Zbiórka TCC Friends for Happy Kids - zdjęcie główne

TCC Friends for Happy Kids

115 726 zł  z 300 000 zł (Cel)
Wpłaciły 193 osoby
Wpłać terazUdostępnij
 
Kamila Kobiera - awatar

Kamila Kobiera

Organizator zbiórki

ENGLISH BELOW!

WAŻNE: FUNDACJA TCC PODWOI KAŻDĄ WPŁACONĄ ZŁOTÓWKE!!!

€1 = 4.80 zloty (11 Marzec 2022)

W czwartek 24ego Lutego obudziliśmy się w innym świecie. MY, przyjaciele z tcc, nie możemy przejść obok tego obojętnie. Jako zespół zebraliśmy, już najpotrzebniejsze rzeczy wysłane na granice polsko-ukraińskie. Nie chcemy na tym zaprzestać. Wiele z Was widziało nasze relacje ze zbiórek i ciągle pyta JAK POMÓC!

Dzieci we wschodniej Ukrainie uciekają przed wojną ... Konflikt na Ukrainie trwa... Należy także zapewnić organizacjom humanitarnym możliwość bezpiecznego i szybkiego dotarcia do potrzebujących maluchów. Dzieci na Ukrainie rozpaczliwie potrzebują pokoju.

Dlatego połączyliśmy się razem z fundacją Happy Kids i zorganizowaliśmy naszą ‘wirtualną puszke’. Ta fundacja dotknęła naszych serc. Razem zbieramy pieniążki dla dzieci z sierocińców, które przyjechały i będą przyjeżdzały do Polski.

Fundacja będzie też probowała ewakuować dzieci które ostatnie noce, spędziły w piwnicy i Kijowie...

Akcją ewakuacyjną sierot z domów dziecka, rodzin zastępczych i innych form pieczy zastępczej z Ukrainy do Polski koordynuje Aleksander Kartasiński, Prezes Fundacji Happy Kids, Społeczny Pełnomocnik Prezydenta Miasta Łodzi Hanny Zdanowskiej ds. ds. kontaktów z władzami ukraińskimi w sprawie organizacji opieki nad dziećmi ukraińskimi w Łodzi.

Co do tej pory zostało osiągniete?

AKTUALIZACJA

- 28 Luty: pierwsza ewakuowana grupa dzieci z domów dziecka na Ukrainie bezpiecznie dotarła do Łodzi (ok. 35 dzieci oraz 7 opiekunów z placówki opiekuńczej z obwodu lwowskiego). Najmłodsze ma zaledwie 10-miesięcy. Zamieszkają w Domu Dziecka przy ul. Aleksandrowskiej w Łodzi. Z dnia na dzień placówka przygotowała dla dzieci w wieku od roku do kilkunastu lat dwa piętra domu: pokoje dziecięce, salon, stołówkę z jadalnią.

- 02 Marca: 350 dzieci zostało przetransportowane do Polski. 

- 06 Marca: Przybyło ponad 2,000 dzieci wraz z opiekunami. 

- 07 Marca: Dzisiaj przebiega szczególnie wymagająca akcja ewakuacyjna dzieci z domów dziecka uciekających od wojny w Ukrainie, którą koordynuje Fundacja Happy Kids

Trudnością tej ewakuacji jest wiek uchodźców. Grupa podopiecznych i ich opiekunów licząca ponad 150 osób przemieszczająca się pociągiem z Bajorka (okolice Kijowa) została przejęta w punkcie recepcyjnym w Przemyślu. Wśród ewakuowanych mamy  86 maluszków: ok. 20 niemowląt i dzieci w wieku do 5 lat. Zapewniliśmy im 3 autokary, by mogły dalej pojechać - z przystankiem w Bełchatowie - na północ Polski do powiat słupskiego.


Kolejne cele:

AKTUALIZACJA LICZB: Do dziś potrzebę ewakuacji i bezpiecznego przyjęcia dzieci zadeklarowali nam opiekunowie 900 sierot ukraińskich z Lwowa, Odessy, Chrustu, Khersonia i innych miast. Liczby stale rosną. 

