Zbiórka POTRZEBNA PILNA POMOC - Ukraina - miniaturka zdjęcia

POTRZEBNA PILNA POMOC - Ukraina Jak założyć taką zbiórkę?

POTRZEBNA PILNA POMOC - Ukraina

132 360 zł  z 450 000 zł (Cel)
Wpłaciły 902 osoby
Wpłać terazUdostępnij
 

EWAKUACJA OSÓB NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH Z BOMBARDOWANEJ UKRAINY

Dramatyczna sytuacja w Ukrainie, jest szczególnie trudna dla osób niewidomych i słabowidzących, ludzi z niepełnosprawnościami. Często to osoby, które nie mają krewnych, opiekunów, bliskich znajomych. Niewidome dzieci oraz osoby dorosłe muszą samodzielnie radzić sobie w ostrzeliwanym mieście: muszą odnaleźć drogę do schronu, starać się o żywność i pomoc, muszą przetrwać ataki bombowe. To niewyobrażalnie trudne zadanie dla zdrowego człowieka. Dla osoby niewidomej jest to zadanie niewykonalne.

Wobec przedłużającego się konfliktu zbrojnego w Ukrainie coraz więcej osób i ośrodków decyduje się na opuszczenie kraju lub jest ewakuowana. Zmusza ich do tego bezpośrednie zagrożenie życia, głód, zbombardowane domy, ale także świadomość, że wojna w Ukrainie szybko się nie skończy.

Potrzebne jest szerokie wsparcie w zorganizowaniu wolontariuszy, asysty, pomocy psychologicznej. Potrzebne są zakup i dostarczenie żywności, wody, lekarstw, ciepłych koców, śpiworów, artykułów higienicznych i sanitarnych. Potrzebne są pieniądze na opłacenie paliwa, transportu, pomoc medyczną, opiekę, ewakuację.

Od 9 lat współpracujemy z niewidomymi i słabowidzącymi w Ukrainie, których wielokrotnie gościliśmy w Polsce w czasach pokoju. Teraz, w trakcie wojny,  musimy im pomóc.

Ewakuacja mieszkańców bombardowanej Ukrainy weszła w kolejną fazę. Osoby, które staramy się wydostać obecnie, to często osoby w najcięższej położeniu. Do tej pory nie odważyły się wyjechać lub nie miały jak tego dokonać. Teraz zdecydowali się i oni... Pozbawieni nadziei na szybkie zakończenie konfliktu, zmuszeni przez brak środków żywności, leków, a często dachu nad głową, zniszczonego w wyniku bombardowania, muszą zaryzykować niebezpieczną drogę przez niepewne korytarze humanitarne.

Stanęliśmy przed trudnym wyzwaniem nie tylko ewakuacji i bezpiecznego przetransportowania tych osób, ale także pomocy w rozpoczęciu nowego życia poza Ukrainą i powrotu do psychicznego dobrostanu. W obliczu ogromnej ilości uchodźców, liczonej już w milionach, dotarcie do najsłabszych, jest szczególnie trudne. Oznacza to także rosnące koszty – potrzebne zarówno na utrzymanie osób w Polsce, jak i organizację kolejnych ewakuacji.

Kontynuujemy zbiórkę pieniędzy na pilną pomoc, aby ewakuować z Charkowa, Kijowa i innych miejsc w Ukrainie osoby z niepełnosprawnościami, w tym niewidome i słabowidzące oraz zabezpieczyć ich transport i pobyt w Polsce.

Zebrane pieniądze rozdysponujemy dwutorowo: w Polsce i w Ukrainie.

Środki wydawane w Ukrainie trafiają do partnerskich organizacji w Ukrainie, pokrywają koszty:

* ewakuacji z Ukrainy (paliwo, autobusu, kierowca, przejazd koleją, wyżywienie, noclegi);

* podstawowe potrzeby tych, których nie można ewakuować (osoby leżące, w podeszłym wieku, z najcięższymi niepełnosprawnościami niepozwalającymi na tak trudną podróż) lub wciąż czekających na możliwość wyjazdu.

