Postawmy homofobię przed sądem!

20 160 zł  z 20 000 zł (Cel)
Wpłaciło 445 osób

[ENGLISH BELOW]

O co chodzi?
Jesteśmy grupą szesnaściorga osób homoseksualnych i biseksualnych, które 10 października w przededniu Międzynarodowego Dnia Coming Outu, złożyły pierwszy w Polsce wspólny pozew przeciwko homofobicznej mowie nienawiści. Skarżymy Kaję Godek, która w maju tego roku w programie „Tak czy Nie” (Polsat News) publicznie stwierdziła, że jesteśmy zboczeni. My zaś za zboczonych się nie uważamy. To pogardliwe i poniżające dla nas słowa, dlatego zawalczymy o swoje dobre imię w sądzie. Większość z nas wykonuje zawody zaufania publicznego. Są wśród nas wykładowcy akademiccy, działacze i działaczki na rzecz praw człowieka, prawnicy i prawniczki, artyści i dziennikarki.

Dlaczego to ważne?
Mowa nienawiści doświadczana przez osoby ze społeczności LGBT+ w Polsce nie spotyka się zazwyczaj ani z publiczną dezaprobatą, ani tym bardziej z reakcją prawną ze strony władz publicznych. Homofobiczne znieważanie i poniżanie to dziś w Polsce zjawisko stałe i narastające, powszechne w przestrzeni i dyskusji publicznej. Osoby LGBT+ są przy tym pozbawione ochrony prawnej, jaka przysługuje ofiarom rasistowskiej czy antyreligijnej nienawiści, a skala nienawiści wobec osób ze społeczności LGBT+ istotnie wzrosła po publicznej homofobicznej wypowiedzi Kai Godek.

Co zamierzamy zrobić?
Postanowiliśmy dążyć do uzyskania rozstrzygnięcia sądowego, które uzna prawo osób ze społeczności LGBT+ do stwierdzenia, że dobra osobiste jej członków, w tym godność, zostają naruszone, gdy w przestrzeni publicznej dochodzi do znieważania całej grupy. Ponieważ dotychczas działania karnoprawne nie przyniosły pozytywnego rezultatu, sięgamy po środki cywilne.

Chcemy uzyskać ochronę prawną dla każdej z nas jako osób homoseksualnych i biseksualnych, których dobra osobiste naruszono w ewidentny sposób. Trzeba zwrócić uwagę wymiaru sprawiedliwości na systemowy problem braku ochrony przed mową pogardy i nienawiści dotykającej osoby LGBT+ w Polsce. Dotychczas nasze prawa nie były wystarczająco w Polsce chronione, a pozew to próba ustanowienia nowego standardu orzeczniczego.

Co musimy sfinansować?
Reprezentację prawną każdej i każdego z nas zapewnia pro bono radca prawny Wojciech Kozłowski. Przed nami jednak długi i kosztowny proces. Oszacowaliśmy, że potrzebujemy 20 tys. zł na pokrycie:

- kosztów 2-3 opinii biegłych (zależnie od przebiegu procesu)
- opłat sądowych
- kosztów zastępstwa procesowego (zależnie od orzeczenia sądu)

Pieniądze zgromadzimy na osobnym koncie Stowarzyszenia Miłość Nie Wyklucza, które podjęło się zarządzania budżetem naszej grupy. Jeżeli zostaną nam oszczędności, to przekażemy je na działalność edukacyjną organizacji pozarządowych, które wsparły nas w tym działaniu.

Kto nas wspiera?
Do pozwu dołączyły trzy organizacje pozarządowe:
- Stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza: mnw.org.pl 
- Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego: ptpa.org.pl 
- Stowarzyszenie Lambda Warszawa: http://lambdawarszawa.org

Organizacje wspierają nas medialnie, prawnie i logistycznie, a ich działacze i działaczki dołączyły również indywidualnie do pozwu.

Napisali o nas
Nasz pozew odbił się szerokim echem w mediach. O pozwie napisały wszystkie najważniejsze media w kraju, informacja przedostała się też za granicę, choćby za pośrednictwem portalu PinkNews i gazety „The Irish Times". To dla nas niezwykle ważne, bo pozwala zwrócić uwagę świata na problemy polskiej społeczności LGBT+, szukać nowych sojuszników i sojuszniczek.

