Gwałt. Głosy

10 317 zł  z 25 000 zł (Cel)
Wpłaciło 129 osób
Zbiórka zakończonaUdostępnij
 
Fundacja na rzecz Równości i Emancypacji STER - awatar

Fundacja na rzecz Równości i Emancypacji STER

Organizator zbiórki

O czym jest ten projekt?

O gwałcie, o przemocy i o bolesnej, otwartej ranie, z którą do końca życia zmagają się kobiety mające za sobą doświadczenie gwałtu.

W 2015 roku przeprowadziłyśmy badania ilościowe z kobietami na temat przemocy seksualnej i wywiady pogłębione z kobietami mającymi za sobą doświadczenie gwałtu. Chciałyśmy sprawdzić, jaka jest skala zjawiska i jak organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości są przygotowane do ścigania przestępstwa zgwałcenia według nowej procedury – już nie na wniosek osoby pokrzywdzonej, ale z urzędu, o co od wielu lat zabiegały organizacje pozarządowe działające na rzecz praw kobiet.

87% kobiet doświadczyło jakiejś formy molestowania seksualnego. 62% brało udział w aktywności seksualnej, której nie chciało. Co piąta kobieta w Polsce ma za sobą doświadczenie gwałtu, większość z nich została zgwałcona przez bliską sobie osobę: partnera (22%) lub byłego partnera (63%), w swoim własnym domu (55%). Prawie połowa z naszych respondentek ma za sobą wielokrotne doświadczenie gwałtu – 20% zostało zgwałconych więcej niż 10 razy. 95% kobiet nikomu nie mówi o swoich doświadczeniach, ani nie zgłasza sprawy na policję czy do prokuratury. Kobiety milczą. Są same ze swoją tajemnicą.

Zdjęcie opisu zbiórki Gwałt. Głosy

Spektakl

Na kanwie badań powstał spektakl teatralny, który zostanie pokazany w grudniu 2015 roku w Teatrze Powszechnym, w ramach kampanii 16 Dni Przeciwdziałania Przemocy wobec Kobiet. Autorką scenariusza jest  Sylwia Chutnik, spektakl reżyseruje  Agnieszka Błońska. Przygotowujemy również publikację raportu omawiającego wyniki badań.

O czym jest spektakl? „Gwałt. Głosy” to teatralny protest wobec powszechnego zjawiska przemocy seksualnej wobec kobiet. To próba zmierzenia się ze złożonością tego problemu, dekonstrukcji potocznego myślenia i zakwestionowania społecznej percepcji. To oddanie głosu tym, które najczęściej nie są pytane: kobietom, które doświadczyły przemocy. Kobietom, które swoim wielogłosem opowiadają o doświadczeniu nieposiadającym narodowości, wieku ani orientacji. O gwałcie. Głosy kobiet przeplatają się tu ze sobą, nawiązując do indywidualnych doświadczeń i odrębnych historii. Historii, które zdarzyły się naprawdę.

"Jak skończył, to powiedział: masz milczeć. Wróć na podwórko. 

Przestraszona milczałam. Masz milczeć. Milczałam.

(…)

Brud, szmata, nic nie jesteś warta. Traktujesz się jak stół.

Wbrew sobie ubierasz to w rodzaj tajemnicy. Że to się nie zdarzyło.

Taniec autodestrukcji. 

(…)

Ktoś cię poniszczył".              

Fragment ze spektaklu

 

Producentem spektaklu jest Fundacja na rzecz Równości i Emancypacji STER. Spektakl powstaje we współpracy z Teatrem Powszechnym w ramach projektu „Przełamać tabu – prawa ofiar przemocy seksualnej” realizowanego przez Fundację na rzecz Równości i Emancypacji STER wspólnie ze Stowarzyszeniem na rzecz Kobiet VICTORIA z Rzeszowa i Stowarzyszeniem WAGA z Gdańska w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego ze środków Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

Spektakl zostanie pokazany w ramach kampanii 16 Dni Przeciwdziałania Przemocy wobec Kobiet. Teatr Powszechny jest partnerem w naszym projekcie – zdecydował się na współpracę przy projekcie podejmującym trudny i bolesny temat, realizując maksymę, którą kieruje się w swojej działalności: „Teatr, który się wtrąca”.

