Zbiórka Wyprawki szkolno-przedszkolne - miniaturka zdjęcia

Wyprawki szkolno-przedszkolne Jak założyć taką zbiórkę?

Zbiórka Wyprawki szkolno-przedszkolne - zdjęcie główne

Wyprawki szkolno-przedszkolne

130 zł  z 25 000 zł (Cel)
Wpłaciło 7 osób

Wyprawki szkolno-przedszkolne dla dzieci przewlekle chorych, chorych na choroby rzadkie, chorych onkologicznie i niepełnosprawnych.

Fundacja Nieskończone Możliwości jak w latach ubiegłych we wrześniu 2024 planuje wysłać do grupy ok 100-150 potrzebujących dzieci chorych wyprawki szkolno-przedszkolne ( wrzesień ). Obdarowanymi jest grupa dzieci z niepełnosprawnościami i chorych przewlekle oraz chorych na choroby rzadkie ze szkół podstawowych, szkół specjalnych, przedszkoli i zerówek, z rodzin w trudnej sytuacji życiowejSą to rodziny z całej Polski np. chorzy na mukowiscydozę, chorzy na choroby onkologiczne, rzadkie oraz uczniowie zmagający się z innymi niepełnosprawnościami, schorzeniami przewlekłymi czy zmagający się ze spektrum autyzmu. Wśród wspomnianych rodzin przeważają rodziny z Mazowsza, woj. podlaskiego, lubelskiego, małopolskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego, dolnośląskiego, opolskiego, wielkopolskiego i śląskiego. Od 2016 roku przekazaliśmy już potrzebującym 530 wyprawek szkolno-przedszkolnych.


Dla wszystkich tych rodzin dofinansowanie 300 zł w programie "Dobry Start" na wyprawkę szkolną jest niewystarczające w związku z większymi uzasadnionymi potrzebami, dużymi kosztami tych wydatków, ich wzrostem cen oraz comiesięcznymi nawet kilkutysięcznymi i większymi wydatkami na nierefundowaną rehabilitację, nierefundowane leki, specjalistyczną dietę, leczenie lub/i nie mają możliwości skorzystania z programu, jak uczniowie zerówek i przedszkoli. Wszystkie rodziny są weryfikowane socjalnie przez Fundację. Jak co roku ilość i zawartość paczek zależy od dostępnych funduszy na ten cel.  W ciężkim dla naszej organizacji roku 2020 udało się obdarować paczką z wyprawką szkolną łącznie 26 rodzin, w 2021 paczki z wyprawkami lub odzieżą we wrześniu otrzymało 34 rodziny i w październiku 5 rodzin, w 2022 ponad 45 rodzin, w 2023 roku 165 rodzin .  Łącznie od powstania naszej organizacji wysłaliśmy ponad 530 wyprawek szkolno -przedszkolnych do dzieci.

Dlatego prośba do Was darczyńcy w tym roku o pomoc w postaci datków i udostępnień zbiórki. Nie jesteśmy dużą organizacją i cel zbiórki jest dla nas dużą kwotą. Zebrane darowizny pozwolą zrealizować wysyłkę Wyprawek szkolnych w 2024 roku i dotrzeć do wielu rodzin potrzebujących. Chcemy dotrzeć z wyprawką szkolną do minimum 100-150 rodzin. 

Koszt stworzenia paczki to koszt wyprawki ( przybory, zeszyty, bloki, kredki, farby, pisaki, pióro, długopisy, ołówki, w niektórych przypadkach tornister/torba) oraz jej wysyłki. Tak jak w 2022 i 2023 roku część z obdarowanych otrzyma bon na zakup wyprawki szkolnej w jednej z sieci sklepów. Paczki rzeczowe zawierają również tradycyjnie wyprawkę dla zdrowego rodzeństwa danego dziecka niepełnosprawnego/chorego przewlekle, aby nie czuło się pokrzywdzone. Wysyłka jest planowana tradycyjnie w I połowie września 2024 oraz w II połowie września ewentualnych dodatkowych paczek. 