Najbardziej cieszymy się jednak, że mogliśmy i mogłyśmy opowiedzieć szerszemu gronu o własnych doświadczeniach, o tym, jak to jest spotykać się na co dzień z mową nienawiści lub homofobicznymi uprzedzeniami – i dlaczego decydujemy się podjąć walkę.

- The Irish Times: https://bit.ly/2AKWx24
- Oko.Press: https://bit.ly/2SOeVhB
- Tok.fm: https://bit.ly/2OrU5RL
- Gazeta.pl: https://bit.ly/2F42PxS
- PinkNews: https://bit.ly/2qvF7QN
- Polityka: https://bit.ly/2yugSWP
- Queer: https://bit.ly/2OrxS6a
- TVN24.pl: https://bit.ly/2SQex22
- Wyborcza.pl: https://bit.ly/2yQJ0V2

Co możesz zrobić?
Jeżeli czujesz, że ta praca ma sens, to wesprzyj nas. Każda wpłata pomoże nam w osiągnięciu celu. Wierzymy, że nasz proces to nie tylko walka o nasze dobre imię, ale też o godność całej społeczności LGBT+, a zwłaszcza tych osób, które nie chcą lub nie mogą do nas dołączyć, ponieważ boją się, doświadczają przemocy, a walka o swoje dobre imię w sądzie mogłaby im zagrażać.

Udostępnij zbiórkę i zachęć znajomych!

Dane do przelewu tradycyjnego: https://mnw.org.pl/o-nas/kontakt/ 
Tytułem: darowizna na cele statutowe - stop homofobii

---

Let’s put homophobia on trial!

What’s it about?
We are 16 gay and bisexual men and women who on October 10, on the eve of the International Coming Out Day, filed the first group lawsuit in order to fight homophobic hate speech in Poland. The person we are suing is Kaja Godek who in May 2018 in the TV Show „Yes or No” (Polsat News) publicly called us “deviants”. We do not consider ourselves deviants. Such words are derogatory and demeaning, therefore we shall fight in court to defend our good names, especially since most of us are in professions that rely on public trust, such as university lecturers, human rights activists, lawyers, artists and journalists.

Why is it important?
Usually, hate speech against LGBT+ community in Poland is neither publicly condemned, nor met with any legal action on the part of the authorities. Homophobic insults and humiliating remarks in public sphere are becoming more and more commonplace. In addition, LGBT+ persons do not enjoy legal protection on par with the victims of religious or racist hatred. Ever since the homophobic remarks of Kaja Godek hate against our community has intensified significantly.

What are we going to do?
We have decided to push for judicial verdict which will acknowledge that the LGBT+ persons are entitled to claim that any insult against the community as a whole diminishes and demeans its individual members. Since so far no criminal actions have brought positive results, we will be pursuing a civil action.
Our aim is to ensure legal protection for each and every one of us as gay and bisexual persons, whose personal interests have been violated. The judiciary must be made aware of systemic lack of protection against homophobic hate speech in Poland. Up till now our rights have not been sufficiently protected. The lawsuit is therefore an attempt to set up a new case law.

What must we pay for?
Our legal representation is provided pro bono by attorney Wojciech Kozłowski. However, a long and costly court case awaits us. We have estimated that we need 20,000 zł for:
- Two or three expert opinions (depending on how the trial goes)
- Legal fees
- Additional costs of legal representations (depending on court’s decision)

The money will be deposited on a sub-account of Love Does Not Exclude Association which took upon itself to manage the financial matters of our group. Should there be any money left, we will hand it to other NGOs that support us for their educational activities.

Who supports us?
Three NGOs have joined the lawsuit:
- Love Does Not Exclude Association: mnw.org.pl/en
- The Polish Society of Anti-Discrimination Law: www.ptpa.org.pl/o-nas/misja/
- Lambda Warsaw Association: lambdawarszawa.org 
They provide media and legal support; also, some of their activists are among the plaintiffs.