 

Zdjęcie opisu zbiórki Gwałt. Głosy

Potrzebujemy Twojego wsparcia!

Przemoc seksualna, a gwałt w szczególności to w Polsce temat tabu. O tym się nie mówi. „Ten temat” nie istnieje. Wiele kobiet nie mówi o tym swoim bliskim, nie decyduje się na drogę sądową. Dla większości kobiet uczestniczących w badaniu spotkanie z ankieterką było pierwszą okazją do rozmowy o gwałcie.

Dlatego potrzebujemy Twojego wsparcia! Chcemy przełamać tabu milczenia! Chcemy zacząć mówić o doświadczeniach kobiet, które przeszły przez tę traumę! Chcemy, żeby organy ścigania i wymiary sprawiedliwości stanęły wreszcie po ich stronie, a nie po stronie sprawców.

Na co przeznaczymy zebrane środki?

Na dokończenie prac nad spektaklem (13 tys. zł) oraz publikację raportu z badań (12 tys. zł). Część środków mamy już zgromadzonych dzięki wsparciu z Programu Obywatele dla Demokracji. Mamy już opracowane wyniki badań, napisaną sztukę, skompletowaną obsadę aktorską i cały zespół pracujący nad spektaklem. Ale potrzebujemy jeszcze funduszy na opłacenie części kosztów produkcji spektaklu i pokazów zaplanowanych na 7, 8 i 9 grudnia 2015 roku (m.in. scenografia, obsługa techniczna, praca aktorek, promocja i rejestracja spektaklu) oraz na przygotowanie do druku i druk raportu z badań. Pomóż nam zrealizować ten cel!

Pamiętajcie, że Pomagam.pl umożliwia dokonanie płatności także przy użyciu kart kredytowych, PayPal’a, tradycyjnych przelewów bankowych oraz w okienku na poczcie. Możecie też wesprzeć nas dowolną kwotą bez wybierania nagrody i bez rejestracji na portalu.

A co jeśli uda nam się zebrać więcej?

Jeśli zbierzemy ponad 25 tysięcy złotych, przeznaczymy te środki na przygotowanie dodatkowych pokazów spektaklu w 2016 roku.

Kim jesteśmy?

Fundacja na rzecz Równości i Emancypacji STER została utworzona w sierpniu 2014 roku przez grupę badaczek, prawniczek, dziennikarek i działaczek na rzecz praw kobiet.

„STER” pojawia się w nazwie nieprzypadkowo – nawiązujemy do legendarnego „Steru”, czasopisma polskich emancypantek i sufrażystek, wydawanego przez Związek Równouprawnienia Kobiet Polskich. W działaniach Fundacji historia przeplata się ze współczesnością.

Naszą główną misją jest upowszechnianie historii kobiet i dorobku ruchu kobiecego oraz działania na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn. Zajmujemy się także przeciwdziałaniem dyskryminacji ze względu na płeć, orientację seksualną, wiek, stan zdrowia, narodowość czy rasę. Prowadzimy działalność naukowo-badawczą i wydawniczą, łącząc ją z działaniami strażniczymi i rzecznictwem.

W naszych działaniach przyświeca nam motto z artykułu wstępnego do „Steru”: „W tej arcymozolnej i trudnej pracy cóż powinno nam być sterem? Zgłębianie przeszłości, obiektywne badanie zjawisk, jakie nam dzisiejsza doba przynosi, zestawienie zdobywanych przez naukę pewników, a nade wszystko traktowanie całej sprawy nie z punktu widzenia kompromisów, lecz etyki i prawdy oraz rzetelnej sprawiedliwości” (30 listopada 1895).

