicie przyczyni się do wzrostu naszej mobilności. Po kilku latach niedopatrzeń ze strony starego zarządu wreszcie możemy pochwalić się odzyskiwaniem zdolności bojowej.

Niestety, wszystkie dotychczasowe osiągnięcia są zagrożone przez fatalną kondycję naszej remizy. O ile wnętrze budynku zostało wyremontowane, to niestety przeciekający dach stanowi realną groźbę zniszczenia tego, co udało się już osiągnąć. Piękna, ale zabytkowa remiza, wymaga kosztownych konsultacji z konserwatorem zabytków i jeszcze droższych prac remontowych...

Wierzymy, że nasza krótka historia spotka się z Państwa aprobatą i będziecie chcieli nas wesprzeć chociażby symboliczną złotówką. Z tego miejsca zapraszamy na nasz FP na facebook'u, na którym znajdziecie fotorelacje z wydarzeń, w których braliśmy udział: www.facebook.com/OSPBiezanow/

Dziękujemy i zachęcamy do wsparcia!


Dear Sir or Madam,

The Kraków - Bieżanów volunteer fire department (VFD) is the oldest fire-fighting unit in the County of Kraków. Its history dates back to 1879, when the Fire Department was established. For almost 140 years, our VFD has been operating in the local theater, supporting the Bieżanów community in times of health and life-threatening situations. You can meet us during cultural and educational events. We have organized blood donation campaigns, and we improve our skills by taking part in various training sessions. Our VFD is able to boast an impeccable level of cooperation with the AGH University of Science and Technology Academic Underwater Club “Krab” in order to achieve the appropriate requirements required to become a water rescue department. We align with local community expectations; in the last semester we organized meetings with kindergarten children in order to train them in the administering of first aid. This fits the idea of the VFD - educating the youth and shaping appropriate attitudes in the event of threats to health and human life. Recently, we have acquired training dummies, which will allow us to train our pupils even more efficiently from September.

The highest recognition that has been received from the residents of Kraków was winning the prize in the "Firefighter of Małopolska" plebiscite organized by the Gazeta Krakowska newspaper - in "the best VFD of Kraków County" category we came in first place, and in the provincial stage we came in third place.

Through Pomagam.pl site we have the opportunity to ask you for support for a second time. Since the last fundraiser, for which we want to thank all donors and sympathizers of our VFD, we have made many great advances. After several years of stagnation, we have managed to renovate the interior of the fire station and create recreation rooms – where our fellow volunteers can take some well-deserved rest and recuperation. We have replaced windows and have renovated suspended ceilings. Having been characterized by a high level of environmental awareness, last year we decided to join the Low Emission Limitation Program for the city of Kraków and have recently switched the heating installation from coal to gas. In a few weeks our unit will be in possession of a light rescue and firefighting vehicle, which will increase our mobility. After several years of neglect from the old board, we finally have sufficient operational capabilities.

Unfortunately, all previous achievements are currently endangered by the critical condition of our fire station. While the interior of the building has been renovated, unfortunately the roof leak is a legitimate threat which could destroy what has already been achieved. A beautiful and historic site requires expensive consultations with the monument curator and even more expensive renovation works.

We believe that our operations will have lead to your endorsement, and hope that you wish to support us with a nominal fee. In addition, we invite you to our fanpage on Facebook, where you can find photos and information about the events which we are participating in:
www.facebook.com/OSPBiezanow/

Thank you and we appreciate your support


Wybierz kwotę

Aktualności

 • OSP Bieżanów - awatar

  OSP Bieżanów

  18.10.18
  18.10.18

  Kolejny sukces! Tak prezentuje się pomieszczenie socjalne po ukończeniu kolejnego etapu prac remontowych

  Zdjęcie aktualności 20 911

Wpłaty - 17

Elżbieta - awatar
50
Elżbieta
Anonimowy Darczyńca - awatar
100
Anonimowy Darczyńca
Anonimowy Darczyńca - awatar
50
Anonimowy Darczyńca
Anonimowy Darczyńca - awatar
20
Anonimowy Darczyńca
Anonimowy Darczyńca - awatar
20
Anonimowy Darczyńca
Anonimowy Darczyńca - awatar
250
Anonimowy Darczyńca
Stanisław Polak - awatar
50
Stanisław Polak
Anonimowy Darczyńca - awatar
50
Anonimowy Darczyńca
Anonimowy Darczyńca - awatar
100
Anonimowy Darczyńca
Dorota Szydło - awatar
50
Dorota Szydło

Uważasz, że ta zbiórka zawiera niedozwolone treści ? Napisz do nas

Jak to działa?

1

Stwórz zbiórkę

Podaj kwotę, uzupełnij opis, gotowe!

2

Udostępnij

Zapraszaj do wsparcia zbiórki.

3

Zbierz pieniądze

Wykorzystaj najlepsze narzędzie w sieci.

Pomagam.pl wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej

Zamknij

Pomagam.pl korzysta z plików cookie na zasadach opisanych w polityce prywatności, która uległa zmianie. Dowiedz się więcej.