"Pomagamy zwierzętom pokrzywdzonym przez los" - wywiad z Katarzyną Sobczyk z OTOZ Animals

Katarzyna
01 grudnia 2023
Misją OTOZ Animals jest poprawa losu i niesienie pomocy zwierzętom pokrzywdzonym przez los. Przeprowadziliśmy wywiad z Katarzyną Sobczyk, Dyrektorką Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Tczewie.
Misją OTOZ Animals jest poprawa losu i niesienie pomocy zwierzętom pokrzywdzonym przez los. Przeprowadziliśmy wywiad z Katarzyną Sobczyk, Dyrektorką Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Tczewie.

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ Animals prowadzi 10 schronisk dla bezdomnych zwierząt w całej Polsce. Działacze walczą o poprawę losu zwierząt, prowadzą interwencje i szukają nowych domów dla swoich podopiecznych. O działaniach organizacji opowiedziała Katarzyna Sobczyk, Dyrektorka Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Tczewie.

Opowiedz w kilku zdaniach o misji i najważniejszych projektach prowadzonych obecnie przez Waszą organizację?

Misją Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Zwierząt OTOZ Animals jest niesienie pomocy zwierzętom pokrzywdzonym przez człowieka i los.

Prowadzimy 10 schronisk dla bezdomnych zwierząt w tym przytulisko dla zwierząt gospodarskich i koni oraz 30 inspektoratów ds. ochrony zwierząt na terenie całego kraju.

Przeszkoleni inspektorzy reagują na każde zgłoszenie dotyczące niehumanitarnego traktowania zwierząt. Wielokrotnie ratując zwierzęta w stanie skrajnego wychudzenia i odwodnienia, zapomniane czy skatowane przez „opiekunów”.

Schroniska dla zwierząt zapewniają miejsce dla porzuconych, bezdomnych psów i kotów. Przyjmują zwierzęta, które były uczestnikami wypadków komunikacyjnych udzielając im niezbędnej pierwszej pomocy. Szczególny nacisk w prowadzonych przez nas schroniskach kładziemy na zdrowie zwierząt oraz duże, większe kojce. Pracownicy i wolontariusze wychodzą również z psiakami na spacery.

Bardzo duży nacisk kładziemy na znajdowanie nowych dobrych domów dla naszych podopiecznych. W ubiegłym roku uratowaliśmy i znaleźliśmy nowe domy dla 6717 zwierząt: 3670 psów i 3047 kotów.

Walczymy o poprawę losu burków łańcuchowych, często przetrzymywanych na krótkich łańcuchach.

Staramy się uczestniczyć w procesach nowelizacji Ustawy o ochronie zwierząt.

Prowadzimy edukację humanitarna, uwrażliwiając najmłodszych ma cierpienie zwierząt.  

W jaki sposób utrzymujecie swoją działalność?

Działalność OTOZ Animals utrzymywana jest przez darczyńców, którzy przekazują datki oraz 1,5 % podatku. Natomiast schroniska prowadzone są we współpracy z lokalnymi samorządami, które częściowo dofinansowują utrzymanie tych placówek.

Przytulisko dla zwierząt gospodarskich Rogate Ranczo w całości utrzymywane jest z darowizn i wpływów jednoprocentowych. Z 1,5 % utrzymujemy również działalność interwencyjną stowarzyszenia, gdzie podczas interwencji dotyczących niehumanitarnego traktowania zwierząt w wielu przypadkach ratujemy życie i zdrowie pokrzywdzonych zwierząt.

Środki finansowe ofiarowane zwierzętom przeznaczamy na pomoc schroniskom: leczenie rannych i chorych zwierząt, współfinansowanie opieki lekarsko-weterynaryjnej, zakup specjalistycznej karmy, leków i szczepionek, remonty i modernizacje oraz zakup bud przed zbliżającą się zimą. Finansujemy nie tylko zabiegi weterynaryjne, ale także specjalistyczne operacje, które ratują życie pokrzywdzonych zwierząt. Wszystkie zwierzęta znajdują się pod stałą opieką lekarsko – weterynaryjną.