Jeśli w wyniku zbiórki uzyskamy większą kwotę liczba wysłanych paczek będzie większa, jeśli natomiast w wyniku zbiórki uzyskamy mniejszą kwotę liczba obdarowanych rodzin lub/i zawartość paczek będzie mniejsza. Każdego roku staramy się pomóc maksymalnej liczbie rodzin, w miarę posiadanego w danym roku budżetu na ten cel. Jeśli dzięki darowiznom uda się stworzyć tańsze paczki wyprawkowe, wtedy liczba rodzin objętych wysyłką zostanie zwiększona. Wydatki ponoszone na realizację akcji są rozliczane księgowo przez Fundację. 

Dziękujemy za okazaną pomoc i każdą nawet najmniejszą darowiznę :) Każda darowizna na rzecz tej akcji jest dla nas wielką radością. 


Pomaganie innym to możliwość dzielenia się dobrem, a jego nigdy nie jest za dużo. Szczególnie w tych trudnych czasach, gdzie człowiek i bez chorób musi walczyć z przeciwnościami losu. Warto sprawić radość i przywołać uśmiech u Osób, których los nie oszczędza, a codzienność bywa trudna i bolesna. 


zdjęcia wysyłanych paczek i wyprawek w latach ubiegłych 

Fundacja Nieskończone Możliwości to organizacja z Krakowa. Tworzą ją ludzie z doświadczeniem pracy w organizacjach pozarządowych i działalności wolontaryjnej, terapii i wsparciu psychologicznym, socjalnym oraz eksperckim osób chorych, pracy z osobami niepełnosprawnymi i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Współpracujemy z wolontariuszami z Krakowa, małopolski oraz innych regionów Polski. Nasi podopieczni zamieszkują wszystkie województwa Polski. Zajmujemy się działalnością edukacyjną i informacyjną, wydawniczą, świadczymy bezpłatne porady prawne, zawodowe i socjalne np. związane z prawem pracy i uprawnieniami osób niepełnosprawnych, pozyskujemy fundusze na rzecz pomocy i wsparcia osobom chorym przewlekle i niepełnosprawnych,  prowadzimy zajęcia na przykład nt. wolontariatu oraz pomocy osobom niepełnosprawnym i chorym dla dzieci zdrowych i niepełnosprawnych. Fundacja pomaga także rzeczowo swoim podopiecznym dzieciom i dorosłym osobom niepełnosprawnym, chorym na choroby onkologiczne, rzadkie i przewlekłe np: mukowiscydoza,  mózgowe porażenie dziecięce i wiele innych schorzeń oraz niepełnosprawności, wspierając także ich koszty leczenia i rehabilitacji. Dziękujemy za każdą przekazaną darowiznę i dar Państwa serca.


Aktualizacja 2023

W 2023 roku wprawki szkolno przedszkolne od Fundacji Nieskończone Możliwości trafiły do rekordowej liczby 165 rodzin z dzieckiem chorym przewlekle, chorym na chorobę rzadką lub niepełnosprawnym, czyli ok. 200 dzieci. Dziękujemy za wsparcie Fundacji :)


aktualizacja 2022

Wyprawki szkolno-przedszkolne dotarły w tym roku łącznie do 45 dzieci w całej Polsce np. chorych onkologicznie, chorych na mukowiscydozę, dzieci ze spektrum autyzmu, dzieci z chorobami rzadkimi i dzieci niepełnosprawnych. W większości wyprawki w 2022 roku miały postać bonów na zakupy artykułów szkolnych. Od 2016 roku Fundacja Nieskończone Możliwości wysłała 365 wyprawek do potrzebujących.

Dziękujemy darczyńcom Pani Aleksandrze, Panu Robertowi i Panu Marcinowi.

