Przekaż 1,5% podatku Fundacji Pomagam.pl. Dlaczego warto?

Marta
01 lutego 2024
Przekaż 1,5% podatku Fundacji Pomagam.pl. Wystarczy, że wpiszesz nasz numer KRS: 0000353888 przy rozliczaniu podatku dochodowego PIT, by nieść pomoc najbardziej potrzebującym razem z nami.
Przekaż 1,5% podatku Fundacji Pomagam.pl. Wystarczy, że wpiszesz nasz numer KRS: 0000353888 przy rozliczaniu podatku dochodowego PIT, by nieść pomoc najbardziej potrzebującym razem z nami.


Nadszedł ten moment roku, kiedy możemy szczególnie wspierać organizacje pożytku publicznego, przekazując im procent naszego podatku podczas rozliczenia PIT za 2023 rok. Jedną z takich organizacji jest Fundacja Pomagam.pl, działająca przy serwisie Pomagam.pl, gdzie codziennie zbierane są środki na pomoc potrzebującym, opłacanie kosztownego leczenia lub rehabilitacji, pomoc zwierzętom, projekty edukacyjne, czy wsparcie dla ofiar wojen lub kataklizmów. Dzięki środkom z 1,5% podatku na OPP, Fundacja Pomagam.pl może kontynuować i rozszerzać swoją działalność o kolejne projekty i inicjatywy.

Misją Fundacji Pomagam.pl jest budowanie kultury filantropii w Polsce oraz tworzenie społeczności, w której każdy może uzyskać pomoc w trudnych chwilach lub wsparcie na realizację swoich projektów i marzeń. 

Fundacja współpracuje z różnymi organizacjami pozarządowymi, firmami i osobami prywatnymi, dla których dobro innych jest ważne. Szybko reaguje na pilne potrzeby, starając się jak najszybciej nieść pomoc potrzebującym. W obliczu rosnących konfliktów i podziałów społecznych, Fundacja Pomagam.pl stara się budować świadomość, że wspólna pomoc i solidarność są kluczowe w społeczeństwie.

Wpisz KRS 0000353888 i przekaż 1,5% Fundacji Pomagam.pl w swoim rozliczeniu podatkowym PIT

W trakcie rozliczenia PIT za rok 2023, każdy podatnik może wybrać Fundację Pomagam.pl jako beneficjenta 1,5% swojego podatku na OPP. Wystarczy w zeznaniu podatkowym wpisać KRS Fundacji Pomagam.pl . W ten sposób Twój procent podatku zostanie jej przekazany. 

Można to zrobić elektronicznie przez internet (np. poprzez Twój e-pit, e-pity.pl lub pitax.pl) lub fizycznie w odpowiednim urzędzie skarbowym. Jest to prosty, ale ważny gest, który ma ogromne znaczenie dla osób i organizacji w potrzebie!

Poznaj największe projekty Fundacji Pomagam.pl, które pomogły tysiącom ludzi i zwierząt i przekaż swój procent podatku na rzecz OPP

Pomoc humanitarna na całym świecie we współpracy z organizacjami pozarządowymi

 Fundacja Pomagam.pl natychmiast reaguje na bieżące katastrofy i zbiera środki na pomoc humanitarną tam, gdzie jest ona najbardziej potrzebna.

W lutym 2023 roku świat obiegły dramatyczne informacje o potężnym trzęsieniu ziemi w Turcji i Syrii. Z godziny na godzinę rósł bilans ofiar. Służby ratunkowe, wolontariusze, sąsiedzi ryzykowali własne życie, aby udzielać pomocy poszkodowanym i szukać ludzi uwięzionych pod gruzami. Fundacja Pomagam.pl zareagowała od razu, nawiązując współpracę z Polską Misją Medyczną, która działała na miejscu tragedii. Zorganizowana została zbiórka pieniędzy w serwisie Pomagam.pl, a wszystkie środki zostały przeznaczone na pomoc ofiarom kataklizmu – opiekę medyczną dla poszkodowanych, protezy dla kobiet i dzieci oraz opatrunki: https://pomagam.pl/trzesienie-ziemi 

Fundacja nie czekała z reakcją również wtedy, gdy w mediach pojawiły się doniesienia o dwóch potężnych kataklizmach w Maroko i Libii, które kolejno nawiedziły trzęsienie ziemi i ogromna powódź. Zorganizowano zbiórkę, z której środki w 100% zostały przekazane lokalnym organizacjom pomocowym w obu krajach, które najszybciej i najskuteczniej niosły pomoc poszkodowanym: https://pomagam.pl/maroko-libia 

Fundacja cały czas jest aktywna w obszarze pomocy humanitarnej, by szybko reagować na bieżące katastrofy.