Zdjęcie opisu zbiórki Gwałt. Głosy

Agnieszka Błońska

Reżyserka spektaklu. Reżyserka i aktorka teatralna, pracuje w Polsce i w Wielkiej Brytanii. Jej ostatnie spektakle to "Once Upon A Time" (Theatre Bristol, Circomedia), "At The End Of The Line" (The Exchange Gallery), "F.E.A.R." (Cardiff, Experimentica). Współpracowała z takimi grupami teatralnymi i teatrami jak Wildworks Theatre, Desperate Men, DotComedy, Mercurial Wrestler, Soho Theatre oraz National Theatre Studio w Londynie. W Polsce wyreżyserowała między innymi "Był sobie Dziad i Baba" oraz "Grubasy" w Instytucie Teatralnym w Warszawie, "Fale" w Teatrze Ochoty oraz "Eintopf" w ramach międzynarodowego projektu "Taburopa". W 2006 roku spektakl Agnieszki Błońskiej i Seana Palmera "Suffocation" ("Duszność) został nagrodzony na festiwalu Malta w Poznaniu w kategorii debiuty. W 2008 roku Agnieszka Błońska została nominowana do brytyjskiej nagrody Arts Foundation dla młodego reżysera.

Zdjęcie opisu zbiórki Gwałt. Głosy

Sylwia Chutnik

Autorka sztuki. pisarka i działaczka społeczna, kulturoznawczyni. Założycielka i prezeska Fundacji MaMa – w 2009 roku została laureatką Społecznego Nobla Ashoki. Autorka książek, m.in. "Kieszonkowy atlas kobiet" (2008), "Dzidzia" (2009), "Cwaniary" (2012), "Warszawa kobiet" (2011), "W krainie czarów" (2014), "Jolanta" (2015). Laureatka Paszportu Polityki w dziedzinie „Literatura” za 2008 rok, trzykrotnie nominowana do Nagrody Literackiej NIKE (w 2009 roku za "Kieszonkowy atlas kobiet", w 2013 roku za "Cwaniary", w 2015 roku za "W krainie czarów").

Zdjęcie opisu zbiórki Gwałt. Głosy

Anna "Che" Czerwińska

Działaczka na rzecz praw kobiet, współzałożycielka Fundacji na rzecz Równości i Emancypacji STER; absolwentka UMK – Instytutu Filozofii w Toruniu i Gender Studies przy ISNS UW. Współorganizatorka Manify i innych wydarzeń w ramach Porozumienia Kobiet 8 marca (2000-2006). Pracowała w Fundacji Ośrodek Informacji Środowisk Kobiecych – OŚKa w Warszawie, w Fundacji Feminoteka. W 2008 roku otworzyła Wirtualne Muzeum Historii Kobiet (feminoteka.pl/muzeum). Współredaktorka strony internetowej feminoteka.pl. Obecnie niezależna ekspertka równościowa, współpracuje z Koalicją KARAT i Polskim Towarzystwem Prawa Antydyskryminacyjnego. Współautorka filmu dokumentalnego o Halinie Paszkowskiej – pierwszej kobiecie dźwiękowcu (Szkoła A. Wajdy). W Fundacji STER odpowiada za działania archiwalne i związane z historią kobiet (herstorią).

Zdjęcie opisu zbiórki Gwałt. Głosy

dr Magdalena Grabowska

Socjolożka, adiunkt w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, współzałożycielka Fundacji na rzecz Równości i Emancypacji STER, wykładowczyni Gender Studies im. Marii Konopnickiej i Marii Dulębianki przy Instytucie Badań Literackich PAN. Uczestniczyła w wielu projektach badawczych dotyczących przeciwdziałania przemocy wobec kobiet, przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na płeć, ruchom kobiecym – m.in. „Równość standardem dobrego samorządu” (Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego, 2011-2014), „Mapping the Current Status and Potential of Administrative Sources of Data on Gender-Based Violence in the EU and Croatia” (Europejski Instytut Równości Płci, 2013), „Monitoring stosowania przez polski wymiar sprawiedliwości przepisów prawa antydyskryminacyjnego” (Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego, 2013). Jest współautorką książki „Współpraca czy konflikt. Unia Europejska, państwo i kobiety” (razem z prof. Małgorzatą Fuszarą, prof. Joanną Regulską, dr Joanną Mizielińską, Warszawa 2009).

