Opodatkowanie zbiórek internetowych – kluczowe kwestie podatkowe

Opublikowano 10 lipca 2023 przez Marta

Zbieranie pieniędzy za pośrednictwem Pomagam.pl to doskonały sposób na pozyskanie dodatkowych środków np. na działalność statutową w przypadku organizacji pozarządowych (NGO) czy na potrzeby osób fizycznych związanych np. z kosztami leczenia medycznego.Warto pamiętać, że założenie zbiórki i otrzymanie środków z jej tytułu może wiązać się z konsekwencjami podatkowymi dla zbierającego. Co do zasady środki wpłacane na zbiórki traktowane są jako darowizna (o ile pieniądze przekazywane są bez świadczenia wzajemnego). Opodatkowanie darowizny będzie jednak różne w zależności od tego kto jest obdarowanym. 

  • Jeśli obdarowanym jest NGO – wówczas otrzymane środki co do zasady podlegają opodatkowaniu 19% podatkowi od osób prawnych (CIT), jednak mogą być zwolnione z CIT jeśli zostaną przeznaczone i wydatkowane na cele statutowe. Nie powinno mieć przy tym znaczenia czy zbiórkę na rzecz NGO prowadzi osoba fizyczna czy zbiera sama organizacja na swoją rzecz.

  • Z kolei jeśli pieniądze na swoje konto zbiera osoba fizyczna, wówczas darowizny podlegają podatkowi od spadków i darowizn. W tym przypadku, wysokość podatku i kwota od jakiej go zapłacimy zależeć będzie od „więzów krwi” pomiędzy obdarowanym a darczyńcą – im bliższe tym niższy podatek lub wręcz zwolnienie (patrz tabelka niżej). Z kolei jeśli osoba fizyczna prowadzi zbiórkę na rzecz NGO to wówczas otrzymane przez nią środki nie powinny być dla niej traktowane jako darowizna i u niej opodatkowane (osoba fizyczna pełni zasadniczo funkcję pośrednika). 

  • Jeśli darowizny otrzymuje osoba prawna nie mająca statusu NGO wówczas darowizny opodatkowane są 19% CIT.

Warto pamiętać i również zadbać o kwestie dokumentacyjne dla celów podatkowych.

  • Jeśli chodzi o NGO to zwolnienie z CIT ma zastosowanie w przypadku wydatkowania środków na cele statutowe – uwaga jednak na osobny katalog celów statutowych wskazany w ustawie o CIT (art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy). Wydatkowane ze zbiórki pieniądze muszą być przeznaczone właśnie na jeden z tych celów. Jeśli będzie to cel niewymieniony w ustawie o CIT, wówczas zebrane kwoty będą opodatkowane na zasadach ogólnych 19% CIT.

  • W przypadku osób fizycznych – organy podatkowe mogą wymagać przestawienia listy darczyńców tak aby móc udokumentować zwolnienie z PSD otrzymanych kwot (dla tzw. grupy 0) lub brak opodatkowania / zastosowaną stawkę podatku w przypadku pozostałych grup.

Z kolei po stronie darczyńców, dobroczynność może być premiowana podatkowo. Przekazanie darowizny na rzecz organizacji pozarządowej realizującej cele społeczne pozwala na odliczenie kwoty darowizny od podstawy opodatkowania w zeznaniu rocznym. Co ważne, darowizna nie musi być przekazana wyłącznie na rzecz organizacji mającej status OPP aby dokonać odliczenia. 

Dokonując odliczenia należy przy tym pamiętać o ustawowych limitach (ramka):

Wysokość odliczenia = dokonana darowizna, nie więcej niż:

  • Podatnicy PIT* -  6% dochodu  

  • Podatnicy CIT – 10% dochodu 

 (od jednej darowizny i wszystkich łącznie)

* odliczenie możliwe jest tylko dla podatników opodatkowanych wg. skali lub na ryczałcie!

Chcesz wiedzieć więcej na temat prawa i podatków w organizacjach pozarządowych? 

Pobierz przewodnik Fundacji CRIDO

Załóż swoją pierwszą zbiórkę

Zbieraj pieniądze na to, czego
najbardziej potrzebujesz już dziś!

Pomagam.pl wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej

Zamknij