Zbiórka Szkoła równości - wspieram! - zdjęcie główne

Szkoła równości - wspieram!

7 550 zł  z 7 000 zł (Cel)
Wpłaciły 163 osoby
Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej - awatar

Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej

Organizator zbiórki

Zdjęcie opisu zbiórki Szkoła równości - wspieram!

Kim jesteśmy?

Jesteśmy osobami, którym zależy na dobrych szkołach. Chodzi o szkoły, w których każde dziecko jest szanowane i ma szanse wzrastać w otoczeniu wolnym od niesprawiedliwego traktowania czy przemocy. Całym sercem wspieramy edukację o równości, różnorodności i prawach człowieka. Jesteśmy Towarzystwem Edukacji Antydyskryminacyjnej (TEA).

Zdjęcie opisu zbiórki Szkoła równości - wspieram!

O czym jest nasz projekt?

W naszym projekcie sprawdzamy, jak instytucje odpowiedzialne za bezpieczeństwo uczniów i uczennic oraz ich równe traktowanie radzą sobie z dyskryminacją i przemocą motywowaną uprzedzeniami.

Przez cały rok 2015 monitorowałyśmy media ogólnopolskie i regionalne wyszukując informacje na temat przypadków dyskryminacji i przemocy w szkołach w Polsce. Każdego miesiąca wybierałyśmy kilka konkretnych zdarzeń, o których alarmowały media i podejmowałyśmy w tych sprawach interwencje. Korzystając z dostępu do informacji publicznej pytałyśmy odpowiednie instytucje, co w danej sprawie zrobiły.

 • Czy zareagowały na medialne doniesienia?
 • W jaki sposób wsparły osoby doświadczające nierównego traktowania?
 • Co zrobiły, aby unikać podobnych zdarzeń w przyszłości?
 • W jaki sposób wspierają nauczycieli i nauczycielki w przeciwdziałaniu i reagowaniu na dyskryminację w szkołach?

Zareagowałyśmy w ponad 30 sprawach, dotyczących m.in.:

 • Inicjowania praktyk religijnych na terenie szkoły w Golasowicach, Skarżysku, Częstochowie, Kielcach, Janowie Lubelskim,
 • Nękania ucznia pochodzenia romskiego przez rówieśników w Białymstoku,
 • Molestowania seksualnego dziewczynek w szkołach w Chodzieży, Wejcherowie, Sulmicach, Sulejowie,
 • Śmierci 14-letniego ucznia gimnazjum w Bieżuniu, spowodowanej prześladowaniami, w tym homofobią,
 • Wykonywania pozdrowienia faszystowskiego przez ucznia szkoły średniej w Rzeszowie,
 • Publicznego nawoływania do nienawiści wobec osób homoseksualnych przez nauczycielkę szkoły podstawowej w Gdańsku,
 • Ucznia szkoły podstawowej w Świnoujściu pobitego przez rówieśników i wyzywanego od „imigrantów”,
 • Ucznia nawołującego w internecie do podpalenia meczetu w Kruszynianach,
 • Nauczyciela szkoły w Białymstoku, który w zadaniu z fizyki polecił obliczyć „ilu uchodźców trzeba zepchnąć z tratwy, aby dopłynąć do celu”.

Wnioski z naszego poprzedniego raportu wydanego w kwietniu 2015 r. pod tytułem „Dyskryminacja w szkole – obecność nieusprawiedliwiona. O budowaniu edukacji antydyskryminacyjnej w systemie edukacji formalnej w Polsce” potwierdzają, że dyskryminacja w szkołach jest faktem. Dotyka ona uczniów i uczennic w każdym wieku. W znaczący sposób wpływa na ich bezpieczeństwo oraz możliwości uczenia się i korzystania z edukacji.

O przypadkach naruszeń w szkołach regularnie informują media. Informacje dostępne opinii publicznej dostępne są też instytucjom systemu oświaty – kuratoriom, organom prowadzącym, Ministerstwu Edukacji Narodowej.

Nasz projekt mówi: sprawdzam! Pytamy decydentów:

 • Co zrobiliście w tych sprawach? Czy stanęliście po stronie osób dyskryminowanych? Czy broniliście praw dziecka?
 • W jaki sposób promujecie prawa człowieka, wspieracie równość i godność? 
Zdjęcie opisu zbiórki Szkoła równości - wspieram!Zdjęcie opisu zbiórki Szkoła równości - wspieram!Zdjęcie opisu zbiórki Szkoła równości - wspieram!

Na co zbieramy?