Nabierząco jesteśmy z kontaktem z fundacją i będziemy Was informować o tym co się dzieje.

Przekazane darowizny zostaną przeznaczone na potrzeby zarówno natychmiastowe - transportu, wyżywienia, środków czystości, ubrań - jak i na specjalistyczne leczenie medyczne, terapię psychologiczną i opiekę prawną.

Od tej pory to nasza wspólna zbiórka! Udostępnij ją na mediach społecznościowych i zaproś do niej kolejne osoby. A może wyślesz prywatne wiadomości do rodziny i znajomych z prośbami o wpłaty? Przy odrobinie wysiłku, wspólnie możemy zebrać naprawdę dużą kwotę!

Każda złotówka to gest wsparcia i solidarności z zaatakowanymi przez Rosję. Pomóż wpłatą i udostępnij dalej, gdzie tylko się da - niech świat widzi, że jesteśmy Solidarni z Ukrainą!

Aby być na bieżąco zachęcam do obserwowania profilu na instagramie @fundacja_happy_kids.

Zdjęcie: Dzieci z pierwszego transpotu Happy Kids już w Polsce....


ENGLISH!

IMPORTANT: TCC FOUNDATION WILL DOUBLE DONATIONS ON THIS FUNDRAISER!!!

€1 = 4.80 zloty (11 March 2022)

On Thursday, February 24, we woke up in a different world. WE, friends at tcc, cannot ignore this. As a team, we collected the most necessary items sent to the Polish-Ukrainian borders. We don't want to stop there. Many of you have seen our coverage of fundraisers and are constantly asking HOW TO HELP!

Children in eastern Ukraine are fleeing the war... The conflict in Ukraine continues... It is also necessary to ensure that humanitarian organizations can reach children in need safely and quickly. Children in Ukraine desperately need peace.

That is why we joined the Happy Kids Foundation and organized our 'virtual can'. This foundation touched our hearts. Together, we collect money for children from orphanages who have come and will be coming to Poland.

The Foundation will also try to evacuate children who spent their last nights in the basement and Kiev...

The evacuation of orphans from orphanages, foster families and other forms of foster care from Ukraine to Poland is coordinated by Aleksander Kartasiński, President of the Happy Kids Foundation, Social Plenipotentiary of the Mayor of the City of Łódź Hanna Zdanowska for contacts with Ukrainian authorities regarding the organization of care for Ukrainian children in Lodz.

What has been achieved so far?

UPDATE

- February 28, the first evacuated group of children from orphanages in Ukraine safely reached Łódź (about 35 children and 7 carers from a care facility in the Lviv region). The youngest is only 10 months old. They will live in an orphanage at ul. Aleksandrowska in Łódź. Overnight, the facility prepared two floors of the house for children aged from one to ten years old: children's rooms, a living room, a canteen with a dining room.

- 02 March: 350 kids were transported to Poland.

- 06 March: More than 2,000 kids crossed the polish border with their guardians with Happy Kids Fundation.

- 07 March: Today, a particularly demanding evacuation action is underway for children from orphanages fleeing the war in Ukraine, coordinated by the Happy Kids Foundation.  The difficulty of this evacuation is the age of the refugees. A group of charges and their guardians, over 150 people traveling by train from Bajorek (near Kiev), were taken over at the reception point in Przemyśl. Among the evacuees we have 86 little ones: approx. 20 infants and children up to 5 years old. We provided them with 3 coaches so that they could continue their journey - with a stop in Bełchatów - north of Poland to the Słupsk poviat.


Further goals:

UPDATE: To this day, the need for evacuation and safe admission of children has been declared to us by the guardians of 900 Ukrainian orphans from Lviv, Odessa, Chrust, Kherson and other cities. The numbers keep growing.

We are in touch with the foundation and we will keep you informed about what is happening.

The donations will be allocated for immediate needs - transport, food, cleaning products, clothes - and for specialist medical treatment, psychological therapy and legal care.

From now on, it is our joint fundraiser! Share it on social media and invite more people to join it. Or maybe you will send private messages to family and friends asking for donation? With a little effort, we can collect a really large amount together!