Środki wydawane w Polsce na potrzeby uchodźców, którym udało się już przekroczyć granicę, przeznaczane są na pokrycie kosztów:

* przejazdów i zakwaterowania na terenie Polski, w miejscach przejściowych (koszty wyżywienia i noclegów);

* podstawowe potrzeby uchodźców w ośrodkach i prywatnych mieszkaniach, zapewnienie opieki medycznej, niezbędnych leków, żywności, środków higienicznych;

* zapewnienia sprzętu medycznego, rehabilitacyjnego, dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych, którego nie da się pozyskać inaczej (np. wózki, kule, laski dla niewidomych, sprzęt dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami).

Wszystkie zebrane środki, zostają przekazane z konta Fundacji Ari Ari i są rozdzielane w ścisłym porozumieniu z ukraińskimi współpracownikami, najlepiej zorientowanymi w bieżących, najpilniejszych potrzebach osób z niepełnosprawnościami. Zapewniamy pełną przejrzystość i informowanie o sposobach wydatkowania zebranych pieniędzy.

Z terenu działań wojennych wydostaliśmy już w tej chwili kilkaset osób niewidomych i słabowidzących, ich asystentów, opiekunów, rodziny. Codziennie kilkadziesiąt osób jest w drodze do Polski. To często osoby w stanie traumy, z objawami ostrego kryzysu psychicznego.

Dotychczas:

- ewakuowaliśmy ponad 800 osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin z Ukrainy, głównie terenów Charkowa, Kijowa i okolic,

- zaangażowaliśmy w naszą zbiórkę ponad 900 organizacji pozarządowych, instytucji publicznych, firm i osób prywatnych

- zebraliśmy ponad 160 tys. zł, z których wydaliśmy na pomoc ponad 100 tys. zł.

Odgłosy bomb, ogłuszające dla zdrowego człowieka, dla osoby niewidomej są tysiąc razy silniejsze. Przestrzeń, oswajana miesiącami i latami, by móc się w niej poruszać przy pomocy laski, wywrócona zostaje do góry nogami, staje się obca, nieprzewidywalna. Jak nie zgubić się, gdy kilkudziesięcioosobowa grupa ze swoim przewodnikiem ucieka do schronu w metrze? Co zrobić, gdy kierowca karetki wiozącej rannego chłopca, zostaje zastrzelony? Gdzie uciec, kogo złapać za rękę, kto będzie chciał pomóc?

Codzienna walka o to, by być samodzielnym, w jednej chwili obraca się w gruz, tak jak domy, kamienice, bloki. Ulice, poprzecinane zasiekami przeciwczołgowymi stają się pułapką. Pozostaje czekać w domu, piwnicy, schronie. Aż ktoś przyniesie chleb albo kołdrę, która została na piętrze domu, zabierze, wywiezie, przeniesie w bezpieczne miejsce.

Osoba niewidoma staje się kompletnie zależna od siły i determinacji innych, przerażonych ludzi. Wszystkie zmysły zostają porażone. Trwa walka o przeżycie.

Dotychczas zebrane środki wydajemy "ostrożnie". Pokrywają koszty tego, co potrzebne jest natychmiast i nie udaje się pozyskać inną drogą. Dzięki pomocy ogromnej rzeszy współpracujących podmiotów ogromną część pomocy udaje się zorganizować bezpłatnie, m.in. wiele noclegów, bezpłatna pomoc kierowców, tłumaczy, asystentów osób niepełnosprawnych, pomoc psychologiczna. Otrzymaliśmy też wiele środków rzeczowych, m.in. komputery dla osób niewidomych, wózki inwalidzkie, artykuły higieniczne

 Zdajemy sobie jednak sprawę, że w obliczu przedłużającej się wojny, wyczerpują się również zasoby. 

Potrzeby: 

- podtrzymanie wsparcia finansowego w Ukrainie,

- zabezpieczenie podstawowych potrzeb uchodźców przybywających do Polski,

- zakup busa  i małego autobusu, który przekażemy ukraińskim organizacjom, aby organizować ewakuację, szacunkowo potrzeba co najmniej 80-100 tys.

Fundacja Ari Ari, wspólnie z ukraińską organizacją Pravo Vibora z Charkowa, od ponad dziewięciu lat wspiera osoby niewidome i słabowidzące z Ukrainy. Razem zorganizowaliśmy już ponad 20 projektów: wymian i wizyt młodzieży z niepełnosprawnością wzroku, doposażenia ośrodków dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami, szkól oraz rehabilitacji,  szkoleń i warsztatów dla młodzieży i dorosłych z niepełnosprawnościami, ich rodziców, opiekunów, nauczycieli i wolontariuszy.