W Fundacji STER odpowiada za działania badawcze. Koordynuje badania w projekcie „Przełamać tabu – prawa ofiar przemocy seksualnej” (realizowanym w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanym ze środków EOG).

Zdjęcie opisu zbiórki Gwałt. Głosy

Anna Grzelewska

Producentka wykonawcza spektaklu. Fotografka, producentka, reżyserka filmów dokumentalnych. Studiowała Kulturoznawstwo na Uniwersytecie Warszawskim, jest absolwentką warszawskiej Szkoły Wajdy i studentką ITF Opava. Jej zdjęcia były publikowane m.in. w gazetach i czasopismach: „The Guardian”, „Gup Magazine”, „Magenta Mag”, „Fresh from Poland”, „Geo”, „Gazeta Wyborcza”, „Polityka”, „Przekrój”, „Newsweek Polska”, „Rzeczpospolita”, „Elle”, „Uroda Życia”, „Exklusiv”, „Kikimora”, „Gaga”. Współpracowała przy produkcji ostatnich prac Zbigniewa Libery m. in. "Wyjście ludzi  z miast", "Wolny Strzelec", "Ekonomiczna Norymberga", "Pierwszy dzień wolności".

Zdjęcie opisu zbiórki Gwałt. Głosy

Agnieszka Grzybek

Tłumaczka, redaktorka, działaczka społeczna i polityczna, ekspertka równościowa, współzałożycielka Fundacji na rzecz Równości i Emancypacji STER. Z ruchem feministycznym w Polsce związana od 1997 roku; w latach 1997-2005 pracowała w Ośrodku Informacji Środowisk Kobiecych OŚKa, współzałożycielka Porozumienia Kobiet 8 Marca, członkini Rady Programowej Kongresu Kobiet. W latach 2007-2014 koordynowała regionalny program „Demokracja płci” w warszawskim biurze Fundacji im. Heinricha Bölla. Tłumaczy książki z szeroko pojętej humanistyki oraz feminizmu i problematyki równościowej (m.in. "Ekonomia i płeć" pod red. A. G. Dijkstra, J. Plantega, "Mistyka kobiecości" Betty Friedan). Współautorka i współredaktorka (wspólnie z Joanną Piotrowską) książki "Polityka a płeć" (Fundacja im. H. Bölla, Warszawa 2005), analizującej kwestię udziału kobiet w polityce z perspektywy feministycznej i z punktu widzenia organizacji pozarządowych i ich zaangażowania się w działania na rzecz zwiększenia reprezentacji politycznej kobiet.

W Fundacji STER koordynuje działania rzecznicze i działalność wydawniczą. Koordynuje projekt „Przełamać tabu – prawa ofiar przemocy seksualnej” (realizowanym w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanym ze środków EOG).

Artur Sienicki

Reżyser świateł w spektaklu „Gwałt. Głosy”. Absolwent Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawskiej Szkoły Fotografii oraz Państwowej Szkoły Filmowej w Łodzi Wydział Operatorski. Projektuje światło i wideo – m.in. w Operze Narodowej, Operze Wrocławskiej, Teatrze Narodowym, Teatrze Polskim w Bydgoszczy, Teatrze Polskim we Wrocławiu, Teatrze Starym w Krakowie. Autor zdjęć do nagradzanych filmów krótkometrażowych, fabularnych i dokumentalnych oraz teledysków. Operator kamery m.in. przy „Obławie”. Od wielu lat współpracuje z Michałem Zadarą i współtworzy grupę artystyczną CENTRALA.

 

Aktualizacje


 • Fundacja na rzecz Równości i Emancypacji STER - awatar

  Zofia Nawrocka o pracy nad spektaklem

  04.12.2015
  04.12.2015

  O pracy nad spektaklem i o tym, dlaczego zdecydowała się w nim wziąć udział, opowiada Zofia Nawrocka, autorka książki "Gwałt. Głos kobiet wobec społecznego tabu".