“Solidarni z Ukrainą”: https://pomagam.pl/solidarnizukraina

W związku z eskalacją sytuacji za wschodnią granicą Fundacja Pomagam.pl natychmiast uruchomiła zbiórkę dla Ukrainy - na pomoc organizacjom humanitarnym działającym na rzecz naszego wschodniego sąsiada.

Żeby zapewnić jak najskuteczniejszą pomoc, zebrane środki przekazywane są ukraińskim organizacjom zajmującymi się pomocą humanitarną. Osoby tam pracujące wiedzą najlepiej, jakiego wsparcia Ukraińcy potrzebują w tych trudnych chwilach.

“Wielokrotnie jeździłam na Ukrainę i jest to kraj bardzo bliski mojemu sercu. Jestem cały czas myślami ze znajomymi i przyjaciółmi z tego kraju, który znalazł się w bardzo ciężkiej sytuacji. Nie chcieliśmy siedzieć bezczynnie i tylko czytać coraz bardziej niepokojących wiadomości, więc zdecydowaliśmy się zrobić to, na czym znamy się najlepiej - zorganizować zbiórkę pieniędzy na pomoc osobom doświadczonym przez wojnę” - mówi Dobrosława Gogłoza, prezeska Fundacji Pomagam.pl.

Jednodniowa konferencja fundraisingowa w styczniu 2024 roku skierowana do organizacji działających na rzecz zwierząt

W Polsce nadal brakuje systemowego rozwiązania problemu bezdomności zwierząt, ubezpieczenia kosztów leczenia zwierząt są rzadkością, sterylizacja i kastracja nie są wystarczająco powszechne, a schroniska są przepełnione i niedofinansowane. W tej sytuacji większość ciężaru opieki i leczenia spada na organizacje pozarządowe, które również zmagają się z problemami finansowymi. Działanie organizacji skupionych na pomocy zwierzętom bywa utrudnione przez to, że większość szkoleń i materiałów na temat skutecznego fundraisingu nastawiona jest na pomoc dzieciom lub osobom chorym, co sprawia, że ciężej rozwijać kompetencje fundraisingowe w tym ważnym, ale dość specyficznym sektorze.

Fundacja Pomagam.pl na styczeń 2024 zaplanowała organizację jednodniowej konferencji fundraisingowej, której celem będzie wymiana doświadczeń między organizacjami działającymi na rzecz zwierząt. Konferencja będzie okazją do zbudowania lepszego networkingu między organizacjami oraz do poszerzania wiedzy i dobrych praktyk w zakresie fundraisingu od najlepszych specjalistów w tej dziedzinie. Konferencja odbędzie się stacjonarnie w Warszawie, ale Fundacja planuje jej streaming dla organizacji, które działają w bardziej oddalonych częściach Polski i uczestnictwo stacjonarne mogłoby być dla nich trudnością. 

Wsparcie dla liderek i liderów z sektora NGO. Cykl nieformalnych spotkań, które są okazją do rozmów, networkingu i budowania relacji.

 Zarządzanie organizacją pozarządową wiąże się z licznymi wyzwaniami. Jednym z kluczowych jest kwestia finansowania, które w dużej mierze oparte jest o granty. To nie daje poczucia stabilności i utrudnia budowanie profesjonalnego i zmotywowanego zespołu, który ma faktyczny potencjał skutecznego realizowania misji organizacji. 

Zagrożenie stabilności finansowej przy jednoczesnej świadomości skali problemów, z którymi zmagają się organizacje sprawia, że liderkom i liderom stojącym na ich czele łatwo zapominać o swoich potrzebach, a to z kolei rodzi ryzyko wypalenia zawodowego. Dodatkowym problemem jest rywalizacja o środki, która może prowadzić do niskiego zaufania między organizacjami z podobnego sektora, potęgując u liderek i liderów poczucie “samotności na szczycie”.

 Jednocześnie, skala problemów społecznych, które potrzebują rozwiązania i zaopiekowania w Polsce pokazuje, jak bardzo potrzebujemy pracy osób, które biorą na siebie trudne wyzwanie rozwijania sektora pozarządowego. Ten sektor nie będzie istniał bez pracowników i wolontariuszy, ale przede wszystkim potrzebuje tego, żeby jego liderzy i liderki przetrwali trudny czas, a nawet wyszli z niego silniejszymi.