W styczniu przygotowywaliśmy się do zorganizowania kolejnego cyklu projektów Samodzielność. Akademia samopomocy dla osób niepełnosprawnych i Mamina Szkoła, nie spodziewaliśmy się, że ich realizacja tak gwałtownie przyspieszy i przybierze formę pilnej pomocy humanitarnej.

Fundacja Ari Ari (2008) jest organizacją pozarządową, realizującą projekty edukacyjne, społeczne, pomocowe, dokumentacyjne, badawcze, popularyzatorskie w Polsce i za granicą. Prowadzimy działalność, pomyślaną jako połączenie doświadczenia i żywiołowości, możliwości dla ludzi z pasją i ambicjami tworzenia przyjaznych człowiekowi przestrzeni. Chcemy pozostawać w służbie ludziom, bez względu na ich pochodzenie i status, propagować wartości demokracji i społeczeństwa otwartego, wydobywać najciekawsze formy aktywności i pomagać ponad wszelkimi granicami. „Jeśli w ogóle istnieją odpowiedzi na nasze najbardziej ogólne pytania – dlaczego? jak? co? gdzie? – to znaleźć je można w drobnych detalach prawdziwego życia"  – Clifford Geertz (antropolog kultury)

www.ariari.org

[email protected]

youtube.com/user/AriAriFundacja

vimeo.com/ariari

issuu.com/ariarifundacja

soundcloud.com/fundacja-ari-ari


[email protected]

[email protected]

[email protected]ariari.org


_________

Запускаємо збір коштів на невідкладну допомогу людям з інвалідністю в Україні

Під загрозою здоров’я та життя українців, свобода та незалежність України. Ворожа агресія не зупиняється на порозі будинків. Вона руйнує лікарні, дитячі садки, квартири та житлові масиви. Міста й села оточені, під вогнем, а їх мешканцям загрожує серйозна небезпека. Ракети влучили в житлові будинки. Вулиці перекриті. Переміщення практично неможливе. Слід забезпечити харчування, ліки, теплий одяг, гігієнічні та санітарні засоби. Потрібно знати, де розташовані сховища і як до них дістатися.

Особливо складна ця ситуація для незрячих і слабозорих, людей з інвалідністю. А ще складніше тим, у кого немає родичів, опікунів, близьких друзів.

Потрібна негайна підтримка в організації волонтерів, допомога та психологічна допомога. Необхідно придбати та доставити продукти харчування, воду, ліки, теплі ковдри, спальні мішки, гігієнічні та санітарні засоби. Потрібні кошти для оплати пального, транспорту, медичної допомоги, догляду та евакуації.

Запускаємо збір коштів для надання негайної фінансової допомоги сліпим та слабозорим, дітям та дорослим. Спочатку ми переведемо зібрані кошти до Харкова. Наступні кошти будуть спрямовані на підтримку сліпих і слабозорих людей з інших міст і центрів. Усі зібрані кошти будуть розподілені у консультаціях з українськими співробітниками, які найкраще обізнані з поточними, найнагальнішими потребами людей з інвалідністю. Ми забезпечуємо повну прозорість та інформацію щодо способів витрачання зібраних коштів.

* Фонд Ari Ari разом з українською організацією «Право вибору» з Харкова вже понад 9 років підтримує незрячих та слабозорих громадян України. Разом ми вже організували понад 20 проєктів: обміни та візити молоді з вадами зору, оснащення центрів для дітей та підлітків з обмеженими можливостями, шкіл та реабілітації, тренінги та майстер-класи для молоді та дорослих з інвалідністю, їхніх батьків, опікунів, учителів та волонтерів. У січні ми готувалися до організації наступного циклу проєктів «Самостійність. Академія самодопомоги» для людей з інвалідністю та «Мамина школа», ми не очікували, що їхня реалізація прискориться так швидко і набуде форми термінової гуманітарної допомоги.
www.pravovybora.org/en