Media about our lawsuit
The media have been widely reporting on our lawsuit – not only in Poland, where all the main outlets picked up the story, but also in other countries (for example, it was written about in PinkNews and „The Irish Times”). It is extremely important, because it allows us to bring the world’s attention to the problems of Polish LGBT+ community, and also to seek new allies.
What pleases us most however, is the fact that we were able to reach people, telling them about our own experiences, about how does it feel to be exposed daily to hate speech or homophobic prejudices – and about the reasons why we have decided to fight back.

- The Irish Times: https://bit.ly/2AKWx24
- PinkNews: https://bit.ly/2qvF7QN

What can you do?
If you feel that this action can be effective – support us! Any donation will help us achieve our goals. We believe that the lawsuit is not only a way to fight for our good names, but also for the dignity of the whole LGBT+ community, especially those persons who cannot or would not join us due to fear or threat of violence.

Share this page and encourage your friends to do the same!

Account details here: https://mnw.org.pl/o-nas/kontakt/
Payment title: Darowizna na cele statutowe - stop homofobii [Donation for statutory objectives – Stop the homophobia]

Aktualizacje


 • Miłość nie wyklucza - awatar

  Miłość nie wyklucza

  19.11.2018
  19.11.2018

  Mamy to! Dzięki Wam udało się zebrać 20 tysięcy złotych na koszty procesu przeciwko Kai Godek. Procesu, który pomoże nam - osobom homoseksualnym i biseksualnym - bronić się przed homofobią i chronić nasze dobra osobiste. Jesteście najwspanialsi i najwspanialsze!

  Zapraszamy Was do dalszego śledzenia procesu. Zostawcie nam namiary na siebie, a my będziemy informować Was o postępach w naszej wspólnej sprawie: https://goo.gl/n3HxcM

  Ekipa akcji "Postawmy homofobię przed sądem!"

Komentarze


 • Beata & Karolina - awatar

  Beata & Karolina

  17.11.2018
  17.11.2018

  Trzymamy kciuki!!

 • Anonimowy Darczyńca - awatar

  Anonimowy Darczyńca

  17.11.2018
  17.11.2018

  Trzymam kciuki, żeby się udało. Brawo za odwagę.

 • Marianna - awatar

  Marianna

  16.11.2018
  16.11.2018

  Brawo i trzymam kciuki!

 • Anna - awatar

  Anna

  12.11.2018
  12.11.2018

  W imię rozsądku. Dziękuję za podjęcie inicjatywy! Życzę dużo energi i dobrych myśli.

  • Miłość nie wyklucza - awatar

   Miłość nie wyklucza - Organizator zbiórki

   16.11.2018
   16.11.2018

   Dziękujemy. Będziemy walczyć!

 • Anonimowy Darczyńca - awatar

  Anonimowy Darczyńca

  12.11.2018
  12.11.2018

  Dziekuje Wam za taka inicjatywe!

  • Miłość nie wyklucza - awatar

   Miłość nie wyklucza - Organizator zbiórki

   16.11.2018
   16.11.2018

   A my Tobie za wsparcie!

20 160 zł  z 20 000 zł (Cel)
Wpłaciło 445 osób

Wpłaty: 445

Michalina Araszkiewicz - awatar
Michalina Araszkiewicz
20
Anonimowy Darczyńca - awatar
Anonimowy Darczyńca
20
Ewelina Muc - awatar
Ewelina Muc
100
Mateusz Machowicz - awatar
Mateusz Machowicz
20
Maciej - awatar
Maciej
70
Marcin Wójcik - awatar
Marcin Wójcik
10
Blanka Rozbicka - awatar
Blanka Rozbicka
50
Anonimowy Darczyńca - awatar
Anonimowy Darczyńca
50
Andzia - awatar
Andzia
20
Beata & Karolina - awatar
Beata & Karolina
50

Uważasz, że ta zbiórka zawiera niedozwolone treści ? Napisz do nas

People
Logo Fundacji Pomagam.pl

Wspieraj inicjatywy bliskie Twojemu sercu. Wystarczy, że wpiszesz nasz numer KRS przy rozliczaniu podatku dochodowego PIT, by nieść pomoc tam, gdzie jest ona najbardziej potrzebna razem z nami.

Dzięki Tobie możemy zmieniać świat na lepsze. Dziękujemy ❤️

KRS 0000353888

Sprawdź, jak przekazać 1,5% podatku

Jak założyć zbiórkę na Pomagam.pl

Pomagam.pl to największy i najpopularniejszy w Polsce serwis do tworzenia internetowych zbiórek pieniędzy. To narzędzie, które umożliwia każdemu i całkowicie za darmo założenie zbiórki w kilka chwil.