Słowa wsparcia

Twoje słowa mają moc pomagania! Wpłać darowiznę i przekaż kilka słów wsparcia 🤲


 • Agata - awatar

  Agata

  04.12.2015
  04.12.2015

  Witam, chętnie wspieram choć nie będę mogła skorzystać z biletu na przedstawienie. Życzę powodzenia! i pozdrawiam :)

  • Fundacja na rzecz Równości i Emancypacji STER - awatar

   Fundacja na rzecz Równości i Emancypacji STER - Organizator zbiórki

   04.12.2015
   04.12.2015

   Serdecznie dziękujemy! Spektal rejestrujemy, będzie można obejrzeć w internecie, choć to, oczywiście, nie to samo co w teatrze.

 • Joanna - awatar

  Joanna

  04.12.2015
  04.12.2015

  Powodzenia!

  • Fundacja na rzecz Równości i Emancypacji STER - awatar

   Fundacja na rzecz Równości i Emancypacji STER - Organizator zbiórki

   04.12.2015
   04.12.2015

   Dziękujemy!

 • Hanna - awatar

  Hanna

  04.12.2015
  04.12.2015

  Robicie świetna rzecz! Cieszę się, że choć trochę mogę wspomóc. Niestety, mam za daleko do Warszawy, więc z chęcią oddam bilet komuś innemu. Jak znajde kogos, to napiszę na maila fundacji. Trzymam mocno kciuki!

  • Fundacja na rzecz Równości i Emancypacji STER - awatar

   Fundacja na rzecz Równości i Emancypacji STER - Organizator zbiórki

   04.12.2015
   04.12.2015

   Dziękujemy za wsparcie! Spektakl zostanie zarejestrowany i będzie później dostępny w internecie.

 • Agnieszka - awatar

  Agnieszka

  04.12.2015
  04.12.2015

  Ważna sprawa. Wsparcie dla kobiet. Zatrzymaj się na chwilę i zdecyduj.

  • Fundacja na rzecz Równości i Emancypacji STER - awatar

   Fundacja na rzecz Równości i Emancypacji STER - Organizator zbiórki

   04.12.2015
   04.12.2015

   Bardzo dziękujemy za wsparcie! Mamy nadzieję, że spektakl pomoże nagłośnić problem przemocy seksualnej.

 • Olga - awatar

  Olga

  03.12.2015
  03.12.2015

  wspieram. dziękuję!

  • Fundacja na rzecz Równości i Emancypacji STER - awatar

   Fundacja na rzecz Równości i Emancypacji STER - Organizator zbiórki

   04.12.2015
   04.12.2015

   To my dziękujemy za wsparcie!

10 317 zł  z 25 000 zł (Cel)
Wpłaciło 129 osób
Zbiórka zakończonaUdostępnij
 
Fundacja na rzecz Równości i Emancypacji STER - awatar

Fundacja na rzecz Równości i Emancypacji STER

Organizator zbiórki

Zadaj pytanie

Wpłaty: 129

Natalia - awatar
Natalia
10
Jacek - awatar
Jacek
60
Anna - awatar
Anna
50
Agnieszka - awatar
Agnieszka
40
Marta - awatar
Marta
50
Ewa - awatar
Ewa
500
Anna - awatar
Anna
60
Justyna - awatar
Justyna
20
Monika - awatar
Monika
60
Krzysztof - awatar
Krzysztof
10

Uważasz, że ta zbiórka zawiera niedozwolone treści ? Napisz do nas

Załóż swoją pierwszą zbiórkę

Zbieraj pieniądze na to, czego
najbardziej potrzebujesz już dziś!

Jak założyć zbiórkę na Pomagam.pl

Pomagam.pl to największy i najpopularniejszy w Polsce serwis do tworzenia internetowych zbiórek pieniędzy. To narzędzie, które umożliwia każdemu i całkowicie za darmo założenie zbiórki w kilka chwil.