Potrzebujemy Twojego wsparcia aby wydać nasz raport! Chcemy zaprezentować wyniki zrealizowanego przez nas badania. Marzymy o profesjonalnie wydanej publikacji w 500 egzemplarzach.

Nasz raport będzie zawierał:

 • Opis aktualnego stanu prawnego – zakres odpowiedzialności poszczególnych instytucji systemu oświaty w zakresie reagowania i przeciwdziałania dyskryminacji,
 • Kalendarium zdarzeń dyskryminacyjnych, które miały miejsce w szkołach w Polsce w 2015 roku – ponad 70 zgłoszeń,
 • Analizę ponad 30 interwencji TEA i reakcji instytucji na doniesienia medialne związane z dyskryminacją w szkołach,
 • Kalendarium działań promujących edukację antydyskryminacyjną podejmowanych przez instytucje systemu oświaty,
 • Analizę debaty publicznej na temat edukacji antydyskryminacyjnej w Polsce,
 • Rekomendacje zmian w systemie oświaty, odnoszących się do problemu dyskryminacji i przemocy motywowanej uprzedzeniami.

Koszt prowadzenia badania został pokryty ze środków EOG w ramach Programu „Obywatele dla Demokracji” Fundacji Batorego. Teraz zbieramy środki na druk raportu i jego promocję.

Zdjęcie opisu zbiórki Szkoła równości - wspieram!

Więcej informacji o nas

Jesteśmy Towarzystwem Edukacji Antydyskryminacyjnej (TEA). Misją TEA jest rozwijanie i upowszechnianie edukacji antydyskryminacyjnej tak, aby każda osoba współtworzyła świat wolny od dyskryminacji i przemocy.

Uważamy, że:

Szkoła powinna być dobrym miejscem dla każdego dziecka. Nikogo nie powinno spotykać wykluczenie, docinki, wyśmiewanie, gorsze traktowanie czy przemoc. Każde dziecko, bez względu na jakąkolwiek cechę, powinno mieć równy dostęp do edukacji i czuć się w szkole bezpiecznie. Każde dziecko powinno mieć możliwość wyboru ścieżki edukacyjnej zgodnie ze swoimi zainteresowaniami, również wtedy gdy są one niestereotypowe i „tradycyjne”.

Szkoła powinna pokazywać wartość różnorodności. Dobrze jest uczyć dzieci/młodzież o tym, że ludzie są różni i że to może być bardzo wnoszące, ciekawe, wzbogacające. Różnice nie powinny być podstawą gorszego traktowania. Różnice nie są zagrożeniem, lecz szansą.


Dobry nauczyciel/nauczycielka reaguje na nierówne traktowanie, staje w obronie dziecka, uczy dzieci i młodzież empatii, szacunku, ale też odwagi cywilnej do reagowania, gdy dzieje się komuś krzywda. Sam jest odważny/odważna i umie zaprotestować, gdy sytuacja tego wymaga. Pokazuje różnorodność świata, które jest ciekawa i dobra.

Rodzice to naturalni i ważni partnerzy/partnerki szkoły.

W Towarzystwie Edukacji Antydyskryminacyjnej (TEA) kierujemy swoje działania do tych osób i instytucji, które zajmują się edukacją formalną i nieformalną w Polsce. Tworzymy rozwiązania dla:

 • nauczycieli i nauczycielek,
 • instytucji systemu oświaty – ministerstw odpowiedzialnych za edukację i naukę, kuratoriów oświaty, ośrodków doskonalenia nauczycieli,
 • trenerów i trenerek osób dorosłych oraz młodzieży,
 • instytucji zajmujących się edukacją nieformalną.

Zapraszamy na www.tea.org.pl oraz nasze profile na FB:

www.facebook.com/TEAorg

www.facebook.com/szkolarownosci/

O zespole projektowym

A teraz chcemy przedstawić Wam nasz zespół projektowy!

Marta Rawłuszko

Jestem członkinią Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej i socjolożką. W TEA angażuję się w działania badawcze, rzecznicze i edukacyjne. Parę lat temu pracowałam głównie na sali szkoleniowej, teraz przede wszystkim czytam i piszę (maile, listy, oświadczenia, analizy....). Współpracuję też z innymi organizacjami pozarządowymi - interesują mnie badania społeczne (jako narzędzie społecznej zmiany) oraz przeciwdziałanie dyskryminacji kobiet. Staram się regularnie medytować.

Na zdjęciu z Krzysztofem Łosiem.

Autorka zdjęcia: Agata Kubis.