Each zloty is a gesture of support and solidarity with those attacked by Russia. Help with a payment and share it wherever possible - let the world see that we are Solidary with Ukraine!

For instant updates follow Instagram profile @fundacja_happy_kids. 

Photo: Children from the first Happy Kids transport already in Poland...


Wybierz kwotę


20 
50 
100 
200 
1 000 
Inna
Wpłać teraz
 Bezpieczne płatności online

Komentarze


 • Megan Poole - awatar

  Megan Poole

  21.09.2022
  21.09.2022

  Praying for all the young souls suffering from the war, please let my donation help these children find safety and health.

 • Anonimowy Darczyńca - awatar

  Anonimowy Darczyńca

  01.05.2022
  01.05.2022

  5 ZŁOTYCH O TYLE BŁAGAM NA KOLANACH NA CHLEB. DZIEŃ DOBRY, JA PRZEPRASZAM, ŻE TU SIĘ PODPIEŁAM Z ZBIÓRKĄ, ALE CHCIAŁABYM COKOLWIEK ZJEŚĆ, NIE MAM NIC, A W KOSZACH OD KILKU DNI NIE MA NIC DO ZJEDZENIA. NIE STAĆ MNIE NA LEKI ANI NA JEDZENIE. MAM 56 LAT, OD KILKU LAT CHORUJE NIEULECZALNIE, NIE MOGĘ NAWET DOROBIĆ DO RENTY. BŁAGAM O POMOC NA JEDZENIE. http://pomagam.pl/c9rrky

 • Maximilian Piéla - awatar

  Maximilian Piéla

  12.03.2022
  12.03.2022

  We hope to send some support to this good deed. We see people in need and physical can’t be nearby and we hope more children from Ukraine gets help immediately. Thank you for the great leadership from the organizer and we will watch the updates from you time by time and ask more friends from us to join this campaign! We hope all the best for you all!

 • Curt Braun - awatar

  Curt Braun

  11.03.2022
  11.03.2022

  May God bless the orphans of Ukraine and Poland.

 • Anonimowy Darczyńca - awatar

  Anonimowy Darczyńca

  09.03.2022
  09.03.2022

  I saw what Happy Kids is doing for Ukrainian kids on Reuters Japan. I wanted to do something for the foundation so I searched the web. I will come back and donate again. Thank you for being there.

115 726 zł  z 300 000 zł (Cel)
Wpłaciły 193 osoby
Wpłać terazUdostępnij
 
Kamila Kobiera - awatar

Kamila Kobiera

Organizator zbiórki

Zadaj pytanie

Wpłaty: 193

Anonimowy Darczyńca - awatar
Anonimowy Darczyńca
100
David Nelson - awatar
David Nelson
250
Megan Poole - awatar
Megan Poole
100
Anonimowy Darczyńca - awatar
Anonimowy Darczyńca
30
Anonimowy Darczyńca - awatar
Anonimowy Darczyńca
1 000
Anonimowy Darczyńca - awatar
Anonimowy Darczyńca
200
Renata - awatar
Renata
80
Anonimowy Darczyńca - awatar
Anonimowy Darczyńca
50
Anonimowy Darczyńca - awatar
Anonimowy Darczyńca
42
Magdalena - awatar
Magdalena
1 500

Uważasz, że ta zbiórka zawiera niedozwolone treści ? Napisz do nas

People
Logo Fundacji Pomagam.pl

Wspieraj inicjatywy bliskie Twojemu sercu. Wystarczy, że wpiszesz nasz numer KRS przy rozliczaniu podatku dochodowego PIT, by nieść pomoc tam, gdzie jest ona najbardziej potrzebna razem z nami.

Dzięki Tobie możemy zmieniać świat na lepsze. Dziękujemy ❤️

KRS 0000353888

Sprawdź, jak przekazać 1,5% podatku

Jak założyć zbiórkę na Pomagam.pl

Pomagam.pl to największy i najpopularniejszy w Polsce serwis do tworzenia internetowych zbiórek pieniędzy. To narzędzie, które umożliwia każdemu i całkowicie za darmo założenie zbiórki w kilka chwil.