Z całego serca dziękujemy.

aktualizacja 29 wrzesień 2021/październik 2021

Łącznie Fundacja wysłała we wrześniu 23 paczki z wyprawkami szkolno-przedszkolnymi oraz odzieżą dziecięcą w niektórych przypadkach i 11 paczek/mniejszych wysyłek wyłącznie z odzieżą dziecięcą. Dodatkowo w październiku obdarowano wyprawkami dodatkowe 5 rodzin. Paczki trafiły do dzieci niepełnosprawnych i chorych przewlekle oraz chorych na choroby rzadkie np. mukowiscydozę zamieszkałych w całej Polsce.  Dziękujemy darczyńcom m.innymi tej zbiórki za pomoc w realizacji wysyłki :) Każda kolejna darowizna przeznaczona jest na realizację kolejnej akcji.

Informacje podsumowujące nt. akcji wysyłkowej rok 2021

Dzisiaj i jutro ( 9/10 wrzesień) z Fundacji są wysyłane wyprawki szkolno-przedszkolne do podopiecznych. Obdarowanymi jest 15 rodzin z dzieckiem chorym przewlekle lub niepełnosprawnym w rodzinie. Dodatkowe 7 wyprawek szkolno-przedszkolnych planowanych jest do wysłania w przyszłym tygodniu. W tym roku oprócz tradycyjnych przyborów szkolnych do niektórych paczek trafiła również odzież dziecięca:) Do dzisiejszej i jutrzejszej wysyłki 15 wyprawek szkolno-przedszkolnych dołączono również kilka dodatkowych rodzin, które otrzymają wyłącznie odzież dziecięcą i jedna z mam noworodka, która otrzyma specjalną wyprawkę dla noworodka:). Wśród obdarowanych są chorzy na mukowiscydozę, chorzy onkologicznie, chory na autyzm, dzieci zmagające się z niepełnosprawnością lub chorobą rzadką. Wyprawki szkolno-przedszkolne w tym roku trafią do województwa małopolskiego, śląskiego, podlaskiego, lubelskiego, mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego, podkarpackiego, opolskiego i dolnośląskiego. Wysyłka ze względu na trudny rok dla wielu firm i osób w tym roku jest mniejsza, od podobnych w latach ubiegłych. Fundacja Nieskończone Możliwości dziękuje więc tym serdeczniej za okazane serce i pamięć Sklepowi-hurtowni z artykułami biurowymi Wektor, Hurtowni Semma, Pani Joannie, Pani Aleksandrze, Panu Marcinowi i darczyńcom zbiórki online, bez których realizacja wysyłki nie byłaby możliwa. Darczyńcy wciąż mogą wesprzeć realizowaną przez Fundację wysyłkę. Darowizny zostaną przeznaczone na kolejne wysyłki do rodzin w trudnej sytuacji życiowej lub/i nieobjętych programem "Dobry start". Jeszcze raz wielkie podziękowania dla obecnych i przyszłych darczyńców.  ✌😀👍😃🥰

Aktualizacja wrzesień 2021/październik 2021

Łącznie Fundacja wysłała we wrześniu 23 paczki z wyprawkami szkolno-przedszkolnymi oraz odzieżą dziecięcą w niektórych przypadkach i 11 paczek/mniejszych wysyłek wyłącznie z odzieżą dziecięcą. Dodatkowo w październiku obdarowano wyprawkami dodatkowe 5 rodzin. Paczki trafiły do dzieci niepełnosprawnych i chorych przewlekle oraz chorych na choroby rzadkie np. mukowiscydozę zamieszkałych w całej Polsce.  Dziękujemy darczyńcom m.innymi tej zbiórki za pomoc w realizacji wysyłki :) Każda kolejna darowizna przeznaczona jest na realizację akcji we wrześniu 2022.


