Zbiórka Clean Jewish Cemetery Kanczuga - miniaturka zdjęcia

Clean Jewish Cemetery Kanczuga

Patryk Czerwony - awatar

Patryk Czerwony

Organizator zbiórki

POL: Przed wybuchem II wojny światowej w Kańczudze żyło około 1000 osób pochodzenia żydowskiego. Przez 400 lat Kańczuga była miastem trzech kultur: katolickiej, grecko-katolickiej i żydowskiej. Żydzi w Kańczudze rozwijali infrastrukturę, handel i kulturę miasta. Przed wojną w Kańczudze istniały 4 synagogi. W 1942 roku w przeciągu dwóch dni ponad 900 osób zostało tragicznie zamordowanych przez Niemców, pogrzebano ich w masowej mogile na żydowskim cmentarzu w Siedleczce. Ludzie ci nie posiadają rodzin które mogą zaopiekować się ich grobami. Od 2008 roku kiedy cmentarz został odnowiony ze zbiórki organizowanej przez potomka jednej z kobiet która uciekła z Kańczugi w 1945 roku, cmentarz pozostaje zaniedbany. Obecnie jest w tragicznej kondycji. Za kilka lat pamięć o naszych współobywatelach zaniknie i ich historia zaginie. Cytat z książki żydowskich dzieci które przeżyły wojnę w Kańczudze opisuje egzekucje z 1942 roku: „Jak policja naładowała swoje karabiny, Senia przytuliła się do matki i powiedziała 'Nie chcę umierać!' słońce świeci tak pięknie świeci a ja jestem tak młoda!” … „strzał roztrzaskał twarz naszej małej siostry która upadła na mamy białe buty brudząc je krwią, potem Tunia upadła na Senię i przed trzecim strzałem nasza matka upadła na swoje córki aby ochronić to co już nie było jej”. Bardzo prosimy o pomoc w przywróceniu godności i porządku na cmentarzu żydowskim w Siedleczce. Jest to nasz patriotyczny obowiązek, aby ofiary tych tragicznych wydarzeń spoczywały w godności. Chcemy, aby akcja posprzątania cmentarza odbyła się jak najszybciej przed rozpoczęciem wiosny. Wtedy uporządkowanie będzie o wiele trudniejsze. Każda złotówka to duże wsparcie. 

ENG: Before the outbreak of World War II about 1,000 people of Jewish origin lived in Kańczuga. For 400 years, Kańczuga was a city of three cultures: Polish, Ukrainian and Jewish. The Jews of Kańczuga contributed to the development of the infrastructure, trade and culture of the city. Before the war, there were four synagogues in Kańczuga. In 1942, within two days, over 900 people were tragically murdered by the Germans, buried in a mass grave at the Jewish cemetery in Siedleczka. These people do not have families who can take care of their graves. Since 2008, when the cemetery was renovated from the collection organized by some descendants of the Kanczuga Jews the cemetery remains without maintenance. Currently it is  in a tragic condition. In a few years, the memory of our fellow citizens and the memory of the Holocaust in the town of Kanczuga will disappear. We are asking for help in restoring dignity and order at the Jewish cemetery in Siedleczka. It is our patriotic duty that the victims of these tragic events should rest in dignity. We want the cleaning of the cemetery to take place as soon as possible before the start of spring since it will be harder with the start of vegetation. Every zloty/dollar is a big support.

Wybierz kwotę

20
50
100
200
1 000
Inna
Patryk Czerwony - awatar

Patryk Czerwony

Organizator zbiórki

Wpłaty - 2

Marta Zięba-Kuźniar - awatar
100
Marta Zięba-Kuźniar
Anonimowy Darczyńca - awatar
100
Anonimowy Darczyńca

Uważasz, że ta zbiórka zawiera niedozwolone treści ? Napisz do nas

Jak to działa?

1

Stwórz zbiórkę

Podaj kwotę, uzupełnij opis, gotowe!

2

Udostępnij

Zapraszaj do wsparcia zbiórki.

3

Zbierz pieniądze

Wykorzystaj najlepsze narzędzie w sieci.

Pomagam.pl wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej

Zamknij