*Фонд Ari Ari (2008) є неурядовою організацією, яка здійснює освітні, соціальні, допоміжні, документаційні, дослідницькі та популяризаційні проєкти в Польщі та за кордоном. Ми ведемо діяльність, задуману як поєднання досвіду та спонтанності, можливостей для енергійних людей, які прагнуть створювати простір, дружній для людей. Ми хочемо служити людям незалежно від їхнього походження та статусу, пропагувати цінності демократії та відкритого суспільства, видобувати найцікавіші форми діяльності та допомагати поза будь-якими кордонами. «Якщо взагалі є відповіді на наші найзагальніші запитання – чому? як? що? де? – ви можете знайти їх у дрібних деталях реального життя» – Кліффорд Ґірц (культурний антрополог)

www.ariari.org

_________

URGENT HELP IS NEEDED IN RESCUING BLIND AND DISABLED PEOPLE FROM UKRAINE

The decision to evacuate from Ukraine for people who are blind or have disabilities is a far more complex decision than for able bodied people. There are many more considerations needed and many people so far have been forced to remain in the fighting zones as there has been no practical help available. Ari Ari is offering this help but they need more funding in order to reach more people. 

More and more people with disabilities and their families are now being forced to leave Ukraine due the direct threat to life, hunger, bombed houses, but also by the knowledge that the war in Ukraine will not end soon. It is now extremely difficult to get any medication and help into Ukraine so the only option is for these extremely vulnerable people to leave. The costs needed are growing, both for the maintenance of people who have already arrived in Poland, and for organizing further evacuations.

The was in Ukraine is particularly difficult for the blind and weakening people, people with disabilities. And even harder for those who do not have relatives, carers, close friends. Blind children and adults have to cope on their own in the city under fire: they have to find a way to shelter, seek for food and help, they have to survive bombings. This is an incredibly difficult task for a healthy person. It's impossible for a blind person.

Immediate support is needed in organizing volunteers, assistance, psychological help. The purchase and delivery of food, water, medicine, warm blankets, sleeping bags, sanitary and sanitary items are needed. They need money to pay for gas, transportation, medical care, evacuation.

Let's help people with disabilities in Ukraine find safe shelter. Every donation counts, big or small contribution! Donate and let's help together!

The Ari Ari Foundation, together with the Ukrainian organization Pravo Vibora from Kharkiv, has been supporting blind and visually impaired people from Ukraine for over nine years. Together, we have already organized over 20 projects: exchanges and visits of young people with visual disabilities, providing equipment to centers for children and adolescents with disabilities, schools and therapies, training and workshops for youth and adults with disabilities, their parents, guardians, teachers, and volunteers.

In January, we were getting ready to organize the next cycle of projects: Independence. The Self-Help Academy for People with Disabilities and Mamina Szkoła, but we did not expect that their implementation would accelerate so rapidly and would take the form of urgent humanitarian aid.

The Ari Ari Foundation (2008) is a non-governmental organization that carries out educational, social, aid, documentation, research, and popularizing projects in Poland and abroad. We run an organization designed to combine experience and spontaneity, offering opportunities for people with passion and ambition to create spaces friendly to others. We want to be at the service of people, regardless of their origin and status, promote the values of democracy and inclusive society, help highlight the most interesting and inspiring forms of activity, as well as help beyond all borders. “If there are any answers to our most broad questions – Why? How? What? Where? – we can find them in the small details of real life " – Clifford Geertz (cultural anthropologist)

 


Wybierz kwotę


20 
50 
100 
200 
1 000 
Inna
Wpłać teraz
 Bezpieczne płatności online

Aktualizacje


 • Fundacja Ari Ari - awatar

  Fundacja Ari Ari

  15.04.2022
  15.04.2022

  🟦🟨 WYDALIŚMY 115 000 zł z dotychczas zebranej kwoty: 188 893,31 zł (stan w dniu: 14-04-2022). Zbieramy dalej. Dotychczasow przekazaliśmy: 50 000 zł na pomoc bezpośrednio w Ukrainie, w porozumieniu z partnerską organizacją Pravo Viboru. 65 000 zł na pomoc uchodźcom ewakuowanym z Ukrainy (do Polski, Niemiec, Danii, Szwecji), w tym: - przejazdy i transport - 31 500 zł, - wyżywienie i noclegi – 23 500 zł - samochód osobowy mini-van i przygotowanie techniczne - 10 000 zł. Zebrane pieniądze rozdysponowujemy na bieżąco, potrzeb przybywa - coraz więcej osób znajduje się i pod naszą opieką w Polsce i innych krajach UE. Codziennie koordynujemy ewakuacje kilkunastu - kilkudziesięciu kolejnych osób. Działamy. Nikt nie może zostać bez pomocy. Jest to możliwe dzięki Wam! Link do zbiórki: https://pomagam.pl/drogadosamodzielnosci Na naszej stronie internetowej niebawem zamieścimy również szczegółowe sprawozdanie z wydatków. Slava Ukrainie!