Wybierz kwotę


20 
50 
100 
200 
1 000 
Inna
Wpłać teraz
 Bezpieczne płatności online

Aktualizacje


 • Fundacja Nieskończone Możliwości - awatar

  Fundacja Nieskończone Możliwości

  09.09.2021
  09.09.2021

  Dzisiaj i jutro z Fundacji są wysyłane wyprawki szkolno-przedszkolne do podopiecznych. Obdarowanymi jest 15 rodzin z dzieckiem chorym przewlekle lub niepełnosprawnym w rodzinie. Dodatkowe 7 wyprawek szkolno-przedszkolnych planowanych jest do wysłania w przyszłym tygodniu. W tym roku oprócz tradycyjnych przyborów szkolnych do niektórych paczek trafiła również odzież dziecięca :) Do dzisiejszej i jutrzejszej wysyłki 15 wyprawek szkolno-przedszkolnych dołączono również kilka dodatkowych rodzin, które otrzymają wyłącznie odzież dziecięcą i jedna z mam noworodka, która otrzyma specjalną wyprawkę dla noworodka :). Wśród obdarowanych są chorzy na mukowiscydozę, chorzy onkologicznie, chory na autyzm, dzieci zmagające się z niepełnosprawnością lub chorobą rzadką. Wyprawki szkolno-przedszkolne w tym roku trafią do województwa małopolskiego, śląskiego, podlaskiego, lubelskiego, mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego, opolskiego i dolnośląskiego. Wysyłka ze względu na trudny rok dla wielu firm i osób w tym roku jest mniejsza, od podobnych w latach ubiegłych. Fundacja Nieskończone Możliwości dziękuje więc tym serdeczniej za okazane serce i pamięć Sklepowi-hurtowni z artykułami biurowymi Wektor Artykuły Biurowe - Wektor Kraków, Hurtowni Semma, Pani Joannie, Pani Aleksandrze, Panu Marcinowi i darczyńcom zbiórki online, bez których realizacja wysyłki nie byłaby możliwa. Darczyńcy wciąż mogą wesprzeć realizowaną przez Fundację wysyłkę. Darowizny zostaną przeznaczone na kolejne wysyłki do rodzin w trudnej sytuacji życiowej lub/i nieobjętych programem "Dobry start". Jeszcze raz wielkie podziękowania dla obecnych i przyszłych darczyńców. https://pomagam.pl/wyprawki_szkolne ✌😀👍😃🥰😍

  Zdjęcie aktualizacji 74 237

Słowa wsparcia

Twoje słowa mają moc pomagania! Wpłać darowiznę i przekaż kilka słów wsparcia 🤲


 • Ciuchcia - awatar

  Ciuchcia

  20.07.2021
  20.07.2021

  Powodzenia

130 zł  z 25 000 zł (Cel)
Wpłaciło 7 osób

Wpłaty: 7

Anonimowy Darczyńca - awatar
Anonimowy Darczyńca
5
Anonimowy Darczyńca - awatar
Anonimowy Darczyńca
3
Anita Kwarta - awatar
Anita Kwarta
50
Ciuchcia - awatar
Ciuchcia
20
Marcin - awatar
Marcin
20
Anonimowy Darczyńca - awatar
Anonimowy Darczyńca
30
Anonimowy Darczyńca - awatar
Anonimowy Darczyńca
2

Uważasz, że ta zbiórka zawiera niedozwolone treści ? Napisz do nas

Załóż swoją pierwszą zbiórkę

Zbieraj pieniądze na to, czego
najbardziej potrzebujesz już dziś!

Jak założyć zbiórkę na Pomagam.pl

Pomagam.pl to największy i najpopularniejszy w Polsce serwis do tworzenia internetowych zbiórek pieniędzy. To narzędzie, które umożliwia każdemu i całkowicie za darmo założenie zbiórki w kilka chwil.