Co crowdfunding na takim portalu jak Pomagam.pl wnosi do Waszej strategii fundraisingowej?

Akcje pomocy na portalu Pomagam.pl pomagają nam w zebraniu środków, które nie są ujęte w naszych strategiach fundraisingu. Są to sytuacje np. ratowanie życia i zdrowia zwierząt odebranych interwencyjnie przez naszych inspektorów lub sytuacje które nagle wystąpiły a często nie posiadamy środków np. naprawa samochodów inspektorskich czy schroniskowych, które służą do ratowania zwierząt. Crowdfunding pomaga nam głównie w opłaceniach faktur w lecznicach weterynaryjnych, warsztatach samochodowych czy zakupach specjalistycznego jedzenia czy leków i szczepionek dla naszych podopiecznych.

Jakie są Wasze główne wyzwania w pozyskiwaniu funduszy?

Głównym wyzwaniem w zbieraniu funduszy jest dotarcie do osób, które są wrażliwe na krzywdę zwierząt.

Trochę łatwiej jest zebrać pieniądze na leczenie czy zakup specjalistycznej karmy dla psów i kotów. Prawdziwym wyzwaniem jest znalezienie darczyńców, którzy zechcą wesprzeć zwierzęta gospodarskie i konie. Często osiągnięcie pełnej kwoty w zbiórce na konie czy bydło jest praktycznie niemożliwe. Nie wiemy czy wynika to z mniejszej wrażliwości na krzywdę tych zwierząt czy z tego że są to zwierzęta gospodarskie, które nadal niestety w Polsce są postrzegane jako zwierzęta drugiej kategorii.

Dlaczego warto wspierać Waszą działalność?

OTOZ Animals jest stowarzyszeniem, które ratuje zwierzęta od 22 lat. Tylko w 2022 roku uratowaliśmy i znaleźliśmy nowe domy dla  6717 zwierząt: 3670 psów, 3047 kotów i 245 innych gatunków. Obecnie pod naszą opieką znajduje się ponad 3000 zwierząt. W ostatnich 5 latach uratowaliśmy i oddaliśmy do adopcji 3926 zwierząt. Przeprowadziliśmy w ciągu 5 lat aż 28 332 interwencje.

W 2022 roku interweniowaliśmy średnio 14- krotnie w ciągu dnia, łącznie przeprowadziliśmy 5077 interwencji. Na ternie całego kraju posiadamy 30 inspektoratów ds. ochrony zwierząt, które każdego dnia wyjeżdżają na ratunek zwierzętom. Inspektorzy OTOZ Animals to w znacznej części wolontariusze.

Prowadzimy jedno z niewielu w Polsce przytulisk dla zwierząt gospodarskich i koni, gdzie bezpieczna przystań znalazły często maltretowane, bite, głodzone krowy, konie, kuce, kozy, owce, króliki, osioł i lama.


Prosimy o pomoc w zbieraniu środków na ratowanie zdrowia i życia pokrzywdzonych zwierząt. Bez wsparcia darczyńców jest nam trudno opłacić faktury za zabiegi ratujące życie czy zakup leków i dobrej jakościowo karmy dla najbardziej potrzebujących zwierząt.


Wesprzyj Oddział OTOZ Animals w Tczewie na portalu Pomagam.pl:

Zbiórki Schroniska w Tczewie


Zapoznaj się również z naszymi wywiadami z Fundacjami:

Wywiad z Fundacją Gramy do Końca

Wywiad z Fundacją BRDA

Załóż swoją pierwszą zbiórkę

Zbieraj pieniądze na to, czego
najbardziej potrzebujesz już dziś!

Pomagam.pl wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej

Zamknij