  Zdjęcie aktualizacji 92 832

Komentarze


 • Anonimowy Darczyńca - awatar

  Anonimowy Darczyńca

  11.05.2022
  11.05.2022

  NIKT NIE CHCE NAM POMÓC. OSTATNI RAZ JADŁAM 2 DNI TEMU, ZA OSTANIE PIENIĄŻKI KUPIŁAM KARME DLA ZWIERZĄT. BŁAGAM ZLITUJCIE SIĘ. NIE MAM JUŻ NIC DO JEDZENIA DLA SIEBIE I MOICH ZWIERZĄTEK. MUSZĘ TUTAJ BŁAGAĆ BY ZJEŚĆ COKOLWIEK, WYKUPIĆ RECEPTĘ, KUPIĆ JEDZONKO DLA MOICH KOCHANYCH ZWIERZĄTEK. Bardzo się boję o kolejne dni i z tego strachu odważyłam się napisać. Nie mam co zjeść, chodzę do jadłodajni, nie mam w ogóle środków na podstawowe rzeczy. BŁAGAM O LITOŚĆ NADE MNĄ. https://zbieram.pl/9xkf2ve

 • Anonimowy Darczyńca - awatar

  Anonimowy Darczyńca

  29.04.2022
  29.04.2022

  5 ZŁOTYCH O TYLE BŁAGAM NA KOLANACH NA CHLEB. DZIEŃ DOBRY, JA PRZEPRASZAM, ŻE TU SIĘ PODPIEŁAM Z ZBIÓRKĄ, ALE CHCIAŁABYM COKOLWIEK ZJEŚĆ, NIE MAM NIC, A W KOSZACH OD KILKU DNI NIE MA NIC DO ZJEDZENIA. NIE STAĆ MNIE NA LEKI ANI NA JEDZENIE. MAM 56 LAT, OD KILKU LAT CHORUJE NIEULECZALNIE, NIE MOGĘ NAWET DOROBIĆ DO RENTY. BŁAGAM O POMOC NA JEDZENIE.http://pomagam.pl/c9rrky

 • Anonimowy Darczyńca - awatar

  Anonimowy Darczyńca

  29.04.2022
  29.04.2022

  Pomagamy!

 • Anonimowy Darczyńca - awatar

  Anonimowy Darczyńca

  25.04.2022
  25.04.2022

  5 ZŁOTYCH O TYLE BŁAGAM NA KOLANACH NA CHLEB. DZIEŃ DOBRY, JA PRZEPRASZAM, ŻE TU SIĘ PODPIEŁAM Z ZBIÓRKĄ, ALE CHCIAŁABYM COKOLWIEK ZJEŚĆ, NIE MAM NIC, A W KOSZACH OD KILKU DNI NIE MA NIC DO ZJEDZENIA. NIE STAĆ MNIE NA LEKI ANI NA JEDZENIE. MAM 56 LAT, OD KILKU LAT CHORUJE NIEULECZALNIE, NIE MOGĘ NAWET DOROBIĆ DO RENTY. BŁAGAM O POMOC NA JEDZENIE. https://pomagam.pl/awwh98

 • Anonimowy Darczyńca - awatar

  Anonimowy Darczyńca

  20.04.2022
  20.04.2022

  NIKT NIE CHCE NAM POMÓC. BŁAGAŁAM JUŻ WSZĘDZIE. PROSZĘ PAŃSTWA NA KOLANACH, MOJE MALEŃSTWO UMIERA, A MOJE SIĘ TYLKO PATRZEĆ, NIE MAM NAWET ZŁOTÓWKI NA DALSZE LECZENIE, ZROBIE WSZYSTKO TYLKO PROSZĘ POMÓŻCIE NAM. https://zbieram.pl/3gmf87k