Zdjęcie opisu zbiórki Szkoła równości - wspieram!

Natalia Sarata

Jestem członkinią Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej, edukatorką, badaczką, koordynatorką projektów społecznych i "networkerką" - zajmuję się tworzeniem dobrych warunków do wymiany doświadczeń i współpracy dla grup i organizacji pozarządowych. W TEA współkoordynuję działania Koalicji na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej, czyli porozumienia prawie 60 organizacji i grup z całej Polski, którym zależy na wprowadzeniu edukacji antydyskryminacyjnej do szkół w Polsce. Współpracuję także z Fundacją Przestrzeń Kobiet, gdzie zajmuję się m.in. historią kobiet. Jestem zapaloną czytelniczką i opiekunką młodej i energicznej suńki Buby.
 

Na zdjęciu, w wykonaniu Tomka Wiecha, Natalia Sarata. 

Zdjęcie opisu zbiórki Szkoła równości - wspieram!

Ela Kielak

Jestem członkinią Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej i psycholożką międzykulturową. Moją przygodę z byciem trenerką i edukatorką zaczynałam dość dawno, w harcerstwie. A teraz pracuję zarówno w sali szkoleniowej (prowadząc warsztaty antydyskryminacyjne, jak i te dotykające tematyki wrażliwości kulturowej) oraz koordynując projekty, głównie w obszarze edukacji międzykulturowej, jak i globalnej. Współpracuję przy tym z różnymi organizacjami pozarządowymi. A ponadto jestem mamą dwóch synów – uczniów szkoły podstawowej, w której staram się prowadzić działania antydyskryminacyjne. I opiekunką dość niesfornej psicy Figi.  

Zdjęcie opisu zbiórki Szkoła równości - wspieram!

Magdalena Chustecka

Najpierw lektura "Reprodukcji" Pierre'a Bourdieu. Potem udział w ruchu alterglobalistycznym i ogromne poczucie solidarności społecznej i zbiorowego sprawstwa. Przypadkowa pierwsza praca w Ośrodku Informacji Środowisk Kobiecych Ośka. I jedno z ważniejszych wydarzeń - uczestnictwo w warsztatach antydyskryminacyjnych na obozie Feministycznej Akcji Letniej. Wychodząc z nich pomyślałam - to jest ważne, to jest potrzebne, bardzo chciałabym to robić! To ta sekwencja zdarzeń sprawiła, że mogę dziś napisać, że od 10 lat zajmuję się edukacją przeciwdziałającą dyskryminacji. Jeśli do tej mieszanki dodamy to, że pracowałam w Watchdog Polska i wierzę w kontrolę obywatelską - wychodzi przepis na raport, o którego wsparcie pytamy Ciebie.

Zdjęcie opisu zbiórki Szkoła równości - wspieram!

Gosia Dymowska

Jestem członkinią Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej. Pracuję w zarządzie Towarzystwa, jestem menadżerką wirtualnego biura TEA, koordynuję projekty oraz współkoordynuję Koalicję na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej. Współpisałam nasze dwa raporty. Lubię duńskie seriale kryminalne i długie spacery.

Autorka zdjęcia: Agata Kubis

Zdjęcie opisu zbiórki Szkoła równości - wspieram!

Komentarze


 • Margo - awatar

  Margo

  22.03.16
  22.03.16

  Powodzenia i tak trzymać!

  • Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej - awatar

   Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej - Organizator zbiórki

   22.03.16
   22.03.16

   Dziękujemy!!!! I nie zamierzamy zaprzestawać naszych działań :-)

 • Lila - awatar

  Lila

  20.03.16
  20.03.16

  Powodzenia Dziewczyny!:)

  • Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej - awatar

   Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej - Organizator zbiórki

   21.03.16
   21.03.16

   Dziękujemy :-)

 • Calipso - awatar

  Calipso

  16.03.16
  16.03.16

  Czy mogę liczyć na elektroniczną wersję raportu z wysyłką na maila? :)

  • Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej - awatar

   Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej - Organizator zbiórki

   16.03.16
   16.03.16

   Oczywiście. Prosimy o przesłanie adresu na adres podany w mailu, który został wysłany przez stronę pomagam.pl. Wszystko będziemy wysyłać :-) Pozdrawiamy i stokrotnie dziękujemy!

 • mrrau.pl - awatar

  mrrau.pl

  16.03.16
  16.03.16

  Pomyślcie też o kotach!

  • Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej - awatar

   Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej - Organizator zbiórki

   16.03.16
   16.03.16

   Jasne :-) Stokrotne dzięki!