Dzięki Pomagam.pl w łatwy i bezpieczny sposób zbierzesz fundusze na to, co dla Ciebie ważne m.in. pokrycie kosztów leczenia, wsparcie bliskich w trudnych chwilach i na inicjatywy bliskie Twojemu sercu.

Krok 1:Chcesz założyć zbiórkę, ale nie wiesz od czego zacząć? Nie martw się! Obejrzyj krótki film poniżej, który tłumaczy, jak działa Pomagam.pl.

Krok 2:Zbiórkę na Pomagam.pl przygotowujesz i publikujesz samodzielnie. Nie przejmuj się - założenie zbiórki trwa dosłownie kilka chwil i jest prostsze, niż myślisz. Sprawdź poniższy poradnik.

W momencie tworzenia zbiorki możesz wybrać, czy chcesz ją prowadzić samodzielnie czy ze wsparciem Pomagam.pl. Pierwsza opcja jest całkowicie darmowa. Jeśli natomiast zdecydujesz się na promowanie zbiórki z naszym wsparciem, będziemy przypominać o Twojej zbiórce i zachęcać do wpłat osoby, które ostatnio odwiedziły stronę Twojej zbiórki (tzw. retargeting).

W tym celu będziemy wyświetlać Twoją zbiórkę zarówno na stronie głównej Pomagam.pl jak i w reklamach internetowych. Zwiększa to szanse na to, że więcej odwiedzających Twoją zbiórkę osób zdecyduje się ostatecznie na wpłatę lub udostępnienie zbiórki. W zamian za to dodatkowe, nieobowiązkowe wsparcie w promocji od każdej wpłaty potrącimy automatycznie 12%.

Krok 3:Twoja zbiórka jest gotowa, czas zacząć działać! Nikt nie wypromuje Twojej zbiórki tak jak Ty, dlatego pamiętaj, żeby udostępniać ją we wszystkich mediach społecznościowych: Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn czy YouTube i TikTok. Zacznij od rodziny i przyjaciół - poproś ich o udostępnienie i zachęć do wpłat. Wyślij znajomym linka do zbiórki z krótkim opisem na Messengerze, SMSem lub mailowo. Następnie skontaktuj się z lokalnymi mediami z prośbą o publikację Twojej zbiórki oraz zaangażuj w promocję okoliczne organizacje społeczne, władze samorządowe, instytucje oraz osoby znane w Twojej okolicy.

Pamiętaj, im więcej osób dowie się o Twojej zbiórce, tym większa szansa na osiągniecie celu! Więcej porad znajdziesz w ebooku, jak założyć i prowadzić skuteczną zbiórkę. Znajdziesz go w swoim panelu zarządzania zbiórką po jej stworzeniu. Sprawdź również naszego bloga, w którym dzielimy się praktycznymi poradami i wskazówkami.

Krok 4:Wszystkie osoby odwiedzające Twoją zbiórkę mogą szybko i bezpiecznie wpłacać na nią pieniądze, np. przy użyciu przelewów internetowych, kart kredytowych, tradycyjnych przelewów bankowych, a nawet na poczcie! Wpłaty księgują się natychmiast. Wszyscy widzą, jaką kwotę udało się już zebrać i mogą zapraszać do zbiórki kolejne osoby.

Krok 5:Pieniądze ze zbiórki możesz wypłacać na konto bankowe w każdej chwili i tak często, jak chcesz. Wypłata pieniędzy trwa na ogół 3 dni robocze. Wypłata nie spowoduje zmiany stanu licznika wpłat na stronie Twojej zbiórki. Możesz dalej zbierać pieniądze, a zbiórka będzie trwać aż do momentu, gdy zdecydujesz się ją zamknąć.

Prawda, że proste? To właśnie dlatego dziesiątki tysięcy osób prowadzi już swoje zbiórki na Pomagam.pl. Nie czekaj. Dołącz do nich teraz! Aby założyć zbiórkę, kliknij tutaj lub w przycisk poniżej:

Pomagam.pl wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej

Zamknij