Wywiad z Namysłowskim Stowarzyszenim Pomocy Zwierzętom „Cztery Łapy”

Magdalena
09 maja 2024
Wywiadu udzieliło nam Namysłowskie Stowarzyszenie Cztery Łapy
Wywiadu udzieliło nam Namysłowskie Stowarzyszenie Cztery Łapy

Formalnie stowarzyszenie działa od 2017 roku. Rozpoczęcie działań i uświadamianie społeczności miało miejsce o wiele wcześniej, jednak były to jednostkowe przypadki, które działały na własną rękę, nie działano w grupie.  O swojej działalności opowiedziało na Namysłowskie Stowarzyszenie Cztery Łapy.

Opowiedz w kilku zdaniach o misji i najważniejszych projektach prowadzonych obecnie przez Waszą organizację?

Namysłowskie Stowarzyszenie Pomocy Zwierzętom „Cztery Łapy” to organizacja, która powstała z potrzeby niesienia pomocy zwierzętom oraz miłości do braci mniejszych. Prowadzimy zajęcia edukacyjne w placówkach oświatowych, współpracujemy z innymi organizacjami, wspólnie budując świadomość humanitarnego traktowania zwierząt u ludzi, począwszy od dzieci. Formalna rejestracja miała miejsce w lutym 2017 roku, jednak osoby tworzące Stowarzyszenie działały już wcześniej w celu pomocy bezdomnym i pokrzywdzonym zwierzętom. Rozpoczęcie działań i uświadamianie społeczności miało miejsce o wiele wcześniej, jednak były to jednostkowe przypadki, które działały na własną rękę, nie działano w grupie. Z czasem jednak założyciele poznali się i zdecydowali na formalną rejestrację organizacji.

W lutym 2021 roku Stowarzyszenie otrzymało statut Organizacji Pożytku Publicznego.

Cele:  Podejmowanie wszelkich dopuszczalnych prawem działań na rzecz pomocy porzuconym, skrzywdzonym, bezdomnym i wolno bytującym zwierzętom domowym oraz zwierzętom dzikim, których wiek lub stan zdrowia uniemożliwia samodzielne przebywanie na wolności.

Zapobieganie bezdomności zwierząt.

Zapobieganie rażącemu zaniedbaniu lub okrutnemu traktowaniu zwierząt.

Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom.

Promocja i organizacja wolontariatu.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele także przez promocje i edukację w mediach społecznościowych na profilu FB.

W jaki sposób utrzymujecie swoją działalność?

Działa prowadzone są w formie wolontariatu, a fundusze to wyłącznie darowizny, które ludzie ogromnego serca wpłacają na nasze konto i tworzone na Waszym portalu zbiórki. 

Aby utrzymać działania niosące pomoc, zwierzętom organizujemy we własnym zakresie licytacje z przedmiotami i usługami, które pozyskamy od ludzi dobrego serca. Nie jesteśmy finansowani z urzędów ani nie mamy żadnego sponsora.


Co crowdfunding na takim portalu jak Pomagam.pl wnosi do Waszej strategii fundraisingowej?

Dzięki tworzonym zbiórkom pokazujemy ludziom, że realnie pomagamy, nawet w bardzo trudnych przypadkach, że nie myślimy najpierw o funduszach, ale przede wszystkim o zwierzętach, bo to wszystko, co robimy to z myślą, by pomóc, by nie cierpiały, by były zdrowe i pełnosprawne, a co za tym idzie – były szczęśliwe i mogły godnie żyć. Każde życie jest tak samo wartościowe niezależnie od gatunku, ale jesteśmy odpowiedzialni za co, co oswoiliśmy. Niestety w dzisiejszych czasach pogoń za pieniądzem niszczy wiele wartości, przede wszystkim takich jak empatia. Dlatego też tworząc zbiórki na ratowanie zdrowia i życia wierzymy, że każdy, w kim tkwi, choć odrobina empatii, dorzuci się, by pomóc tym, którzy sami o pomoc nie poproszą, czyli zwierzętom. Wasz portal reperuje dziury w naszym budżecie, pozwala opłacić faktury, a to ogromna pomoc. Portal ze zbiórkami online budzi zaufanie i dzięki temu wiele osób nie boi się, że to oszustwo. Nawet więcej wpłat dokonują przez stronę zbiórki niż bezpośrednio na konto. W zbiórkach widać postępy, dodawane są aktualizacje, zdjęcia, relacje i wystawione do opłacenia faktury. To bardzo ważne, bo określamy cel i potrzebną kwotę

Jakie są Wasze główne wyzwania w pozyskiwaniu funduszy?

Głównym wyzwaniem jest pozyskanie stałego wsparcia, osób/firm, które mogłyby systematycznie lub cyklicznie zasilać konto naszego stowarzyszenia. Niestety działa nas realnie wciąż zbyt mało, bo zaledwie jest to kilka osób, więc posiadamy ograniczony czas, by zająć się dotarciem do potencjalnych darczyńców i utrzymywać z nimi stały kontakt. Online tak naprawdę działa 1 osoba z pomocą z doskoku, ale niestety nie w kwestii pozyskiwania funduszy/dofinansowań czy poszukiwaniu darczyńców. Pozostałe osoby realnie zajmują się żywymi istotami, które są priorytetem w opiece, leczeniu, a bywają także takie do oswojenia czy resocjalizacji. Stowarzyszenie nie posiada nawet swojego biura, nie prowadzimy działalności gospodarczej, nie zatrudniamy nikogo, wszyscy działamy jako wolontariusze. To wszystko kilka osób, które po pracy zawodowej mają ograniczony czas. Patrząc z drugiej strony, od strony bycia darczyńcom – każdy musi zostać doceniony, bo to lubi, bo czuje się wtedy potrzebny i zauważony, musi też wiedzieć, na co zostały wykorzystane przekazane środki i jak dalej potoczyło się życie zwierzęcia, którego pomoc wsparli. Wasza strona to umożliwia, bo mogę zamieszczać tam wszelkie postępy i namacalne dowody na poprawne wykorzystanie przekazanych środków.


Dlaczego warto wspierać Waszą działalność?

Wierzymy, że karma wraca, że ludzie są dobrzy, że razem można o wiele więcej, że każdy, kto wesprze nas nawet przysłowiową złotówką, to już przyczyniają się do ratowania zdrowia i życia zwierzaka. Dzięki zbiórkom zmieniamy świat braci mniejszych na lepszy, bo jesteśmy idealistami i wierzymy, że to ma sens, nawet jak kosztuje tysiące złotych, to się nie poddajemy i uporczywie prosimy o wsparcie, pokazując w aktualnościach, że mamy rację. To autentyczność działań, to wizerunek, który budują nasza wiarygodność i dzięki temu widać też skuteczność działań podejmowanych decyzji. Wszystko dla naszych braci mniejszych, aby tylko nie cierpiały i wiodły szczęśliwe, godne życie. Każdy, kto pomaga realnie, współtworzy nasz wolontariat, jest naszym cichym aniołem tu na ziemi. Codziennie pokazujemy na profilu FB zwierzęta w potrzebie, a te zdrowe promujemy, by mogły znaleźć kochające i odpowiedzialne domy.

Wesprzyj Stowarzyszenie Cztery Łapy na Pomagam.p


 CZTERY ŁAPY

Zobacz inne wywiady z fundacjami:

Wywiad z Fundacją Feminoteka

Wywiad z Fundacją "Kulawa Warszawa"


Załóż swoją pierwszą zbiórkę

Zbieraj pieniądze na to, czego
najbardziej potrzebujesz już dziś!

Pomagam.pl wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej

Zamknij