Wywiad z Fundacją Dobrych Inicjatyw

Magdalena
29 maja 2024
Fundacja Dobrych Inicjatyw działa od 10 lat pomagając dzieciom i młodzieży w pieczy zastępczej. Wywiadu dla Pomagam.pl udzielił Prezes Zarządu Fundacji Dobrych Inicjatyw, manager organizacji pozarządowych, działacz społeczny,  Bartłomiej Jojczyk
Fundacja Dobrych Inicjatyw działa od 10 lat pomagając dzieciom i młodzieży w pieczy zastępczej. Wywiadu dla Pomagam.pl udzielił Prezes Zarządu Fundacji Dobrych Inicjatyw, manager organizacji pozarządowych, działacz społeczny, Bartłomiej Jojczyk

Fundacja Dobrych Inicjatyw działa od 2014 r. dając wsparcie dzieciom i młodzieży z pieczy zastępczej. O działalności fundacji opowiedział nam Prezes Zarządu, Bartłomiej Jojczyk.

Opowiedz w kilku zdaniach o misji i najważniejszych projektach prowadzonych obecnie przez Waszą organizację?

Fundacja Dobrych Inicjatyw działa od 2014 r. na rzecz dzieci i młodzieży w instytucjonalnej pieczy zastępczej — przede wszystkim w małych miasteczkach oraz na terenach wiejskich. Z naszego wsparcia korzysta obecnie ponad 400 podopiecznych w 28 placówkach opiekuńczo-wychowawczych (tzw. domach dziecka).

Jakie są to aktywności?

Aktywności i działania  FDI są odpowiedzią na rzeczywiste wyzwania i problemy wychowanków i kadry instytucjonalnej pieczy zastępczej, a także usamodzielnionych – młodych dorosłych, którzy opuścili pieczę zastępczą.

Z jednej strony Fundacja wdraża działania TU i TERAZ, które wyrównują szanse, niwelują deficyty emocjonalne i edukacyjne wychowanków oraz pomagają nabywać niezbędne w dorosłym życiu kompetencje. To między innymi edukacja finansowa, edukacja projektowa, edukacja  STEM czy program stypendialny, w ramach którego podopieczni mają dostęp do różnorodnych form pomocy, dopasowanej do indywidualnych potrzeb. W ramach stypendium Fundacja finansuje psychoterapię, a także kursy zawodowe, szkolenia, korepetycje, zajęcia sportowe czy artystyczne. 

Jednym z najważniejszych postulatów Fundacji, jest zwiększenie dostępności psychoterapii dla dzieci. Zapotrzebowanie na wsparcie w tym obszarze potwierdza fakt, że ponad 50% wniosków złożonych w ramach programu stypendialnego dotyczyło właśnie pomocy psychologicznej i psychoterapii. Z tego względu organizujemy także letnie i zimowe obozy terapeutyczne, podczas których rozpoznajemy potencjały, potrzeby i cele, dzięki którym możemy skuteczniej programować stypendia dla dzieci i akcje edukacyjno-społeczne.

Fundacja działa również na rzecz integracji społecznej wychowanków poprzez wymianę know-how i budowanie relacji z wolontariuszami — pracownikami firm partnerskich. Autorski program EduPodróże, w ramach którego młodzież z placówek uczestniczy w warsztatach organizowanych w dużych firmach i korporacjach, umożliwia im rozwój kompetencji miękkich, zdobycie specjalistycznej wiedzy i lepszy start na rynku pracy.

A druga strona działalności?

Z drugiej strony działamy w perspektywie DŁUGOFALOWEJ i dążymy do wdrożenia zmian systemowych, jednocześnie budując koalicję NGOs w celu wypracowania wspólnych postulatów i rozwiązań. Realizację działań służących wdrożeniu zmian legislacyjnych Fundacja rozpoczęła od przeprowadzenia badań i pracy nad raportem „Start w dorosłość” opublikowanym w grudniu 2023 roku, dotyczącego sytuacji osób usamodzielnionych po opuszczeniu placówki opiekuńczo-wychowawczej. Na jego podstawie wraz z przedstawicielami NGOsów oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych przygotowano postulaty i propozycje rozwiązań systemowych, które po wdrożeniu mogą przełożyć się na trwałe polepszenie sytuacji podopiecznych. Na tej podstawie powstała petycja, pod którą zbieramy podpisy: https://fdi.org.pl/raport/petycja/

W jaki sposób utrzymujecie swoją działalność?