Dzięki Pomagam.pl w łatwy i bezpieczny sposób zbierzesz fundusze na to, co dla Ciebie ważne m.in. pokrycie kosztów leczenia, wsparcie bliskich w trudnych chwilach i na inicjatywy bliskie Twojemu sercu.

Krok 1:Chcesz założyć zbiórkę, ale nie wiesz od czego zacząć? Nie martw się! Obejrzyj krótki film poniżej, który tłumaczy, jak działa Pomagam.pl.

Krok 2:Zbiórkę na Pomagam.pl przygotowujesz i publikujesz samodzielnie. Nie przejmuj się - założenie zbiórki trwa dosłownie kilka chwil i jest prostsze, niż myślisz. Sprawdź poniższy poradnik.

W momencie tworzenia zbiorki możesz wybrać, czy chcesz ją prowadzić samodzielnie czy ze wsparciem Pomagam.pl. Pierwsza opcja jest całkowicie darmowa. Jeśli natomiast zdecydujesz się na promowanie zbiórki z naszym wsparciem, będziemy przypominać o Twojej zbiórce i zachęcać do wpłat osoby, które ostatnio odwiedziły stronę Twojej zbiórki (tzw. retargeting).

W tym celu będziemy wyświetlać Twoją zbiórkę zarówno na stronie głównej Pomagam.pl jak i w reklamach internetowych. Zwiększa to szanse na to, że więcej odwiedzających Twoją zbiórkę osób zdecyduje się ostatecznie na wpłatę lub udostępnienie zbiórki. W zamian za to dodatkowe, nieobowiązkowe wsparcie w promocji od każdej wpłaty potrącimy automatycznie 12%.

Krok 3:Twoja zbiórka jest gotowa, czas zacząć działać! Nikt nie wypromuje Twojej zbiórki tak jak Ty, dlatego pamiętaj, żeby udostępniać ją we wszystkich mediach społecznościowych: Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn czy YouTube i TikTok. Zacznij od rodziny i przyjaciół - poproś ich o udostępnienie i zachęć do wpłat. Wyślij znajomym linka do zbiórki z krótkim opisem na Messengerze, SMSem lub mailowo. Następnie skontaktuj się z lokalnymi mediami z prośbą o publikację Twojej zbiórki oraz zaangażuj w promocję okoliczne organizacje społeczne, władze samorządowe, instytucje oraz osoby znane w Twojej okolicy.

Pamiętaj, im więcej osób dowie się o Twojej zbiórce, tym większa szansa na osiągniecie celu! Więcej porad znajdziesz w ebooku, jak założyć i prowadzić skuteczną zbiórkę. Znajdziesz go w swoim panelu zarządzania zbiórką po jej stworzeniu. Sprawdź również naszego bloga, w którym dzielimy się praktycznymi poradami i wskazówkami.

Krok 4:Wszystkie osoby odwiedzające Twoją zbiórkę mogą szybko i bezpiecznie wpłacać na nią pieniądze, np. przy użyciu przelewów internetowych, kart kredytowych, tradycyjnych przelewów bankowych, a nawet na poczcie! Wpłaty księgują się natychmiast. Wszyscy widzą, jaką kwotę udało się już zebrać i mogą zapraszać do zbiórki kolejne osoby.

Krok 5:Pieniądze ze zbiórki możesz wypłacać na konto bankowe w każdej chwili i tak często, jak chcesz. Wypłata pieniędzy trwa na ogół 1 dzień roboczy. Wypłata nie spowoduje zmiany stanu licznika wpłat na stronie Twojej zbiórki. Możesz dalej zbierać pieniądze, a zbiórka będzie trwać aż do momentu, gdy zdecydujesz się ją zamknąć.

Prawda, że proste? To właśnie dlatego dziesiątki tysięcy osób prowadzi już swoje zbiórki na Pomagam.pl. Nie czekaj. Dołącz do nich teraz! Aby założyć zbiórkę, kliknij tutaj lub w przycisk poniżej:

Pomagam.pl wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej

Zamknij