Dzięki Pomagam.pl w łatwy i bezpieczny sposób zbierzesz fundusze na to, co dla Ciebie ważne m.in. pokrycie kosztów leczenia, wsparcie bliskich w trudnych chwilach i na inicjatywy bliskie Twojemu sercu.

Krok 1:Chcesz założyć zbiórkę, ale nie wiesz od czego zacząć? Nie martw się! Obejrzyj krótki film poniżej, który tłumaczy, jak działa Pomagam.pl.

Krok 2:Zbiórkę na Pomagam.pl przygotowujesz i publikujesz samodzielnie. Nie przejmuj się - założenie zbiórki trwa dosłownie kilka chwil i jest prostsze, niż myślisz. Sprawdź poniższy poradnik.

W momencie tworzenia zbiorki możesz wybrać, czy chcesz ją prowadzić samodzielnie czy ze wsparciem Pomagam.pl. Pierwsza opcja jest całkowicie darmowa. Jeśli natomiast zdecydujesz się na promowanie zbiórki z naszym wsparciem, będziemy przypominać o Twojej zbiórce i zachęcać do wpłat osoby, które ostatnio odwiedziły stronę Twojej zbiórki (tzw. retargeting).

W tym celu będziemy wyświetlać Twoją zbiórkę zarówno na stronie głównej Pomagam.pl jak i w reklamach internetowych. Zwiększa to szanse na to, że więcej odwiedzających Twoją zbiórkę osób zdecyduje się ostatecznie na wpłatę lub udostępnienie zbiórki. W zamian za to dodatkowe, nieobowiązkowe wsparcie w promocji od każdej wpłaty potrącimy automatycznie 12%.

Krok 3:Twoja zbiórka jest gotowa, czas zacząć działać! Nikt nie wypromuje Twojej zbiórki tak jak Ty, dlatego pamiętaj, żeby udostępniać ją we wszystkich mediach społecznościowych: Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn czy YouTube i TikTok. Zacznij od rodziny i przyjaciół - poproś ich o udostępnienie i zachęć do wpłat. Wyślij znajomym linka do zbiórki z krótkim opisem na Messengerze, SMSem lub mailowo. Następnie skontaktuj się z lokalnymi mediami z prośbą o publikację Twojej zbiórki oraz zaangażuj w promocję okoliczne organizacje społeczne, władze samorządowe, instytucje oraz osoby znane w Twojej okolicy.

Pamiętaj, im więcej osób dowie się o Twojej zbiórce, tym większa szansa na osiągniecie celu! Więcej porad znajdziesz w ebooku, jak założyć i prowadzić skuteczną zbiórkę. Znajdziesz go w swoim panelu zarządzania zbiórką po jej stworzeniu. Sprawdź również naszego bloga, w którym dzielimy się praktycznymi poradami i wskazówkami.

Krok 4:Wszystkie osoby odwiedzające Twoją zbiórkę mogą szybko i bezpiecznie wpłacać na nią pieniądze, np. przy użyciu przelewów internetowych, kart kredytowych, tradycyjnych przelewów bankowych, a nawet na poczcie! Wpłaty księgują się natychmiast. Wszyscy widzą, jaką kwotę udało się już zebrać i mogą zapraszać do zbiórki kolejne osoby.

Krok 5:Pieniądze ze zbiórki możesz wypłacać na konto bankowe w każdej chwili i tak często, jak chcesz. Wypłata pieniędzy trwa na ogół 3 dni robocze. Wypłata nie spowoduje zmiany stanu licznika wpłat na stronie Twojej zbiórki. Możesz dalej zbierać pieniądze, a zbiórka będzie trwać aż do momentu, gdy zdecydujesz się ją zamknąć.

Prawda, że proste? To właśnie dlatego dziesiątki tysięcy osób prowadzi już swoje zbiórki na Pomagam.pl. Nie czekaj. Dołącz do nich teraz! Aby założyć zbiórkę, kliknij tutaj lub w przycisk poniżej:

Pomagam.pl wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej

Zamknij