Inicjatywy na rzecz dzieci są realizowane dzięki determinacji i zaangażowaniu zespołu Fundacji, który wypracował wysokie standardy współpracy z biznesem, głównym fundatorem działań i celów statutowych, budując społeczność zaangażowanych instytucji. Rozwijany jest także fundraising indywidualny. Nie utrzymujemy się z dotacji rządowych, samorządowych czy unijnych. Od 10 lat budujemy merytoryczną i w pełni niezależną politycznie organizację pozarządową.

Co crowdfunding na takim portalu jak Pomagam.pl wnosi do Waszej strategii fundraisingowej?

Wzmocnienie skuteczności fundraisingowej może zostać przeprowadzone dzięki precyzyjnemu określeniu grupy osób utożsamiających się z celami fundacji. Przy pozyskiwaniu funduszy największym wyzwaniem dla Fundacji Dobrych Inicjatyw jest właśnie komponent badawczy — znalezienie wspólnych mianowników wśród wielu indywidualności, które wspierają FDI. Rozwiązywanie problemów instytucjonalnej pieczy zastępczej wzbudza zainteresowanie wielu osób, ale rzadko kiedy jest źródłem ich tożsamości własnej. Dlatego odpowiednie zaadresowanie komunikatów wydaje się być jednym z głównych celów — zaadresowanie ich tak, by zbudować silne więzi. Takie relacje zaowocowałyby też stałym wsparciem, a nie tylko zaangażowaniem akcyjnym — co pozwoliłoby na stabilizację portfela organizacji.

Jakie są Wasze główne wyzwania w pozyskiwaniu funduszy?

Pomagam.pl, pozwoli nam uzyskać lepsze dotarcie. Efekt skali spowoduje, że lepiej scharakteryzujemy naszą grupę darczyńców, a zasięg informacji zatoczy o wiele szersze kręgi niż tylko te, które leżą w możliwościach komunikacji własnymi kanałami Fundacji Dobrych Inicjatyw. 

Dlaczego warto wspierać Waszą działalność?

Przede wszystkim dlatego, że jako solidarne społeczeństwo mamy obowiązek upomnieć się o dzieci, które zostały zawiedzione w podstawowej komórce społecznej – we własnej rodzinie. Bez wsparcia wiele z nich nie ma nadziei na bezpieczną przyszłość. Natomiast ważne, aby pomagać mądrze, w oparciu o realne potrzeby, a nie mity. W bajkach, serialach, książkach czy reklamach pojawia się wiele stereotypów o domach dziecka i ich mieszkańcach. Tymczasem rzeczywistość w pieczy zastępczej to nie „Madeline”, ani „Seria niefortunnych zdarzeń”. My pomagamy naprawdę. Dlaczego? Bo wsłuchujemy się w głos naszych beneficjentów i wiemy jak, wygląda ich rzeczywistość oraz jakie mają potrzeby i oczekiwania. W Fundacji Dobrych Inicjatyw nie wspieramy narracji o biednych sierotkach, ale przywracamy dzieciom sprawczość i dajemy im narzędzia do samodzielności. Chcemy oferować mądrą pomoc i oparcie „tu i teraz”, ale także być inicjatorem zmian systemowych, które realnie wpłyną na bezpieczną przyszłość tych młodych ludzi.

Wesprzyj Fundacje Dobrych Inicjatyw na  Pomagam.pl

Fundacja Dobrych Inicjatyw

Zapoznaj się również z naszymi wywiadami z innymi Fundacjami:

Wywiad z Fundacją VIVA!

Wywiad z Fundacją Piastun

Załóż swoją pierwszą zbiórkę

Zbieraj pieniądze na to, czego
najbardziej potrzebujesz już dziś!

Pomagam.pl wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej

Zamknij