132 360 zł  z 450 000 zł (Cel)
Wpłaciły 902 osoby
Wpłać terazUdostępnij
 

Wpłaty: 902

Anonimowy Darczyńca - awatar
Anonimowy Darczyńca
10
Anonimowy Darczyńca - awatar
Anonimowy Darczyńca
50
Anonimowy Darczyńca - awatar
Anonimowy Darczyńca
100
Anonimowy Darczyńca - awatar
Anonimowy Darczyńca
3
Anonimowy Darczyńca - awatar
Anonimowy Darczyńca
37
Anonimowy Darczyńca - awatar
Anonimowy Darczyńca
340
Anonimowy Darczyńca - awatar
Anonimowy Darczyńca
200
Anonimowy Darczyńca - awatar
Anonimowy Darczyńca
20
Anonimowy Darczyńca - awatar
Anonimowy Darczyńca
100
Anonimowy Darczyńca - awatar
Anonimowy Darczyńca
50

Uważasz, że ta zbiórka zawiera niedozwolone treści ? Napisz do nas

Stwórz swoją
pierwszą zbiórkę

Nie czekaj, weź sprawy w
swoje ręce teraz!

Jak założyć zbiórkę na Pomagam.pl

Pomagam.pl to największy i najpopularniejszy w Polsce serwis do tworzenia internetowych zbiórek pieniężnych. Dzięki Pomagam.pl w łatwy i bezpieczny sposób zbierzesz pieniądze na dowolny cel, np. pokrycie kosztów leczenia, wsparcie znajomych i rodziny w ciężkich chwilach, realizację projektów społecznych, kulturalnych i biznesowych albo spełnianie marzeń.

Krok 1:Obejrzyj krótki film poniżej, który tłumaczy, jak działa Pomagam.pl.

Krok 2:Zbiórkę na Pomagam.pl przygotowujesz i publikujesz samodzielnie. Nie przejmuj się - założenie zbiórki trwa dosłownie kilka chwil i jest prostsze, niż myślisz (zobacz krótki film poniżej).

Krok 3:Dla swojej zbiórki wybierasz adres internetowy, pod którym będzie ona dostępna dla każdego, np. pomagam.pl/nazwazbiorki. Zbieranie pieniędzy polega na zapraszaniu jak największej liczby osób do odwiedzenia tej strony. Pomagam.pl pozwala automatycznie rozesłać zaproszenia e-mailowe, udostępnić zbiórkę na Facebooku, Twitterze itd. Od razu możesz przyjmować wpłaty. Konto do wypłat wskażesz później.

Krok 4:Wszystkie osoby odwiedzające Twoją zbiórkę mogą szybko i bezpiecznie wpłacać na nią pieniądze, np. przy użyciu przelewów internetowych, kart kredytowych, tradycyjnych przelewów bankowych, a nawet na poczcie! Wpłaty księgują się natychmiast. Wszyscy widzą, jaką kwotę udało się już zebrać, i mogą zapraszać do zbiórki kolejne osoby. Dzięki Pomagam.pl udostępnianie zbiórki na Facebooku, Twitterze lub e-mailowo jest niezwykle proste. Zbiórkę odwiedzają i udostępniają kolejne osoby i tak tworzy się efekt kuli śnieżnej.

Krok 5:Pieniądze ze zbiórki możesz wypłacać na konto bankowe w każdej chwili i tak często, jak chcesz. Wypłata pieniędzy trwa na ogół 1 dzień roboczy. Wypłata nie spowoduje zmiany stanu licznika wpłat na stronie Twojej zbiórki. Możesz dalej zbierać pieniądze, a zbiórka będzie trwać aż do momentu, gdy zdecydujesz się ją zamknąć.

Opłaty:Założenie i prowadzenie zbiórki w serwisie jest darmowe, jednak od zebranej przez Ciebie kwoty potrącimy niewielki procent na pokrycie kosztów promocji serwisu i kosztów operatorów płatności (łącznie - 7,5 % od zebranej kwoty). Są to jedyne opłaty, jakie poniesiesz ! Dzięki nim Pomagam.pl jest najskuteczniejszym narzędziem do tworzenia zbiórek pieniężnych w internecie. Nigdy nie pobieramy dodatkowych lub ukrytych opłat.

Prawda, że proste? To właśnie dlatego dziesiątki tysięcy osób prowadzi już swoje zbiórki na Pomagam.pl. Nie czekaj. Dołącz do nich teraz! Aby założyć zbiórkę, kliknij tutaj lub w przycisk poniżej:

Pomagam.pl wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej

Zamknij