Dzięki Pomagam.pl w łatwy i bezpieczny sposób zbierzesz fundusze na to, co dla Ciebie ważne m.in. pokrycie kosztów leczenia, wsparcie bliskich w trudnych chwilach i na inicjatywy bliskie Twojemu sercu.

Krok 1:Chcesz założyć zbiórkę, ale nie wiesz od czego zacząć? Nie martw się! Obejrzyj krótki film poniżej, który tłumaczy, jak działa Pomagam.pl.

Krok 2:Zbiórkę na Pomagam.pl przygotowujesz i publikujesz samodzielnie. Nie przejmuj się - założenie zbiórki trwa dosłownie kilka chwil i jest prostsze, niż myślisz. Sprawdź poniższy poradnik.

W momencie tworzenia zbiorki możesz wybrać, czy chcesz ją prowadzić samodzielnie czy ze wsparciem Pomagam.pl. Pierwsza opcja jest całkowicie darmowa. Jeśli natomiast zdecydujesz się na promowanie zbiórki z naszym wsparciem, będziemy przypominać o Twojej zbiórce i zachęcać do wpłat osoby, które ostatnio odwiedziły stronę Twojej zbiórki (tzw. retargeting).

W tym celu będziemy wyświetlać Twoją zbiórkę zarówno na stronie głównej Pomagam.pl jak i w reklamach internetowych. Zwiększa to szanse na to, że więcej odwiedzających Twoją zbiórkę osób zdecyduje się ostatecznie na wpłatę lub udostępnienie zbiórki. W zamian za to dodatkowe, nieobowiązkowe wsparcie w promocji od każdej wpłaty potrącimy automatycznie 12%.

Krok 3:Twoja zbiórka jest gotowa, czas zacząć działać! Nikt nie wypromuje Twojej zbiórki tak jak Ty, dlatego pamiętaj, żeby udostępniać ją we wszystkich mediach społecznościowych: Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn czy YouTube i TikTok. Zacznij od rodziny i przyjaciół - poproś ich o udostępnienie i zachęć do wpłat. Wyślij znajomym linka do zbiórki z krótkim opisem na Messengerze, SMSem lub mailowo. Następnie skontaktuj się z lokalnymi mediami z prośbą o publikację Twojej zbiórki oraz zaangażuj w promocję okoliczne organizacje społeczne, władze samorządowe, instytucje oraz osoby znane w Twojej okolicy.

Pamiętaj, im więcej osób dowie się o Twojej zbiórce, tym większa szansa na osiągniecie celu! Więcej porad znajdziesz w ebooku, jak założyć i prowadzić skuteczną zbiórkę. Znajdziesz go w swoim panelu zarządzania zbiórką po jej stworzeniu. Sprawdź również naszego bloga, w którym dzielimy się praktycznymi poradami i wskazówkami.

Krok 4:Wszystkie osoby odwiedzające Twoją zbiórkę mogą szybko i bezpiecznie wpłacać na nią pieniądze, np. przy użyciu przelewów internetowych, kart kredytowych, tradycyjnych przelewów bankowych, a nawet na poczcie! Wpłaty księgują się natychmiast. Wszyscy widzą, jaką kwotę udało się już zebrać i mogą zapraszać do zbiórki kolejne osoby.

Krok 5:Pieniądze ze zbiórki możesz wypłacać na konto bankowe w każdej chwili i tak często, jak chcesz. Wypłata pieniędzy trwa na ogół 1 dzień roboczy. Wypłata nie spowoduje zmiany stanu licznika wpłat na stronie Twojej zbiórki. Możesz dalej zbierać pieniądze, a zbiórka będzie trwać aż do momentu, gdy zdecydujesz się ją zamknąć.

Prawda, że proste? To właśnie dlatego dziesiątki tysięcy osób prowadzi już swoje zbiórki na Pomagam.pl. Nie czekaj. Dołącz do nich teraz! Aby założyć zbiórkę, kliknij tutaj lub w przycisk poniżej:

Pomagam.pl wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej

Zamknij