Fundacja Pomagam.pl stworzyła sieć wsparcia, współpracy, wymiany doświadczeń i kontaktów, dobrych praktyk, przykładów, wyzwań i zastosowanych rozwiązań. Skupia się przede wszystkim na osobistym wsparciu dla liderek i liderów, dawaniu im poczucia, że w obliczu wyzwań, z którymi się zmagają, sami też są ważni. 

Dlaczego i jak wesprzeć Fundację Pomagam.pl, przekazując 1,5% podatku?

To ten moment roku, kiedy każdy podatnik ma możliwość wesprzeć organizacje pożytku publicznego (OPP), przekazując 1,5% swojego należnego podatku dochodowego od osób fizycznych. Fundacja Pomagam.pl, posiadając status organizacji pożytku publicznego, jest jedną z organizacji wymienionych w wykazie organizacji pożytku publicznego dostępnym na stronie Narodowego Instytutu Wolności: https://niw.gov.pl/opp/wykaz-opp/

Podatnicy, zarówno pracujący, jak i emeryci oraz renciści, mają możliwość dokonania wyboru, przekazując określoną kwotę podatku na rzecz wybranej OPP podczas rocznego rozliczenia z urzędem skarbowym. Takie działanie jest ważnym elementem systemu podatkowego w Polsce, umożliwiającym bezpośrednie wsparcie społecznie ważnych inicjatyw.

Rozlicz swój PIT na stronie Ministerstwa Finansów "Twój e-PIT" lub poprzez stronę e-pity czy Pitax

Wykorzystując na przykład usługę "Twój e-Pit" lub e-pity, dostępne online, podatnicy mogą łatwo wypełnić swoje zeznanie podatkowe. W odpowiedniej rubryce zeznania podatkowego należy wpisać nr KRS organizacji, w przypadku Fundacji Pomagam.pl jest to KRS 0000353888, aby przekazać jej 1,5% należnego podatku. To prosty sposób na wsparcie fundacji w realizacji jej celów szczegółowych, takich jak pomoc humanitarna czy wsparcie zwierząt.

Fundacja Pomagam.pl, dzięki zebranym środkom, realizuje różnorodne projekty o znaczeniu społecznym, w tym wsparcie dla ofiar konfliktów, pomoc humanitarna w Polsce i za granicą, oraz inicjatywy edukacyjne. Przekazanie części podatku na OPP przez podatników umożliwia fundacji kontynuowanie i rozwijanie jej działalności, mając realny wpływ na życie wielu osób i zwierząt.

Złożenie zeznania podatkowego i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz Fundacji Pomagam.pl jest wyrazem solidarności społecznej. Każdy podatnik, decydując się na tę formę wsparcia, przyczynia się do zmiany na lepsze, pomagając tym, którzy najbardziej potrzebują pomocy. Wpisanie numeru KRS organizacji pożytku publicznego w zeznaniu to prosty, ale znaczący gest, który wspiera działalność fundacji i przyczynia się do dobra wspólnego.

Do kiedy można rozliczyć PIT za 2023 w 2024 roku? Do kiedy można przekazać 1,5% dla organizacji pożytku publicznego?

Ostateczny termin złożenia najpopularniejszych deklaracji PIT-28 PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 w tym roku przypada na 30 kwietnia 2024 roku – czytamy na e-pity.pl, stronie programu do rozliczania PIT.

Terminowe wykonywanie czynności, jakie nakłada na podatnika prawo podatkowe, pozwala uniknąć odpowiedzialności skarbowej i odsetek za zwłokę. Jeśli spóźnisz się z zapłatą podatku - naliczone zostaną odsetki podatkowe. Warto o tym pamiętać, aby nie przegapić terminu rozliczenia!

Wpisz KRS 0000353888 i przekaż 1,5% Fundacji Pomagam.pl w swoim rozliczeniu podatkowym.

Więcej informacji o Fundacji Pomagam.pl znajdziesz na stronie: https://fundacja-pomagam.pl/

Przekaż 1,5% podatku Fundacji Pomagam.pl


Załóż swoją pierwszą zbiórkę

Zbieraj pieniądze na to, czego
najbardziej potrzebujesz już dziś!

Pomagam.pl wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej

Zamknij