 • Mart - awatar

  Mart

  04.03.16
  04.03.16

  trzeba zacząć u podstaw, trzymam kciuki :)

  • Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej - awatar

   Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej - Organizator zbiórki

   07.03.16
   07.03.16

   Dziękujemy za wsparcie i kciuki!

7 550 zł  z 7 000 zł (Cel)
Wpłaciły 163 osoby
Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej - awatar

Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej

Organizator zbiórki

Zadaj pytanie

Wpłaty: 163

Towarzystwo - awatar
Towarzystwo
100
Martyna - awatar
Martyna
30
Natalia - awatar
Natalia
21
Margo - awatar
Margo
40
Zuzanna - awatar
Zuzanna
50
Basia - awatar
Basia
30
Magda - awatar
Magda
20
Marta - awatar
Marta
20
Bożena - awatar
Bożena
50
Wojciech - awatar
Wojciech
19

Uważasz, że ta zbiórka zawiera niedozwolone treści ? Napisz do nas

Stwórz swoją
pierwszą zbiórkę

Nie czekaj, weź sprawy w
swoje ręce teraz!

Jak założyć zbiórkę na Pomagam.pl

Pomagam.pl to największy i najpopularniejszy w Polsce serwis do tworzenia internetowych zbiórek pieniężnych. Dzięki Pomagam. pl w łatwy i bezpieczny sposób zbierzesz pieniądze na dowolny cel, np. pokrycie kosztów leczenia, wsparcie znajomych i rodziny w ciężkich chwilach, realizację projektów społecznych, kulturalnych i biznesowych albo spełnianie marzeń.

Krok 1:Obejrzyj krótki film poniżej, który tłumaczy, jak działa Pomagam.pl.

Krok 2:Zbiórkę na Pomagam.pl przygotowujesz i publikujesz samodzielnie. Nie przejmuj się - założenie zbiórki trwa dosłownie kilka chwil i jest prostsze, niż myślisz (zobacz krótki film poniżej).

Krok 3:Dla swojej zbiórki wybierasz adres internetowy, pod którym będzie ona dostępna dla każdego, np. pomagam.pl/nazwazbiorki. Zbieranie pieniędzy polega na zapraszaniu jak największej liczby osób do odwiedzenia tej strony. Pomagam.pl pozwala automatycznie rozesłać zaproszenia e-mailowe, udostępnić zbiórkę na Facebooku, Twitterze itd. Od razu możesz przyjmować wpłaty. Konto do wypłat wskażesz później.

Krok 4:Wszystkie osoby odwiedzające Twoją zbiórkę mogą szybko i bezpiecznie wpłacać na nią pieniądze, np. przy użyciu przelewów internetowych, kart kredytowych, tradycyjnych przelewów bankowych, a nawet na poczcie! Wpłaty księgują się natychmiast. Wszyscy widzą, jaką kwotę udało się już zebrać, i mogą zapraszać do zbiórki kolejne osoby. Dzięki Pomagam.pl udostępnianie zbiórki na Facebooku, Twitterze lub e-mailowo jest niezwykle proste. Zbiórkę odwiedzają i udostępniają kolejne osoby i tak tworzy się efekt kuli śnieżnej.

Krok 5:Pieniądze ze zbiórki możesz wypłacać na konto bankowe w każdej chwili i tak często, jak chcesz. Wypłata pieniędzy trwa na ogół 1 dzień roboczy. Wypłata nie spowoduje zmiany stanu licznika wpłat na stronie Twojej zbiórki. Możesz dalej zbierać pieniądze, a zbiórka będzie trwać aż do momentu, gdy zdecydujesz się ją zamknąć.

Opłaty:Założenie i prowadzenie zbiórki w serwisie jest darmowe, jednak od zebranej przez Ciebie kwoty potrącimy niewielki procent na pokrycie kosztów promocji serwisu i kosztów operatorów płatności (łącznie - 7,5 % od zebranej kwoty). Są to jedyne opłaty, jakie poniesiesz ! Dzięki nim Pomagam.pl jest najskuteczniejszym narzędziem do tworzenia zbiórek pieniężnych w internecie. Nigdy nie pobieramy dodatkowych lub ukrytych opłat.

Prawda, że proste? To właśnie dlatego dziesiątki tysięcy osób prowadzi już swoje zbiórki na Pomagam.pl. Nie czekaj. Dołącz do nich teraz! Aby założyć zbiórkę, kliknij tutaj lub w przycisk poniżej:

Pomagam.pl wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej

Zamknij